Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Polymerní nanomateriály

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Polymerní nanomateriály"— Transkript prezentace:

1 Polymerní nanomateriály
zápočet (1 písemka, alespoň 60%), zkouška Kontakt: místnost č. CN 351 (laboratoř povrchových analýz), č. 320

2 Polymerní nanomateriály
Základy fyziky polymerů Metody přípravy polymerních struktur Vodivé polymery Funkcionalizace polymerů Polymerní nanovrstvy Kompozity / Nanokompozity Nanotextilie

3 Co je to polymer? Plasty

4 Co je to polymer? DNA Plasty Přírodní latex Celulóza

5 Co je to polymer? DNA Proteiny Plasty Přírodní latex Celulóza

6 Co je to polymer?

7 Polymer Látka sestávající z pravidelně se opakujících jednotek uspořádaných do řetězce. Přidáním nebo odebráním jedné konstituční jednotky se vlastnosti nezmění. Řetězce se mohou větvit.

8 základní konformace makromolekul
Polymery základní konformace makromolekul a) amorfní polymer, b) semikrystalický polymer, c) napřímený řetězec, d) znázornění rotace segmentů kolem jednoduchých vazeb (vazby σ)

9 Polymer takticita ataktický PP isotaktický PP polypropylén (PP)
syndiotaktický PP

10 Polymer takticita

11 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization)
Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén, ...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty ...) Stupňovitá polymerace (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit ...) Polyadice (Polyuretany, epoxidy ...)

12 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization)
Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén, ...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty ...) Stupňovitá (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit ...) Polyadice (Polyurethans, ...) Styren Etylen Metyl metakrylát Propylen

13 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization)
Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén, ...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty ...) Stupňovitá polymerace (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit ...) Polyadice (Polyuretany, epoxidy ...) Monomer polarizovaný – rychlejší než radikálová polymerace. Potřeba katalyzátoru (Ziegler-Natta katalyzátor)

14 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization)
Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén, ...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty ...) Stupňovitá polymerace (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit ...) Polyadice (Polyuretany, epoxidy ...) Reakce 2 nebo více funkčních skupin vedlejší produkty o nízké molekulové hmotnosti (voda, metanol, ...) Bakelit PET

15 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization)
Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén, ...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty ...) Stupňovitá polymerace (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit ...) Polyadice (Polyuretany, epoxidy, ...) Reakce 2 nebo více funkčních skupin, bez vedlejších produktů Polyuretan

16 Polymerace Řetězová polymerace Stupňovitá polymerace
Potřeba iniciátoru Růst pouze na jedné straně řetězce Řetězce neaktivní po terminaci Různé kroky polymerace (iniciace, propagace, terminace) I po dlouhé reakční době zůstávají monomery Není třeba iniciátor Růst na obou stranách řetězce Konce řetězců zůstávají aktivní (bez terminace) Stále stejné kroky polymerace Monomery rychle spotřebovány v počátku reakce

17 Fázové stavy polymerů pevná látka kapalina plyn

18 Fázové stavy polymerů pevná látka kapalina plyn

19 Fázové stavy polymerů pevná látka kapalina plyn krystalický amorfní
sklovitý kaučukovitý plastický

20 Fázové stavy polymerů kapalina amorfní polymer kaučuk sklo Tg Tf
Tg – teplota skelného přechodu Tf – teplota tečení Tm – teplota tání vysoce krystalický polymer kapalina krystaly Tm

21 Nezahrávejte si s polymery!

22 Nezahrávejte si s polymery!
+ HNO3 +

23 Nezahrávejte si s polymery!
+ HNO3 +

24 Nezahrávejte si s polymery!
+ HNO3 =

25 Nezahrávejte si s polymery!
+ HNO3 =

26 První syntetický polymer 1907 - Bakelit
Historie polymerů První syntetický polymer Bakelit Leo Hendrik Baekeland

27 Historie polymerů poč. 19. století - xyloïdine - Henri Braconnot
19. století - vulkanizace, zlepšování mechanických vlastností přírodního kaučuku Bakelit - Leo H. Baekeland Termín „makromolekula“ - Hermann Staudinger (1953 – Nobelova cena za chemii) Otto Wichterle – silon (1941), hydrogely (1960), kontaktní čočky (1961) po 2.sv. válce - Giullio Natta, Karl Ziegler - Ziegler-Natta katalyzátory, produkce poly alfa olefinů ( Nobelova cena za chemii) Paul Flory – kinetické teorie mechanismu růstu polymerů ( Nobelova cena za chemii)

28 Co je to nano?

29 MeV – megaelektronvolt
Co je to nano? Předpony soustavy SI 10n Předpona Značka Název Násobek Původ Příklad 1024 yotta Y kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 řec. ὀκτώ – „osm“ 1021 zetta Z triliarda 1 000 000 000 000 000 000 000 fr. sept – „sedm“ 1018 exa E trilion 1 000 000 000 000 000 000 řec. ἕξ – „šest“ EB - exabajt 1015 peta P biliarda 1 000 000 000 000 000 řec. πέντε – „pět“ PJ – petajoule 1012 tera T bilion 1 000 000 000 000 řec. τέρας – „netvor“ TW – terawatt 109 giga G miliarda 1 000 000 000 řec. γίγας – „obrovský“ GHz – gigahertz 106 mega M milion 1 000 000 řec. μέγας – „velký“ MeV – megaelektronvolt 103 kilo k tisíc 1 000 řec. χίλιοι – „tisíc“ km – kilometr 102 hekto h sto 100 řec. έκατόν – „sto“ hPa – hektopascal 101 deka da deset 10 řec. δέκα – „deset“ dag – dekagram - jedna 1 m – metr 10−1 deci d desetina 0,1 lat. decimus – „desátý“ dB – decibel 10−2 centi c setina 0,01 lat. centum – „sto“ cm – centimetr 10−3 mili m tisícina 0,001 lat. mille – „tisíc“ mA – miliampér 10−6 mikro miliontina 0,000 001 řec. μικρός – „malý“ µA – mikroampér 10−9 nano n miliardtina 0,000 000 001 řec. νανος – „trpaslík“ nm – nanometr 10−12 piko p biliontina 0,000 000 000 001 it. piccolo – „malý“ pF – pikofarad 10−15 femto f biliardtina 0,000 000 000 000 001 dán. femten – „patnáct“ fm – femtometr 10−18 atto a triliontina 0,000 000 000 000 000 001 dán. atten – „osmnáct“ as – attosekunda 10−21 zepto z triliardtina 0,000 000 000 000 000 000 001 10−24 yokto y kvadriliontina 0,000 000 000 000 000 000 000 001

30 Nanostruktury přírodní

31 Nanostruktury umělé 1D 2D „3D“


Stáhnout ppt "Polymerní nanomateriály"

Podobné prezentace


Reklamy Google