Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učebnice VINOHRADNICTVÍ Číslo aktivity: 3 Název klíčové aktivity:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učebnice VINOHRADNICTVÍ Číslo aktivity: 3 Název klíčové aktivity:"— Transkript prezentace:

1 učebnice VINOHRADNICTVÍ Číslo aktivity: 3 Název klíčové aktivity:

2 Období realizace aktivity: březen 2010 – srpen 2010 PŘEHLED PRACÍ V HODNOCENÉM OBDOBÍ

3 Prezentace obsahu učebnice Vinohradnictví 1.Historie vinohradnictví a vinařství 2.Vinařské právo 3.Biologie révového keře 4.Specifické ekologické podmínky pěstování 5.Výživa a hnojení 6.Obdělávání půdy 7.Tvarování keře 8.Zelené práce Přehled kapitol

4 9.Sklizeň 10.Choroby a škůdci 11.Moderní způsoby pěstování v souladu s přírodou 12.Zakládání vinic 13.Opěrné konstrukce 14.Školkařství 15.Šlechtění 16.Ampelografie – popis vlastností jednotlivých odrůd

5 Vyhledávání zdrojů informací Organizačně – ekonomické zdroje: Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zákon 121 Sb./2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákon

6 Vyhledávání zdrojů informací Odborné práce: SVOBODOVÁ L. Tvorba didaktických pomůcek včetně metodicko-didaktického začlenění do vzdělávání a zpracování získaných poznatků. Mělník 2004. Závěrečná písemná práce doplňujícího studia učitelství odborných předmětů na katedře pedagogiky ČZU v Praze.

7 Vyhledávání zdrojů informací Odborné publikace: KRAUS, V., HUBÁČEK V., ACKERMANN P.: Rukověť vinaře. 2. vyd. Praha: nakladatelství KVĚT a BRÁZDA, 2004. s. 267. ISBN 80-209-0327-5 VANEK, G.: Vinič 1 – odrody. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1995. s. 143. ISBN 80-07-00646-X VANEK, G.: Vinič 2 – ochrana 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1995. s. 206. ISBN 80-07-00758-X VANEK, G.: Vinič 3 – pestovanie 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1995. s. 150 ISBN 80-07-00759-7

8 Vyhledávání zdrojů informací Odborné publikace: HLUCHÝ M: Ochrana ovocných dřevin a révy v ekologické a integrované produkci. 1. vyd. Brno: Biocont Laboratory, 2008. s. 498 ISBN 978-80-901874-7-4 PAVLOUŠEK, P.: Encyklopedie révy vinné. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2008. s. 316 ISBN 978-80-251-2263-1

9 Vyhledávání zdrojů informací Vinařské legislativní předpisy: Zákon 321/2004 Sb. vinohradnictví a vinařství a prováděcí předpisy Zákon 321/2004 Sb. v konsolidovaném znění s vyznačením navrhovaných změn

10 Vyhledávání zdrojů informací Časopisy: VINAŘSKÝ OBZOR, odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem. Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR VINAŘ – SADAŘ, odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. Olomouc: vydavatelství Baštan

11 Organizační činnost Vypracování anotace učebnice Sestavení harmonogramu práce Upřesnění rozdělení kapitol podle didaktických zásad Zajištění lektora pro pořizování potřebné fotografické dokumentace a projednání rozsahu fotodokumentace a detailního rozpracování snímků (Jiří Roznos) Předběžné jednání o realizování kreseb podle předkládaných návrhů a skic (Mgr. Čeněk Hlavatý)

12 Organizační činnost Jednání o odborné pomoci při přípravách kapitoly o ochraně révy se Svazem integrované produkce hroznů a vína (Ing. M. Hluchý a Ing. P. Ackermann, CSc.) Předběžné jednání o posouzení učebnice po odborné stránce (Doc. Ing. E. Postbiegel, CSc.) Příprava prezentace pro zasedání poradního sboru projektu, které se konalo v červnu 2010

13 Konzultace o nových výsadbách, především o technice výsadby s použitím hydrovrtu – s firmou Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem o pěstování révy vinné na terasách, o jejich zakládání a efektivitě využívání pěstebních ploch – s firmou Žernosecké vinařství, s.r.o. s firmou Ostratický, Týnec u Břeclavi – o možnostech prezentace jejich produktů v CD příloze učebnice – firma poskytla snímky vyráběných mechanizačních prostředků pro tento účel bez požadavku na úhradu.

14 Konzultace o genofondu odrůd a o sortimentu registrovaných klonů některých odrůd, o možnostech jejich využívání pro účely aktivity 03 – s manažerem Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně (VÚRV Ruzyně) o výrobě révových sazenic, o problematice révových školek – ve firmě Vinařský dům Bacchus o metodě množení in vitro – s Ing. Holleinovou PhD. z Mendelea - ústavu genetiky ZF Mendelovy univerzity Brno

15 Anketa Připravena anketa hodnotící doposud používané studijní materiály. Zároveň byly zjišťovány připomínky k připravované aktivitě. Respondenti – studenti 3. ročníku právě absolvující předmět Vinohradnictví.

