Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOMATOLOGIE Test A B 1.Mitochondrie 1. organely buňky 2. Pojivové tkáně 2. druhy tkání 3. Jadérko 3. metabol.enzymy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOMATOLOGIE Test A B 1.Mitochondrie 1. organely buňky 2. Pojivové tkáně 2. druhy tkání 3. Jadérko 3. metabol.enzymy."— Transkript prezentace:

1

2 SOMATOLOGIE

3 Test A B 1.Mitochondrie 1. organely buňky 2. Pojivové tkáně 2. druhy tkání 3. Jadérko 3. metabol.enzymy

4 Buňka, tkáně funkce, dělení buněk MUDr.Vladimír Compeľ

5 BUŇKA - dělení Membrána -rozhraní, transport látek, receptory Jádro -genetický materiál, chromatin Jadérko -tvorba rRNA=kópie DNA Endoplazmatické retikulum drsné -tvorba bílkoviny -“- -“- hladké -tvorba Ck,Tk v b, Ribozom -tvorba bílkovin Golgiho komplex -tvorba bílkovin Lysozomy -rozklad biologického materiálu Cytoplazma –metabolické pochody Cytosklelet –tvar buňky Mitochondrie -energie- Temelín Centriol -dělení- magnet ENZYMY

6 Při dělení buňky se dělí buněčné organely - přesně polovina genů … 46 chromozómů - orientačně polovina ostatních organel

7 Nutno si uvědomit, že: 1.Jádro obsahuje geny=plány na dělení (1.mitosy v tkání, 2.mesiosy) =plány na tvorbu bílkovin, tuků, cukrů. 2.buňka je složená z bílkovin, tuků a cukrů Bun.membrána - z fosfolipidů.. tj. tuků - na jejím povrchu jsou receptory a antigeny=tj.proteiny a polysacharidy Buněčné enzymy - jsou velké bílkoviny Jádro obsahuje NK tj. cukr a aminokyseliny, obal je fosfolipid Mitochodrie – obal je z fosfolipidů a uvnitř jsou enzymy – tj. bílkoviny 3.buňka plní funkce: tvoří žluč, sekrety, tvoří protilátky… tj. musí vytvořit řadu molekul ck, tk, b… tj. vzniká trávicí enzym nebo metabolický enzym, … 4. Buňka má 3 továrny na výrobu B,Ck,Tk: Endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát a Ribosomy

8 Člověk složen asi z 30 000miliard buněk 500miliard vznikne a zanikne denně…tj.za 60 dnů nový člověk 500 milionů vznikne a zanikne za každou sekundu Buňka plní základné funkce organizmu:.. ve které tkání je buňka začleněná, tyto funkce plní … cestou - metabolismu, pohybu, - růstu, rozmnožování - dědičnosti Cyklus dělení buněk buňka se na různé podněty dělí Cyklus Cyklus metabolismu buňky normální život buňky, plní určité funkce pro buňku určené, produkuje metabolickou aktivitu Buněčný cyklus

9 - buňka plní určené funkce ve tkání …normální život buňky žlázy - produkují sekrety, hormony svaly – kontrakce, pohyb, síla….ochrana… kosti – postava, tvar, pohyb, nosnost… pojivo – spojování, tlumení.. játra – detoxikace, výroba, energie… kůže, epitely – ochranné funkce, krycí buňky, řasinkové buňky… srdce..nervy…plíce…cévy… Cyklus metabolické aktivity

10 Funkce … jako růst, rozmnožování a dědičnost jsou možné jenom dělením buněk. Cyklus dělení buněk dělení buňky mitosa - mitosa – nepřímé (nepohlavní, vzniklé dceřiné buňky mají stejný počet chromozomů, tj. stejné geny jako mateřská b., potomstvo je stejné, uniformní, plní stejné funkce… mateřská i dceřiné buňky mají 46 chromozomů) - meiosa - redukční ((pohlavní -vznik zralých pohlavních buněk (tj. spermií a vajíček s 23 chromozomy) ze zárodečných buněk o 46 chromozomů)

11 Z pohledu dělení buněk rozeznáváme: 1.labilní buňky - epitel, sliznice –úst, GITu, močových cest, dělohy, kostní dřeň tj. krevní buňky – buňky cyklicky rostou „trvale“ (Příklady: opalování - puchýře kůže, biopsie tkání, hnis, moč+sed: epitelie v mikroskopu) 2.stabilní=klidové buňky – játra, ledvina, pankreas, POJIVO- chodrocyty, osteocyty, fibroblasty, endotelie, které začnou růst až na nějaký podnět s vyplavením různých stimulátorů růstu – růst.faktory, hormony-Adrenalin, Insulin, stres, nadměrná metabolická zátěž, cytokiny, protoonkogeny…) (Příklady: stav po resekci jater, nekrosa ledvin špatným alkoholem..) 3.permanentní=trvalé b. – nervové buňky,ERY, ale i srdeční a svalové buňky, kterých obnov a „znovu-dorůstání“ je velice omezené. (Příklady: st.CMP-ochrnutý pacient, po infarktu – jizva, srdce je slabé, pacient je dušný) Dělení typu buněk

