Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rétorika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rétorika."— Transkript prezentace:

1 Rétorika

2 Co je rétorika? „Většinu toho, co víme a v co věříme, nám sdělili jiní lidé prostřednictvím řeči. Naše schopnost uvažovat bez fenoménu řeči by byla velice chatrná, srovnatelná se stejnou schopností vyšších živočichů.“ Albert Einstein

3 Co je rétorika? Základem je řecké slovo RHÉSIS – řeč. Ve starém Řecku pak slovo RHÉTOR označovalo mistra slova. Rétorika je obor, který se zabývá vznikem (stylizací) a interpretací veřejného diskurzu.

4 Jednoduše řečeno… rétorika věda o tom, jak připravit a přednést mluvený projev je to věda a umění mluvit, cesta k řečnickému mistrovství cílem této přednášky je seznámení se základy rétoriky pro zvládnutí krátkého proslovu ať ve škole,v profesním nebo občanském životě

5 Úkol – zamysleme se ;-) Rétorika slouží k pozitivním cílům, existuje však i její negativní použití. Vymyslíme spolu konkrétní příklady?

6 Poznámka… Angličtina dokonce má odlišné názvy: Rhetoric = způsob přesvědčivé řeči. Rhetorical = způsob naléhavé, extravagantní řeči, snaha o efekt, projev nabuřelý, strojený, formou třeba i pěkný, obsahově však prázdný, bezduchý. V češtině musíme toto vyjádřit opisem (vynikající rétor, pouhá rétorika)

7 Základní pravidla „Vzdělaný člověk umí o každé věci obratně rozprávěti, ale i mlčet. Od mlčícího též se lze přiučiti mnohému: když s lidmi obcuje, lahoda učiněná. Když se daří – nevypíná se. Když je zármutek – neutone. „ Jan Amos Komenský

8 Základní pravidla rétorika nebyla, není a nebude pouhým řemeslem
jedná se o umění přesvědčovat vnitřní ztotožnění se s posluchačem i a s obsahem způsob řeči nemůže být kdykoliv a pro kohokoliv tentýž cílem každé řeči je přesvědčit posluchače o čemsi a proto o tom musí být v první řadě přesvědčen řečník řečník se musí vžít (empatie) do situace svých posluchače a s dostatkem taktu, životního elánu a dobrým „řemeslným“ projevem získat posluchače na svoji stranu špatné vnitřní přesvědčení i špatný odhad publika vede ke nevhodnému stylu přednášky a tudíž k nulovému efektu Poznámka: Sarkasmus = zesílená ironie. Empatie = porozumění druhému lověku. Ironie = využití slov v opačném významu ("Ironie je urážka v uniformě poklony." - E. P. Whipple)

9 Hlavní zásady pro mezilidskou komunikaci
Odhodlaný přístup k věci – „Jsem nadšen, že mám příležitost přednést projev právě vám, právě zde a právě teď!“ 2. Upřímnost a otevřenost – vše v mezích zdvořilého chování, používáte-li ironii, vyhněte se osobním sarkasmům. 3. Pěstujte si široký rozhled – neuzavírejte se jenom do svého oboru. 4. Buďte zvědavý a trpělivě naslouchejte své publikum – je to váš partner v komunikaci. 5. Neberte sám sebe příliš vážně – když se něco nepovede, nenechte se rozhodit, přejděte to s humorem a pokračujte dál.

10 Příprava projevu „Myšlenka jednou vyslovená odlétá v nenávratno“
Horatius Pro úspěch řeči je nutná příprava projevu a to zvláště u méně zkušených řečníků. Dokonalá řeč je vždy myšlenkově bohatá, logicky sestavená a lidsky prostá. K dosažení této dokonalosti mohou napomoci následující kroky při přípravě projevu:

11 Soustřeďte se na svého posluchače
Při přípravě se soustředit na jednu osobu. Buď na toho „nejdůležitějšího“ nebo na „typického“ posluchače. Nezaměřovat se na vyložené příznivce a odpůrce.

12 Jaký je posluchač? Co ví o mém tématu? Už se jím někdy zabýval?
Jaký má na ně názor? Jaké argumenty by ho mohly přesvědčit o mém názoru? Jaké otázky by mohl klást? Jaké informace potřebuje, aby se rozhodl? Je spíše praktik nebo teoretik? Kolikčasu je ochoten věnovat řešení problematiky? Co považuje v tématu za klíčové?

13 Úkol Napadá mě aktuální téma, které by šlo dobře „vokecat“?
Zajímavé pro mě, posluchače… aktuální….

