Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt EULIS plus a účast ČÚZK Ing. Vít Suchánek Český úřad zeměměřický a katastrální Konference ISSS 2006 Hradec Králové 3.4.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt EULIS plus a účast ČÚZK Ing. Vít Suchánek Český úřad zeměměřický a katastrální Konference ISSS 2006 Hradec Králové 3.4.2006."— Transkript prezentace:

1 Projekt EULIS plus a účast ČÚZK Ing. Vít Suchánek Český úřad zeměměřický a katastrální Konference ISSS 2006 Hradec Králové 3.4.2006

2 Obsah presentace: Co představuje EULIS Co představuje EULIS Evropský harmonizovaný katastr – záměry a realita Evropský harmonizovaný katastr – záměry a realita Služby Portálu EULIS Služby Portálu EULIS Projet EULIS plus – rozšíření do dalších zemí Projet EULIS plus – rozšíření do dalších zemí Připravenost ČÚZK Připravenost ČÚZK Závěr Závěr

3 Co představuje EULIS EULIS – European Land Information Service – Evropská pozemková informační služba: Poskytování katastrálních informací v mezinárodním rozsahu EULIS – European Land Information Service – Evropská pozemková informační služba: Poskytování katastrálních informací v mezinárodním rozsahu EULIS – projekt katastrálních služeb z 8 zemí v letech 2002 až 2005 EULIS – projekt katastrálních služeb z 8 zemí v letech 2002 až 2005 EULIS plus – rozšíření do dalších 5 nových členských zemí EU v letech 2006 a 2007 EULIS plus – rozšíření do dalších 5 nových členských zemí EU v letech 2006 a 2007 Proč vznikl EULIS ? Proč vznikl EULIS ?

4 Harmonizovaný katastr v EU Právní oblast vlastnictví nemovitostí, katastry a pozemkové knihy zůstaly národními i v EU – způsobuje problémy pro: Právní oblast vlastnictví nemovitostí, katastry a pozemkové knihy zůstaly národními i v EU – způsobuje problémy pro: Poskytování hypoték na nemovitosti vlastněné v zahraničí, Poskytování hypoték na nemovitosti vlastněné v zahraničí, Společný trh s nemovitostmi, Společný trh s nemovitostmi, Přeshraniční projekty, investice v zahraničí… Přeshraniční projekty, investice v zahraničí… Harmonizovaný – jednotný - katastr Harmonizovaný – jednotný - katastr Obtížná cesta – legislativa - nesjednocen ani pojem nemovitosti, Obtížná cesta – legislativa - nesjednocen ani pojem nemovitosti, Katastr nemá protějšek v EK: finance, zemědělství, životní prostředí, EK podporuje IACS, INSPIRE → finance EU poskytovánu jinam než do rozvoje katastrů – zdroje informací. Katastr nemá protějšek v EK: finance, zemědělství, životní prostředí, EK podporuje IACS, INSPIRE → finance EU poskytovánu jinam než do rozvoje katastrů – zdroje informací. Jeden z realistických přístupů – projekt EULIS - přeshraniční přístup k informacím o nemovitostech a právech k nim Jeden z realistických přístupů – projekt EULIS - přeshraniční přístup k informacím o nemovitostech a právech k nim

5 Projekt EULIS (2002-2005) Švédsko, Holandsko, Anglie+Wales, Rakousko, Finsko, Norsko, Skotsko, Litva Švédsko, Holandsko, Anglie+Wales, Rakousko, Finsko, Norsko, Skotsko, Litva Vlastnosti EULIS: Vlastnosti EULIS: určen pouze pro profesionální zákazníky, určen pouze pro profesionální zákazníky, umožňuje on-line přístup, umožňuje on-line přístup, poskytuje informace o jednotlivých nemovitostech, poskytuje informace o jednotlivých nemovitostech, přístup přes jednotný EULIS portál, přístup přes jednotný EULIS portál, na portálu jsou tzv. referenční informace, popisující jednotlivé systémy jak z hlediska právního, tak popis, vysvětlení národních informací, které je možno získat, na portálu jsou tzv. referenční informace, popisující jednotlivé systémy jak z hlediska právního, tak popis, vysvětlení národních informací, které je možno získat, glosář, který obsahuje výklad asi 50 pojmů v národních jazycích. glosář, který obsahuje výklad asi 50 pojmů v národních jazycích. Postupné uvádění do provozu od ledna 2006 Postupné uvádění do provozu od ledna 2006

6 Funkčnost služby EULIS - I uživatel se přihlásí do národního systému poskytování informací, kde je autorizován a autentifikován – musí být jeho klientem, uživatel se přihlásí do národního systému poskytování informací, kde je autorizován a autentifikován – musí být jeho klientem, uživatel zvolí službu EULIS a je přihlášen na portál EULIS, kde národní systém je považován za řádného uživatele (autentifikace uživatele se neopakuje, proběhla u národního systému). Portálu jsou poskytnuty informace o uživateli pro fakturační účely. Na portálu jsou dostupné informace metadat o registrech, legislativě a způsobech transakcí nemovitostí. uživatel zvolí službu EULIS a je přihlášen na portál EULIS, kde národní systém je považován za řádného uživatele (autentifikace uživatele se neopakuje, proběhla u národního systému). Portálu jsou poskytnuty informace o uživateli pro fakturační účely. Na portálu jsou dostupné informace metadat o registrech, legislativě a způsobech transakcí nemovitostí.

