Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technika biomechanika běhu na lyžích Biomechanika : nauka o pohybu a jeho příčinách Technika : optimální řešení pohybového úkolu Styl : individuální aplikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technika biomechanika běhu na lyžích Biomechanika : nauka o pohybu a jeho příčinách Technika : optimální řešení pohybového úkolu Styl : individuální aplikace."— Transkript prezentace:

1 Technika biomechanika běhu na lyžích Biomechanika : nauka o pohybu a jeho příčinách Technika : optimální řešení pohybového úkolu Styl : individuální aplikace techniky jedincem

2 Členění běžeckých způsobů Klasická technika běhu –běh střídavý dvoudobý –běh soupažný jednodobý –běh soupažný prostý Bruslení (skating) –bruslení oboustranné - jednodobé - dvoudobé - střídavé - prosté –bruslení jednostranné Společné prvky oběma technikám –výstupy, sjíždění, změny směru

3 Klasická technika běhu běh střídavý dvoudobý běh soupažný jednodobý běh soupažný prostý

4 Běh střídavý dvoudobý Provedení –střídavá (různostranná) práce paží a skluz po jedné lyži –pravidelné střídání skluzu a odrazu na jedné a druhé lyži Použití –základní a nejvíce užívaný –roviny, mírná stoupání –prudší stoupání: stoupavý běh prostý běh stoupavý krok jednostranný nebo oboustranný odvrat

5 Běh soupažný jednodobý Provedení –odraz z nohy následován soupažným odpichem holemi –skluz v jednooporovém, po odpichu v dvouoporovém postavení Použití –rovinky, mírné sjezdy, mírná stoupání, po startu a ve finiši

6 Klasická technika běhu Základní charakteristika –lyže v paralelním postavení –odraz z plného chodidla z plochy lyže –lyže se zastavuje –skluz se realizuje v jednooporovém (střídavý běh) nebo dvouoporovém (soupažný běh) postavení –střídavý nebo soupažný odpich holemi

7 Bruslení bruslení oboustranné jednodobé bruslení oboustranné dvoudobé bruslení oboustranné střídavé bruslení oboustranné prosté

8 Oboustranné bruslení jednodobé Provedení –jeden odraz nohy na jeden soupažný odpich holemi –dlouhý skluz, nižší postoj, úzký odvrat, úzké základní postavení (bota u boty) Použití –fyzicky a technicky náročný způsob - nejrychlejší –roviny, mírná klesání, starty, finiš

9 Oboustranné bruslení dvoudobé Provedení –jeden soupažný odpich na dva odrazy a skluzy –odpichujeme vždy s odrazem jedné (pravé nebo levé) nohy, při odrazu druhé nohy se paže zvolna vracejí zpět –vyšší frekvence, kratší skluzy, vyšší postoj, širší odvrat, širší základní postavení Použití –nejpoužívanější, roviny, mírná i prudší stoupání

10 Oboustranné bruslení střídavé Provedení –bruslení se střídavou prací paží –na každý odraz nohy připadá jeden odpich souhlasnou paží –široké postavení chodidel (odvrat), nejkratší skluz, nejvyšší frekvence, nejvzpřímenější postavení,.. Použití –nejpomalejší, koordinačně náročné –odpočinek, střední a prudká stoupání

11 Oboustranné bruslení prosté Provedení –bruslení bez odpichu holemi –paže fixovány nebo podporují odraz z nohou Použití –odpočinek paží, zrychlování –mírné a střední sjezdy

12 Bruslení Základní charakteristika –lyže v odvratu –odraz z hrany lyže –lyže se nezastavuje –soupažný nebo střídavý odpich holemi

13 Mazání běžeckých lyží Cíle mazání –dosažení co největší rychlosti Klasická technika (maximální skluz a odraz) Bruslení (maximální skluz) Determinanty mazání –volba vosku závisí na kvalitě sněhu (teplotě a vlhkosti)

