Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SZŠ a VOŠZ Zlín Stáří Zdravotnický asistent, druhý ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SZŠ a VOŠZ Zlín Stáří Zdravotnický asistent, druhý ročník"— Transkript prezentace:

1 SZŠ a VOŠZ Zlín Stáří Zdravotnický asistent, druhý ročník
Autor: Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová Vytvořeno: jaro 2012

2 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Název sady  Stáří Tematický oblast  Psychologie Anotace  Výukový materiál pomáhá žákům chápat problematiku tohoto vývojového stádia Očekávaný výstup  Žáci pochopí specifika daného vývojového stádia Autor  Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová  Druh učebního materiálu  Prezentace, pracovní list Cílová skupina  Žáci od 16 – 17let  Stupeň a typ vzdělávání  Střední odborné Vytvořeno  Jaro 2012 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

3 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Definice stárnutí „Stárnutí je závěrečnou fází lidského vývoje a je třeba ho posuzovat jako součást kontinuální proměny. Avšak právě proto, že se jedná o proměnu kontinuální je nesnadné nalézt uspokojivou definici okamžiku, ve kterém končí střední věk a začíná stáří.“ ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

4 Vymezení a členění stáří
let – počínající stáří = mladí senioři let – vlastní stáří = (senium), staří senioři 90 let a více dlouhověkost = velmi staří senioři ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

5 Specifické aspekty stárnutí
Biologické stárnutí Snížení pohyblivosti, rychlosti a pružnosti pohybů = riziko úrazů Snížení výkonnosti srdce, plic a cévního systému Pokles tělesné hmotnosti a výšky (změny tělesných proporcí, šířka pánve, ramen, atrofie kostí, degenerativní změny chrupavek atd….) Změny nervového systému – úbytek neuronů – zpomalené reakce – psychické potíže (zapomínání, obtížné učení, horší slovní vyjadřování), chvění končetin, vratkost ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

6 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Degenerace žláz s vnitřní sekrecí – snížený počet vylučovaných hormonů (ztráta vitality, ospalost, křehkost kostí, lámavost nehtů) Změny kůže – mizí podkožní tuk, pokles obsahu vody v kůži a to má za následek vrásky a pigmentaci Šedivění a vypadávání vlasů – zpomalený růst nehtů, zvětšování nosu (do špičky), ztráta zubů (pokles brady a zmenšení čelisti), zvětšení očních víček, prodloužení ušního boltce, ztenčení horního rtu….. Sluchové ústrojí – špatné rozlišení sluchových vjemů, to způsobuje podrážděnost, nervozitu a dezorientaci ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

7 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Zhoršené vnímání – snižuje se ostrost vnímání, nedostatečná rozlišovací schopnost Zrakové ústrojí – špatné rozpoznávání barev a ostrost zraku, zmenšení oční čočky, změny na sítnici + různé zrakové onemocnění Snížená termoregulace – horší přizpůsobení se klimatickým změnám Změny chuťových a čichových buněk ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

8 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Psychologické stárnutí Pokles duševních funkcí Snížená adaptabilita Změny ve vnímání Změny rozumových schopností – změny CNS, zhoršená krátkodobá paměť, ale dlouhodobá je zachována, není tam velká schopnost se učit, opakují stejná slova, často se jejich myšlenky ubírají do minulosti, uvažují dlouho o stejném problému….. ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

9 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Změny citového prožívání – snížená odolnost proti zátěži, neochota ke spolupráci (podrážděnost, deprese, úzkost, strach), trpí odchodem z práce, změnou zdravotního stavu atd….. Změny osobnosti – objevují se sklony, které byly zatím potlačovány jako je pořádkumilovnost, puntičkářství, nedůvěřivost atd…. Je zde zesílení soustředěnosti na vlastní osobu (egocentrismus) ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

10 Psychické poruchy ve stáří
Poruchy chování – ztráta sexuálních zábran, excentrické chování atd… Demence – ztráta intelektových schopností Deprese a sebevraždy ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

