Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Polymerní nanomateriály P319 zápočet (1 písemka, alespoň 60%), zkouška Kontakt: místnost č. CN 351 (laboratoř povrchových analýz), č. 320

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Polymerní nanomateriály P319 zápočet (1 písemka, alespoň 60%), zkouška Kontakt: místnost č. CN 351 (laboratoř povrchových analýz), č. 320"— Transkript prezentace:

1 Polymerní nanomateriály P319 zápočet (1 písemka, alespoň 60%), zkouška Kontakt: místnost č. CN 351 (laboratoř povrchových analýz), č

2 Polymerní nanomateriály Základy fyziky polymerů Metody přípravy polymerních struktur Vodivé polymery Funkcionalizace polymerů Polymerní nanovrstvy Kompozity / Nanokompozity Nanotextilie

3 Co je to polymer? Plasty

4 Co je to polymer? Plasty Celulóza DNA Přírodní latex

5 Co je to polymer? ProteinyPlasty Celulóza DNA Přírodní latex

6 Co je to polymer?

7 Polymer -Látka sestávající z pravidelně se opakujících jednotek uspořádaných do řetězce. -Přidáním nebo odebráním jedné konstituční jednotky se vlastnosti nezmění. -Řetězce se mohou větvit.

8 Polymery základní konformace makromolekul a) amorfní polymer, b) semikrystalický polymer, c) napřímený řetězec, d) znázornění rotace segmentů kolem jednoduchých vazeb (vazby σ)

9 Polymer takticita ataktický PP isotaktický PP syndiotaktický PP polypropylén (PP)

10 Polymer takticita

11 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization) Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén,...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty...) Stupňovitá polymerace (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit...) Polyadice (Polyuretany, epoxidy...)

12 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization) Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén,...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty...) Stupňovitá (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit...) Polyadice (Polyurethans,...) Etylen Propylen Metyl metakrylát Styren

13 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization) Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén,...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty...) Stupňovitá polymerace (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit...) Polyadice (Polyuretany, epoxidy...) Monomer polarizovaný – rychlejší než radikálová polymerace. Potřeba katalyzátoru (Ziegler-Natta katalyzátor)

14 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization) Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén,...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty...) Stupňovitá polymerace (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit...) Polyadice (Polyuretany, epoxidy...) Reakce 2 nebo více funkčních skupin vedlejší produkty o nízké molekulové hmotnosti (voda, metanol,...) Bakelit PET

15 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization) Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén,...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty...) Stupňovitá polymerace (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit...) Polyadice (Polyuretany, epoxidy,...) Reakce 2 nebo více funkčních skupin, bez vedlejších produktů Polyuretan

16 Polymerace Řetězová polymeraceStupňovitá polymerace Potřeba iniciátoru Růst pouze na jedné straně řetězce Řetězce neaktivní po terminaci Různé kroky polymerace (iniciace, propagace, terminace) I po dlouhé reakční době zůstávají monomery Není třeba iniciátor Růst na obou stranách řetězce Konce řetězců zůstávají aktivní (bez terminace) Stále stejné kroky polymerace Monomery rychle spotřebovány v počátku reakce

17 Fázové stavy polymerů pevná látkakapalina plyn

18 Fázové stavy polymerů pevná látkakapalina plyn

19 Fázové stavy polymerů krystalickýamorfní sklovitýkaučukovitýplastický pevná látkakapalina plyn

20 Fázové stavy polymerů TgTg TfTf TmTm amorfní polymer vysoce krystalický polymer T g – teplota skelného přechodu T f – teplota tečení T m – teplota tání sklo kaučuk kapalina krystaly

21 Nezahrávejte si s polymery!

22 + HNO 3 +

23 Nezahrávejte si s polymery! + HNO 3 +

24 Nezahrávejte si s polymery! + HNO 3 =

25 Nezahrávejte si s polymery! + HNO 3 =

26 Historie polymerů První syntetický polymer Bakelit Leo Hendrik Baekeland

27 Historie polymerů poč. 19. století - xyloïdine - Henri Braconnot 19. století - vulkanizace, zlepšování mechanických vlastností přírodního kaučuku Bakelit - Leo H. Baekeland Termín „makromolekula“ - Hermann Staudinger (1953 – Nobelova cena za chemii) Otto Wichterle – silon (1941), hydrogely (1960), kontaktní čočky (1961) po 2.sv. válce - Giullio Natta, Karl Ziegler - Ziegler-Natta katalyzátory, produkce poly alfa olefinů ( Nobelova cena za chemii) Paul Flory – kinetické teorie mechanismu růstu polymerů ( Nobelova cena za chemii)

28 Co je to nano?

29 Předpony soustavy SI 10 n PředponaZnačkaNázevNásobekPůvodPříklad yottaYkvadrilion řec. ὀ κτώ – „osm“ zettaZtriliarda fr. sept – „sedm“ exaEtrilion řec. ἕ ξ – „šest“ EB - exabajt petaPbiliarda řec. πέντε – „pět“PJ – petajoule teraTbilion řec. τέρας – „netvor“TW – terawatt 10 9 gigaGmiliarda řec. γίγας – „obrovský“GHz – gigahertz 10 6 megaMmilion řec. μέγας – „velký“ MeV – megaelektronvolt 10 3 kiloktisíc1 000řec. χίλιοι – „tisíc“km – kilometr 10 2 hektohsto100řec. έκατόν – „sto“hPa – hektopascal 10 1 dekadadeset10řec. δέκα – „deset“dag – dekagram jedna1m – metr 10 −1 deciddesetina0,1lat. decimus – „desátý“dB – decibel 10 −2 centicsetina0,01lat. centum – „sto“cm – centimetr 10 −3 milimtisícina0,001lat. mille – „tisíc“mA – miliampér 10 −6 mikroµmiliontina0, řec. μικρός – „malý“µA – mikroampér 10 −9 nanonmiliardtina0, řec. νανος – „trpaslík“nm – nanometr 10 −12 pikopbiliontina0, it. piccolo – „malý“pF – pikofarad 10 −15 femtofbiliardtina0, dán. femten – „patnáct“fm – femtometr 10 −18 attoatriliontina0, dán. atten – „osmnáct“as – attosekunda 10 −21 zeptoztriliardtina0, fr. sept – „sedm“ 10 −24 yoktoykvadriliontina0, řec. ὀ κτώ – „osm“

30 Nanostruktury přírodní

31 Nanostruktury umělé 1D2D„3D“


Stáhnout ppt "Polymerní nanomateriály P319 zápočet (1 písemka, alespoň 60%), zkouška Kontakt: místnost č. CN 351 (laboratoř povrchových analýz), č. 320"

Podobné prezentace


Reklamy Google