14 Dělení vosků Dělení podle barev –pro teploty pod nulou: –pro teploty nad nulou: –Čím větší mráz, tím tvrdší vosk…

15 Vosky Druhy vosků –vosky pro odraz : tuhé a tekuté (klistery)

16 Vosky Druhy vosků –vosky pro skluz: parafiny (glidry)

17 Užití vosků Začátečníci, turistika –dva universály (nový, starý sníh) + univers. klister Pokročilý turista, sportovní lyžař universální glider (modrý, červený) základní řada: zelený modrý fialový červený žlutý + klistery Závodníci –základní řada + mezistupně (tvrdší speciál, měkčí extra) + vyšší obsah fluoru + grafit + silikon

18 Mazání lyží pro jednotlivé způsoby běhu Klasická technika běhu - kvalitní odraz i maximální skluz - odrazová zóna (40-60 cm ve středu lyže) - skluzové zóny (pata a špička lyže) skluz odraz skluz - vosky odrazové i skluzové (parafíny) Bruslení -maximální skluz -skluzová zóna po celé lyži skluz -pouze skluzové vosky

19 Mazání při klasické technice Vymezení voskovací komory – papírový test, asi 30-50cm pod vázáním  Postup mazání:  příprava skluznice : smirkový papír, fibretex  parafinování skluzné zóny (nanesení, zažehlení, oškrabání, kartáčování)  nanesení stoupacího vosku do odrazové zóny (zažehlení, rozetření)

20 Mazání při volné technice Potup parafinování: –nakapeme, nebo rozetřeme zahřátý parafín –zažehlíme –necháme vychladnout –oškrábeme –vykartáčujeme

21 Problémy při mazání pro klasickou techniku - nejprve lyži zajedeme (500 metrů) 1. Lyže podkluzuje - zesílíme a prodloužíme vrstvu stoupacího vosku - přidáme pod patku boty vrstvu měkčího vosku - přemažeme měkčím voskem celou lyži 2. Lyže drhne (namrzá) - rozetřeme, zažehlíme - oškrábeme a přemažeme tvrdším voskem

22 Pravidla běhu na lyžích Vydává SLČR Poslední verze : rok 2002 Mezinárodní závody - pravidla FIS

23 Druhy lyžařských závodů Kategorie A –Mistrovství ČR, pohár SLČR, RKZ, KKZ Kategorie B –přebory, pohárové, kvalifikační závody územních celků Kategorie C –všechny ostatní: veřejné závody, přebory TJ, …

24 Organizační zabezpečení závodů Závodní komise - ředitel závodu, sekretář závodu, velitel tratí, hlavní rozhodčí, velitel stadionu. (kontroly, počtáři, lékař) Pro závody kategorie A,B se ustavuje organizační a soutěžní výbor. –složení soutěžního výboru: ředitel závodu, velitel tratě, zástupce závodníků + u A technický delegát.

25 Délky závodních tratí

26 Profil tratě jedna třetina je definována sklonem 9 až 18% s výškovým rozdílem větším než 10m a několika kratšími stoupáními strmějšími než 18%. jedna třetina v mírně zvlněném terénu

27 Sledované parametry výškový rozdíl HD –výškový rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem pro uvedenou délku trati nesmí být větší než: 5km 100m 10km 150m 15km 200m

28 Sledované parametry Maximální stoupání MM –největší rozdíl jednotlivého stoupání v délce nad 200m nesmí pro uvedenou délku trati přesáhnout 5km 50m 10km 80m 15km 100m

29 Sledované parametry Celkové stoupání MT –součet všech stoupání, všech výškových rozdílů pro příslušnou délku trati by měl být 10km 250-420m 15km 400-600m 30km 800-1200m 50km 1400-1800m

30 Klasická technika Klasickou techniku tvoří střídavý běh, soupažný běh, výstup oboustranným nebo jednostranným odvratem bez fáze skluzu, prvky sjezdové techniky bez zrychlování bruslením nebo odšlapováním, a změny směru. Jednoduché nebo dvojité bruslařské kroky nejsou dovoleny

31 Volná technika Volná technika obsahuje všechny prvky běžecké techniky

32 Trať pro klasickou techniku Jedna stopa v ideální linii trati, v přímých úsecích uprostřed, v nebezpečných zatáčkách se stopa ruší, minimální šířka 3-4m, start a cíl v jedné linii. Posledních 200 m před cílem přímá trať, šířka 6-8m, nejméně tři stopy. Začátek tohoto úseku označen červenou čarou.

