Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OČNÍ ONKOLOGIE MUDr.J.Glezgová Oční klinika VFN ©jglez.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OČNÍ ONKOLOGIE MUDr.J.Glezgová Oční klinika VFN ©jglez."— Transkript prezentace:

1 OČNÍ ONKOLOGIE MUDr.J.Glezgová Oční klinika VFN ©jglez

2 Nádory víček fibrom veruka moluscum contagiosum cornu cutaneum hemangiom dermoid xantelazma névus

3 Nádory víček basocelulární karcinom - basaliom spinocelulární karcinom - spinaliom maligní melanom adenokarcinom Meibomských a mazových žláz

4 Bazocelulární karcinom nejčastější maligní nádor víček vyšší věk pacientů na dolním víčku, vyvýšený, krvácí

5 Bazocelulární karcinom nemetastazuje roste pomalu, ale invazivně do okolí léčba - excize

6 Spinocelulární karcinom na dolním víčku tuhý uzlík s šupinami na povrchu metastazuje do preaurikulárních a submandibulárních uzlin léčba - excize

7 Maligní melanom víček

8 Nádory spojivky a rohovky Dermoidy a dermolipomy - benigní nádory vyskytující se samostatně nebo v případě Goldenharova syndromu společně s anomáliemi obličeje, uší nebo obratlů.Jsou to většinou choristomy

9 Epitelové nádory spojivky papilom pseudoepiteliomatózní hyperplazie spojivky - keratóza carcinoma in situ /Bowenova choroba/ spinocelulární karcinom

10 Melanocytické nádory spojivky M e l a n o s i s c o n g e n i t a - e p i t e l o v á forma je tvořena pigmentacemi na bulbární nebo tarsální spojivce - s u b e p i t e l o v á forma představuje zvýšenou pigmentaci uveální, sklerální a episklerální tkáně. Pokud je současně zvýšená pigmentace víček - névus Ota Lěčba - není nutná

11 Melanocytické nádory spojivky M e l a n o s i s a c q u i s i t a - získané jednostranné postižení spojivky.V intraepiteliálním ložisku je hyperplasie melanocytů s buněčnou atypií.Až u 30% pacientů dojde k malignímu zvratu v maligní melanom Léčka - excize a kryoterapie

12 Névus nejčastější nádor spojivky nekompletně diferencované melanocyty léčba - observace, excize

13 Melanom spojivky na bulbární spojivce a při limbu u 1/3 pacientů vzniká z névu u 2/3 ze získané melanózy nebo de novo

14 Melanom spojivky metastazuje do preaurikulárních a submandibulárních uzlin 5 let přežívá 76%, 10 let 60% pacientů léčba - excize s kryoterapií

15 Cévní nádory spojivky hemangiom teleangiektazie pyogenní granulom Kaposiho sarkom

16 Nitrooční nádory melanocytární cévní metastatické osteogenní,myogenní,neurogenní,fibrózní, histiocytární intraokulární lymfoidní tumory a leukemie

17 Diagnostické postupy anamnéza celkové vyšetření zevní a biomikroskopické vyšetření obou očí nepřímá oftalmoskopie

18 Diagnostické postupy ultrazvukové vyšetření

19 Diagnostické postupy transpupilární iluminace

20 Diagnostické postupy fotodokumentace FAG a ICG

21 Diagnostické postupy CT, MRI

22 Diagnostické postupy biopsie - tenkostěnnou jehlou, bloková, diagnostická PPV test s radioaktivním P32 imunologické vyšetření

23 Maligní melanom uvey nejčastější primární nitrooční nádor dospělého věku z neuroektodermových melanocytů uvey 5-7 případů na 1 milion chorioidea 80% corpus ciliare 10-15% iris 5-8%

24 Histologická klasifikace vřetenobuněčný A vřetenobuněčný B epiteloidní smíšený nekrotický fascikulární

25 Rizikové faktory přítomnost uveálních névů získaná oční melanocytóza dysplastický névový syndrom neurofibromatózy světlá barva duhovky

26 Prognostické faktory epiteloidní typ velký průměr nádoru růst před ekvátorem extrasklerální šíření vyšší věk pacienta nad 65 let vysoký mitotická aktivita infiltrace nádoru T lymfocyty

27 Metastázy játra 80-90% podkožní tkáň 24% plíce,kosti 7% CNS 2%

28 Maligní melanom duhovky ze stromálních melanocytů ve světlých duhovkách pacienti ve věku 40-50 let forma ohraničená x difusní

