Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 CO VŠE JE POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Do oblasti počítačové grafiky můžeme zahrnout jak rastrové obrázky (např. namalované v programu Malování), tak fotografie,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 CO VŠE JE POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Do oblasti počítačové grafiky můžeme zahrnout jak rastrové obrázky (např. namalované v programu Malování), tak fotografie,"— Transkript prezentace:

1 1 CO VŠE JE POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Do oblasti počítačové grafiky můžeme zahrnout jak rastrové obrázky (např. namalované v programu Malování), tak fotografie, vektorové obrázky, koláže a také v neposlední řadě práce s textem a DTP (tvorba letáku, vizítky, obalu na CD atd.). Dále sem patří také webová grafika a animace

2 2 Základní rozdělení  Rastrová grafika obraz tvoří jednotlivé body (pixely), které jsou viditelné při velkém zvětšení  Vektorová grafika obraz tvoří křivky (vektory), které lze libovolně zvětšit

3 3 BUŇKY A PIXELY Podívejte se na libovolnou fotografii v novinách. Nic zvláštního prostě fotka. Když si ji prohlédnete lupou, zjistíte, že se skládá z bodů. Také digitální obrázek se skládá z bodů – a právě takový bod se jmenuje pixel (Picture element – tedy základní prvek či bod digitálního obrazu). Na obrazovce monitoru je to jiné, tam jsou pixely stejně veliké, avšak mají různou hodnotu jasu (někdy svítí víc a jindy míň) a jinou hodnotu barvy.

4 4 ZÁKLADNÍ POJMY  Pixel  je základní bod, který se skládá ze tří barev RGB. Kombinací jasů těchto barev vytvoříme libovolnou barvu  je světlocitlivá buňka ve snímacím prvku digitálního fotoaparátu (podle množství - jsou tam miliony pixelů hovoříme o megapixelech (Mp).  bod zobrazovače např. LCD, plazma atd… Každý pixel obsahuje tři subpixely (viz.obr.)  Komprese je pojem, který se týká výsledného obrazu. Výsledný obrázek je soubor, který má velký datový objem. Proto se v praxi používá komprese čili zahušťování – výsledný soubor má mnohonásobně menší velikost  Komprese může být ztrátová a bezztrátová

5 5 RASTROVÝ OBRÁZEK – FOTOGRAFIE NEBO MALBA Rastry Rastry představují nejčastěji fotografie a také namalované obrázky (např. v programu Malování). Jejich hlavní rysem je, že se skládají z jednotlivých bodů – těch je hodně, jsou velmi malé, v nejlepším případ pro nás neviditelné. Mohou mít různé barvy – výsledkem je pěkná fotografie nebo malba. Po přiblížení rastrového obrázku vidíme zřetelně jeho bodovou strukturu

6 6

7 7 Barevná hloubka  Určuje, kolik barev je možno zobrazit  Označuje se v bitech  1bit – 2 barvy  8bit – 256 barev  24bit – 16,7 mil. barev (8bit – R, 8bit - G, 8bit – B)

8 8 Rozdíl barevné hloubky

9 9 BARVY MONITORU - RGB Monitor používá pro zobrazení barev tři paprsky, které rozsvěcují tři těsně u sebe ležící body s RGB barvami: Výsledkem smíchání těchto barev je pak téměř libovolná barva. R = red (červená) G = green (zelená) B = blue (modrá) Výsledkem smíchání těchto barev je pak téměř libovolná barva. Pokud svítí všechny paprsky 100% intenzitou, vznikne bílá barva

10 10 RGB

11 V RGB modelu je každý pixel tvořen 3 kanály (Channels), červené (Red), zelené (Green) a modré (Blue) složky. V praxi se proto uvádí barevná hloubka vztažená ke každému kanálu (Bit per Channel) Potom např. 8 bitů na každý kanál znamená 3*8=24 bitů na každý pixel.

