Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exkurze do pěstírny akvarijních rostlin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exkurze do pěstírny akvarijních rostlin"— Transkript prezentace:

1 Exkurze do pěstírny akvarijních rostlin
Níže uvedené fotografie byly pořízeny v Šumperku, ve sklenících firmy Karel Rataj - syn a otec V  neděli 18. dubna 1999 v odpoledních hodinách byl pro obchodníky a odbornou veřejnost pořádán "den otevřených dveří„ spojený s přednáškami a předváděním výrobků a propagací firmy.

2 Před vstupem do provozovny se vytvořila fronta zájemců o prohlídku skleníků, v nichž je pěstována část sortimentu rostlin dodávaných (nejen) na český trh... Druhá část sortimentu (zvláště v zimních a jarních měsících) je dovážena (letecky) ze Singapuru (možná i z jiných asijských zemí) z místních pěstíren pod širým nebem. Ve sklenících je krátkodobě skladována v nádržích s vodou až do okamžiku prodeje zákazníkům...

3 Zájem (nejen) obchodní veřejnosti byl značný.
Sál, ve kterém probíhala obchodní prezentace, byl při zahájení zaplněn do posledního místa. Nechybělo ani lehké občerstvení připravené pro účastníky. Největší pozornost návštěvníků však byla zaměřena na interiéry pěstírenských prostor ve vytápěných sklenících...

4 ...Plastové nádrže s emerzními (na suchu rostoucími) porosty byly pro mnohé
návštěvníky zklamáním. Nádrže s vodou jsou využívány především k přechovávání rostlin z asijských dodávek. Jen málo druhů ponořených ve vodě zde skutečně vyrostlo. Mnohé byly jen volně položeny na hladině, přichystané k brzké expedici do obchodů...

5 ...Na hladině plavalo množství emerzně vypěstovaných šípatkovců
(E.  "bleheri" z importu?) se zastřiženými kořeny společně s tokozelkou - vodním hyacintem (Eichhornia crassipes)...

6 ...Plastové nádrže v nejstarším ze skleníků přežily již nejméně dvě desítky let,
"bedny" pod stropem skleníku jsou výbojková osvětlovací tělesa. Skutečnost, že ve vodě byly zasázené rostliny se zjevnými znaky charakteristickými pro emerzní růst, nebyla překvapením.

7 ...Na horním snímku je snadno rozeznatelná Shinnersia rivularis,
která dokáže v příznivých světelných podmínkách velmi dobře růst ve vodě a pod hladinou vytvořit půvabný hustý trs svěže zelených listů. Tato měla na lodyhách emerzní "chloupky", avšak vzhledově je se submerzní formou na první pohled totožná...

8 Heteranthera zosterifolia (nahoře) má v submerzní formě konce listů zašpičatělé.
I tato byla pravděpodobně nasázena do vody až vypěstovaná emerzně (na suchu). Velmi dobře dokáže růst pod vodou v akváriu při dobrém osvětlení a výživě. Je vhodná k vytváření větších "trsů" světle zelené barvy nade dnem akvária.

9 Kvetoucí Cabomba (piauhyensis? - nahoře) nasázená přesně v délce vhodné
k prodeji jistě nevyrostla a nevykvetla v podmínkách této nádrže. (Pravděpodobný import z Asie) S pěstováním rostlin rodu Cabomba mají akvaristé velké potíže - v žádném případě nepatří do rukou začátečníků bez možnosti používání vody s nízkým obsahem rozpuštěných solí...

10 Jiný (zelený) druh Cabomba (caroliniana? - nahoře) se "skrýval„
před očima návštěvníků pod rostlinami plovoucími na zastíněné hladině nádrže s vodou...

11 Vodní plocha nádrží tvoří jen malou část z celkové plochy skleníků.
Tím více přitahovala zvědavé oči některých návštěvníků i mého fotoaparátu po prořídnutí první vlny zájmu...

12 ... Ve všech sklenících jsou rostliny pěstovány hydroponicky
na živných substrátech (písek, minerální vláknité "desky" apod.) Voda (s živinami?) je přiváděna plastovými potrubními rozvody a přepady je odváděna zpět. Zajímavé bylo, že voda, jakou byly zásobovány emerzní kultury, přitékala i do nádrží s rostlinami ponořenými. Podle údajů majitele se celková "tvrdost" vody používané ve sklenících pohybuje kolem 5° německé stupnice... Nutno říci, že většina stěn v nádržích dlouhodobě napuštěných vodou byla potažena takřka ukázkovým kobercem "štětičkové řasy", zvláště v případech, kdy nebyla hladina zcela zastíněna plovoucími rostlinami...

13 ...Na levém snímku je viditelný přítok vody (nebo živného roztoku?)
do substrátu (jinak plovoucí) rostliny Pistia stratiotes, na pravém pak přítok do nádrže osázené pod vodou ze stejného systému...

