Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T3 tuto výukovou prezentaci : Strojní obrábění dřeva – Frézováním c)

2 Druhy fréz Frézy na drážky se vyrábějí v nejpoužívanějších šířkách drážky 4, 6, 8, 10, 12 a 16 mm z rychlořezné oceli nebo slinutých karbidů. Mají 4 až 12 zubů a buď jen obvodové břity nebo navíc oboustranné boční břity. Ostatní šířky drážek se vyrábějí s přestavitelnými drážkovacími frézami. Rozlišujeme dvoudílné drážkovací frézy, u kterých se požadované šířky drážky dosahuje vkládáním mezikroužků a plynule přestavitelné drážkovací frézy, u kterých se šířka drážka nastavuje pomocí závitového pouzdra – viz obrázek na následující straně.

3 Druhy fréz Fréza na drážky s plynule nastavitelnou šířkou drážky

4 Druhy fréz Frézy na srovnání boků se vyrábějí v šířkách 10 mm až 100 mm. Obvodové břity mají výhradně 2 až 4 zuby a proto nejsou vhodné pro drážkování. Vyrábí se ze slinutých karbidů a rychlořezné oceli – viz obrázek dole.

5 Druhy fréz Polodrážkovací frézy se vyrábějí v šířkách mezi 10 mm a 100 mm z vysoce legované oceli, rychlořezné oceli a slinutých karbidů. Mají v zásadě obvodové a boční břity a vyrábějí se s 2 až 6 zuby. Vyrábějí se buď s bočně podbroušeným hlavním břitem pro boční řez nebo odděleným předřezávačem – viz obrázek dole.

6 7.5.1.3 Druhy fréz Frézy na zkosení hran (šikmé frézy) se vyrábějí:
s pevným úhlem 5°až 60° nebo jako volně nastavitelné frézy s destičkami ze slinutých karbidů.. U přestavitelných fréz může být nosná část břitů podle měřítka plynule natočena až o 85° nalevo nebo napravo – viz obrázek dole

7 Druhy fréz Profilové frézy se vyrábějí v běžných vypouklých nebo vydutých profilech jako frézy s vloženými břity z rychlořezné oceli nebo slinutých karbidů – viz obrázek dole.

8 Druhy fréz Flexibilní jsou takzvané univerzální frézovací hlavy, u kterých se pomocí upínacích klínů na nosná tělesa upínají nejrůznější profilové nože z rychlořezné oceli nebo slinutých karbidů – viz obrázek na následující straně. Aby byl dodržen maximální přípustný přesah břitů pro ruční posuv 1,1 mm , je do těchto fréz společně s profilovými frézami upínán stejně tvarovaný omezovač třísky.

9 Druhy fréz Univerzální frézovací profilová hlava

10 Druhy fréz Zplošťovací (okrajovací) frézy pro výrobu profilových výplní se vyrábějí se dvěma obvodovými břity a dvěma bočními břity pro opracovávanou plochu. K dostání jsou frézy s břity z rychlořezné oceli nebo slinutých karbidů, které jsou vhodné pro šířky frézování do 65 mm – viz obrázek dole.

11 Druhy fréz Frézy pro vlnitou spáru a frézy na klínové ozuby se používají pro lepení masivního dřeva na šířku, na pokos a na podélné lepení. Zubovité lepené plochy, které mají obrobky opracované těmito nástroji, mají větší plochu a při lepení se neposunují. Tyto frézy se vyrábějí z rychlořezné oceli nebo slinutých karbidů – viz obrázek dole.

12 Druhy fréz Sady nástrojů jsou kombinace jednotlivých nástrojů, které se používají spolu. Lze s nimi vyrábět : drážky a čepy – viz obrázek na následující straně, profily drážek a per dveří a oken – viz obrázek na následující straně.. Protože se tyto nástroje používají převážně v sériové výrobě, jsou většinou opatřeny vyměnitelnými břity. Vzhledem k možnosti jejich použití pro ruční posuv musí všechny společně používané jednotlivé nástroje odpovídat příslušným platným předpisům. Není-li tomu tak, smějí být takové sady nástrojů používány pouze pro mechanický posuv

