Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní i/í, y/ý (vyjmenovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní i/í, y/ý (vyjmenovaná."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní i/í, y/ý (vyjmenovaná slova 2) Ročník:1. – 4. Datum vytvoření:červenec 2013 Název:VY_32_INOVACE_10.3.06.CJL Anotace: Psaní i/í, y/ý po obojetných souhláskách, psaní i/í, y/ý v předponách a v kořenech slov, vyjmenovaná slova. Digitální učební materiál je primárně určen pro žáky nástavbového studia technických oborů, kteří mívají s jazykovými jevy problémy. Důraz je proto kladen na přehlednost, což spolu s využitím všech možností multimediálních prostředků usnadňuje porozumění problému i u slabších žáků a žáků se SPU. Interaktivní prezentační prvky, animační efekty sady Office 2010 a bohaté ilustrační příklady zvyšují názornost a udržují pozornost žáků. Inovativním prvkem je zařazení „taháků“, které žákům usnadňují zapamatování jednotlivých jevů. Pro zvýšení interaktivity je vhodné použít interaktivní tabuli. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale díky své názornosti může být využita také k samostudiu, pro distanční formu vzdělávání, k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem, a zejména k opakování ke společné části maturitní zkoušky. Cvičení na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Psaní i/í, y/ý (vyjmenovaná slova)

3 Vyjmenovaná slova – problematické jevy Vyjmenovaná slova po S Rozlišujme různé významy tvarů: syrový x sýrový x sírový syrový = neuvařený Např.: Smažený lilek mu chutnal, ale syrový byl hořký. sýrový = odvozený od slova sýr Např.: Na oslavu si upekli sýrové tyčinky s kmínem. sírový = odvozený od slova síra Např.: Kyselina sírová se používá i k výrobě výbušnin.

4 Vyjmenovaná slova – problematické jevy Vyjmenovaná slova po S syrý (syrový, vlhký) x sirý (osiřelý, opuštěný) sypat (písek) xsípat (chraptět) sirup (roztok), sivý (šedivý) – nejde o vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova po Z brzičko (přípona –ičko jako maličko) nazývat se (jmenovat se) x nazívat se (hodně zívat)

5 Vyjmenovaná slova – problematické jevy Vyjmenovaná slova po V Rozlišujme různé významy tvarů: víla x vila x vyla víla = nadpřirozená bytost Např.: Jeho housle očarovala nádherná víla. vila = obytná budova Např.: Jejich vila stála uprostřed okrasné zahrady. vila = vyráběla věnce Např.: Na jaře vždycky vila věnce z pampelišek. vyla = kňučet, kvílet bolestí Např.: Sousedova fena vyla celou noc.

6 Vyjmenovaná slova – problematické jevy Vyjmenovaná slova po V výskat (nadšením křičet) x vískat (probírat se ve vlasech) výška (od slova vysoko) xvížka (malá věž) cavyky (drahoty, okolky, průtahy) povyk (křik, řev, lomoz) vyza (ryba z čeledi jeseterovitých) zviklat (zbavit jistoty) vidět, viset, vinout, viklat – nejedná se o předponu vy visačka, visutý most, vinutí, vyviklaný, vidění

7 Pozor na slova cizího původu: Nejčastěji používaná slova: Polystyren, polymer, poliklinika, policie, politika, cyklus, bicykl, motocykl, fyzika, filozofie, kritika, satira, lyrika, epika, mobilní, ubikace, analýza, alibi, azyl, byrokracie, rehabilitace, lynčovat, politura, mytologie, mystika, pyramida, pyžamo, pyrotechnik, pyré, panika, psychologie, symbol, syntéza, sympatie, systém, symfonie, enzym, hieroglyf, chirurg, cylindr, historie.

8 Psaní i/y v předponách a v kořenech slov Doplňte i/y: Pol__mer, v__m__tat ďábla, dokonalý s__stém, v__sutý most, ostrá kr__t__ka, s__vý holub, s__rová pomazánka, šílený motoc__klista, chytit velkou v__zu, městská pol__kl__n__ka, s__rý vzduch, měsíční c__klus, ve velké v__šce, v__chodní f__lozof__e, s__řičitan, v__sačka v__soké kvality, s__rové dřevo, pol__st__ren, brz__čko, k__sel__na s__rová, s__stém, f__z__ka, bic__kl, s__pavý hlas, p__ram__da.

9 Psaní i/y v předponách a v kořenech slovy Řešení: Polymer, vymítat ďábla, dokonalý systém, visutý most, ostrá kritika, sivý holub, sýrová pomazánka, šílený motocyklista, chytit velkou vyzu, městská poliklinika, syrý vzduch, měsíční cyklus, ve velké výšce, východní filozofie, siřičitan, visačka vysoké kvality, syrové dřevo, polystyren, brzičko, kyselina sírová, systém, fyzika, bicykl, sípavý hlas, pyramida.

10 Psaní i/y v předponách a v kořenech slov Označ chyby: Vyvyklaný pařez lze již snadno vydobít. Babička mu nalila sirovátku. V předsíni visel na věšáku vydří kožich. Silná vychřice působila škody. Nedělej caviky! Jen to nejlepší zboží dostává vysačku vysoké kvality. Nezvykej si dělat takový povik. Venku bylo sychravo. Astmatik těžce sýpal. V zahradě uviděli gotickou výžku. Výskání ve vlasech by si rychle přivykl. Děti si hrály na pikanou. Na tomto misu ztroskotalo hodně lodí.

11 Psaní i/y v předponách a v kořenech slov Řešení: Vyvyklaný pařez lze již snadno vydobít. Babička mu nalila sirovátku. V předsíni visel na věšáku vydří kožich. Silná vychřice působila škody. Nedělej caviky! Jen to nejlepší zboží dostává vysačku vysoké kvality. Nezvykej si dělat takový povik. Venku bylo sychravo. Astmatik těžce sýpal. V zahradě uviděli gotickou výžku. Výskání ve vlasech by si rychle přivykl. Děti si hrály na pikanou. Na tomto misu ztroskotalo hodně lodí.

12 Přeji hezký den… Více na www.pravopisne.czwww.pravopisne.cz

13 Použité zdroje DOLEJŠÍ, Pavel. Základní pravopisné jevy a pravopisná pravidla s podrobným výkladem českého pravopisu: A navíc 220 pravopisných cvičení a diktátů zaměřených na psaní i/í a y/ý po souhláskách tvrdých, měkkých a obojetných (s klíčem). 1. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2005, 163 s. ISBN 80-864-8016-X FILIPEC, Josef et al. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200- 1347-4. HLAVSA, Zdeněk et al. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. ISBN 80-859-3730-1. MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009, 264 s. ISBN 978-807-2387-793. Pravidla českého pravopisu. 1. vyd. Brno: Lingea, 2008. ISBN 978-80-87062-47-0. SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce: pro střední školy. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. Maturita v kostce. ISBN 978-802-5301-890.


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Renata Kovaříková Předmět/vzdělávací oblast: Český jazyk Tematická oblast:Jazykové vědomosti a dovednosti (pravopis) Téma:Psaní i/í, y/ý (vyjmenovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google