Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace workshopů 1. Obecný – ZŠ Bílovec – 24. únor 2011 pro všechny vyučující přírodovědných předmětů 2. Fyzika – ZŠ Ostrava Stará Bělá – březen 2011,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace workshopů 1. Obecný – ZŠ Bílovec – 24. únor 2011 pro všechny vyučující přírodovědných předmětů 2. Fyzika – ZŠ Ostrava Stará Bělá – březen 2011,"— Transkript prezentace:

1

2 Organizace workshopů 1. Obecný – ZŠ Bílovec – 24. únor 2011 pro všechny vyučující přírodovědných předmětů 2. Fyzika – ZŠ Ostrava Stará Bělá – březen 2011, je určen jen pro vyučující fyziky 3. Chemie – ZŠ Opava Otická – květen 2011, je určen jen pro vyučující chemie 4. Přírodopis – ZŠ Ostrava Zábřeh – červen 2011, jen pro vyučující přírodopisu 5. Environmentální výchova – ZŠ Město Albrechtice – září 2011, pro všechny 6. Závěrečný – ZŠ Frýdek Místek - listopad 2011, pro všechny

3 Organizační záležitosti workshopů Vždy v odpoledních hodinách: 13:30 – 18:00 Místo konání: dle daného typu worksopu Proplacení cestovních příkazů – vyplněný cestovní příkaz (je možno proplatit pouze cestu nikoliv stravné!!) Na cestovním příkazu vždy uvádějte konec pracovní cesty až po 18:00 hod !!! Zajištěno občerstvení v podobě menšího rautu Účastníci workshopu – mohou se zúčastnit i žáci, kteří budou demonstrovat práci s ICT pomůckami

4 Definice pojmu workshop Workshop je forma vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi. Lektor je při tom většinou v roli moderátora, facilitátora. Výstup workshopu se formuluje díky předem danému tématu a cíli workshopu. V průběhu workshopu není lidem představována teorie – předpokládá se, že každý má určitý teoretický základ a je schopen s ním ostatní seznámit. Díky interaktivním formám spolupráce mezi účastníky tohoto typu vzdělávání dochází k tomu, že si lidé odnášejí více podnětů pro své další praktické působení.

5 Program workshopů F, Ch, Př Využití ICT pomůcek ve výuce přírodovědných předmětů – předávání zkušeností z vlastní práce, náměty na metodické listy a pracovní listy, fotografie Projektové vyučování s využitím ICT pomůcek ve výuce – celoškolní projekty, projekty ve výuce přírodovědných předmětů Další možnosti využití ICT pomůcek k prezentaci školy – den otevřených dveří, schůzka s rodiči apod.

6 Návrhy a připomínky málo čidel pro skupinové vyučování – je nutno se dovybavit z vlastních prostředků např. využít projektu „EU peníze školám“ šablona V V současné době se ICT pomůcky využívají především pro demonstraci experimentu Je dobré si z žáků sestavit jakýsi pomocný tým, který bude pomáhat s přípravou experimentů Doba na přípravu experimentu pomocí ICT pomůcek je se stávajícím SW až 6x delší než experiment prováděný klasickými pomůckami Je dobré si také připravit jakousi knihovnu konfiguračních souborů (zkrátí dobu na přípravu experimentu) Žáci se se SW naučili pracovat velice rychle Video z workshopu v Bílovci http://www.youtube.com/watch?v=MWy7BkKesW4 http://www.youtube.com/watch?v=MWy7BkKesW4

7 Analýza SW Na základě návrhů a připomínek učitelů se v současné době připravuje nový SW eProLab Termín ukončení je přibližně po velkých prázdninách (říjen 2011) Tento nový software Vám bude poskytnut zcela zdarma a s jeho prací se seznámíte na připravovaných workshopech Hlavní změna spočívá v autodetekci čidel, v úpravě grafického záznamu zejména ocejchování os x,y, určení okamžité hodnoty dané veličiny, možnost pozastavit nahrávání celého experimentu, mezitím vyměnit vstupní parametry a pak pokračovat v měření S touto úpravou je nutné provést podstatnou změnu projektu týkající se převodu financí. Tuto změnu musí potvrdit všechny partnerské školy. O podrobnostech ještě budete informování

8 Účast na veletrhu ELECTRON Ve dnech 12. – 15. 4. 2011 proběhl veletrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELECTRON v Praze na Pražském veletržním areálu Letňany, kde jsme prezentovali práci s EdLaBem http://www.electroncz.cz/2011/cz/intercept.asp Byli jsme v hale 6 – D 2 jako součást stánku časopisu Robot Revue / RCR s.r.o. Tento časopis je první populárně-odborný časopis v Evropě, který se věnuje problematice hobby robotiky. Nedílnou součástí jsou kapitoly o historii a vizích robotiky, o mechatronice, elektronice, programování a umělé inteligenci se zacílením na mládež a školy. Přináší zkušenosti mnoha odborníků těchto oborů a nabízí řešení odborných problémů. Účast na veletrhu nám poskytla řadu dalších podnětů pro využití řídicí jednotky nejenom pro měření, ale také pro ovládání a řízení počítačem ovládaných procesů.

9 Účast na Veletrhu nápadů učitelů fyziky 16 Ve dnech 2. – 4. září 2011 proběhne v Olomouci Veletrh nápadů učitelů fyziky, kde budeme prezentovat práci s EdLaBem http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/2011/cz/ tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit. Jako námět pro počítačem podporované experimenty budou použity některé Vaše materiály vytvořené v rámci projektu

10


Stáhnout ppt "Organizace workshopů 1. Obecný – ZŠ Bílovec – 24. únor 2011 pro všechny vyučující přírodovědných předmětů 2. Fyzika – ZŠ Ostrava Stará Bělá – březen 2011,"

Podobné prezentace


Reklamy Google