Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Urogenitální chirurgie koní 2 kastrace kryptorchidního hřebce ovariektomie klisny chirurgie penisu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Urogenitální chirurgie koní 2 kastrace kryptorchidního hřebce ovariektomie klisny chirurgie penisu."— Transkript prezentace:

1 Urogenitální chirurgie koní 2 kastrace kryptorchidního hřebce ovariektomie klisny chirurgie penisu

2 Kryptorchismus kryptos - skrytý, orchis - varle retence varlete během jeho sestupu do šourku nejčastější neletální vývojová vada u koní

3 Kryptorchismus -diagnóza- ne vždy jednoznačná anamnéza posouzení chování klinické vyšetření (zevní a rektální palpace) laboratorní vyšetření (hladina testosteronu po injekci HCG)

4 Kastrace kryptorchidního hřebce invazivní či neinvazivní zákrok inguinální přístup parainguinální paramediánní laterální laparoskopie

5 Kastrace kryptorchidního hřebce -inguinální přístup- inguinální kryptorchismus laterální či hřbetní poloha pacienta kožní incize nad zevním ing. prstencem tupá preparace lokalizace proc. vaginalis libovolná metoda kastrace

6 Kastrace kryptorchidního hřebce -inguinální přístup- inkompletní či kompletní abdom. kryptorchismus lokalizace proc. vaginalis nebo gubernaculum testis dilatace vnitřního ing. prstence (rektální vyhledání varlete) sutura (tamponáda) kastr. rány

7 Kastrace kryptorchidního hřebce -parainguinální přístup- kožní incize nad zevním ing. prstencem incize aponeurózy m. obliquus ext. abd. mediálně a paralelně s prstencem tupá penetrace přes m. obliquus int. abdominis a peritoneum snazší adaptace m. obliquus ext. abdominis

8 Kastrace kryptorchidního hřebce -paramediánní laparotomie- dorzální nebo laterální poloha kožní incize od prepuciálního orificia kaudálně, vzdálená 5-10 cm od mediální linie incize abd. povázky a vnější pochvy m. rectus abdominis tupá separace m. rectus abd. a penetrace vnitřní pochvy a peritonea bezproblémová sutura

9 Kastrace kryptorchidního hřebce -laterální přístup- v celkové úplné anestezii (ležící pacient) v sedaci a lokálním znecitlivění (stojící pacient) laparotomie v paralumbální jámě incize kůže a tupá preparace jednotlivých vrstev

10 Kastrace kryptorchidního hřebce -volba přístupu- inguinální inguinální, neúplný abdominální kryptorchid parainguinální nejasná lokalizace varlete, abdominální krypt. paramediánní kompletní abdominální kryptorchid laterální kompletní abd. kryptorchid, nemožná celk. anestezie

11 Kastrace kryptorchidního hřebce -operační technika- abdominální kryptorchismus laparotomie orientace v dutině břišní - vnitřní ing. prstenec emaskulace a ligace semenného provazce uzavření abdominální dutiny Nalezení intraabdominálního varlete rektálně je základním předpokladem úspěšné operace!

12 Kastrace kryptorchidního hřebce -komplikace- nedokonalé uzavření dutiny břišní výhřez střev, herniace krvácení peritonitida, synechie koliky

13 Kastrace kryptorchidního hřebce -pooperační péče- pečlivé monitorování protitetanové sérum antibiotika nesteroidní antiflogistika a analgetika klid v boxu

14 Ovariektomie u klisny -indikace- ovariální tumory problematické sexuální chování ovariální absces ovariální hematom embryotransfer - příjemkyně embryí

15 Ovariální tumory -charakteristika- nádory buněk granulózy teratomy adenomy, cystadenomy a adenokarcinomy dysgerminomy a ovariální lymfosarkomy arrhenoblastomy

16 Ovariální tumory -diagnostika- anamnéza abnormality pohl. cyklu (anestrus, nymfomanie) změny chování (hřebčí chování, nymfomanie) alterace celkového stavu (chronické koliky, ztráta hmotnosti) neplodnost

17 Ovariální tumory - diagnostika klinická a laboratorní exteriér a celková kondice rektální vyšetření ztráta charakteristického tvaru a velikosti není palpovatelná ovulační jamka malé a inaktivní druhé ovarium ultrasonografie normální folikulární aktivita x změny stromatu hormonální analýza sérový testosteron 40-100 pg/ml histopatologie

