Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie člověka TKÁNĚ. epitely u sebebuňky hustě u sebe kryjívystýlajíkryjí povrch, vystýlají dutiny jednovrstevné, vícevrstevné tvarupodle tvaru: –dlaždicový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie člověka TKÁNĚ. epitely u sebebuňky hustě u sebe kryjívystýlajíkryjí povrch, vystýlají dutiny jednovrstevné, vícevrstevné tvarupodle tvaru: –dlaždicový."— Transkript prezentace:

1 Biologie člověka TKÁNĚ

2 epitely u sebebuňky hustě u sebe kryjívystýlajíkryjí povrch, vystýlají dutiny jednovrstevné, vícevrstevné tvarupodle tvaru: –dlaždicový –kubický –válcový (cylindrický) –řasinkový

3 epitely funkcepodle funkce: –krycí –výstelkový –žlázový - vyměšuje –resorpční - vstřebává –smyslový - dráždivý

4 pojiva mezibuněčné hmotyvelké množství mezibuněčné hmoty –základní hmota –základní hmota: polysacharidy, bílkoviny –bílk. vlákna –bílk. vlákna: kolagen (pevný), elastin (pružný) liší se složením → vazivo, chrupavka, kost vazivovazivo fibrocyty –buňky = fibrocyty –↑ elastinu –↑ elastinu → pružné, měkčí –uspořádaná - šlachy, neuspořádaná - blány –úpony svalů, povrch kostí a orgánů

5 pojiva vazivovazivo –řídké –řídké - málo vláken, hodně mezib. hm. –tuhé –tuhé - hodně vláken → svazky → pouzdra –tukové –lymfoidní –lymfoidní - síť s bílými krvinkami

6 pojiva chrupavkachrupavka chondrocyty –buňky = chondrocyty –↑ kolagenu –↑ kolagenu → pevná, tuší –povrch kostí v kloubech, spojení k., hrtan, ušní boltec

7 pojiva kostkost osteocyty –buňky = osteocyty minerální látky kolagenní –v mezibuněčné hmotě hlavně minerální látky (Ca 2 (PO 4 ) 2, CaCO 3 ), kolagenní vlákna → tuhá a tvrdá, ale křehká –kostra (opěrná soustava) typu –podle typu hutnáhutná (kompaktní): lamely - obvodové, kruhové, vmezeřené, povrch a střední část kostí houbovitáhoubovitá (spongiózní, trámčitá): prostorová síť, vnitřek kostí a kloubní hlavice - trámce podle zátěže

8 svalová tkáň pohyb kontraktilníkontraktilní bílkoviny –aktinmyozin –aktin a myozin –ATP → mechanická práce typupodle typu –příčně pruhovaná (kosterní) válcovité b. - svalová vlákna: 10 - 100 μm, 30 cm vícejaderné myofibrila Z-discíchsarkomeramyofibrila: proteiny: aktin a myozin, zakotveny v Z-discích → sarkomera → svalové vlákno (snopeček) → +cévy a nervy = svazek (snopec) → sval ovládáme vůlí

9

10 svalová tkáň

11 typupodle typu –hladká vřetenovité b.: více aktinových vl., jiné uspořádání jednojaderné vnitřní orgány, vzpřimovače chlupů neovládáme vůlí (vegetativní nervy, hormony)

12 svalová tkáň typupodle typu –srdeční příčné pruhování krátké a větvené buňky propojené vodivými spoji → koordinace činnosti jednobuněčné vlastní centrum automacie, nervy jen zrychlení nebo zpomalení → neovládáme vůlí

13

14 nervová tkáň neuronneuron –dendrity tělo jádrem –buněčné tělo s jádrem –axon –axon (neurit) myelinová pochvamyelinová pochva –Schwannovy –Schwannovy buňky –Ranvierovy –Ranvierovy zářezy zakončení synaptický –nervová zakončení (synaptický knoflík) gliovégliové buňky –podpůrné buňky (neuroglie)

