Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Projekt ERRAC ROADMAP a zapojení české technologické platformy „Interoperabilita železniční infrastruktury” Praha, 12. březen 2009 Dennis Schut UIC Brusel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Projekt ERRAC ROADMAP a zapojení české technologické platformy „Interoperabilita železniční infrastruktury” Praha, 12. březen 2009 Dennis Schut UIC Brusel."— Transkript prezentace:

1 1 Projekt ERRAC ROADMAP a zapojení české technologické platformy „Interoperabilita železniční infrastruktury” Praha, 12. březen 2009 Dennis Schut UIC Brusel – Manager výzkumu EU Koordinátor ERRAC

2 2 Historie ERRAC  jedinečný orgán spojující: železniční podniky manažery infrastruktury provozovatele městské a regionální dopravy výrobní průmyslové oblasti představitele členských států EU Evropskou komisi skupiny zákazníků konzultanty a akademické instituce S cílem dosažení konsenzu o prioritách v železničním výzkumu a o hlavních směrech výzkumu k nalezení společné strategie Ustanovení v roce 2001 s ambiciozním cílem – shrnutí cílů dopravy do tzv. Bílé knihy pro vytvoření jediného evropského orgánu, schopného přispět k revitalizaci a konkurenceschopnosti evropského sektoru železniční dopravy díky dalším inovacím a lépe koordinovaným výzkumným aktivitám.

3 3 2007„Zelená kniha ERA“ 2007Strategická výzkumná agenda 2020 – aktualizace 2006 Brožura „Rail 21“ – Udržitelný železniční systém pro spojenou Oblast příměstských a regionálních železnic v Evropě 2005Porovnání veřejných výzkumných programů členských států s ERRAC SRRA 2020 - část 2 2004Odpověď na konzultace EK v tématických oblastech pro 7. FP 2004Železniční výzkum v EU – část 1 2004Systémy metra a lehké kolejové dopravy v Evropě 2002Technická příloha k SRRA 2007SRRA – Strategická výzkumná agenda 2001Průzkum – Propojování strategie evropského želzničního výzkumu 2020 Dokumenty ERRAC

4 4 ERA ETP NTP ostatní orgány plénum Skupina rozšířené podpory a managementu (WP) WP01 Ekologická pozemní doprava Hlavní priority aktualizované SRRA: 1.Energie a životní prostředí 2.Bezpečnost osob 3.Zkoušky, homologace a bezpečnost 4.Konkurenceschopnost, schvalování technologií 5.Strategie a ekonomika 6.Infrastruktura K urychlení reakce na Pracovní programy v FP 7 bylo vynaloženo mnoho úsilí pro transformaci těchto 6 priorit do priorit EK v oblasti výzkumu dopravy (matice křížových referencí) + připojení databáze hodnocení a železničního výzkumu a Managementu WP. WP02 Podpora intermodální dopravy (dálková doprava) a odstraňování překážek na tranzitních koridorech WP03 Zajištění udržitelné městské dopravy WP04 Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti WP05 Posílení konkurenceschopnosti WP06 Databáze posouzení projektů a železničního výzkumu Rozvržení projektu ERRAC: pracovní balíčky k realizaci projektů WP07 Komunikace Postup „zdola nahoru“: Přímé vstupy od expertů z UNIFE, UIC, UITP, EFRTC, EIM, UIP a členů ERFA Postup „zdola nahoru“: Přímé vstupy od expertů z UNIFE, UIC, UITP, EFRTC, EIM, UIP a členů ERFA NTP

5 5 Vedení ERRAC Č.Pracovní program VedoucíSpolupracující 00 Skupina rozšířené podpory UNIFE - Bombardier - Dan Otteborn IST Lisbon - Manuel Pereira 01 Oživení pozemní dopravy UIC - SNCF - Christophe Cheron KNORR-BREMSE - Manfred Walter 02 Podpora systémových přechodů a zvýšení propustnosti přepravních koridorů UIC - BANVERKET Bo Olsson EFRTC Imrich Korpanec 03 Zajištění udržitelnosti městské dopravy (včetně systémových přechodů, lehké kolejové dopravy a metra) UITP - Yves Amsler UNIFE - ANSALDO STS -ANSALDO STS -Antonio Ruggeri 04 Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti UIC - RFI - Gino Di Mambro UNIFE MER MEC - Antonella Semerano 05 Posilování konkurenceschopnosti EIM / UIC - Network rail Jonathan Ellis UNIFE CORUS RAIL David Farrington 06 Databáze a hodnocení železničního výzkumu UIC - Trenitalia - Luisa Velardi Newrail - Mark Robinson Budoucí aktivity ERRAC: větší a širší zapojení do podpory kvality