12 Člověk je složen asi z 30 000miliard buněk 500miliard vznikne a zanikne denně…tj.za 60 dnů nový člověk 500 milionů vznikne a zanikne za každou sekundu Z pohledu času se buňky dělí: 1.labilní buňky (sliznice…)... 6-40 hod. 2.stabilní=klidové buňky (játra,kost..)... čekají na stimulaci i několik let … pak... mitotické dělení 6-40 hod. 3.permanentní=trvalé b. (nervové, ERY...)… „nikdy“ Rychlost dělení buněk

13 Labilní buňky: Mitotické dělení: Mitosa ( trvá 0,5-2hod) G1 fáze - dorůstání b.-1-2hod S fáze: 8 hod-zdvojení chromozomů G2 fáze- hromadění energie na mitózu 1-2hod. Stabilní buňky: M, G1, S, G2 po stimulaci G0 fáze = čekání na podnět Permanentní b: Mitosa není, Buňky se dále nedělí

14 1.fáze-profáze: chromatin jádra vytváří vlákna chromozomů, rozpadne se jaderní membrána, zanikne jadérko. Zdvojí se centriol-dělící tělísko a putuje k opačným pólům buňky 2.fáze-metafáze: chromozomy se seskupí na rovníku buňky, rozdělí se, centriol zachytí chromozomy dělícími vřeténky „provázky“ 3.fáze-anafáze: dělící vřeténka centriolu se zkracují chromozomy putují na opačné póly buněk. 4.fáze-telofáze: buňka se zaškrtí a zdvojuje, chromozomy se mění na chromatin, zanikají dělící vřeténka, obnoví se jaderní membrána, jadérko. Ost.organely se rozdělí do nových buněk náhodně (mitochodrie, ER, GA…). náhodně (mitochodrie, ER, GA…). …buňka dorůstá…obnoví svůj tvar, strukturu, funkci…. Mitosa (malá) (4.fáze) Mitosa (malá) (4.fáze)

15 Buňka

16 Hrudky chromatinu (spiralizované částí chromozomů) tj DNA obsahuje veškerý genetický materiál včetně dědičných kódů, které hrají důležitou roli v rozmnožování, růstů a metabolismu buňky ohraničené jaderní membránou s póry chromozomy jsou patrné v jádru jenom při bun.dělení počet chrom. je typický a stálý pro každý živočišný druh člověk má 46 chrom, jenom zralé pohlavní buňky 23 chrom. Jádro Jádro

17 2 válečky Při buněčném dělení se zdvojí, vytvoří dělící vřeténka a rozděluje rovnoměrně chromozomy Centriol

18 2.Fáze mitosy- metafáze

19 Jadérko Kulovité tělísko v jádře buňky kde se tvoří rRNA při buněčném dělení zaniká, po rozdělení buňky se obnoví znovu

20 Meiosa je redukční dělení, kde: 1. 46 chromozomů ze zárodečních buněk se redukuje na polovinu … proto redukční dělení 2. vznikají zralé pohlavní buňky tj. spermie a vajíčka (23 chrom) 3. po oplození se vymění (zkříží) část chromozomů Meiosa - je základem pohlavního rozmnožování - je základem genetických změn potomstva - je základem vývoje (potomstva). - po splynutí vajíčka se spermií dochází ke zkřížení chromozomů (výměně částí chromozomů-informací), pak ke zdvojení -“- a vše probíhá jako při mitose (jenom chromozomy jsou „namixovány“) … Kolik dětí … tolik meios !!!!! zárodeční Lidské buňky mají 46 chromozomů, tj i zárodeční pohlavní buňky ve varlatech a vaječnících mají 46 chromozomů. Ze zárodečních buněk vznikají spermie-vajíčka o 23 chromozomech. Meiosa

