Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

učebnice VINOHRADNICTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "učebnice VINOHRADNICTVÍ"— Transkript prezentace:

1 učebnice VINOHRADNICTVÍ
Číslo aktivity: 3 Název klíčové aktivity: učebnice VINOHRADNICTVÍ

2 Období realizace aktivity: březen 2010 – srpen 2010
PŘEHLED PRACÍ V HODNOCENÉM OBDOBÍ

3 Prezentace obsahu učebnice Vinohradnictví
Přehled kapitol Historie vinohradnictví a vinařství Vinařské právo Biologie révového keře Specifické ekologické podmínky pěstování Výživa a hnojení Obdělávání půdy Tvarování keře Zelené práce

4 Sklizeň Choroby a škůdci Moderní způsoby pěstování v souladu s přírodou Zakládání vinic Opěrné konstrukce Školkařství Šlechtění Ampelografie – popis vlastností jednotlivých odrůd

5 Vyhledávání zdrojů informací
Organizačně – ekonomické zdroje: Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zákon 121 Sb./2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákon

6 Vyhledávání zdrojů informací
Odborné práce: SVOBODOVÁ L. Tvorba didaktických pomůcek včetně metodicko-didaktického začlenění do vzdělávání a zpracování získaných poznatků. Mělník Závěrečná písemná práce doplňujícího studia učitelství odborných předmětů na katedře pedagogiky ČZU v Praze.

7 Vyhledávání zdrojů informací
Odborné publikace: KRAUS, V., HUBÁČEK V., ACKERMANN P.: Rukověť vinaře. 2. vyd. Praha: nakladatelství KVĚT a BRÁZDA, s ISBN VANEK, G.: Vinič 1 – odrody. 1. vyd. Bratislava: Príroda, s ISBN X VANEK, G.: Vinič 2 – ochrana 1. vyd. Bratislava: Príroda, s ISBN X VANEK, G.: Vinič 3 – pestovanie 1. vyd. Bratislava: Príroda, s. 150 ISBN

8 Vyhledávání zdrojů informací
Odborné publikace: HLUCHÝ M: Ochrana ovocných dřevin a révy v ekologické a integrované produkci. 1. vyd. Brno: Biocont Laboratory, s. 498 ISBN PAVLOUŠEK, P.: Encyklopedie révy vinné. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., s. 316 ISBN

9 Vyhledávání zdrojů informací
Vinařské legislativní předpisy: Zákon 321/2004 Sb. vinohradnictví a vinařství a prováděcí předpisy Zákon 321/2004 Sb. v konsolidovaném znění s vyznačením navrhovaných změn

10 Vyhledávání zdrojů informací
Časopisy: VINAŘSKÝ OBZOR, odborný časopis pro vinohradnictví, sklepní hospodářství a obchod vínem. Velké Bílovice: Svaz vinařů ČR VINAŘ – SADAŘ, odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře. Olomouc: vydavatelství Baštan

11 Organizační činnost Vypracování anotace učebnice
Sestavení harmonogramu práce Upřesnění rozdělení kapitol podle didaktických zásad Zajištění lektora pro pořizování potřebné fotografické dokumentace a projednání rozsahu fotodokumentace a detailního rozpracování snímků (Jiří Roznos) Předběžné jednání o realizování kreseb podle předkládaných návrhů a skic (Mgr. Čeněk Hlavatý)

12 Organizační činnost Jednání o odborné pomoci při přípravách kapitoly o ochraně révy se Svazem integrované produkce hroznů a vína (Ing. M. Hluchý a Ing. P. Ackermann, CSc.) Předběžné jednání o posouzení učebnice po odborné stránce (Doc. Ing. E. Postbiegel, CSc.) Příprava prezentace pro zasedání poradního sboru projektu, které se konalo v červnu 2010

13 Konzultace o nových výsadbách, především o technice výsadby s použitím hydrovrtu – s firmou Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem o pěstování révy vinné na terasách, o jejich zakládání a efektivitě využívání pěstebních ploch – s firmou Žernosecké vinařství, s.r.o. s firmou Ostratický, Týnec u Břeclavi – o možnostech prezentace jejich produktů v CD příloze učebnice – firma poskytla snímky vyráběných mechanizačních prostředků pro tento účel bez požadavku na úhradu.

14 Konzultace o genofondu odrůd a o sortimentu registrovaných klonů některých odrůd, o možnostech jejich využívání pro účely aktivity 03 – s manažerem Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně (VÚRV Ruzyně) o výrobě révových sazenic, o problematice révových školek – ve firmě Vinařský dům Bacchus o metodě množení in vitro – s Ing. Holleinovou PhD. z Mendelea - ústavu genetiky ZF Mendelovy univerzity Brno

15 Anketa Připravena anketa hodnotící doposud používané studijní materiály. Zároveň byly zjišťovány připomínky k připravované aktivitě. Respondenti – studenti 3. ročníku právě absolvující předmět Vinohradnictví.