12 12 BARVY TISKÁRNY - CMYK Barevná tiskárna používá pro tisk buď barevné inkousty (inkoustové tiskárny) nebo barevný práškový toner (laserové tiskárny). Jednotlivé barvy opět vznikají mícháním barev, ovšem jiných, než u monitoru : Výsledkem smíchání těchto barev je pak téměř libovolná barva. C – Cyan (azurová – světle modrá) M – Magenta (purpurová – fialová) Y – Yellow (žlutá) K - Black (černá) Výsledkem smíchání těchto barev je pak téměř libovolná barva. Smícháním všech tří barev vznikne barva černá

13 13 ZÁKLADNÍ POJMY  Formát je způsob datového záznamu. Rozlišujeme ho podle typu souboru – podle přípony Obrázek se ukládá v datovém formátu – Např.nejčastěji ve formátu JPEG a GIF (komprimovaný formát), nebo TIFF a řidčeji BMP (nekomprimované formáty)…

14 14 BMP  je formát, který se používá v MS Windows  BMP je zkratka od Bit Mapped Picture, což je (volně přeloženo) obrázek s popisem každého obrazového bodu, anebo se mu také říká bitová mapa.  Tento formát hojně používají aplikace MS-Windows, kde je přímo podporovaný. Obsahuje informace např. o rozměrech obrázku, počtu použitých barev apod.  Neobsahuje kompresi – velká velikost souboru, v grafické praxi se téměř nepoužívá

15 15 GIF  je zkratka od Graphic Interhange Format, což je v překladu formát na výměnu grafických údajů.  Umožňuje ukládat obrázky s maximálním rozměrem 16000×16000 bodů obrazu a s maximálním počtem barev 256 z palety  Pro údaje je použitá komprese LZW – bezztrátová komprese, použití pro web  může být také průhledný nebo animovaný.

16 16 GIF Maximálně 256 - libovolně vybraných barev do tzv. tabulky barev (palety)

17 17 TIF  je zkrácením TIFF, což znamená Tag Image File Format, což ve volném překladu znamená obrázkový formát s popisem. dopracování definice udělala s firmou Microsoft.  Jedná se o nejčastěji používaný formát v oblasti DTP, hlavně jako výstupní formát ze skenovacích programů.  Jsou dva typy a to pro procesory INTEL a Motorola (kvůli zařazení bitů ve slově) a také umožňuje používat nekomprimovaný způsob uložení údajů, resp. několik typů komprimací, např. LZW či JPEG

18 18 JPG  je formát, který se ujal např. na přenos obrazových informací v síti Internet  Rastrový obrázek je komprimovaný metodou JPEG (zkr. Joint Photographics Expert Group).  Jedná se o ztrátovou komprimaci, jejíž komprimační poměr je někdy až 100:1.  Do komprimačního poměru cca 20:1 není jasně viditelné zkreslení a pokud ano, tak jen na ostřejších hranách.  Nejrozšířenější formát digitálních fotoaparátů

19 19 JPG – vliv komprese

20 20 PNG Formát PNG (Portable Network Graphics) je zamýšlen jako náhrada GIFu Zahrnuje v sobě vlastnosti GIFu, ale navíc má možnosti:  obrázky TrueColor s až 24bitovou hloubkou  obrázky s odstíny šedi s až 16bitovou hloubkou  úplný alfa-kanál (umožňuje plynulou průhlednost)  informace o gama-korekci obrazu -- to umožňuje zobrazení obrázku se správným jasem a kontrastem nezávisle na použitém zařízení;  poměrně spolehlivá detekce porušení souboru  rychlejší zobrazení prvního náhledu obrázku než GIF

21 21 PSD  je formát firmy Adobe používaný programem Adobe Photoshop.  Je rozšířený na vícero platformách kromě PC, jako Macintosh, Silicon Graphics či Power PC  Podobně jako formát TIFF obsahuje soubor kromě samotného obrázku i celou paletu doplňkových informací jako nastavení tiskových rastrů, doplňkové barevné kanály, ukládací vrstvy či nastavení příslušné tiskárny

22 22 CDR  je zkratka od Corel DRaw file. Jedná se v principu o vektorový formát, může však obsahovat i bitmapu  Používá ho firma Corel na ukládání obrázků ze svého světoznámého programu Corel Draw!  I když se jedná o poměrně rozšířený program, tento formát podporuje velmi málo jiných programů.