14 ...Na obrázku je kdysi zcela běžná plovoucí rostlina Ceratopteris pteridoides je v dnešní době spíše vzácností. Na hladině akvária trpí často sálavým teplem zdroje světla, není snadné ji v "tvrdé" vodě s vysokým obsahem vápenatých solí udržet při životě. Zde je dobře viditelný hustý řasový porost na stěnách plastové nádrže...

15 Na snímku z nejstaršího skleníku pohled na emerzní kultury rostlin vhodných spíše pro terária s vlhkým režimem než pro nádrže akvaristů...

16

17 Rod Echinodorus (viz obrázek dole) je u firmy Rataj tradičně silně zastoupen. Ve vlhkém a teplém skleníkovém prostředí rostou šípatkovce velmi dobře a skleníky jsou jimi takříkajíc "zapleveleny". Mutace s bíle flekatými listy pro akvária velkou atraktivitu nemají, submerzní listy bílé fleky ztrácejí téměř k nepoznání...

18 Na dolní fotografii šípatkovec Ech
Na dolní fotografii šípatkovec Ech. "Marble Queen" - bíle flekatá mutace, která je však spíše typickým zahradnickým produktem, než rostlinou vhodnou do akvárií. V emerzní formě a při intenzivním osvětlení možná upoutá pozornost, pod vodou vyrůstající listy však tuto "přednost" ztrácejí...

19 Šípatkovce, echinodory, šípatkovce
Šípatkovce, echinodory, šípatkovce... jenom nejatraktivnější hybridy i přírodní druhy jen vzácně vyrůstající z vody zde chyběly nebo byly zastoupeny jen v několika exemplářích. Právě ty totiž nejsou na suchu dostatečně produktivní jako tyto zelené, možná ještě původní přírodní druhy. V akváriu je tomu ale přesně naopak...

20 Je třeba říci, že kvetoucí rostliny nejsou využívány k pěstování mladých rostlin ze semen, která se tvoří snadno samosprášením i přenosem pylu mezi druhy. Hlavním důvodem je zdlouhavost takového postupu. Množství matečných rostlin, které je vidět na snímcích (viz dále), umožňuje zcela bezproblémové množení emerzních rostlin z mladých rostlinek vytvářejících se vegetativní cestou v přeslenech květenství. Tyto mladé ("adventivní") rostliny po oddělení z květního stvolu snadno zakoření a ve skleníkových podmínkách velmi rychle dorůstají do prodejní velikosti...

21 Jak jsem již uvedl, pěstování ze semen se produktivně (u fy Rataj) nepoužívá. Je však možnost využít křížení rostlin a následné selekce vzniklých hybridů podle sledovaných znaků. Křížení druhů bylo s největší pravděpodobností v minulosti použito i v této pěstírně k experimentům. Nasvědčuje tomu také skutečnost, že rostliny dodávané do obchodů často nemají znaky druhů, pod jejichž názvy jsou šířeny... ...Echinodorus "Marble Queen" patří v emerzní formě k menším typům kultivarů... Matečné rostliny druhů v níže zobrazené části skleníků přerůstají člověka na výšku a kromě bohaté produkce mladých rostlin (což je výhodné pro pěstitele) zřejmě pro akvaristiku velký význam nemají...

22 Matečné rostliny druhů v níže zobrazené části skleníků přerůstají člověka na výšku a kromě bohaté produkce mladých rostlin (což je výhodné pro pěstitele) zřejmě pro akvaristiku velký význam nemají... ...Produkce mladých rostlin takovouto "džunglí" je opravdu bohatá. Stejně jako "úmrtnost" rostlin po přesazení do akvária. Na jedné straně výnosy, na druhé ztráty...

23 ...Do dubna 1999, kdy proběhla tato propagační prohlídka, byly v ceníku pro obchody uváděny latinské názvy zcela neodpovídající platnému vědeckému názvosloví (publikovanému v roce 1994). Domnívám se, že v dnešní době je velmi obtížné zjistit (až na typické výjimky), jaké jsou to vlastně ve skutečnosti druhy, které firma (a samozřejmě i její konkurenti) prodávají. U hybridních rostlin je pak jakákoli orientace ve správném pojmenování téměř nemožná. Přiznejme si ale, že většina zákazníků v obchodech ani po správných druhových názvech nepátrá. Stačí jim, že koupili Echinodorus...

24 ...Pro běžného akvaristu má problematika vědeckého názvosloví okrajový význam, poněvadž dostupné informace jsou spíše obchodního charakteru. Pak je ovšem také velmi obtížná domluva, co kdo vlastně koupil a pěstuje... (Znáte své rostliny?)