7 Funkčnost služby EULIS - II uživatel zvolí zdroj informací (jiný národní systém), které chce získat. EULIS portál je řádným klientem v národních systémech, uživatel zvolí zdroj informací (jiný národní systém), které chce získat. EULIS portál je řádným klientem v národních systémech, uživatel získá potřebnou informaci. Národní systém poskytuje informace přes portál EULIS a vrací informace pro fakturaci, uživatel získá potřebnou informaci. Národní systém poskytuje informace přes portál EULIS a vrací informace pro fakturaci, uživateli je zaslána faktura jeho národním systémem. uživateli je zaslána faktura jeho národním systémem.

8 Přínosy EULIS Pro získání informací o nemovitostech v zahraničí a právech k nim postačuje být klientem národního systému – účastníka EULIS Pro získání informací o nemovitostech v zahraničí a právech k nim postačuje být klientem národního systému – účastníka EULIS Referenční informace ve všech jazycích EULIS zprostředkovávají popis národních systémů, legislativy a význam získaných informací Referenční informace ve všech jazycích EULIS zprostředkovávají popis národních systémů, legislativy a význam získaných informací

9 Projekt EULIS plus Podpora z projektu EK eTEN Podpora z projektu EK eTEN Ověření možnosti rozšíření služby EULIS do 5 nových členských zemí: ČR, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko –tzv. ověřovací země + další země konsorcia – Finsko, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Německá asociace hypotéčních bank Ověření možnosti rozšíření služby EULIS do 5 nových členských zemí: ČR, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko –tzv. ověřovací země + další země konsorcia – Finsko, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Německá asociace hypotéčních bank Stav projektu Stav projektu Vyjednávací jednání – prosinec 2005 Vyjednávací jednání – prosinec 2005 Připomínky, nová verze 31.1.2006, bude-li souhlas Připomínky, nová verze 31.1.2006, bude-li souhlas Schválení EK, podpisy smlouvy Schválení EK, podpisy smlouvy Start projektu duben 2006 Start projektu duben 2006 Doba trvání projektu – 18 měsíců Doba trvání projektu – 18 měsíců

10 Obsah projektu EULIS plus - I 4 pracovní svazky: 4 pracovní svazky: WP1 - Koordinace (Lantmäteriet-Švédsko) WP1 - Koordinace (Lantmäteriet-Švédsko) Koordinace a řízení, styk s EK, zprávy,… Koordinace a řízení, styk s EK, zprávy,… WP2 – Popularizace (Lantmäteriet-Švédsko) WP2 – Popularizace (Lantmäteriet-Švédsko) Popularizace v médiích, dva workshopy Popularizace v médiích, dva workshopy WP3 – Ověření správnosti tržních podmínek (Kadaster, Nizozemí) WP3 – Ověření správnosti tržních podmínek (Kadaster, Nizozemí) Ověření podmínek připojení k EULIS Ověření podmínek připojení k EULIS existující systémy registru, existující systémy registru, meta-data o registrech a jejich obsah, meta-data o registrech a jejich obsah, legislativa vztahující se k převodům nemovitostí, závazné povinnosti a zodpovědnosti zúčastněných stran a úřadů, legislativa vztahující se k převodům nemovitostí, závazné povinnosti a zodpovědnosti zúčastněných stran a úřadů, jak lze kontaktovat zodpovědné úřady. jak lze kontaktovat zodpovědné úřady. Technické ověření Technické ověření Vývoj rozšířeného EULIS plus, zahrnujícího i ověřovací země – pilot do 6 měsíců Vývoj rozšířeného EULIS plus, zahrnujícího i ověřovací země – pilot do 6 měsíců

11 Obsah projektu EULIS plus - II WP4 – Rozvinutí (State Enterprise Centre of Registers, Litva; Verband Deutscher Pfandbriefbanken – Německo) WP4 – Rozvinutí (State Enterprise Centre of Registers, Litva; Verband Deutscher Pfandbriefbanken – Německo) Identifikace budoucího trhu, různých obchodních sektorů a potřeb hráčů na trhu s nemovitostmi v ověřovacích zemích, Identifikace budoucího trhu, různých obchodních sektorů a potřeb hráčů na trhu s nemovitostmi v ověřovacích zemích, Trvalá udržitelnost služby, Trvalá udržitelnost služby, Všeobecné ekonomické výhody, Všeobecné ekonomické výhody, Návrh postupu po ověřovací fázi. Návrh postupu po ověřovací fázi. Metoda – dotazníková akce u zákazníků i aktérů na poli nemovitostí. Metoda – dotazníková akce u zákazníků i aktérů na poli nemovitostí.

12 Výchozí podmínky ČÚZK Základní velmi dobré Základní velmi dobré Jediný registr – katastr nemovitostí, též právní vztahy Jediný registr – katastr nemovitostí, též právní vztahy Dálkový přístup ISKN od 2001, účtů > 7000. Dálkový přístup ISKN od 2001, účtů > 7000. Nutno analyzovat a řešit potřeby: Nutno analyzovat a řešit potřeby: legislativa, ochrana osobních dat, ochrana databází, veřejnost informací – EULIS jen pro profesionály, zpoplatňování informací, legislativa, ochrana osobních dat, ochrana databází, veřejnost informací – EULIS jen pro profesionály, zpoplatňování informací, průzkum a analýza trhu a uživatelských potřeb, průzkum a analýza trhu a uživatelských potřeb, příprava referenčních informací a metadat, příprava referenčních informací a metadat, technická realizace připojení k portálu EULIS plus, technická realizace připojení k portálu EULIS plus,

13 Děkuji za pozornost! Další informace o projektu EULIS plus pro případné zájemce: Vit.Suchanek@cuzk.czwww.cuzk.cz


Stáhnout ppt "Projekt EULIS plus a účast ČÚZK Ing. Vít Suchánek Český úřad zeměměřický a katastrální Konference ISSS 2006 Hradec Králové 3.4.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google