23 23 RAW  se používá pro uložení rastrových obrázků. Může se vyskytovat v různých podobách s hlavičkou anebo bez.  Principiálně obsahuje např. jen rozměr obrazu a potom následují už obrazové informace.  Používá se u digitálních fotoaparátů s možnostmi pozdějšího zpracování a úprav

24 24 a další ….  AVI - formát pro ukládání multimediálních informací, ale nejčastěji se používá pro obrazové sekvence  MPG - je pohyblivou větví formátu JPEG (existuje i MJPEG). Přišel logicky s rozvojem multimédií a slouží na uložení video sekvencí, velmi často celých filmů,  ICO - je určený na ukládání ikon, malých identifikačních obrázků pro prostředí MS-Windows. Obrázky, ikony, mohou mít rozlišení od 8×8 po 64×64 a od černobílých až po barevné s maximálně 256-ti barvami  …..

25 25 Alfa-kanál  Tímto pojmem se označují části obrázků, které jsou do jisté míry průhledné. GIF umožňuje pouze úplnou průhlednost. PNG nabízí plynulý alfa-kanál. Znamená to, že u každého bodu obrázku může být určeno z kolika procent je průhledný. 100% průhledný bod je transparentní stejně jako v GIFu. 0% průhledný bod je vlastně úplně neprůhledný. Jiná velikost průhlednosti způsobí, že pod transparentním bodem více či méně prosvítá pozadí obrázku

26 26 JPEGRAWTIFF JPEG 2000 GIFPNGPSDBMP Určení [1] FFF/G G Komprese ztrátováAN [4] ANNNN Komprese bezeztrát. N [2] A/NAAANN Bitů na kanál8128/16 N 8 Paleta barev [5] NNNNAAAN Podpora ExifA [3] AANNAN Možnost animaceNNNNANAN PrůhlednostNNANAAAN ICC profilA [3] AANAAN Pozn.: [1] F - fotografie, G - grafika [2] Některé fotoaparáty RAW bezeztrátově komprimují [3] Formát RAW neuchovává přímo ICC profil nebo Exif data, je však schopen je na základě svých dat vygenerovat. [4] Formát TIFF umožňuje i ztrátovou kompresi, kvůli problémům s kompatibilitou se však moc nepoužívá. [5] Barvy dány tabulkou 2 až 256 barev. Žlutě označeny formáty jsou doporučované pro běžnou fotografickou praxi.

27 27 Komprese  Bezztrátová komprese (nebo též reverzní komprerse) je založená na algoritmu Lempel-Ziv-Welch. Používá se tam, kde je nutno uchovat původní obrazovou informaci, jako při satelitní digitální fotografii nebo snímání rentgenogramů. Používá se ve formátech GIF a TIFF  ztrátová komprese - používá se u digitální fotografie, je mnohem výkonnější než bezztrátová komprese. Typickým formátem používajícím ztrátovou kompresi je JPEG

28 28 Komprese  kvalita komprese obrázku JPEG se většinou udává jako číslo v rozsahu 10-100 (udává kvalitu v procentech)  Např: kvalita 10% => 90% komprese kvalita 80% => 20% komprese  Velikost komprese volte podle účelu použití generovaného obrázku, s velkou kompresí přibývají vady zobrazení, ale zmenšuje se velikost souboru.

29 29 Rekomprese  Při vícenásobném otevření a opětovném uložení obrázku ve formátu jpg (ztrátová komprese) dochází k degradaci obrazu – REKOMPRESI

30 30 ROZLIŠENÍ - DPI Rozlišení je počet bodů na jednotku vzdálenosti. Samotný počet bodů pro udání kvality obrázku nestačí, protože nás zajímá, jak jsou body jemné, a jak pěkný výsledný obrázek bude. To závisí také na jeho velikosti. Rozlišení se udává v bodech na palec (DPI – DoT per Inch). jeden palec = 2,54 cm ( zaokrouhlíme na 2,5 cm) Obrázek ve velikosti 2,5 cm (jeden palec) se šířkou 100 bodů má rozlišení 100 dpi

31 31 ROZLIŠENÍ - DPI Rozlišení musí být „přiměřené“. Malé rozlišení: zrnitý obrázek. Velké rozlišení: velký soubor. Tento obrázek má rozlišení cca 20 DPI Tento obrázek má rozlišení cca 100 DPI

