Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdílení rizik mezi soukromým a veřejným sektorem – zahraniční zkušenost PPP 2004 17. březen 2004 Jan Troják Projektové financování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdílení rizik mezi soukromým a veřejným sektorem – zahraniční zkušenost PPP 2004 17. březen 2004 Jan Troják Projektové financování."— Transkript prezentace:

1 Sdílení rizik mezi soukromým a veřejným sektorem – zahraniční zkušenost PPP 2004 17. březen 2004 Jan Troják Projektové financování

2 2 2 Struktury financování Financování je obvykle rozděleno do dvou základních fází: Období výstavby: –Období s nejvyšším rizikem. Banky přenášejí riziko výstavby na silné sponzory a dodavatele projektů a normálně vyžadují kontrakty s fixní cenou a datem dodávky nebo kontrakty, kde zvýšení nákladů a zpoždění je přenášeno dále na koncesionáře/sponzory. Období provozu –Závisí zejména na platební struktuře koncesní smlouvy –Availability Payment mechanismus. Koncesionář nebere žádné riziko související s využitím aktiv ale je placen za připravenost aktiv k využití na základě předem daných kriterií. –Volume based payment mechanismus. Riziko plného využití aktiv je převedeno na koncesionáře. –Volume based mechanismus je pro koncesionáře více riziková než Availability mechanismus.

3 3 3 Co banka hledá v PPP projektech? Racionalitu projektu –Projekt musí být vyžadován a mít strategickou potřebu. –Jasná alokace odpovědností pro jednotlivé aspekty projektů a finanční zajištění. Silní Sponzoři/Promotéři projektů –Kvalifikovaní a silní sponzoři jsou nezbytní pro úspěšné dokončení projektů –Potřeba referencí a zkušeností pro příslušný druh projektu. –Potřeba hodnotit celkovou finanční sílu sponzorů a nejenom hodnotit počáteční výšku equity vložené do počáteční fáze projektu.

4 4 4 Silný dárce koncese –Kdo je veřejnou protistranou koncesní smlouvy, jak je financován? Struktura koncese –Období koncese – podstatné pro určení maximálního období a profilu splatnosti dluhového financování –Platební mechanismus – jak je generováno cash flow projektu –Ukončení práv a kompenzace – jak může být koncesní smlouva ukončena a jak budou placeny kompenzace. Robustnost projektovaného cash flow. –Je cash flow projektu schopno překlenout různá rizika a stavy projektu? Co banka hledá v PPP projektech?

5 5 5 V případě, že sponzor udělá chybu, je hlavním zájmem banky, aby projekt mohl pokračovat a splatit dluhovou službu Přímé smlouvy – právo “Step-In” Sama aktiva zřídka tvoří reálné zajištění Ujednání o ukončení koncesní smlouvy Zajištění

6 6 6 Typická projektová struktura Splatnosti – do 30-ti let u PPP projektů v UK Určující faktory Délka koncese Akceptovatelnost teritoriálního rizika bankovním trhem Struktura platebního mechanismu Životnost aktiv Debt/Equity - do 90/10 Určujícím faktorem je struktura projektu

7 7 7 Marže Závisí na struktuře koncesní smlouvy. Období výstavby - obvykle vyšší. Provozní období nižší marže pro Availability payment mechanismus vyšší marže pro Volume payment mechanismus Cover ratio - DSCR a LLCR min 1.2 –Závisí na projektu –min 1.2 pro projekty s Availability payment mechanismy –min 1.4 pro projekty s Volume payment mechanismem. Typická projektová struktura

8 8 8 Alokace rizik v železničním PPP Case Study HSL Zuid/Infraspeed Holandsko

9 9 9 Design, Build and Maintain struktura pro vysokorychlostní železniční spojení Amsterdam-belgická hranice PPP mezi Holandským státem a společností Infraspeed €1.1 bln, 90% dluhové financování 5-ti leté období výstavby a 25 let provozu Availability platby začínají po kompletaci projektu, založené na definované výkonnosti projektu KBC byla jmenována Mandated lead Arranger a Documentation Bank. Alokace rizik v železničním PPP Case Study