11 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Klinické syndromy Dekubity (proleženiny) Inkontinence moče i stolice Poruchy spánku Zadržování moče Snížená termoregulace Závratě ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

12 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Aktivita stáří Aktivní přístup k životu Navazování nových vztahů, tím překonávají pocit osamělosti a odstrčenosti Lehká fyzická činnost (turistika, zahrádkáři, plavecké kroužky…) Příprava po fyzické, duševní i finanční stránce ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

13 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Demence Pojem často spojovaný se stářím. Syndrom demence se skládá z poruch paměti, úsudku, schopnosti učení, počítání, řeči, orientace a myšlení. Zhoršení poznávacích funkcí bývá provázeno zhoršením sebekontroly, emoční labilitou, poruchami sociálního chování. Zhoršuje se uchovávání a vybavování nových informací. Nemocný stále obtížněji vnímá víc věcí najednou, nezvládá např. komunikaci s více osobami a má potíže s přesunem pozornosti z jednoho tématu na druhé. ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

14 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Alzheimerova demence Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence, pro níž je charakteristické úbytek až ztráta paměti, myšlení a logického uvažování. Zbavuje mozek normální funkce Její příznaky s postupujícím časem se stále zhoršují. Alzheimerova choroba se vyskytuje nejčastěji ve věku nad 65let. Vědci stále hledají příčinu Alzheimerovy choroby Zkoumá se řada faktorů, jako je dědičnost, působení toxických látek, poruchy imunitního systému, dřívější poškození mozku v důsledku pádu nebo údery do hlavy... Alzheimerova choroba není vyléčitelná ,ale je však léčitelná. Řada příznaků mohou být léčeny účinnými léky nebo jinými formami terapie (např. zapomnětlivost, dezorientace, potíže s mluvením, deprese, úzkostné stavy, agresivita, insomnie...) ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

15 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Alzheimerova demence Deset příznaků Alzheimerovy choroby: Zhoršování paměti, které narušuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly – nemocní zapomínají nesrovnatelně častěji a hlavně trvale. Problémy s vykonáváním běžných každodenních aktivit – nemocní jsou schopni postavit jídlo na sporák a zcela na něj zapomenout, takže se může spálit na uhel. Zapomínání slov a nesrozumitelné vyjadřování – zapomínají i ta nejjednodušší slova nebo je nahrazují slovy nesprávnými, takže jejich věty pak nedávají vůbec smysl. Neschopnost orientovat se v čase a prostoru – žijí doslova mimo čas a prostor, nevědí který je rok a mohou se ztratit i v ulici, kterou chodí desítky let, nevědí jak se tam dostali a jak odtamtud dorazí domů. Neschopnost racionálního myšlení – může se nesmyslně chovat např. pokouší se zapálit plynový sporák nůžkami, nebo si obleče několik košil či halenek na sebe najednou. Zhoršující se abstraktivní myšlení – např. nad účty za provoz domácnosti naprosto není schopen si uvědomit, co ta čísla znamenají a co s nimi má dělat. Ukládání věcí na nesprávná a nevhodná místa, neschopnost je pak najít – např. žehličku dá do ledničky, hodinky do cukřenky... Změny nálad a chování – náhlý pláč nebo hněv, bez jakýkoli důvodu. Změny osobnosti – stávají se více zmatenějšími, ustrašenějšími a podezíravějšími. Ztráta životní energie, aktivit a chuti do života – naprostá pasivita nemocných, jsou neschopni se zapojit do jakékoli aktivity. ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

16 Alzheimerova demence Tři stádia Alzheimerovy choroby:
První stádium – mírná forma: pouze mírné a často přehlédnutelné příznaky: Zhoršování paměti (zejména pro zcela nedávné události) Přechodná časová dezorientace (neschopnost vybavit si, který je den, měsíc a rok) Prostorová dezorientace (neschopnost poznat známá místa např. nemocný nepoznává, že je ve vlastním bytě) Ztráta iniciativy a průbojnosti Obtížné hledání slov Toto období trvá 2-4 roky. Pacient často opakuje, ztrácí a zapomíná věci, jako třeba klíče, obtížně hledá slova pro pojmenování zcela běžných předmětů, bloudí i na zcela známých místech, projevuje se u něj změna osobnosti – pasivita a ztráta zájmu o činnosti, věci, které mu předtím přinášely radost a uspokojení. ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

