Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Většinu toho, co víme a v co věříme, nám sdělili jiní lidé prostřednictvím řeči. Naše schopnost uvažovat bez fenoménu řeči by byla velice chatrná, srovnatelná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Většinu toho, co víme a v co věříme, nám sdělili jiní lidé prostřednictvím řeči. Naše schopnost uvažovat bez fenoménu řeči by byla velice chatrná, srovnatelná."— Transkript prezentace:

1

2 „Většinu toho, co víme a v co věříme, nám sdělili jiní lidé prostřednictvím řeči. Naše schopnost uvažovat bez fenoménu řeči by byla velice chatrná, srovnatelná se stejnou schopností vyšších živočichů.“ Albert Einstein

3  Základem je řecké slovo RHÉSIS – řeč. Ve starém Řecku pak slovo RHÉTOR označovalo mistra slova.  Rétorika je obor, který se zabývá vznikem (stylizací) a interpretací veřejného diskurzu.

4  rétorika věda o tom, jak připravit a přednést mluvený projev  je to věda a umění mluvit, cesta k řečnickému mistrovství  cílem této přednášky je seznámení se základy rétoriky pro zvládnutí krátkého proslovu  ať ve škole,v profesním nebo občanském životě

5  Rétorika slouží k pozitivním cílům, existuje však i její negativní použití.  Vymyslíme spolu konkrétní příklady?

6  Angličtina dokonce má odlišné názvy: Rhetoric = způsob přesvědčivé řeči. Rhetorical = způsob naléhavé, extravagantní řeči, snaha o efekt, projev nabuřelý, strojený, formou třeba i pěkný, obsahově však prázdný, bezduchý.  V češtině musíme toto vyjádřit opisem (vynikající rétor, pouhá rétorika)

7  „Vzdělaný člověk umí o každé věci obratně rozprávěti, ale i mlčet. Od mlčícího též se lze přiučiti mnohému: když s lidmi obcuje, lahoda učiněná. Když se daří – nevypíná se. Když je zármutek – neutone. „ Jan Amos Komenský

8  rétorika nebyla, není a nebude pouhým řemeslem  jedná se o umění přesvědčovat  vnitřní ztotožnění se s posluchačem i a s obsahem  způsob řeči nemůže být kdykoliv a pro kohokoliv tentýž  cílem každé řeči je přesvědčit posluchače o čemsi a proto o tom musí být v první řadě přesvědčen řečník  řečník se musí vžít (empatie) do situace svých posluchače a s dostatkem taktu, životního elánu a dobrým „řemeslným“ projevem získat posluchače na svoji stranu  špatné vnitřní přesvědčení i špatný odhad publika vede ke nevhodnému stylu přednášky a tudíž k nulovému efektu Poznámka: Sarkasmus = zesílená ironie. Empatie = porozumění druhému lověku. Ironie = využití slov v opačném významu ("Ironie je urážka v uniformě poklony." - E. P. Whipple)

9 1. Odhodlaný přístup k věci – „Jsem nadšen, že mám příležitost přednést projev právě vám, právě zde a právě teď!“ 2. Upřímnost a otevřenost – vše v mezích zdvořilého chování, používáte-li ironii, vyhněte se osobním sarkasmům. 3. Pěstujte si široký rozhled – neuzavírejte se jenom do svého oboru. 4. Buďte zvědavý a trpělivě naslouchejte své publikum – je to váš partner v komunikaci. 5. Neberte sám sebe příliš vážně – když se něco nepovede, nenechte se rozhodit, přejděte to s humorem a pokračujte dál.

10  „Myšlenka jednou vyslovená odlétá v nenávratno“ Horatius Pro úspěch řeči je nutná příprava projevu a to zvláště u méně zkušených řečníků. Dokonalá řeč je vždy myšlenkově bohatá, logicky sestavená a lidsky prostá. K dosažení této dokonalosti mohou napomoci následující kroky při přípravě projevu:

11  P ři přípravě se soustředit na jednu osobu.  Buď na toho „nejdůležitějšího“ nebo na „typického“ posluchače.  Nezaměřovat se na vyložené příznivce a odpůrce.

12  Co ví o mém tématu?  Už se jím někdy zabýval?  Jaký má na ně názor?  Jaké argumenty by ho mohly přesvědčit o mém názoru?  Jaké otázky by mohl klást?  Jaké informace potřebuje, aby se rozhodl?  Je spíše praktik nebo teoretik?  Kolikčasu je ochoten věnovat řešení problematiky?  Co považuje v tématu za klíčové?

13  Napadá mě aktuální téma, které by šlo dobře „vokecat“?  Zajímavé pro mě, posluchače… aktuální….

14 Příprava projevu  „Myšlenka jednou vyslovená odlétá v nenávratno“ Horatius

15 Určete si cíl projevu  Jedná se o nejdůležitější bod celé přípravy. Stanovte cíl tak, aby byl jasný, srozumitelný a nerozmělněný. Vytvořte stručnou jednoduchou odpověď na otázku  „Co chci, aby se můj posluchač dozvěděl?“ (u projevu informativního)  „Co chci aby můj posluchač udělal?“ (nebo u projevu přesvědčovacího na otázku)

16 Definujte osnovu  Mám-li pevný cíl svého projevu, mohu určit body osnovy.  Platí zásada „Co cíli nepomáhá, škodí“.  K osnově se dopravuji opět pomocí odpovědí na otázku. „Co všechno se má můj posluchač dozvědět?“ (informativní prezentace), nebo „Proč to má můj posluchač udělat?“ (přesvědčovací prezentace).  Vyberte dva, nejvýše tři nejdůležitější argumenty a na ty se zaměřte.Lidé si nejsou schopni zapamatovat více klíčových informací, proto ostatní oželte. Upřednostňujte jednoduchou a jasnou prezentaci.  I body vaší osnovy tvořte jednoduše, jen ze dvou/tří slov.

