Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Polymerní nanomateriály P319 zápočet (1 písemka, alespoň 60%), zkouška Kontakt: místnost č. CN 351 (laboratoř povrchových analýz), č. 320

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Polymerní nanomateriály P319 zápočet (1 písemka, alespoň 60%), zkouška Kontakt: místnost č. CN 351 (laboratoř povrchových analýz), č. 320"— Transkript prezentace:

1 Polymerní nanomateriály P319 zápočet (1 písemka, alespoň 60%), zkouška Kontakt: místnost č. CN 351 (laboratoř povrchových analýz), č. 320 email: jindrich.matousek@ujep.cz

2 Polymerní nanomateriály Základy fyziky polymerů Metody přípravy polymerních struktur Vodivé polymery Funkcionalizace polymerů Polymerní nanovrstvy Kompozity / Nanokompozity Nanotextilie

3 Co je to polymer? Plasty

4 Co je to polymer? Plasty Celulóza DNA Přírodní latex

5 Co je to polymer? ProteinyPlasty Celulóza DNA Přírodní latex

6 Co je to polymer?

7 Polymer -Látka sestávající z pravidelně se opakujících jednotek uspořádaných do řetězce. -Přidáním nebo odebráním jedné konstituční jednotky se vlastnosti nezmění. -Řetězce se mohou větvit.

8 Polymery základní konformace makromolekul a) amorfní polymer, b) semikrystalický polymer, c) napřímený řetězec, d) znázornění rotace segmentů kolem jednoduchých vazeb (vazby σ)

9 Polymer takticita ataktický PP isotaktický PP syndiotaktický PP polypropylén (PP)

10 Polymer takticita

11 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization) Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén,...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty...) Stupňovitá polymerace (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit...) Polyadice (Polyuretany, epoxidy...)

12 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization) Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén,...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty...) Stupňovitá (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit...) Polyadice (Polyurethans,...) Etylen Propylen Metyl metakrylát Styren

13 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization) Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén,...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty...) Stupňovitá polymerace (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit...) Polyadice (Polyuretany, epoxidy...) Monomer polarizovaný – rychlejší než radikálová polymerace. Potřeba katalyzátoru (Ziegler-Natta katalyzátor)

14 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization) Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén,...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty...) Stupňovitá polymerace (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit...) Polyadice (Polyuretany, epoxidy...) Reakce 2 nebo více funkčních skupin vedlejší produkty o nízké molekulové hmotnosti (voda, metanol,...) Bakelit PET

15 Polymerace Řetězová polymerace (chain growth polymerization) Radikálová polymerace (PE, PS, PP, PVC, PMMA, Teflon, pryž, neoprén,...) Iontová polymerace (PS, polyizopren, metakryláty...) Stupňovitá polymerace (step growth polymerization) Polykondenzace (PET, Nylon, Bakelit...) Polyadice (Polyuretany, epoxidy,...) Reakce 2 nebo více funkčních skupin, bez vedlejších produktů Polyuretan

16 Polymerace Řetězová polymeraceStupňovitá polymerace Potřeba iniciátoru Růst pouze na jedné straně řetězce Řetězce neaktivní po terminaci Různé kroky polymerace (iniciace, propagace, terminace) I po dlouhé reakční době zůstávají monomery Není třeba iniciátor Růst na obou stranách řetězce Konce řetězců zůstávají aktivní (bez terminace) Stále stejné kroky polymerace Monomery rychle spotřebovány v počátku reakce

17 Fázové stavy polymerů pevná látkakapalina plyn

18 Fázové stavy polymerů pevná látkakapalina plyn

19 Fázové stavy polymerů krystalickýamorfní sklovitýkaučukovitýplastický pevná látkakapalina plyn

20 Fázové stavy polymerů TgTg TfTf TmTm amorfní polymer vysoce krystalický polymer T g – teplota skelného přechodu T f – teplota tečení T m – teplota tání sklo kaučuk kapalina krystaly

21 Nezahrávejte si s polymery!

22 + HNO 3 +

23 Nezahrávejte si s polymery! + HNO 3 +

24 Nezahrávejte si s polymery! + HNO 3 =

25 Nezahrávejte si s polymery! + HNO 3 =

26 Historie polymerů První syntetický polymer 1907 - Bakelit Leo Hendrik Baekeland

27 Historie polymerů poč. 19. století - xyloïdine - Henri Braconnot 19. století - vulkanizace, zlepšování mechanických vlastností přírodního kaučuku 1907 - Bakelit - Leo H. Baekeland 1922 - Termín „makromolekula“ - Hermann Staudinger (1953 – Nobelova cena za chemii) Otto Wichterle – silon (1941), hydrogely (1960), kontaktní čočky (1961) po 2.sv. válce - Giullio Natta, Karl Ziegler - Ziegler-Natta katalyzátory, produkce poly alfa olefinů (1963 - Nobelova cena za chemii) Paul Flory – kinetické teorie mechanismu růstu polymerů (1974 - Nobelova cena za chemii)

28 Co je to nano?

29 Předpony soustavy SI 10 n PředponaZnačkaNázevNásobekPůvodPříklad 10 24 yottaYkvadrilion1 000 000 000 000 000 000 000 000 řec. ὀ κτώ – „osm“ 10 21 zettaZtriliarda1 000 000 000 000 000 000 000fr. sept – „sedm“ 10 18 exaEtrilion1 000 000 000 000 000 000 řec. ἕ ξ – „šest“ EB - exabajt 10 15 petaPbiliarda1 000 000 000 000 000řec. πέντε – „pět“PJ – petajoule 10 12 teraTbilion1 000 000 000 000řec. τέρας – „netvor“TW – terawatt 10 9 gigaGmiliarda1 000 000 000řec. γίγας – „obrovský“GHz – gigahertz 10 6 megaMmilion1 000 000řec. μέγας – „velký“ MeV – megaelektronvolt 10 3 kiloktisíc1 000řec. χίλιοι – „tisíc“km – kilometr 10 2 hektohsto100řec. έκατόν – „sto“hPa – hektopascal 10 1 dekadadeset10řec. δέκα – „deset“dag – dekagram 10 0 --jedna1m – metr 10 −1 deciddesetina0,1lat. decimus – „desátý“dB – decibel 10 −2 centicsetina0,01lat. centum – „sto“cm – centimetr 10 −3 milimtisícina0,001lat. mille – „tisíc“mA – miliampér 10 −6 mikroµmiliontina0,000 001řec. μικρός – „malý“µA – mikroampér 10 −9 nanonmiliardtina0,000 000 001řec. νανος – „trpaslík“nm – nanometr 10 −12 pikopbiliontina0,000 000 000 001it. piccolo – „malý“pF – pikofarad 10 −15 femtofbiliardtina0,000 000 000 000 001dán. femten – „patnáct“fm – femtometr 10 −18 attoatriliontina0,000 000 000 000 000 001dán. atten – „osmnáct“as – attosekunda 10 −21 zeptoztriliardtina0,000 000 000 000 000 000 001fr. sept – „sedm“ 10 −24 yoktoykvadriliontina0,000 000 000 000 000 000 000 001 řec. ὀ κτώ – „osm“

30 Nanostruktury přírodní

31 Nanostruktury umělé 1D2D„3D“


Stáhnout ppt "Polymerní nanomateriály P319 zápočet (1 písemka, alespoň 60%), zkouška Kontakt: místnost č. CN 351 (laboratoř povrchových analýz), č. 320"

Podobné prezentace


Reklamy Google