25 ...Při prohlídce této pěstírny mě napadalo mnoho různých otázek, na něž však od majitelů pěstírny těžko mohu očekávat uspokojivou odpověď. Jisté je, že možnosti, které pěstírna poskytuje např. k vypěstování ukázkových ponořených forem vodních rostlin (a třeba jen k získání dokonalé fotodokumentace pro reklamní účely) nebyly nikdy (během dlouhých desetiletí) využity....

26 ...Zjevně také chybí snaha přizpůsobit sortiment pěstovaných rostlin potřebám akvaristů. Je pochopitelné, že firma musí vykazovat zisk nutný k udržení existence i budoucímu rozvoji. Produkce pěstíren tohoto typu (je jich v naší zemi několik) se však natolik míjí s potřebami akvaristiky jako oboru, že podstata motivace majitelů či provozovatelů vyvolává řadu otazníků...

27 ...Pěstování šípatkovců (rod Echinodorus) je v těchto podmínkách (teplý a vlhký skleník) bezproblémovou záležitostí. Při hydroponní výživě dorůstají rostliny maximální velikosti...

28 ...Rostliny v kulturách (až na výjimky) nebyly označeny cedulkami s latinskými (vědeckými) názvy. Dodnes je mi záhadou, jak se zaměstnanci (pracuje zde m.j. několik mladých žen) dokáží spolehlivě orientovat v druzích a kultivarech zde pěstovaných...

29 I menší druhy šípatkovců mají v pěstírně své místo
...I menší druhy šípatkovců mají v pěstírně své místo. Pátral jsem po některých rostlinách, jménem (dnes již neplatným) spojených s historií pěstírny Rataj (Rataj sen.) jako Ech. "horemanii", Ech. "africanus", Ech. "osiris" apod. V množství šípatkovců se mi je najít nepodařilo (emerzní pěstování těchto rostlin je málo produktivní...) a když, tak jen jednotlivé kusy. Od nejatraktivnějších "druhů" vhodných pro akvaristiku bylo v této pěstírně jen málo zástupců. To je také vysvětlení, proč se v obchodech objevují tak zřídka...

30 ...Jen málo z druhů pěstovaných na těchto záhonech je schopno vytvořit ponořenou (submerzní) formu a růst ve vodě akvária. Kolikrát asi je ochoten začínající akvarista koupit si takovou rostlinu než zjistí, že mu nikdy ve vodě neporoste? Paradox: fotografie těchto záhonů si firma Rataj umístila i do svých reklamních materiálů pro akvaristy...

31 Rostliny rodu Hemigraphis (fialové odstíny) jsou typickými představiteli rostlin "uměle" zaváděných do akvaristiky jako "vodní". Prodej těchto rostlin akvaristům (pro akvária) považuji za zcela zjevný podvod!    Na jednu z těchto "kytiček" (viz cedulka níže) jsem i já "naletěl" v očekávání, zda se nejedná o nějakou akvarijní novinku... Uhynula ve vodě mezi jinými přímo bujícími akvarijními druhy rodu Hygrophila.

32 Zkuste se podívat do vaší akvaristické prodejny, zda je tam nemají také...

33 ...S posledním snímkem si ještě připomeneme "džungli" matečných šípatkovců z předchozího skleníku....    

34 Přídavkem jsem vložil několik snímků ze soutěžní výstavy živorodek v Havířově (srpen/září 2000), kde ovšem vedle dalších účastníků (např. SkloREX Brno) firma Rataj vytvořila snad (podle mého názoru) svou dosud nejlepší (obchodně - propagační) expozici akvárií s rostlinami...

35  ...Vedle záměru propagovat firemní produkty probíhal samozřejmě prodej rostlin všeho druhu... Mou pozornost upoutala i známá Dieffenbachia umístěná na stole vzadu... (Žeby také patřila do vodních rostlin?) V expozici však byla umístěna i terária...

36 K mému překvapení se v akváriu (obrázek dole) objevila i submerzní Limnophila aquatica. (V prodeji však nebyla). Většina ostatních použitých rostlin byla emerzní, avšak v druhové skladbě, která je použitelná i pro akvarijní účely. Snaha o změnu "image" firmy ? Možná budeme mít "šumperského Amana"... (Takashi Amano, japonský fotograf a obchodník; publikuje fotografie akvárií s rostlinami)      

37 Karel Rataj ml. přednáší posluchačům, jak pěstovat rostliny v akváriu, aby bylo "pěkné"...

38 Grafy a spektra by bylo třeba "trochu opravit", fotografie Takashi Amana (pod grafy) jsou však dokonalé... Součástí předvádění bylo i sycení vody v akváriu oxidem uhličitým (odtud zřejmě smáčené kalhoty i košile). Sviťte, bublejte a ... kupujte naše rostliny.... Pokračování ? Zkuste se porozhlédnout po akvarijních rostlinách vypěstovaných ve vodě!


Stáhnout ppt "Exkurze do pěstírny akvarijních rostlin"

Podobné prezentace


Reklamy Google