13 Druhy fréz Sada nástrojů pro péra a drážky

14 Druhy fréz Sada nástrojů pro výrobu oken

15 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Pro práci na svislých spodních frézkách musí být připravena určitá bezpečnostní zařízení – viz obrázek vedle. Bezpečnostní zařízení pro spodní svislé frézky

16 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Různé pracovní operace mohou být bezpečně prováděny pouze s použitím těchto zařízení. Posouvací přípravek s výměnou rukojetí

17 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Deska I obsahuje : základní vybavení pro přípravu, nastavení a opracování při příčném frézování a pro osazovací frézování. K tomu patří nástavce stolu, posouvací přípravek s výměnnou rukojetí – viz obrázek vedle , přítlačné pravítko , měřící a nastavovací přístroj a ochrana rukou.

18 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Deska II obsahuje : pracovní pomůcky pro speciální pracovní operace jako např. obrábění úzkých lišt a frézování oblouků. K tomu patří opěrná deska s upínáním na rybinu, pružinové zařízení, oblouková přítlačná pružina, kryt nástroje se dvěma ochrannými kroužky, vodící lišta a druhý nástavec stolu – viz obrázek vedle

19 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Příprava stroje . Po výběru nástroje a vizuální kontrole, stupně poškození, znečištění, druhu posuvu a oblasti počtu otáček je třeba upnout frézu na trn a uvolnit zajištění vřetene. na závěr se vhodnými vkládacími kroužky co nejvíce uzavře otvor ve stole. nastavení požadovaného rozměru frézování se provádí pomocí vhodného číselníkového úchylkoměru – viz obrázek na následující straně.

20 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Zkušebního frézování pro kontrolu rozměru je třeba se pokud možno vyvarovat. Pak se pevně dotáhnou upínací šrouby pravítka. Po případné montáži potřebného ochranného zařízení se zvolí počet otáček a směr otáčení frézky a ta se uvede do provozu. Výškové nastavení frézy Nastavení hloubky frézování

21 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Frézování podélných stran. Frézování podélných stran je třeba provádět pouze s úplnou ochranou před položením rukou na nástroj. Prostor na třísky je třeba posunutím polovin pravítka udržovat co nejmenší. Nebezpečné místo nad obrobkem musí být zakryto ochranou rukou – viz obrázek.

22 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
U velkého množství prací může být také použit motorový posouvací přístroj s nízkými nároky na přípravu – vidíme jej na obrázku dole.

23 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Protože podle předpisů patří ke skupině pro ruční posuv, musí být při jeho použití použity nástroje povolené pro tento druh posuvu se značkou BG-Test. Posuvný přístroj se nastaví tak, aby jeho válečky při posuvu tlačily materiál proti pravítku se sklonem asi 5°.

24 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Frézování úzkých podélných stran. Úzké obrobky již nemohou být ručním posuvem bezpečně přiváděny. Při práci zajišťuje dostatečný přítlačný tlak na stůl a pravítko přítlačné pružiny nebo válečky – viz obrázek dole. I zde musí být prostor pro obrábění zakrytý vhodnými pomůckami, pokud to již není zajištěno přítlačnými hřebeny.

25 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Frézování úzkých příčných stran. Úzké příčné kusy mohou být bez pomůcek přiváděny k pravítku jen velmi těžko. Pro tyto práce se používají většinou dostatečně široké posuvné desky, které se pevně upnou do výměnné rukojeti nebo se použijí „saně“ tak, jako na kotoučových pilách – viz obrázek dole.

26 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Osazování frézování malých a dlouhých obrobků (neprůběžné frézování). Osazování frézování (např. osazení pro okenní jazýček) musí být prováděno zásadně s pojistkou proti zpětnému vrhu. Upínací prvky na nástavci stolu umožňují osazovací frézování dlouhých obrobků a slouží zároveň jako koncové dorazy – viz obrázek dole.

27 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Malé obrobky se k nástroji přivádějí pomocí přípravku a s použitím pojistek proti zpětnému vrhu – viz obrázek dole.

