Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Choroby čelistí a sinus maxillaris MUDr. Jan Laco, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Choroby čelistí a sinus maxillaris MUDr. Jan Laco, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Choroby čelistí a sinus maxillaris MUDr. Jan Laco, Ph.D.

2 Choroby čelistí a sinus maxillaris 1. Čelisti 2. Temporomandibulární kloub 3. Maxilární sinus

3 1. Choroby čelistí 1a. Genetické choroby 1b. Metabolické choroby 1c. Choroby nejasné etiologie 1d. Záněty 1e. Cysty 1f. Nádory

4 1a. Genetické choroby Osteogenesis imperfecta Achondroplasie Kleidokraniální dysplasie Cherubismus

5 1a. Genetické choroby Osteogenesis imperfecta –“brittle bone disease“ –AD dědičnost –defekt syntézy kolagenu I –tenké kosti bez kortexu -  fragilita –  mnohočetné fraktury  trpaslictví –+ modré skléry + hluchota

6 1a. Genetické choroby Achondroplasie –nejčastější genetická choroba skeletu –disproporcionální trpaslík – krátké ruce + normální hlava a trup –porucha proliferace epifyzálních chrupavek –prognatia  malokluze

7 1a. Genetické choroby Kleidokraniální dysplasie –porucha tvorby klíčních kostí –retruze maxily –opožděná erupce trvalých zubů

8 1a. Genetické choroby Cherubismus –AD dědičnost, mutace genu SH3BP2 (chr. 4p16.3) –  chlapci –nebolestivé symetrické zduření úhlů DČ ± HČ ± oči „v sloup“ –začátek 2.- 4. rok –rychlý růst do puberty  regrese –RTG: symetrická multilokulární projasnění –Mi: fibrózní tkáň + krvácení + obrovské mnohojaderné buňky (~ osteoklasty) + nezralá kost –léčba: 0 x konzervativní (recidiva)

9 1. Choroby čelistí 1a. Genetické choroby 1b. Metabolické choroby 1c. Choroby nejasné etiologie 1d. Záněty 1e. Cysty 1f. Nádory

10 1b. Metabolické choroby Hyperparatyreóza –primární (hyperplázie / adenom PT) –sekundární (hyperplázie PT u renálního selhání) –RTG: multilokulární projasnění (cyst-like) –Mi: ~ centrální obrovskobuněčný granulom a cherubismus Křivice –deficit vitaminu D v dětství –široké fontanely + „caput quadratum“ Gigantismus a akromegalie –  kondylu mandibuly  prognatie –+ makroglosie

11 1. Choroby čelistí 1a. Genetické choroby 1b. Metabolické choroby 1c. Choroby nejasné etiologie 1d. Záněty 1e. Cysty 1f. Nádory

12 1c. Choroby nejasné etiologie Pagetova choroba kostí Fibro-oseální léze

13 1c. Choroby nejasné etiologie Pagetova choroba kostí (osteitis deformans) –střední a starší věk –častý RTG nález x asymptomatický –? etiologie (paramyxovirus) ? –axialní skelet –lebka – klenba + maxila –čelisti: symetrické rozšíření sklerotických alveolárních výběžků + fúze zubů s hypercementózou  obtížná extrakce

14 1c. Choroby nejasné etiologie Pagetova choroba kostí (osteitis deformans) –1. resorpce (osteoklasty)  2. tvorba nepravidelné nové kosti (osteoblasty) –Mi: nepravidelné ztluštělé mozaikovité trámečky kosti +  osteoblasty a osteoklasty + vaskularizace –výsledek: „sukovité“ trámce + fibróza KD –komplikace: osteosarkom (vzácně) –léčba: kalcitonin a/nebo bisfosfonáty

15 1c. Choroby nejasné etiologie Fibro-oseální léze –Fibrózní dysplázie monostotická polyostotická McCune-Albrightův syndrom –Osifikující fibrom (kontroverzní) konvenční juvenilní trabekulární juvenilní psamomatoidní –(Cemento-) Oseální dysplázie periapikální (cementální) oseální dysplázie fokální (cementální) oseální dysplázie floridní (cementální) oseální dysplázie familiální gigantiformní cementom

16 1c. Choroby nejasné etiologie Monostotická fibrózní dysplázie –nebolestivé neostře ohraničené zduření kosti –dětství a adolescence (10.- 30. rok) –Ž : M... 1:1 –  maxila  malokluze –RTG: náhrada kosti „matnicovou“ texturou + NE demarkace –mutace genu GNAS1 kódujícího α-podjednotku G-proteinu –self-limiting, většinou není léčba třeba –vzácná komplikace - osteosarkom

17 1c. Choroby nejasné etiologie Polyostotická fibrózní dysplázie –několik kostí, 50% pts. léze v čelistech –Ž : M … 3:1 –McCune-Albrightův syndrom poly FD + kožní pigmentace + předčasná puberta –Mi: fibrózní tkáň + nepravidelně konfigurované trámce nezralé kosti bez (?) osteoblastů