17 Alzheimerova demence Tři stádia Alzheimerovy choroby:
Druhé stádium – středně těžká forma: výraznější příznaky a problémy, které již nemocnému znemožňují vykonávat řadu běžných každodenních aktivit. Významné výpadky paměti (včetně jmen členů vlastní rodiny) Snížená schopnost postarat se sám o sebe (nutnost pomoci např. při mytí nebo oblékání) Časté případy, kdy se nemocný člověk ztrácí nebo zabloudí i na známých místech Zhoršování řečových schopností Halucinace Trvá let Charakteristické je další zhoršování mentálních funkcí a poruchy vnímání Projevuje se zmatenost, bludy a halucinace Velmi často vyžadují trvalý dohled (domácí péči nebo umístění do speciálního zařízení) ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

18 Alzheimerova demence Tři stádia Alzheimerovy choroby:
Třetí stádium – těžká forma: úplná závislost na pečujícím Obtíže při příjmu potravy, nutnost pomoci další osoby Neschopnost poznat přátelé, členy rodiny Obtíže s chůzí (někdy až upoutání na lůžko) Inkontinence moči, stolice Významné poruchy chování Představuje poslední stádium Alzheimerovy choroby, trvá 1-3 roky. Nemocný není schopen hovořit ani vnímat mluvenou řeč, nepoznává nejen členy své rodiny, ale ani sám sebe v zrcadle. Není schopen se sám o sebe postarat, je zcela závislý na pečovateli. Projevuje se větší tendence k podvýživě, infekcím, zánětům plic a dalším chorobám.  ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

19 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Alzheimerova demence Deset rad lidem pečujícím o nemocné s Alzheimerova chorobou : Nebraňte se znát diagnózu – když si budete jisti, oč se skutečně jedná, budete nejen lépe zvládat současný stav, ale hlavně se budete moci lépe připravit na budoucnost. Zjistěte, kdo a co vám může pomoci (pečovatelé, ústavy...) Informujte se o tom, jak o nemocné správně ošetřovat - je velmi důležité a užitečné učit se od ostatních. Postupy vytvořené odborníky i lidmi, kteří o stejně nemocné pečují řadu let, vám pomohou lépe chápat výkyvy v chování a změny osobnosti, které nemoc provázejí, a lépe se s nimi vyrovnávat. Neodmítejte pomoc druhých – budete-li chtít vše zvládat sami, brzy se unavíte a vyčerpáte Pomoc ostatních rodinných příslušníků a přátel může mnohé ulehčit. Nezapomínejte na sebe – lidé pečující o nemocné zapomínají na sebe a své vlastní potřeby Nesmíte zapomínat na svou správnou výživu, pohyb a dostatek odpočinku. Nepodléhejte stresu – nadměrný stres by mohl vést ke změnám vašeho chování a dokonce i ke zdravotním problémům (neostré vidění, žaludeční potíže, zvýšení krevního tlaku) Respektujte vývoj choroby a změny potřeb nemocného – je třeba znát všechny možnosti další péče dostupné ve vašem okolí. Zvažte situaci i z hlediska ekonomického a právního – s nemocným si udělejte představu o tom, jak postupovat z těchto hledisek v současnosti a v budoucnosti. Buďte realisté – je třeba se smířit s tím, že chorobu nelze zcela vyléčit, lze ji nejvýše zpomalit Nenechte se ovládat zármutkem a dopřejte si i potěšení a radost z pozitivních chvil a z hezkých vzpomínek. Važte si sami sebe a nenechte se ovládnout pocity viny – nemocný člověk, o něhož pečujete, potřebuje pomoc a vy mu ji poskytujete. Za to si sami sebe můžete vážit, a nikoli cítit pocit viny. Kdyby vám nemocný mohl poděkovat, jistě by to udělal. ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