28 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Frézování zaoblených obrobků Zatímco vnější oblouky lze ještě vyfrézovat na běžném podélném pravítku, jsou pro vnitřní oblouky potřebná oblouková frézovací pravítka nebo kopírovací kroužky. U obloukového frézovacího pravítka je nad nástrojem namontováno přerušené pravítko. Jeho vnější zaoblení je nezávislé na průměru frézy a označuje jen v jednom bodě největší hloubku frézování. Precizněji lze zaoblení vyfrézovat na kopírovacím kroužku – viz obrázek na další straně.

29 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Frézování do oblouků s opěrou o kopírovací kroužek

30 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Kopírovací kroužek je namontován na trn frézy s kuličkovým ložiskem, a má proto v každé poloze stejnou vzdálenost od frézy. Vodicí lišta usnadňuje posuv obrobku a současně brání protočení kopírovacího kroužku. Kopírovací kroužky se vyrábějí v různých průměrech odstupňovaných po 5mm. Obrobky mohou být obráběny přímo na kopírovacím kroužku nebo pomocí kopírovacích šablon – viz obrázek na následující straně. Také při těchto pracích musí být odsávány třísky. Práce na kopírovacím kroužku smějí být prováděny pouze s použitím horního krytu přes vřeteno frézky.

31 7.5.1.4 Bezpečnostní pokyny pro práci na svislých spodních frézkách
Frézování oblouků s kopírovací šablonou

32 7.5.2 Horní svislé frézky Horní svislá frézka se používá k výrobě :
svlaků a drážek, pro frézování tvarů podle šablon a pro frézování vyhloubení jako např. ornamentů do ploch obrobků. Stojan stroje nese před ramenem otočný a výškově nastavitelný nástrojový suport – viz obrázek vedle.

33 Horní svislé frézky Pracovní stůl se do pracovní polohy uvádí pneumaticky nebo pomocí nožní páky. Obrobky se opracovávají pomocí šablon a vodícího kolíku zapuštěného do pracovního stroje nebo na nastavitelném vodicím pravítku. Pohon nástrojového suportu probíhá přímo. Protože jsou třeba otáčky mezi a za minutu, používají se hnací motory s měniči kmitočtu.

34 Horní svislé frézky Pro horní svislé frézky se používají jednobřité nebo vícebřité nástroje v jednodílném provedení nebo s vícepolohovými vloženými destičkami. Jednobřité frézy se upínají s respektováním geometrie břitu do excentrického sklíčidla. Pro dvoubřité frézy se používá centrické sklíčidlo. Válcové stopkové frézy s průměrem 16 mm a více podléhají, vzhledem k přesahu břitů a konstrukci, předpisům pro nástroje pro ruční posuv. U fréz do průměru 30 mm nemusí být vyznačena oblast otáček.

35 7.5.3 Řetězové dlabačky Řetězová dlabačka slouží k výrobě dlabů nebo k dlabání děr pro zámky – viz obrázek vedle. Existují stroje : stojanové nebo nástěnné. Obrobky se při obrábění napevno upínají do stojanu stroje.

36 7.5.3 Řetězové dlabačky Poté se pohyblivé horní saně s dlabacím řetězem a vodící lištou spustí do obrobku a po ukončení dlabání se tahem pružiny vrátí do výchozí polohy. Při spuštění se automaticky spustí hnací motor. Aby se zabránilo úrazům musí být proto horní saně zajištěny proti nekontrolovanému spuštění. Na obou stranách dlabacího řetězu jsou umístěny ochranné tyče. Ty chrání obsluhu před neúmyslným kontaktem s dlabacím řetězem a dále mají na svých koncích speciální zařízení pro lom třísek.

37 Otázky k opakování 1. Jaké označení mají frézy pro ruční posuv ?
2. Jaké údaje musí být na frézách ? 3. Z jakých materiálů jsou břity pro frézy s vloženými destičkami ? 4. Jakou konstrukci mají frézy s vloženými destičkami ? 5. Podle čeho se řídí otáčky u fréz s vloženými destičkami ?

38 Otázky k opakování 6. Jak se nazývají frézy, u kterých může být úhel frézování nastaven plynule ? 7. Proč nemohou být srovnávací frézy použity na výrobu polodrážek na obrobcích ? 8. Jaké druhy konstrukce rozlišujeme u fréz na drážky ? 9. Jaký přesah břitů mají nástroje pro ruční posuv ?


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google