18 1c. Choroby nejasné etiologie Oseální dysplázie –hamartomatózní léze v blízkosti kořenů zubů –? původ v periodontálních ligamentech ? –identický proces x různá klinika a RTG –náhodný nález (dif. dg. osifikující fibrom) periapikální oseální dysplázie –Ž : M … 10 : 1 –asymptomatická léze –přední mandibula (dolní I ± C) –RTG: projasnění (~ periapikální granulom)  zastínění

19 1c. Choroby nejasné etiologie fokální oseální dysplázie –podobná s periapikální OD x moláry floridní oseální dysplázie –neexpanzivní, 2 a více zubů –černošky středního věku familiální gigantiformní cementom –expanzivní, 2 a více zubů, autosomálně dominantní Mi: buněčná fibrózní tkáň + trámce pletivové / lamelární kosti + cementum-like tkáň  kalcifikace

20 1. Choroby čelistí 1a. Genetické choroby 1b. Metabolické choroby 1c. Choroby nejasné etiologie 1d. Záněty 1e. Cysty 1f. Nádory

21 1d. Záněty akutní osteomyelitis chronická osteomyelitis alveolární osteitis

22 1d. Záněty Akutní osteomyelitis –zdroje periapikální infekce, otevřené fraktury –predispozice fraktury, ozařování, Pagetova choroba, leukémie, DM –orální anaeroby (Bacteroides, Porphyromonas), smíšená infekce –dospělí muži – mandibula, vzácně novorozenci - maxila –klinicky Výrazná hluboká bolest, otok, citlivost zubů, zarudlá oteklá gingiva, anestézie dolního rtu, regionální LNpatie, horečka + leukocytóza –RTG: neostře ohraničené projasnění (až 10. den) + zastínění pokud sekvestr

23 1d. Záněty Akutní osteomyelitis –hnisavý zánět v intertrabekulárních prostorách  útlak krevních cév (trombóza)  nekróza kosti  sekvestr –  subperiostálně  subperiostální absces  perforace  kožní a slizniční píštěle –kompletní úzdrava možná granulační tkáň  vazivo  pletivová kost  lamelární kost  remodelace –léčba: ATB + debridement –komplikace: fraktura  chronická osteomyelitis

24 1d. Záněty Chronická osteomyelitis –neúspěšná léčba akutní osteomyelitis –de novo při nízce virulentní infekci –komplikace ozařování –Mi: vazivová tkáň s chronickým zánětem + fragmenty denzní kostní tkáně (mosaikovitá, nekrotická) Chronická fokální sklerózující OM –vzácná, mladí s kariézní dolní M1 –RTG: zastínění pod kořenem zubu Difúzní sklerózující OM –staří černoši, superinfekce floridní OD

25 1d. Záněty Chronická osteomyelitis s produktivní periostitidou (Garré´ho OM) –vzácná odpověď na chronickou periapikální nízce virulentní infekci –mladí, kariézní dolní M1 –  reaktivní novotvorba kosti

26 1d. Záněty Alveolární osteitis (suché lůžko) –nejčastější bolestivá komplikace extrakce zubu –příčiny výrazné extrakční trauma, nižší krevní průtok, lokální anestézie, orální antikoncepce, ozáření –po extrakci M3 (hypovaskularizovaná kost),  ženy –za několik dní, sliznice zarudlá a citlivá –rozpuštění krevní sraženiny fibrinolytickými enzymy – infekce a zbytky potravy v kontaktu s kostí  nekróza kosti  granulační tkáň + sekvestr –léčba: výplachy antiseptiky

27 1. Choroby čelistí 1a. Genetické choroby 1b. Metabolické choroby 1c. Choroby nejasné etiologie 1d. Záněty 1e. Cysty 1f. Nádory

28 1e. Cysty Odontogenní Neodontogenní Pseudocysty –solitární kostní „cysta“ –aneurysmatická kostní „cysta“

29 1e. Pseudocysty Solitární kostní „cysta“ (simple, traumatická) –? etiologie neznámá –Ž : M … 3 : 2 –< 25 let –nebolestivé zduření mandibuly –bez obsahu –RTG: projasnění šířící se mezi kořeny zubů –Mi: NE epiteliální výstelka + stěna: vazivo –spontánní regrese možná –léčba: chirurgické otevření a zavření

30 1e. Pseudocysty Aneurysmatická kostní „cysta“ –velmi vzácná v čelistech –? etiologie neznámá –mezi 10. – 20. rokem –nebolestivé zduření mandibuly –RTG: multilokulární projasnění –Mi: vícečetné prostory vyplněné krví bez výstelky + stěna: vazivo + mnohojaderné bb. –léčba: kyretáž –recidiva

31 1. Choroby čelistí 1a. Genetické choroby 1b. Metabolické choroby 1c. Choroby nejasné etiologie 1d. Záněty 1e. Cysty 1f. Nádory

32 Odontogenní Neodontogenní

33 Neodontogenní nádory Primární: benigní x maligní –kost –chrupavka –jiné Sekundární: metastázy

34 Neodontogenní nádory Benigní primární nádory –osteom –osteochondrom –centrální obrovskobuněčný granulom –osifikující fibrom - vzácný –hemangiom - vzácný