16 Vyhodnocení otázek uzavřených:
Kterému typu studijních materiálů byste dali přednost: vlastním zápiskům z výkladu ,8 % knize – populární příručce pro zahrádkáře ,8 % vysokoškolským skriptům ,1 % doposud používaným Učebním textům ,5 % Vyhovuje mi nejlépe: podtrhávat si informace v uceleném textu ,3 % zapisovat si jen to, co se nadiktuje nebo je na tabuli 13,5 % zapisovat si samostatně své poznámky při výkladu 56,7 % nepsat si nic, všechno si pamatuji %

17 Používané Učební texty:
jsou příliš stručné, potřebuji k nim výklad ,9 % jsou dostatečně podrobné k samostatnému studiu ,5 % je v nich zbytečně mnoho informací ,7 % měly by obsahovat více obrázků ,0 % V Učebních textech by mělo být: více obrázků ,9 % cvičení (např. pro výpočty dávek hnojiv) ,0 % měly by obsahovat barevné obrázky ,8 % po grafické stránce mi vyhovují ,8 % vadí mi v nich používané symboly ,9 % používané symboly mi pomáhají při práci s texty ,0 %

18 Vyhodnocení otázek otevřených:
Co pozitivního hodnotíte na Učebních textech: zahrnují důležité učivo úroveň odpovídá schopnostem studentů nemusím si stále psát poznámky, mohu sledovat výklad mohu si samostatně doplnit znalosti po absenci texty jsou přehledné

19 Podrobně popište, co v Učebních textech chybí, co je zbytečné, co je špatné:
málo místa na poznámky symboly jsou zbytečné raději více textů nežli dopisovat při výkladu více obrázků některé obrázky jsou nepřehledné

20 Navrhněte, čím byste Učební texty doplnili:
více cvičení a příkladů podrobnější popis chorob a škůdců překlad cizích slov na konci slovníček pojmů Obsah Citát z názoru studenta: „Vadí mi, když si koupím učebnici a musím si z ní dělat výpisky. Přece sem si tu učebnici koupil, abych si je nemusel dělat!“

21 Fotodokumentace

22

23

24 Předlohy, návrhy a skicy kreseb
Rozkreslené fáze při kvetení

25 Předlohy, návrhy a skicy kreseb
Předlohy zelených částí keřů

26 Rozpracované části textů - ukázky
ZKRATKY PRO ODRŮDY (uvedena i u nás povolená synonyma): Ag - Agni Al - Alibernet An - André Ar - Ariana Ark - Arkadia Ax - Auxerrois CM - Cabernet Moravia CS - Cabernet Sauvignon De - Děvín Di - Diamant Do - Domina Dr - Dornfelder FR - Frankovka (Lemberger, Blaufränkisch) Hi - Hibernal Ch - Chardonnay CHB - Chrupka bílá CHČ - Chrupka červená IO - Irsai Oliver JB - Julski biser Ke - Kerner Označ odrůdy, které považuješ za důležité 

27 Rozpracované části textů - ukázky
ROZDĚLENÍ ODRŮD PODLE RŮZNÝCH HLEDISEK Odrůdy podle velikosti a kvality sklizně kvantitativní: MT,NE, SZ, VZ, VČR, RV, MP, ZW, FR, Dornfelder kvalitativní: RB, RŠ, CHA, MM, IO, Kerner, RR, SA, SV, RM, CS, Bianca, Hibernal

28 Rozpracované části textů - ukázky
Odrůdy podle zbarvení slupky bílé (pro bílá vína): MT, NE, SZ, VZ, RV, RB, CHA, MM, IO, Kerner, RR, SA, CHB, PK, JB, Diamant, Bianca červené (pro červená, růžová, event. bílá vína): VČR, RŠ, TČ, Vitra, Hibernal modré (pro růžová a červená vína): MP, SV, RM, ZW, FR, Dornfelder, CS, AL, NER, Olšava

29 Rozpracované části textů - ukázky
ROZDĚLENÍ VÍN PODLE VINAŘSKÉ LEGISLATIVY víno víno chráněného zeměpisného označení (CHZO) víno chráněného označení původu (CHOP) jakostní jakostní s přívlastkem V.O.C.

30 Rozpracované části textů - ukázky
Víno minimální cukernatost 11° NM bez označení původu jakékoli víno ze zemí EU, míchání možné mezi oblastmi i mezi státy; růžová vína se nesmí vyrábět smícháním bílých a červených vín. VŠECHNY DALŠÍ KATEGORIE VÍN JSOU S OZNAČENÍM PŮVODU Z ÚZEMÍ MENŠÍHO NEŽLI STÁT.

31 V Mělníku, říjen 2010 vypracovala: Ing. Ludmila Svobodová
KONEC PREZENTACE V Mělníku, říjen 2010 vypracovala: Ing. Ludmila Svobodová


Stáhnout ppt "učebnice VINOHRADNICTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google