14 Příprava projevu „Myšlenka jednou vyslovená odlétá v nenávratno“
Horatius

15 Určete si cíl projevu Jedná se o nejdůležitější bod celé přípravy. Stanovte cíl tak, aby byl jasný, srozumitelný a nerozmělněný. Vytvořte stručnou jednoduchou odpověď na otázku „Co chci, aby se můj posluchač dozvěděl?“ (u projevu informativního) „Co chci aby můj posluchač udělal?“ (nebo u projevu přesvědčovacího na otázku)

16 Definujte osnovu Mám-li pevný cíl svého projevu, mohu určit body osnovy. Platí zásada „Co cíli nepomáhá, škodí“. K osnově se dopravuji opět pomocí odpovědí na otázku. „Co všechno se má můj posluchač dozvědět?“ (informativní prezentace), nebo „Proč to má můj posluchač udělat?“ (přesvědčovací prezentace). Vyberte dva, nejvýše tři nejdůležitější argumenty a na ty se zaměřte.Lidé si nejsou schopni zapamatovat více klíčových informací, proto ostatní oželte. Upřednostňujte jednoduchou a jasnou prezentaci. I body vaší osnovy tvořte jednoduše, jen ze dvou/tří slov.

17 Vybavte se pomůckami Používání pomůcek má také svá pravidla:
Reprodukce na plátno strhává pozornost na obraz a řečník bývá až druhý. Při použití tabule nejprve napište svoji myšlenku, potom vyslovte. Když píšete, nemluvte. Mluvte k posluchačům, ne k tabuli. Video a audio nahrávky ať nejsou delší než vaše promluva.

18 Vysvětlete svoje hesla
Nejvýhodnější je přednést řeč během 3-5 minut, ještě stravitelné je pro posluchače vystoupení v délce do půl hodiny (max. 45 známe ze školy ;) ) Ke každému klíčovému bodu osnovy proto určíme tzv. podbody. Zpodrobnění osnovy volíme tak, aby jsme dosáhli svého cíle, nezahltili posluchače detaily. Pozor, abychom důležité informace nesdělovali v okamžiku útlumu.

19 Oslňte začátkem Publikum je v prvních minutách nejkritičtější, vy máte trému a v tento okamžik se utváří první dojem z vaší prezentace. Je zapotřebí posluchače úvodem navnadit, doporučuji proto naučit se svoje zahájení zpaměti.

20 Jak tedy začnu? Otázka Vlastní zážitek Něco ze života Rekvizity Jiné…

21 Sugestivně zakončete Konec dobrý, všechno dobré. Nepodceňujte tuto skutečnost! Pro zakončení můžete použít některou obdobu zahájení, případně si na úplný závěr nechte zajímavou, ale ne příliš důležitou informaci. Posluchač si vás přišel vyslechnout, vy jste mu to umožnil, tak se neshazujte děkováním za pozornost. Chcete-li děkovat, děkujte za něco navíc, tj. zajímavé podněty, otázky, prostředí…

22 Nacvičujte Svoji řeč nacvičujte již při začátku přípravného procesu a dále při jeho přípravě. Opakujte nahlas cíl prezentace, jednotlivé body osnovy, hesla, úvod a závěr při jejich sepisování i „skládání“. Hlídejte přechody mezi jednotlivými bloky přednesu, dbejte na hladkou a logickou návaznost. Neučte se promluvu slovo od slova, ale po myšlenkách. Udělejte si čas na předpremiéru před dobrovolníkem, případně videokamerou i magnetofonem. Nacvičujte nahlas!

23 Jak dobře mluvit? Mluvte spisovnou hovorovou češtinou
Využívejte synonyma Mluvte v jednoduchých větách. Každou myšlenku ukončete klesnutím hlasu. Zbavte se používání výplňkových slov. Vyvarujte se frází.

24 Jak bojovat s trémou Mentálním aerobikem – opakováním věty, které 100% věříte. Soustředěním pozornosti – např. opakováním první věty projevu. Rychlým tělesným relaxačním cvičením. Asociací – představou prostředí, kde vám bylo dobře. Dechovým cvičením – hluboký výdech a nádech. Projev si nazkoušejte, úvod a závěr se naučte nazpaměť. Předem se seznamte s místem projevu.

25 Jak mluvit tělem Být čistý a upravený. Být fyzicky zdatný.
Být vhodně oblečen. Usmějte se, kdykoliv je to vhodné. Stůjte s jednou nohou posunutou vpřed Zalomte ruce v loktech. Respektujte přijatelnou vzdálenost od posluchače. Užívejte otevřených gest. Pohybujte se pouze cíleně. Udržujte průběžný zrakový kontakt. (Ruku podávat srdečně.)

26 Poruchy řeči V rétorice jsou pro nás nejdůležitější tzv. funkční poruchy hlasu. Jsou zásadně dvojí: 1. psychogenní 2. z přemáhání hlasu V první skupině jsou to hlavně Fonasthenie – úzkostná hlasová neuróza, mající příčinu ve strachu z veřejného vystoupení (projevuje se pocity sevřeného hrdla, pálením v krku, hlasovou únavou už před vystoupením apod.) Další poruchy v této skupině, s kterými se setkáváme i u dětí v oddílech je BREPTAVOST a KOKTAVOST. Jedná se u obou o hlasovou neurózu, základy těchto poruch jsou však odlišné a stejně tak i důsledky.

27 Hodně štěstí!!!


Stáhnout ppt "Rétorika."

Podobné prezentace


Reklamy Google