Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Kruhová síť Ročník:4. Datum vytvoření:září.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Kruhová síť Ročník:4. Datum vytvoření:září."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Kruhová síť Ročník:4. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_13.1.06.ELE Anotace: Přenos dat v síti, rozbor Tokenu, zvýšení bezpečnosti sítě. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Využitím grafických možností sady Microsoft Office 2010 se materiál stává inovativním zejména přehledností výkladu odborného tématu. Využití multimediálních prostředků zvyšuje názornost výuky, usnadňuje porozumění tématu i u slabších žáků a žáků se SPU, udržuje jejich pozornost, podporuje jejich zájem a aktivitu. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Kruhová síť

3 V kruhové síti jsou počítače připojeny (k síťovým kartám rozhraní) na pozicích uspořádaných v kru­hu a mají přiděleny své logické pozice v určitém pořadí tak, že za poslední stanici v řadě následuje první. V kruhových sítích se používá de­-terministického přístupu k síti pomocí cyklicky předávaného TOKENu (známky, „peška“), což je zvláštní rámec nesoucí s sebou právo přístupu k síti.

4 Kruhová síť Přenos dat probíhá v dalších rámcích za TOKENem po kruhu v jednom směru. Jeden z počítačů je zodpovědný za řízení sítě a při jeho nečinnosti přebírá řízení náhradní řídicí sta­nice (počítač). Zpráva, resp. soubor zpráv kolují­cí po kruhové síti je v každé síťové kartě zpraco­ván. Každá stanice si odebere jí adresované zprávy a přidá zprávy pro ostatní.

5 Volný Token je tvořen speciální bitovou sekvencí dlouhou tři byty s tímto významem: - První byte SD (Start Delimiter) je úvodní ome­zovač označující začátek Tokenu. Podle struk­tury (O na pozicích b0, b1, b2, b5) stanice po­znají, že se jedná o Token. - Druhý byte AC (Access Control) je pole řízení přístupu na médium; je-Ii AC = 0, je Token volný, a je-li AC = 1, je Token obsazený. - Třetí byte ED (Ending Delimiter) je koncový

6 Kruhová síť Při výpadku síťové karty nebo poruše vedení je činnost sítě přerušena. Při nečinnosti stanice pro­chází data síťovou kartou přímo jako vedením. U sítí IBM Token Ring je kabel kvůli bezpečnosti zdvojován. Bezpečnost kruhové sítě lze zvýšit i tak, že je síť geometricky uspořádána do tvaru hvězdy a vedení jsou propojena v koncentrátoru MAU (Multiple Access Unit).

7 Kruhová síť MAU

8 Kruhová síť Při poruše jedné části této hvězdy (síťové karty nebo vede­ní) jsou vedení (příchozí i odchozí) nefunkční části propojena přímo a nefunkční část sítě je tak vy­řazena. Přenosy dat jsou řízeny podle pravidel přístupu na síť, která zajišťují bezchybnou a efektivní vý­měnu dat.

9 Použité zdroje: BOHÁČ, Leoš a Pavel BEZPALEC. Datové sítě: přednášky. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 2011, 204 s. ISBN 978-80-01-04694-4 HÄBERLE, Heinz. Průmyslová elektronika a informační technologie. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2003. ISBN 80-867-0604-4. JANSEN, Horst a Heinrich RÖTTER. Informační a telekomunikační technika. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 399 s. ISBN 80-86706-08-7. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bronislav Sedláček. FROM WIKIMEDIA COMMONS. cs.wikipedia.cz [online]. [cit. 23.2.2014]. Dostupný na WWW: Kruhová_topologie.PNG ‎(640 × 480 pixels, file size: 10 KB, MIME type: image/png)


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bronislav Sedláček Předmět/vzdělávací oblast:Telekomunikace Tematická oblast:Lokální počítačové sítě Téma:Kruhová síť Ročník:4. Datum vytvoření:září."

Podobné prezentace


Reklamy Google