6 6 Cíle a aktivity ERRAC a ERRAC-Roadmaps pro budoucnost  Tvorba a schválení podrobných postupových plánů pro správnou implementaci SRRA a směrování technologických a politických výzev (úroveň EU).  Aktualizace tržního hodnocení minulých projektů výzkumu a vývoje, většinou založených v FP5 a FP6.  Zapojení dalších evropských technologických platform  Práce s národními technologickými platformami  Údržení ERRAC jako konzultanta pro kolejové stavby po dobu realizace rámcových programů EC  Monitoring programů a kooperace s důležitými mezinárodními organizaceni mimo Evropu  Podpora a pobídky investic do výzkumu železnic na soukromé i veřejné bázi.

7 7 Dopady ERRAC  Priority výzkumu a vývoje ERRAC s podporou rámcových programů EU pro dopravu  Příklad: ERRAC představil na DG Research dne 7.5.2007 celkem 12 aktivit výzkumu a vývoje pro 2. výzvu programu FP7 2: 4 ze 6 vyšších priorit a 1 ze 6 nižších priorit byly převedeny do reálných cílů kola.  ERRAC představil na DG Research dne 10.02. aktivit výzkumu a vývoje pro 3. výzvu programu FP7.  Studie ERRAC s dopadem na trh  ERRAC vyvinul « Území příměstských a regionálních železnic v Evropě », « Metro a systémy lehké kolejové dopravy v Evropě » a « Porovnání veřejných výzkumných programů zemí sdružených v ERRAC SRRA 2020 ».  „Strategická výzkumná agenda 2020“ je dokument ovlivňující rozhodování na úrovni institucí EU a členských států.

8 8 Návrh ERRAC Roadmap pro 3. výzvu Téma EU pro železnice: « Rychlejší přeprava větších objemů zboží » WP01 - TÉMA 1 – Omezení vibrací podloží a jeho vlivu na obytné zóny v blízkosti železnice WP01 - TÉMA 2 – Více udržitelných produktů pro železniční infrastrukturu WP02 & WP05 - TÉMA 1 – Růst kapacity přepravy zboží po železnici WP02 & WP05 - TÉMA 2 – Postupné změny v logistice přepravy: nové technologie a metody ke zvýšení přepravní konkurenceschopnosti v období nízké hustoty, vysoce hodnotný trh WP02 & WP05 - TÉMA 3 – Zvýšení kapacity železničních systémů pro přepravu: Dostatečné využití optimalizované železniční sítě WP02 & WP05 - TÉMA 4 – Udržitelná železnice: Návrhy nákladních vozidel – tratě pro vyšší hmotnosti na nápravu se zvýšením spolehlivosti a snížením nákladů WP02 & WP05 - TÉMA 5 – Směřování k automatizované údržbě: Dodávka podpůrných technologií a norem vedoucích k automatizované údržbě infrastruktury WP03 - TÉMA 1 – Snižování spotřeby energií v městské kolejové dopravě WP03 - TÉMA 2 – Analýza trhu „tramvaj-vlak“, technická harmonizace WP03 – TÉMA 3 - Městská logistika a veřejná kolejová doprava WP04 - TÉMA 1 – Zdokonalení metod výpočtů únavové pevnosti železničních náprav Pozn.: Není zaručeno, že EC bude akceptovat všechny tyto priority! Kolo bude zveřejněno v polovině roku 2009.

9 9 Přispění České technologické platformy Prostřednictvím přímého kontaktu se sekretariátem ERRAC Přímou účastí v některém z pracovních balíčků ROADMAP Svou účastí pomůžete tvořit budoucí systém evropské kolejové dopravy, jeho norem atp.! Svou účastí můžete pomoci tvořit budoucí evropský železniční systém, normy atp.! Další informace: Dennis Schut – UIC – schutàuic.asso.fr nebo tel. + 32 2 213 0832 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "1 Projekt ERRAC ROADMAP a zapojení české technologické platformy „Interoperabilita železniční infrastruktury” Praha, 12. březen 2009 Dennis Schut UIC Brusel."

Podobné prezentace


Reklamy Google