35 Neodontogenní nádory Osteom x Exostóza –torus palatinus: střední čára tvrdého patra –torus mandibularis: linguální plocha mandibuly, bilaterální –tvrdé zduření –Mi: kompaktní nebo trámčitá kost Gardnerův syndrom - AD dědičnost –mnohočetné osteomy + polyposis coli  maligní transformace

36 Neodontogenní nádory Osteochondrom –„osteom pokrytý chrupavkou“ –kostěný výrůstek –výběžky mandibuly –dysfunkce TMK

37 Neodontogenní nádory Centrální obrovskobuněčný granulom –benigní hyperplastická léze, hamartom ???, reparace ??? –< 20 let –Ž : M … 2 : 1 –přední mandibula, nebolestivé zduření –RTG: ohraničené projasnění –Mi: vaskularizovaná vazivová tkáň + obrovské mnohojaderné bb. + krvácení –léčba: kyretáž –recidiva při nekompletním odstranění

38 Neodontogenní nádory dif. dg. obrovskobuněčných lézí čelistí –centrální obrovskobuněčný granulom –hyperparatyreóza –cherubismus –obrovskobuněčný kostní nádor (osteoklastom) –aneurysmatická kostní cysta

39 Neodontogenní nádory Osifikující fibrom –vzácný –mandibula, premoláry/moláry –Ž : M … 2 : 1, 20-40 let –nebolestivé zduření, ± pouzdro –RTG: dobře ohraničené projasnění + zastínění –Mi: buněčná vazivová tkáň + pletivová / lamelární kost + cement-like materiál –léčba: enukleace –varianty: juvenilní trabekulární – děti, rychlý růst, maxila juvenilní psamomatoidní – sinonazální dutiny

40 Neodontogenní nádory Osteosarkom –  maligní –  nejčastější primární neodontogenní nádor –ozáření, Pagetova choroba –30 - 40 let, muži –tělo mandibuly –nepravidelné tuhé zduření rostoucí měsíce  bolest –RTG: destrukce kosti –Mi: osteoid + atypické osteoblasty + chrupavka + vazivo

41 Neodontogenní nádory Osteosarkom –rychlý růst + časné metastázy (plíce) –léčba: chirurgie –50% recidiva v průběhu 1. roku –5-year survival: 40% (  5 cm)

42 Neodontogenní nádory Chondrosarkom –45 let –přední maxila (60%) –bolestivé zduření –RTG: projasnění –Mi: chrupavčitá tkáň s nepravidelnými chondrocyty + mitózy –lokálně agresivní + metastázy (plíce) –léčba: chirurgie (radiorezistentní)

43 Neodontogenní nádory Vzácné nádory –Ewingův sarkom –Mnohočetný myelom –Histiocytóza z Langerhansových buněk

44 Neodontogenní nádory Sekundární nádory – hematogenní metastázy –prs –plíce –prostata –štítná žláza –ledvina

45 Choroby čelistí a sinus maxillaris 1. Čelisti 2. Temporomandibulární kloub 3. Maxilární sinus

46 2. Temporomandibulární kloub Trismus – neschopnost zcela otevřít ústa –zánět kloubu –poranění –tetanus Ankylóza – trvalé omezení pohybu v kloubu –fibróza (iradiace) –vrozené vada –trauma –akutní pyogenní artritis –kondylární nádory –orální submukózní fibróza, systémová skleróza

47 2. Temporomandibulární kloub Osteoartróza –starší lidé –bolest x náhodný RTG nález

48 2. Temporomandibulární kloub Revmatoidní artritida - m ultisystémová choroba –autoAb (revmatoidní faktory) –ženy, 25 - 45 let –krepitace, nebolestivé postižení Osteochondrom Kondylární hyperplázie --------------------------------------------------------- obrovskobuněčná arteritida –bolest při žvýkání (jaw claudication)

49 Choroby čelistí a sinus maxillaris 1. Čelisti 2. Temporomandibulární kloub 3. Maxilární sinus

50 Zánět - sinusitis –akutní x chronická x hypersensitivní –rinogenní x odontogenní –periapikální zánět P nebo M –dlouhodobá oro-antrální komunikace –bolest + perkusní citlivost

51 3. Maxilární sinus Zánět –Mi: respirační epitel  dlaždicová metaplázie ztluštění BM infiltrát - akutní - neutrofily - chronický - lymfocyty + plasm. bb. - hypersensitivní - eozinofily

52 3. Maxilární sinus Oro-antrální komunikace –po extrakci P nebo M –nose-blowing test –kořen v sinusu –prolaps antrální sliznice

53 3. Maxilární sinus Antrální cysty –slizniční žlázky –asymptomatické –mohou spontánně vymizet –odontogenní cysty –radikulární, reziduální

54 3. Maxilární sinus Nádory –dlaždicobuněčný karcinom –muži > 50 let –pokročilé stádium –obstrukce dutiny nosní, epistaxe –parestézie infraorbitálního nervu –poruchy zraku –špatná prognóza


Stáhnout ppt "Choroby čelistí a sinus maxillaris MUDr. Jan Laco, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google