17 Vybavte se pomůckami Používání pomůcek má také svá pravidla:  Reprodukce na plátno strhává pozornost na obraz a řečník bývá až druhý.  Při použití tabule nejprve napište svoji myšlenku, potom vyslovte.  Když píšete, nemluvte.  Mluvte k posluchačům, ne k tabuli.  Video a audio nahrávky ať nejsou delší než vaše promluva.

18 Vysvětlete svoje hesla  Nejvýhodnější je přednést řeč během 3-5 minut, ještě stravitelné je pro posluchače vystoupení v délce do půl hodiny (max. 45 známe ze školy ;) )  Ke každému klíčovému bodu osnovy proto určíme tzv. podbody.  Zpodrobnění osnovy volíme tak, aby jsme dosáhli svého cíle, nezahltili posluchače detaily.  Pozor, abychom důležité informace nesdělovali v okamžiku útlumu.

19 Oslňte začátkem  Publikum je v prvních minutách nejkritičtější, vy máte trému a v tento okamžik se utváří první dojem z vaší prezentace.  Je zapotřebí posluchače úvodem navnadit, doporučuji proto naučit se svoje zahájení zpaměti.

20 Jak tedy začnu?  Otázka  Vlastní zážitek  Něco ze života  Rekvizity  Jiné…

21 Sugestivně zakončete  Konec dobrý, všechno dobré. Nepodceňujte tuto skutečnost!  Pro zakončení můžete použít některou obdobu zahájení, případně si na úplný závěr nechte zajímavou, ale ne příliš důležitou informaci.  Posluchač si vás přišel vyslechnout, vy jste mu to umožnil, tak se neshazujte děkováním za pozornost. Chcete-li děkovat, děkujte za něco navíc, tj. zajímavé podněty, otázky, prostředí…

22 Nacvičujte  Svoji řeč nacvičujte již při začátku přípravného procesu a dále při jeho přípravě.  Opakujte nahlas cíl prezentace, jednotlivé body osnovy, hesla, úvod a závěr při jejich sepisování i „skládání“.  Hlídejte přechody mezi jednotlivými bloky přednesu, dbejte na hladkou a logickou návaznost.  Neučte se promluvu slovo od slova, ale po myšlenkách.  Udělejte si čas na předpremiéru před dobrovolníkem, případně videokamerou i magnetofonem.  Nacvičujte nahlas!

23 Jak dobře mluvit?  Mluvte spisovnou hovorovou češtinou  Využívejte synonyma  Mluvte v jednoduchých větách.  Každou myšlenku ukončete klesnutím hlasu.  Zbavte se používání výplňkových slov.  Vyvarujte se frází.

24 Jak bojovat s trémou  Mentálním aerobikem – opakováním věty, které 100% věříte.  Soustředěním pozornosti – např. opakováním první věty projevu.  Rychlým tělesným relaxačním cvičením.  Asociací – představou prostředí, kde vám bylo dobře.  Dechovým cvičením – hluboký výdech a nádech.  Projev si nazkoušejte, úvod a závěr se naučte nazpaměť.  Předem se seznamte s místem projevu.

25 Jak mluvit tělem  Být čistý a upravený.  Být fyzicky zdatný.  Být vhodně oblečen.  Usmějte se, kdykoliv je to vhodné.  Stůjte s jednou nohou posunutou vpřed Zalomte ruce v loktech.  Respektujte přijatelnou vzdálenost od posluchače.  Užívejte otevřených gest.  Pohybujte se pouze cíleně.  Udržujte průběžný zrakový kontakt.  (Ruku podávat srdečně.)

26 Poruchy řeči  V rétorice jsou pro nás nejdůležitější tzv. funkční poruchy hlasu. Jsou zásadně dvojí: 1. psychogenní 2. z přemáhání hlasu  V první skupině jsou to hlavně Fonasthenie – úzkostná hlasová neuróza, mající příčinu ve strachu z veřejného vystoupení (projevuje se pocity sevřeného hrdla, pálením v krku, hlasovou únavou už před vystoupením apod.)  Další poruchy v této skupině, s kterými se setkáváme i u dětí v oddílech je BREPTAVOST a KOKTAVOST. Jedná se u obou o hlasovou neurózu, základy těchto poruch jsou však odlišné a stejně tak i důsledky.

27 Hodně štěstí!!!


Stáhnout ppt "„Většinu toho, co víme a v co věříme, nám sdělili jiní lidé prostřednictvím řeči. Naše schopnost uvažovat bez fenoménu řeči by byla velice chatrná, srovnatelná."

Podobné prezentace


Reklamy Google