15 KOSTERNÍ SOUSTAVA

16 kosterní soustava oporaopora těla –tvar, rozměry ochranaochrana orgánů –lebka, hrudník, pánev pohybpohyb –spolu s kosterními svaly krvetvorbakrvetvorba –kostní dřeň

17 typy kostí dlouhé krátké ploché nepravidelný tvar tělo a kloub okostice hutná kostní tkáň houbovitá k. tkáň kostní dřeň stavba kosti stavba kosti

18 růst kostí kostnatění = osifikace růstový hormon růstové chrupavky okostice

19 spojení kostí pevné –vazivem –chrupavkou –srůst –vklínění málo pohyblivé ploténky –meziobr. ploténky pohyblivé –kloub

20

21

22 kostra člověka osováosová kostra –lebka –páteř –žebra –hrudní kost končetinkostra končetin –horní k. –dolní k.

23 Lebka (cranium) ochranaochrana mozku a smyslových orgánů dutiny: mozkovna, očnice, ústní, nosní, v čelní kosti, …, ucho švykosti srostlé nebo spojené švy –korunový, šípový, lambdový + destičky obličejovámozkováobličejová a mozková část - klenba, báze jazylkajazylka (os hyoideum) středoušnístředoušní kůstky –kladívko –kladívko (malleus) –kovadlinka –kovadlinka (incus) –třmínek –třmínek (stapes)

24 Lebka - obličejová část dolní čelistdolní čelist (mandibula) horní čelisthorní čelist (maxilla) patrová kostpatrová kost (os palatinum) lícní kostlícní kost (os zygomaticum) nosní kostnosní kost (os nasale) kost radličnákost radličná (vomer) slzní kostslzní kost (os lacrimale)

25

26 Rozštěpy rtu nebo patra (horní čelisti)

27

28 Lebka - mozkovna čelní kostčelní kost (os frontalis) temenní kosttemenní kost (os parietale) týlní kosttýlní kost (os occipitale) spánková kostspánková kost (os temporale) klínová kostklínová kost (os sphenoidale) čichová kostčichová kost (os ethmoidale)

29

30

31

32

33 Páteř (columna vertebralis) 33 - 34 obratlů –7 krčních –7 krčních (cervicales) nosičnosič (atlas) čepovecčepovec (axis) –12 hrudních (thoracales) –5 bederních (lumbales) –5 křížových kost křížová → kost křížová (os sacrum) kostrč –4 - 5 kostrčních → kostrč (os coccygis)

34 Páteř ploténkymeziobratlové ploténky zakřivení lordózy –dvě lordózy kyfózy –dvě kyfózy –až po narození skoliózaskolióza

35

36 Hrudník (thorax) ochrana plic a srdce hrudní obratle (vertebrae thoracales) žebražebra (costae) hrudní kosthrudní kost (sternum)

37 Horní končetina (membrum superius) pletenec + paže + předloktí + ruka lopatkalopatka (scapula) klíční kostklíční kost (clavicula) pažní kostpažní kost (humerus) loketní kostloketní kost (ulna) vřetenní kostvřetenní kost (radius) zápěstní kůstkyzápěstní kůstky (ossa carpi) –kost člunkovitá (os scaphoideum), kost poloměsíčitá (os lunatum), kost trojhranná (os triquetrum), kost hrášková (os pisiforme) –kost trapézová, (os trapezium), kost trapézovitá (os trapezoideum), kost hlavatá, (os capitatum), kost hákovitá (os hamatum)

38 Horní končetina (membrum superius) záprstní k.záprstní k. (metacarpi) články prstůčlánky prstů (phalanx digiti)

39 Dolní končetina (membrum inferius) pletenec + stehno + bérec + noha pánevpánev (pelvis) –mužská x ženská = křížová kost + stydká spona (symfýza) + 2 x pánevní kost = kyčelní (os ilium) + + stydká (os pubis) + + sedací (os ischii)