16 Vyhodnocení otázek uzavřených: Kterému typu studijních materiálů byste dali přednost: –vlastním zápiskům z výkladu 37,8 % –knize – populární příručce pro zahrádkáře 10,8 % –vysokoškolským skriptům 8,1 % –doposud používaným Učebním textům 86,5 % Vyhovuje mi nejlépe: –podtrhávat si informace v uceleném textu 70,3 % –zapisovat si jen to, co se nadiktuje nebo je na tabuli 13,5 % –zapisovat si samostatně své poznámky při výkladu 56,7 % –nepsat si nic, všechno si pamatuji0 %

17 Používané Učební texty: –jsou příliš stručné, potřebuji k nim výklad 18,9 % –jsou dostatečně podrobné k samostatnému studiu 67,5 % –je v nich zbytečně mnoho informací 2,7 % –měly by obsahovat více obrázků 43,0 % V Učebních textech by mělo být: –více obrázků 45,9 % –cvičení (např. pro výpočty dávek hnojiv) 51,0 % –měly by obsahovat barevné obrázky 10,8 % –po grafické stránce mi vyhovují 37,8 % –vadí mi v nich používané symboly 18,9 % –používané symboly mi pomáhají při práci s texty 16,0 %

18 Vyhodnocení otázek otevřených: Co pozitivního hodnotíte na Učebních textech: –zahrnují důležité učivo –úroveň odpovídá schopnostem studentů –nemusím si stále psát poznámky, mohu sledovat výklad –mohu si samostatně doplnit znalosti po absenci –texty jsou přehledné

19 Podrobně popište, co v Učebních textech chybí, co je zbytečné, co je špatné: –málo místa na poznámky –symboly jsou zbytečné –raději více textů nežli dopisovat při výkladu –více obrázků –některé obrázky jsou nepřehledné

20 Navrhněte, čím byste Učební texty doplnili: –více cvičení a příkladů –podrobnější popis chorob a škůdců –překlad cizích slov –na konci slovníček pojmů –Obsah Citát z názoru studenta: „Vadí mi, když si koupím učebnici a musím si z ní dělat výpisky. Přece sem si tu učebnici koupil, abych si je nemusel dělat!“

21 Fotodokumentace

22

23

24 Předlohy, návrhy a skicy kreseb Rozkreslené fáze při kvetení

25 Předlohy, návrhy a skicy kreseb Předlohy zelených částí keřů

26 Rozpracované části textů - ukázky Ag - Agni Al - Alibernet An - André Ar - Ariana Ark - Arkadia Ax - Auxerrois CM - Cabernet Moravia CS - Cabernet Sauvignon De - Děvín Di - Diamant Do - Domina Dr - Dornfelder FR - Frankovka (Lemberger, Blaufränkisch) Hi - Hibernal Ch - Chardonnay CHB - Chrupka bílá CHČ - Chrupka červená IO - Irsai Oliver JB - Julski biser Ke - Kerner ZKRATKY PRO ODRŮDY (uvedena i u nás povolená synonyma): Označ odrůdy, které považuješ za důležité 

27 Rozpracované části textů - ukázky Odrůdy podle velikosti a kvality sklizně kvantitativní: MT,NE, SZ, VZ, VČR, RV, MP, ZW, FR, Dornfelder kvalitativní: RB, RŠ, CHA, MM, IO, Kerner, RR, SA, SV, RM, CS, Bianca, Hibernal ROZDĚLENÍ ODRŮD PODLE RŮZNÝCH HLEDISEK

28 Rozpracované části textů - ukázky Odrůdy podle zbarvení slupky bílé (pro bílá vína): MT, NE, SZ, VZ, RV, RB, CHA, MM, IO, Kerner, RR, SA, CHB, PK, JB, Diamant, Bianca červené (pro červená, růžová, event. bílá vína): VČR, RŠ, TČ, Vitra, Hibernal modré (pro růžová a červená vína): MP, SV, RM, ZW, FR, Dornfelder, CS, AL, NER, Olšava

29 Rozpracované části textů - ukázky ROZDĚLENÍ VÍN PODLE VINAŘSKÉ LEGISLATIVY víno víno chráněného zeměpisného označení (CHZO) víno chráněného označení původu (CHOP) jakostní jakostní s přívlastkem V.O.C.

30 Rozpracované části textů - ukázky Víno minimální cukernatost 11° NM bez označení původu jakékoli víno ze zemí EU, míchání možné mezi oblastmi i mezi státy; růžová vína se nesmí vyrábět smícháním bílých a červených vín. VŠECHNY DALŠÍ KATEGORIE VÍN JSOU S OZNAČENÍM PŮVODU Z ÚZEMÍ MENŠÍHO NEŽLI STÁT.

31 KONEC PREZENTACE V Mělníku, říjen 2010 vypracovala: Ing. Ludmila Svobodová


Stáhnout ppt "Učebnice VINOHRADNICTVÍ Číslo aktivity: 3 Název klíčové aktivity:"

Podobné prezentace


Reklamy Google