32 32 DPI = počet bodů na palec (=2,54cm) 10 cm 7,5 cm 100 bodů = 100 dpi 2,5 cm

33 33 Příklad výpočtu DPI  Jak veliký bude obrázek 1600 x 1200 bodů vytištěn na tiskárně v rozlišení 200 DPI: 1600 : 200 = 8“ 8“ = 8 x 2,5 = 20 cm 1200 : 200 = 6“ 6“ = 6 x 2,5 = 15 cm  Výsledný obrázek bude vytištěn ve velikosti 20 x 15 cm  Pozn: 1“ = 2,5 cm

34 34 Rozlišení DPI OBRAZOVKA A TISKÁRNA Potřebné rozlišení záleží na účelu obrázku – na jeho využití. Pokud bude obrázek součástí www stránky, stačí rozlišení menší, než u obrázku, který chceme vytisknout Doporučené rozlišení pro web je v rozmezí cca 70 – 150 DPI, pro dokumenty 180 – 250 DPI a pro fotografie asi 300 DPI Obrazovka Obrazovka (monitor) má hlubší rastr, obsahuje méně bodů než obrázek vytištěný na tiskárně!!! monitorů 1 024 x 768 bodů 90 dpi U monitorů se jejich „rozlišení“ udává v počtu bodů, které jsou na obrazovce. Dnes nejobvyklejší rozlišení, používané u 17“ monitorů, je 1 024 x 768 bodů – tj. rozlišení 90 dpi. tiskárna300 – 600 dpi Běžná tiskárna tiskne v rozlišení 300 – 600 dpi. Potřebuje na jednotku vzdálenosti více bodů než monitor. Jeden barevný bod je tvořen několika fyzickými body základních barev

35 35 Velikost grafického souboru (BITY A BAJTY) Na počtu bodů a na barevné hloubce obrázku závisí jeho velikost, tj. kolik bytů zabere v paměti počítače při jeho zpracování a kolik po uložení na disk počítače. Počet bodů spočítáme tak, že vynásobíme počet bodů vodorovně počtem bodů svisle. Tj. obrázek 1 600 x 1 200 bodů obsahuje celkem 1 920 000 bodů, tj. cca 2 mil. bodů. Na počtu použitých barev pak závisí počet bajtů, který se pro každý bod obrázku použije: U barevných obrázků RGB to jsou 3 B/bod U obrázků ve stupních šedi pak 1 B/bod Obrázek 1 600 x 1 200 bodů v režimu RGB (16,7 mil.barev) zabere v paměti počítače 1 920 000 bodů x 3 bajty/bod = 5 760 000 bajtů, tj. cca 6 MB Stejný obrázek v 256 odstínech šedi pak 1 920 000 bodů x 1 bajt/bod = 1 920 000 bajtů, tj. cca 2 MB.

36 36 BEZ TEORIE TO PROSTĚ NEJDE OBRAZOVKA A TISKÁRNA Základní údaje 1. Obrázek můžete tisknout v poloviční velikosti, než ho vidíte na obrazovce 2. Pro úpravy, koláže, ukládání obrázků a tisk na běžných tiskárnách je ideální počet bodů cca 1 024 x 768 – na běžné tiskárně vytiskněme takovýto obrázek ve velikosti 13 x 10 cm 3. Pokud chceme obrázek zvětšovat nebo z něj část vyříznout, musí být bodů samozřejmě více. 4. Počet bodů určuje velikost, v jaké můžeme obrázek při určité kvalitě (rozlišení) vytisknout – body se nedají uměle dopočítat, musí být sejmuty při vzniku obrázku. 5. Na různých počítačích bude stejný obrázek různě velký

37 37 BEZ TEORIE TO PROSTĚ NEJDE BAREVNÁ HLOUBKA Každý z jednotlivých bodů barevného obrázku může nabývat jednu z barev zvolené barevné palety. Nejčastěji se dnes používá paleta barev RGB, která obsahuje 16,7 mil. barev a paleta 256 stupňů šedi, která se používá pro „černobílé“ fotografie. Na webu se setkáme s paletou 256 barev, která se používá pro tlačítka, linky apod.


Stáhnout ppt "1 CO VŠE JE POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Do oblasti počítačové grafiky můžeme zahrnout jak rastrové obrázky (např. namalované v programu Malování), tak fotografie,"

Podobné prezentace


Reklamy Google