Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství."— Transkript prezentace:

1

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona:VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Obchodní společnosti Sada: 2 Číslo DUM: 3 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 17. 9. 2012Ročník: 2. Ověřující učitel: Mgr. Květa Holečková

3 Název listu: Obchodní společnosti Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona nejprve definuje pojem obchodní společnost. Poté obchodní společnosti člení na osobní, smíšené a kapitálové a uvádí podstatné znaky každého typu. Vymezeny jsou také pojmy založení a vznik společnosti. Dále šablona stručně vysvětluje pojem společenská smlouva. Poté jsou vyjmenována specifika založení jednotlivých typů společností. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky druhého ročníku. Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO, byly použity obrázky s internetu se zdroji uvedenými v prezentaci. Klíčová slova: Obchodní společnost, společenská smlouva, osobní společnost, kapitálová společnost, smíšená společnost Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci 15-19 let Použitá literatura, zdroje: Zdroje obrázků: viz. prezentace (slide 16) Volně zpracováno dle odborných přednášek na VŠO Velikost: 241 kb STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz

4  Obchodní společnosti jsou PO, které jsou založeny za účelem podnikání a mají právní subjektivitu.  Všechny OS se zapisují do Obchodního rejstříku (ochrana věřitelů).

5  Osobní  Kapitálové  Smíšené

6  Osobní účast společníků na podnikání (každý společník je oprávněn spol. řídit a jednat jejím jménem), společníci ručí za závazky spol. společně a nerozdílně (solidárně), a to celým svým majetkem  Vklady nejsou povinné  Spol. nevytváří základní kapitál ani rezervní fond, pouze statutární orgány  Př.: veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

7  Majetková účast společníků (společníci se nemusí podílet na řízení spol., může za ně jednat osoba „mimo společnost“)  Povinné vklady, základní kapitál a rezervní fond  (ZK: s.r.o. min 200 000,-, a.s. 2 000 000,- nebo 20 000 000,-)

8  Společníci neručí vůbec, nebo v omezené míře  Příklad:  Akciová společnost (a.s.)  Společnost s ručením omezeným (s.r.o., spol. s r.o.)

9  Mají prvky kapitálové i osobní společnosti  Příklad: komanditní společnost (k.s.)  Jedna část společníků ( komplementáři ) ručí za závazky celým svým majetkem a podílí se na vedení společnosti, druhá část ( komanditisté ) neručí za závazky a nepodílí se na vedení  Základní kapitál je zde min. 5 000,-

10  OS může být založena jak fyzickými, tak právnickými osobami  1)osobní spol.: min. 2 osoby (FO i PO) sepíšou společenskou smlouvu  2) kapitálová spol.: min. 2 zakladatelé sepíšou společenskou smlouvu, nebo 1 osoba sepíše zakladatelskou listinu

11  Společenská smlouva nebo zakladatelská listina upravuje vztahy mezi společníky a také vztahy mezi společníky a společností.

12  Zakladatel může být FO i PO  Pokud s.r.o. vlastní 1 člověk, tak tato společnost nemůže založit jinou s.r.o.  1 osoba může být jediným společníkem pouze ve třech s.r.o.  Pouze notářsky ověřené podpisy

13  Může ji založit pouze PO (ale po založení mohou být všechny akcie převedeny na FO)  Pouze notářsky ověřené podpisy

14  Písemná společenská smlouva s úředně ověřenými podpisy (notářem nebo obecním úřadem)

15  Společnost vzniká zápisem do OR !!! (tehdy nabývá právní subjektivitu)  Návrh na zápis do OR je podán do 90 dnů od založení spol. (tj. od podepsání společ. smlouvy nebo zaklad. listiny)  Pokud nebyla lhůta dodržena, nelze spol. zapsat do OR (nutno sepsat novou smlouvu/listinu!!!)

16  V tomto období může jejím jménem jednat kdokoli, taková osoba je z tohoto jednání odpovědná sama  Zakladatelé musí vyhotovit seznam jednání (smluv) učiněných před vznikem spol. a tento do 3 měsíců společnosti předložit ke schválení

17

18  Vyhledejte na webových stránkách www.justice.cz údaje o 3 obchodních společnostech působících ve Vašem městě (regionu). www.justice.cz  Jaký je rozdíl mezi osobní a kapitálovou společností?  Kdy vzniká obchodní společnost?

19  Použité zdroje (obrázky):  www.gatco.cz, www.gatco.cz  www.epravo.cz www.epravo.cz http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://informaceofir mach.cz/wp- content/uploads/20110519_v_a_z_dle_kraju.bmp&imgrefur l=http://www.informaceofirmach.cz/cribis_news/vznikyaza niky&usg=__ODqKUWev- S36PjG0Bbsoid6mwmQ=&h=379&w=576&sz=640&hl=cs&st art=44&zoom=1&tbnid=DtxkbPKHLKK1lM:&tbnh=88&tbnw= 134&ei=RWuRTpyaKobHswbA45Uq&prev=/search%3Fq%3 Dobchodn%25C3%25AD%2Bspole%25C4%258Dnosti%26sta rt%3D42%26hl%3Dcs%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Dis ch&itbs=1


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství."

Podobné prezentace


Reklamy Google