18 Ovariální tumory ultrasonografie

19 Ovariální tumory - diferenciální diagnostika hematom absces cysty zárodečných inkluzí paraovariální cysty

20 Ovariektomie unilaterální x bilaterální na stojící sedované klisně x v celkové anestezii kolpotomie laparotomie laterální, mediánní, paramediánní laparoskopie

21 Ovariektomie -volba přístupu- velikost ovária (tumoru) zdravotní stav a charakter klisny dostupné vybavení pro operaci ekonomika preference chirurga

22 Ovariektomie kolpotomií nejnižší náklady krátká rekonvalescence limitující je velikost ovária (maximální průměr 10 cm) neinfikovaný reprodukční trakt

23 Ovariektomie kolpotomií -operační technika- incize (3 cm dlouhá) v dorzolaterální stěně vaginální klenby lokální anestezie ovariální stopky lokalizace ovária a založení ekrazéru amputace vaječníku uzávěr vaginální incize není nutný

24 Ovariektomie kolpotomií -pooperační ošetření a komplikace- intenzívní sledování (detekce koliky, krvácení) vyvázání proti ulehnutí (výhřez) TAT, ATB, NSAID absces, hematom v ráně, srůsty roztržení svaloviny krčku peritonitida smrtelné poškození vnitřních orgánů

25 Ovariektomie -laparotomie v linea alba- větší expozice dutiny břišní - odstranění velkých tumorů technická náročnost - inhalační narkóza, materiálové vybavení, zkušený operační tým rychlé otevření a uzavření abdomenu vybavení ovária - odsátí cystického obsahu, podpůrné stehy oddělení ovária - ligování cév, stapling technika

26 Ovariektomie mediánní laparotomií -pooperační ošetření a komplikace- TAT, ATB, NSAID infúzní (transfúzní) terapie krvácení !!! koliky peritonitida, srůsty anestetické problémy dehiscence operační rány

27 Ovariektomie -laterální slabinový přístup- na stojící i ležící klisně použití ekrazéru, emaskulátoru, manuální ligace cév limitující je prostornost paralumbální jámy preferován při krátké ovariální stopce nejvhodnější tzv. mřížková technika - tupá separace sval. vrstev nižší nároky na suturu

28 Ovariektomie -šikmý paramediánní přístup- incize od mléčné žlázy ke kraniálnímu okraji slabinové řasy slabší a pružná břišní stěna vybavení i velkých tumorů pečlivá adaptace rány

29 Ovariektomie u klisny odstranění nezměněných ovárií - zákrok proveditelný i v terénních podmínkách s dobrou prognózou odstranění velkých tumorů - život ohrožující operace s nejistým výsledkem

30 Chirurgie penisu poranění penisu a prepucia otevřené rány, hematomy parafimóza priapismus fimóza kongenitální anomálie neoplazie

31 Poranění penisu a prepucia etiologie skok přes překážku, připouštění, pád, masturbace…… povrchové lacerace a eroze x poranění corpus cavernosum nebo uretry symptomy krvácení otok (extravazace krve do řídké prepuciální tkáně, narušení venózního a lymfatického odtoku) narušení urinace terapie - otevřené rány debridement, sutura, sekundární hojení, dočasná perineální uretrostomie, amputace terapie – hematomy komprese penisu, hydroterapie studenou vodou, chirurgická revize později pohyb, stimulace vazodilatace a reabsorpce

32 Parafimóza neschopnost retrakce prolabovaného penisu do předkožky etiologie prepuciální edém – lacerace, hematomy, kastrace, celkové onemocnění spojené s masivním edémem poškození inervace – trauma, infekce (EHV 1, vzteklina), paralýza spojená s priapismem, fenotiazinové deriváty patofyziologie, symptomy edém pojivové tkáně mezi penisem a vnitřním listem předkožky – prolaps – edém- porušení venózní lymfatické drenáže zánět, infekce, poškození

33 Parafimóza terapie kontrola otoku a prevence traumatu repozice a fixace v předkožkovém vaku bandáže, suspenzor segmentální postektomie fallopexe fallektomie perineální uretrostomie


Stáhnout ppt "Urogenitální chirurgie koní 2 kastrace kryptorchidního hřebce ovariektomie klisny chirurgie penisu."

Podobné prezentace


Reklamy Google