33 Trať pro volnou techniku Uválcovaná, urovnaná trať, po straně stopa, ve sjezdech stopa v ideální linii, minimální šířka 3- 4m, start a cíl v jedné linii. Posledních 200m přímo, 150-100m 9m šířka, označeno červenou čarou a rozděleno do tří drah.

34 Závodník v průběhu závodu Závodník musí jet od startu do cíle po vyznačené trati, projet všemi kontrolami a vůči ostatním závodníkům se chovat korektně. Celou trať musí projet vlastní silou a na svých označených lyžích. Pomoc vodičů není povolena. Závodník může vyměnit obě hole, ne však lyže. U štafet může vyměnit jednu lyži pokud je zlomena, poškozena nebo je-li závada na vázání.

35 Závodník v průběhu závodu Závodník, který je předjížděn musí na první vyzvání uvolnit trať, vyjma označeného úseku vjezdu do cíle. V tomto úseku (posledních 100-150m) musí závodník setrvat ve svém koridoru (s vyjímkou předjíždění). Závodník, který se rozhodl ze závodu odstoupit, musí o tomto rozhodnutí informovat nejbližšího rozhodčího.

36 Hlavní důvody pro diskvalifikaci Zkrácení trati Přijmutí pomoci ( vodič, … ) Neuvolnění stopy na vyzvání Výměna lyže

37 Start 30 sec. intervaly startovní povely –10 sec pozor, potom 5,4,3,2,1, vpřed Elektronická časomíra –3 sec před nebo po startu Při opožděném startu se počítá se startovním časem uvedeným ve startovní listině

38 Štafety Tratě –muži 3 nebo 4 x 10 km –ženy 3 nebo 4 x 5 km Startovní čára je oblouk o poloměru 100m, mezi startovními místy nejméně 1,4m 100m rovnoběžné stopy, potom se po etapách sbíhají, po celé trati dvě až tři stopy

39 Štafety Vlastní start: hromadný, jednu minutu před startem svolá startér závodníky, potom informace 30 vteřin, dále výzva pozor a okamžitě po ní povel vpřed ( příp. hvizd, výstřel,...) Předávací území: obdélník o délce 30m a šířce minimálně 4m Předávka se uskutečňuje dotekem ruky na jakoukoliv část těla v předávkovém území.

40 Nové trendy v běhu na lyžích Závody s hromadným startem Stíhací závody Kombinované závody Sprinty

41 Závod sdružený Probíhá ve dvou dnech, skok na středním můstku, druhý den Gundersenovou metodou běh 15 km volně. Biatlon Volná technika v kombinaci se střelbou s malorážky.

42 Skoky na lyžích Mamutí 230 Velký 120 kritický bod Střední 90 Malé 30 Normový tabulkový kritický(červená čára) Délka 60 bodů na kritický bod, metr půl bodu a technika Technika 5 rozhodčích, max 20, max 60 Plynulý let, doskok (telemark) Druhá čára – pád – nula bodu, hrábnutí max 10

43 Skoky na lyžích Dvě soutěžní kola Do druhého kola nejlepších 3O v opačném pořadí Kvalifikace, prvním kolo 50 vyřazovacím způsobem, druhé kolo 25 vítězů + 5 nejlepších poražených v opačném pořadí


Stáhnout ppt "Technika biomechanika běhu na lyžích Biomechanika : nauka o pohybu a jeho příčinách Technika : optimální řešení pohybového úkolu Styl : individuální aplikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google