10 10 Infrastructure Provider Maintenance Contractor Infraspeed Maintenance B.V. (Shareholders Siemens /BAM NBM/Fluor) EPC Dodavatel SIEMENS, BAM/NBM, FLOUR Holandský stát Min. Dopravy Aranžéři KBC HypoVereinsbank ING Bank N.V. Dexia Credit Local KfW Rabobank International EIB Institutional Sponsors : Innisfree/Charterhouse Splátky jistiny a úroků Dluhové financování Pojišťovny Bankovní poradci Allen & Overy Scott Wilson Railways Heath Lambert PKF McDermott, Will & Emery B.V. Equity plus Sub. Debt Dividendy a Sub Debt Service B. Turn Key EPC Contract Fixed Price, Date Certain, Lump Sum, A. Implementation Agreement D. Provision of Insurances C. Maintenance Contract Index linked - 25 years Industrial Sponsors : Siemens/BAM/Fluor Alokace rizik v železničním PPP Case Study

11 11 Rizika nesená státem Zpoždění v přípravě stavebních činností přímo nespojených s PPP projektem Porucha ve spojení provozních systémů Neodhalené problémy na staveništi Vyšší frekvence provozu vlaků vedoucí k vyššímu opotřebení tratí Následky změn daných požadavky státu (regulace, legislativa apod.) Změny v úrokových sazbách po pěti letech Alokace rizik v železničním PPP Case Study

12 12 Rizika nesená sponzory Nedokončení výstavby včas, banky mají právo čerpat záruky sponzorů do určitého limitu. Nedodržení výkonnostních kritérií během provozního období, umožňuje bankám čerpat záruky do předem určeného limitu. Horší výkonnost projektu dovoluje bankám a státu vyměnit dodavatele nebo provozovatele, koncesionáře. Equity riziko. Alokace rizik v železničním PPP Case Study

13 13 Rizika nesená bankami Možnost chyby sponzora, nedodržení plánovaných parametrů projektu. Limity odškodnění a garancí nejsou dostatečné. Nemožnost nalezení vhodného dodavatele či provozovatele v případě využití „Step in Rights“. V případě předčasného ukončení projektu, nízká hodnota při prodeji koncese. Dokumentační riziko. Alokace rizik v železničním PPP Case Study

14 14 KBC zkušenosti KBC se během posledních deseti let účastnila financování mnoha PPP projektů. Zkušenost z trhu v UK kde KBC uzavřela projekty v různých částech veřejného sektoru: jako jsou silnice, železnice, nemocnice, vzdělávání, věznice a obrana. KBC se účastnila projektů také v Irsku, Beneluxu, Skandinávii, Španělsku, Portugalsku, Německu, Itálii, Číně, USA, Austrálii. Z pohledu kreditního rizika je zkušenost zatím pozitivní, i když jsou zde některé varovné signály: Období od vyhlášení tendrů do jejich ukončení a uzavření financování bývá velmi dlouhé. V některých zemích je pouze limitované množství projektů Mnoho projektů není nikdy nedokončeno. Náklady a nejistota jak pro soutěžící tak pro banky, které je podporují.

15 15 KBC Global Project Finance Group Americas New York Europe/Mid East/Africa Asia Pacific Dublin Hong Kong Sydney Brussels London Global Project Finance Dublin ČSOB (CZ) K&H Bank (H) Kredyt Bank (PL)

16 16 Kontakt Jan Troják ČSOB,a.s. Projektové financování Na Příkopě 14 115 20, Praha 1 Česká Republika tel: +4202 2411 8021 fax: +4202 2423 0355 email: jtrojak@csob.cz Niall Murray KBC FI Head of Project Finance EMEA KBC House IFSC, Dublin 1 Ireland tel: +353 1 603 5403 fax: +353 1 670 0855 email: niall.murray@kbcbank.ie


Stáhnout ppt "Sdílení rizik mezi soukromým a veřejným sektorem – zahraniční zkušenost PPP 2004 17. březen 2004 Jan Troják Projektové financování."

Podobné prezentace


Reklamy Google