20 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Cévní demence je způsobena „nedokrvením", tedy nedostatečnou výživou a okysličením mozku, a to buď na základě zúžení cév CNS (do mozku nepři­chází dostatek kyslíku a výživy), nebo na základě krvácení do mozku (praskne-li mozková céva) Příčinou bývá většinou mozková ateroskleróza. Na rozdíl od Alzheimerovy demence bývá klinický obraz této poruchy kolísavější, měnlivější. Často vídáme, že stav se horší večer a v noci (jinak poměrně sobě­stačná stařenka v noci zmateně vybíhá nedostatečně oblečená na ulici a bloudí po okolí, zcela ztracená, ráno je opět vcelku orientovaná). Na to je potřeba mys­lit, pokud se snažíme posoudit, zda postižený zvládne samostatný pobyt doma, nebo jakou formu péče potřebuje. Osobnost bývá déle zachována, což je dobré pro rodinné příslušníky, kteří své blízké tak rychle „neztrácejí" jako u Alzheimerovy demence. Na druhou stranu sami pacienti si svou nemohoucnost, ztrátu svých schopností déle a více uvědomují, což může vést k přidruženým depresím a úzkostem Poměrně běžným příznakem pak bývají různé neurologické poruchy (poruchy hybnosti, čití, afázie) související s tím, že u řady pacientů proběhly cévní mozkové příhody. ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

21 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Hospic Z lat. Hospitium (útulek) Zdravotnicko-sociální zařízení Slouží k pobytu nevyléčitelně a těžce nemocných osob a péči o ně. Hlavním účelem hospiců je maximálně zlepšit kvalitu života v jeho závěrečné fázi a umožnit důstojné umírání Děje se tak především snižováním nebo odstraňováním bolesti a jiných nepříjemných fyzických projevů nemoci (paliativní medicína) Hospic umožňuje vyřešit nebo alespoň zmírnit různé psychologické a duchovní problémy spojené s umíráním. Umožňuje intenzivní a nerušený kontakt s partnerem nebo rodinou. ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

22 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Stáří v ČR v uspěchané době plné práce a problémů se v dnešní době senior vytlačuje na kraj společnosti menší úcta ke stáří děti nebo vnoučata by se měly starat o starého člena rodiny, ale ne vždy to tak je čím dál více starých lidí je nuceno k odchodu do domovů důchodců a jiných institucí ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

23 Staří lidé – „Jak je vidíme“
„Jsou trpělivější, klidnější, rozvážnější.“ „S většinou starších je lehčí práce než s mladšími lidmi.“ „Všechno zveličují a mají zbytečné obavy„ „Většinou jsou nervózní a nedůvěřiví" „Jsou nepříjemní a nevrlí, i když jsme se s nimi snažíme vycházet naprosto v klidu.“ ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

24 Staří lidé – „Jak je vidíme“
„Někteří odmítají jakoukoliv spolupráci, často se bezdůvodně rozčílí.“ „Někdy jsou zbytečně podráždění.“ „Myslím si, že starší lidí své problémy prožívají více než dnešní mnohdy otrlí mladí lidé.“ „Někteří si myslí, že když jsou starší, tak si myslí, že mají větší nárok, než ostatní a tvrdě ho vyžadují.“ „Většina seniorů jsou notoričtí stěžovatelé.“ ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová

25 ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová
Zdroje Použitá literatura: STUART – HAMILTON : Ian. Psychologie stárnutí. Praha: Portál, 1999, ISBN Internet : ZA, 2. ročník / Stáří / Mgr. Alice Stašová, Mgr. Helena Krausová


Stáhnout ppt "SZŠ a VOŠZ Zlín Stáří Zdravotnický asistent, druhý ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google