21 46 23 Žena je připravena na meiosu 12x ročně

22 1.Fáze meiosy: spermie a vajíčko přinese 23+23 chromozomů, které se zkříží …PAK proběhne S FÁZE „velké“ mitosy= zdvojení chromozomů a G2 FÁZE „velké“ mitosy=hromadění energie a pak METAFÁZE „malé“mitosy 1.Fáze mitosy -profáze: chromatin jádra vytváří vlákna chromozomů, rozpadne se jaderní membrána, zanikne jadérko. Zdvojí se centriol-dělící tělísko a putuje k opačným pólům buňky 2.fáze-metafáze: chromozomy se seskupí na rovníku buňky, rozdělí se, centriol zachytí chromozomy dělícími vřeténky „provázky“ 3.fáze-anafáze: dělící vřeténka centriolu se zkracují chromozomy putují na opačné póly buněk. 4.fáze-telofáze: buňka se zaškrtí a zdvojuje, chromozomy se mění na chromatin, zanikají dělící vřeténka, obnoví se jaderní membrána, jadérko. …buňka dorůstá…obnoví svůj tvar, strukturu, funkci…. nebo u meiosy vyroste mimino … Mitosa/meiosa (4.fáze) Mitosa/meiosa (4.fáze)

23 …když dozrávají pohlavní buňky … … a začíná meiosa… …přicházejí pudy… a (když jsou podmínky) dělení pokračuje …mitosa…

24 Milovat znamená vyjít ze sebe a rozlétnout se k druhým PUDY.. množit se..množit se....reprodukovat se… je prvořadá funkce lidského těla, „jako biologické bytosti“ …“jako zvíře“…..Pudy sexuální a rodičovské jsou nejsilnější z našich základních pudů…

25 Co záleží na tom, kolik máš? Je přece ještě daleko víc toho, co nemáš L.A.Seneca PUDY

26 …radovánky za účelem výměny genetické informace a rozvinutí meiosy a pak … mitosy.. mitosy…mitosy…mitosy…mitosy…mitosy…….

27 Oplodnění : - spojení 2 pohlavních buněk – spermie a vajíčka - vzniká párové zastoupení chromozomů - párové chromozómy se k sobě přiloží, zkříží, zdvojí - a pokračuje dělení - již nového plodu- jako při mitose

28 Všichni jsme jiní, originální: -vzhled -psychika -myšlení,snění,uvažování -enzymy -hormony -molekuly

29 Tkáně Tkáně Jednobuněčný organizmus je vlastně celé tělo živočicha Mnohobuněčný organizmus pro svůj složitý život a látkovou výměnu potřebuje dělbu práce buněk a proto se diferencují – specializují TKÁNĚ TKÁŇ je soubor buněk, podobného tvaru i funkce Orgán je soubor tkání (od okolí ohraničený), např. céva-sliznice, podslizniční tkáň, sval, sval složený z tkání- sval, vazivo, cévy, nervy Systémy – soubor několika orgánů, (trávicí, močový, dýchací systém…)

30 Tkáně Tkáně TKÁŇ je soubor buněk, podobného tvaru i funkce Jak pozná tkáň, že se má při poškození tvořit stejná tkáň?? (poškození jater, ledvin, kostní dřeně, sliznice, pokožky??) Proč při říznutí kůže - nevyroste kost? srdce? oko?..na kůži?? Proč nevznikne vždy stejná tkáň? (Při hlubokém říznutí vzniká jizva a ne normální kůže s pokožkou?)

31 Tkáně Tkáně TKÁŇ a její obnova, růst, regenerace: K růstu původní tkáně slouží intaktní extracelulární matrix, a v ní celá řada látek, faktorů, které určují co má růst, migrovat, specializovat se=diferencovat se tj. tkáň nenarušená jinou tkání např.: jenom čistý epitel (loupání kůže po opalování..) jenom čistá sliznice (odběr biopsie sliznice…) jenom čistá jaterní tkáň ( resekce jater…) jenom čistá kost (zlomenina…) Když se zde zamíchá další tkáň zpravidla vzniká jizva

32 Adaptace Adaptace TKÁŇ se přizpůsobuje na změněné podmínky (fyziologické či nefyziologické) Počet buněk se zvýší = HYPERPLAZIE (prsa a děloha v těhotenství) sníží = APLAZIE (úbytek kostní dřeně, zmenšení jater) Velikost buněk se zvětší=HYPERTROFIE (kulturista, srdce při HT, sportu) zmenší=ATROFIE (zmenšený sval pod sádrou..) METAPLAZIE – proměna jednoho typu buněk na jiný= refluxní nemoc jícnu…pálení žáhy… sliznice jícnu má epitel dlaždicový a při dlouhodobém dráždění kyselinou vzniká epitel žaludeční, žlázový event. kubický, válcovitý...

33 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SOMATOLOGIE Test A B 1.Mitochondrie 1. organely buňky 2. Pojivové tkáně 2. druhy tkání 3. Jadérko 3. metabol.enzymy."

Podobné prezentace


Reklamy Google