40 Dolní končetina (membrum inferius) stehenní koststehenní kost (femur) čéškačéška (patella) holenní kostholenní kost (tibia) lýtková kostlýtková kost (fibula) zánártní kůstkyzánártní kůstky (ossa tarsi) –hlezenní (talus), patní (calcaneus), loďkovitá (os naviculare), 3 x klínovitá (os cuneiforme), krychlová (os cuboideum) nártní kůstkynártní kůstky (ossa metatarsi) články prstůčlánky prstů (phalanx digiti) klenba

41

42

43

44 zlomeniny a onemocnění artritida dna osteoporóza

45 onemocnění

46 KOSTERNÍ SVALOVINA

47 Kosterní svalovina příčně pruhovaná svalovina bříško, (hlava), povázka, šlacha, úpon

48 Kosterní svalovina svalová kontrakce a relaxacekontrakce relaxace –nervosvalová ploténka - motorické nervy –Ca 2+ - sarkoplazmatické retikulum, ATP

49

50 Kosterní svalovina podle tvaru: –krátký –dlouhý –plochý –kruhový –jednoduchý –vícehlavý –dvojbříškový

51 Kosterní svalovina podle funkce: –antagonistické svaly –synergistické svaly –svěrače –ohýbače – flexory –natahovače – extenzory –odtahovače – abduktory –přitahovače – adduktory –rotační svaly – pronace a supinace

52 Kost. svalovina podle uložení –svaly zad –svaly hrudníku –svaly břicha –svaly pánevního dna –svaly horní končetiny –svaly dolní končetiny –svaly krku –svaly hlavy studijní materiál

53 svaly zad trapézový široký zádový pilovité hluboké zádové - vzpřimovače páteře rhombické zvihač lopatky

54 svaly hrudníku velký prsní malý prsní přední pilovitý mezižeberní bránice podklíčkový příčný hrudní

55 svaly břicha přímý břišní zevní šikmý břišní vnitřní šikmý břišní příčný břišní čtyřhlavý bederní pyramidový

56 svaly pánevního dna upevňují vnitřní orgány na místě svěrače zdvihač konečníku musculus coccygeus

57 svaly horní končetiny deltový nadhřebenový podhřebenový velký oblý malý oblý podlopatkový dvojhlavý pažní hákový hluboký pažní trojhlavý pažní zevní a vnitřní ohybač zápěstí dlouhý dlaňový natahovače zápěstí natahovač prstů pronující oblý vřetenní natahovač malíku krátký odtahovač palce oponující sval palce červovité svaly

58 svaly dolní končetiny velký, střední a malý hýžďový krejčovský čtyřhlavý stehenní přitahovače dvojhlavý stehenní přední holenní trojhlavý lýtkový velký bederní kyčelní napínač stehenní povázky hruškovitý poloblanitý pološlašitý dlouhý lýtkový

59 svaly krku podkožní krční (platysma) kývač hlavy nadjazylkové a podjazylkové (musculi suprahyoidei et infrahyoidei) kloněné svaly (musculi scaleni)

60 svaly hlavy okohybné žvýkací - přes čelistní kloub –spánkový –zevní žvýkací –vnitřní a zevní křídlový mimické - úpon na lebku a do kůže –kruhový ústní –kruhový oční –čelní –tvářový (trubačský) –smíchový (lícní) –zdvihače víček, nosních křídel, horního rtu, stahovač dolního rtu, …

61 onemocnění a poruchy zánět šlachzánět šlach svalová dystrofiesvalová dystrofie nataženípřetrženínatažení svalu, přetržení svalu či šlachy ochrnutí končetinochrnutí končetin ochabování = atrofieochabování = atrofie


Stáhnout ppt "Biologie člověka TKÁNĚ. epitely u sebebuňky hustě u sebe kryjívystýlajíkryjí povrch, vystýlají dutiny jednovrstevné, vícevrstevné tvarupodle tvaru: –dlaždicový."

Podobné prezentace


Reklamy Google