Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv použití různých rekonstrukčních algoritmů na výsledky perfuzní scintigrafie myokardu Lang O. KNM UK 3. LF a FNKV a CNM sro. Praha XLVII. Dny nukleární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv použití různých rekonstrukčních algoritmů na výsledky perfuzní scintigrafie myokardu Lang O. KNM UK 3. LF a FNKV a CNM sro. Praha XLVII. Dny nukleární."— Transkript prezentace:

1 Vliv použití různých rekonstrukčních algoritmů na výsledky perfuzní scintigrafie myokardu Lang O. KNM UK 3. LF a FNKV a CNM sro. Praha XLVII. Dny nukleární medicíny 8. - 10. 9. 2010 Havlíčkův Brod

2 Perfuzní scintigrafie myokardu Prakticky jen tomograficky Tomografie standardně vleže Transversální tomografie Transversální tomografie Současný SW umožňuje kvantitativní hodnocení distribuce perfuze Je založeno na porovnání konkrétního pacienta s normálovým souborem Je založeno na porovnání konkrétního pacienta s normálovým souborem

3 Perfuzní scintigrafie myokardu Tomografická rekonstrukce dat Standardně filtrovanou zpětnou projekcí (FBP) Standardně filtrovanou zpětnou projekcí (FBP) Náchylná na artefakty, ale výpočetně málo náročná Nově v posledních letech iterační metoda (IR) Nově v posledních letech iterační metoda (IR) Stabilnější, ale výpočetně náročnější Lepší kvalita obrazů Normálové databáze Vytvořené pomocí FBP Vytvořené pomocí FBP Možnost nepřesných výsledků při srovnání Možnost nepřesných výsledků při srovnání

4 Cíle práce Srovnání kvality obrazů Srovnání kvantitativních parametrů při použití obou metod

5 Soubor pacientů Do analýzy zahrnuto 32 pacientů 19 mužů a 13 žen Průměrný věk 63 (41-86) let Vyšetřeni pro suspektní nebo známou ICHS Standardní zátěžový test Jednodenní protokol

6 Materiál a metody Radiofarmakum 99mTc MIBI Jednodetektorová gamakamera SPX4 Kolimátor LEAP Snímání 180° (z RAO 45 do LPO 45)

7 Hodnocení nálezů Zpracování SW Xeleris fy GE 2x Jednou pomocí FBP, podruhé pomocí IR Jednou pomocí FBP, podruhé pomocí IR Analýza obrazů pomocí ECTb Hodnotili jsme Hodnotili jsme Sumární skóre Velikost perfuzních defektů v % myokardu LK Velikost EF, EDV a ESV Porovnání kvantitativních parametrů párovým t-testem Hladina významnosti 5% Hladina významnosti 5%

8 Výsledky – kvalitativní hodnocení Obrazy vytvořené FBP jsou horší kvality než obrazy vytvořené IR

9 Srovnání FBP a IR

10

11 FBP IR

12 Výsledky – sumární skóre parametr/metoda rekonstrukceFBPIRp SSS6.347.25 0.575 směrodatná odchylka6.056.78 SRS4.344.47 0.926 směrodatná odchylka5.075.67 SDS2.002.78 0.435 směrodatná odchylka3.944.01

13 Výsledky – perfuzní defekt parametr/metoda rekonstrukceFBPIRp defekt perfuze celkový11.7512.720.748 RIA11.3111.880.900 RC6.637.340.852 ACD15.3813.810.795

14 Výsledky – funkční hodnoty parametr/metoda rekonstrukceFBPIRp EF56.3155.91 0.905 směrodatná odchylka13.3014.18 EDV98.2891.94 0.469 směrodatná odchylka35.7034.02 ESV45.1642.59 0.686 směrodatná odchylka25.5424.95

15 Diskuse Zpracování obrazu hraje v tomografii zásadní roli Podcenění artefaktů může mít významný klinický dopad Podcenění artefaktů může mít významný klinický dopad Rekonstrukční algoritmy mění číselný obsah voxelů Před použitím jiné metody je nezbytné srovnání se stávající Před použitím jiné metody je nezbytné srovnání se stávající

16 Závěr Kvalita obrazů byla lepší při použití iterační metody ve srovnání s FBP pro tomografickou rekonstrukci. Kvantitativní parametry získané oběma rekonstrukčními metodami se nelišily. Současné normálové databáze je tedy možno používat bez ohledu na to, jaká výpočetní metoda se použije pro tomografickou rekonstrukci.


Stáhnout ppt "Vliv použití různých rekonstrukčních algoritmů na výsledky perfuzní scintigrafie myokardu Lang O. KNM UK 3. LF a FNKV a CNM sro. Praha XLVII. Dny nukleární."

Podobné prezentace


Reklamy Google