29 Ohraničená forma více než v 80% v dolních kvadrantech oválná, ohraničená, sektorovitá pigmentace způsobuje ektropium pupily,sektorovitou kataraktu, zvýšení nitroočního tlaku sledujeme růst, rozsah vaskularizace

30 Difusní forma postihuje někdy celý obvod duhovky hyperchromní heterochromie sekundární glaukom

31 Léčba sledování resekce – iridektomie,iridocyklektomie radioterapie enukleace

32 Maligní melanom ciliárního tělíska malé - zcela bez příznaků změny zorného pole dilatované episklerální cévy sektorovitá katarakta později totální

33 Maligní melanom ciliárního tělíska zhoršené vidění vznikem čočkového astigmatismu krvácení do sklivce prorůstání do přední komory prorůstání transsklerálně

34 Maligní melanom chorioidey polokulovitý nebo houbovitý tvar amelanotický až výrazně pigmentovaný

35 Příznaky asymptomatické defekty zorného pole zhoršení zrakové ostrosti fotopsie,blesky bolest při sekundárním glaukomu

36 Léčba periodické sledování fotokoagulace chirurgická léčba radioterapie

37 Periodické sledování

38 Fotokoagulace

39 Chirurgická léčba lamelární nebo penetrující sklerochorioidální resekce

40 Chirurgická léčba enukleace exentrace orbity

41 Přežití po enukleaci vřetenobuněčný A 92% vřetenobuněčný B 75% epiteloidní 28% smíšený typ 41%

42 Radioterapie Brachyterapie - intersticiální metoda, kdy je na bázi nádoru přiložen sklerální aplikátor s radioaktivním prvkem Teleterapie - ozáření nádoru ze zevního zdroje

43 Brachyterapie kobalt 60 iridium 192 palladium 103 ruthenium 106 jod 125

44 Délka přežití po brachyterapii Ru 106 po 5 letech 88,2% po 10 letech 79,7% J 125 po 5 letech 83,3% po 10 letech 78,2%

45 Diferenciální diagnóza nádory - névy - choriodální hemangiom - metastázy - osteom - melanocytom - neurilemom - leiomyom

46 Diferenciální diagnóza změny v pigmentové retinálním epitelu záněty- zadní skleritida cystické léze - retinoschíza, amoce sítnice, syndrom uveální effuse

47 Cévní nádory chorioidey choriodální hemangiom je nejčastější vaskulární nádor ohraničený x difusní benigní nádor

48 Ohraničený choroidální hemangiom postupné zhoršení vidění, v 3-4 dekádě života červenooranžová barva kopulovitý nebo plakoidní vzhled

49 Ohraničený choroidální hemangiom báze 3-18mm, prominence do 7mm růstem dochází k vzniku exudativní amoce

50 Difusní choroidální hemangiom neohraničené ztluštění choroidey na zadním pólu na stejné straně jako névus flameus, součást Sturge-Weberova syndromu

51 Léčba sledování laserové fotokoagulace brachyterapie PPV, drenáž subretinální tekutiny, laserová endokoagulace enukleace

52 Metastázy. nejčastěji se vyskytující nitrooční nádor 80% z karcinomů - u mužů z plic a u žen z prsu

53 Metastázy. nejčastěji na zadním pólu krémová barva, ohraničené ploché, bilaterálně a mnohočetné

54 Chorioidální osteom benigní nádor na zadním pólu juxtapapilárně častěji u žen žlutooranžový, ohraničený, vaskularizovaný na ultrazvukovém záznamu, RTG nebo CT má denzitu kostní tkáně

55 Retinální nádory retinální kapilární hemangiom - angiomatosis retinae (Hippelova choroba) retinální kavernozní hemangiom - kongenitální jednostranný vaskulární hamartom retinální racemozní hemangiom - vzácná kongenitální arteriovenózní malformace sarkom očního retikula - vzácný, postihuje oko a CNS

56 Retinoblastom nejčastější primární zhoubný nádor u dětí- 1:15000 živě narozených dětí z diferencovaných a nediferencovaných retinoblastů vrozený nebo se objeví během prvních let života, po 6 roce velmi vzácný

57 Retinoblastom 6% rodinný výskyt – na základě autosomálně dominantní dědičnosti 94% případů sporadické – na základě somatické mutace

58 Retinoblastom růst endofytický - ve vnitřní jádrové vrstvě a roste do sklivce růst exofytický - v zevní jádrové vrstvě a šíří se subretinálním prostoru pod sítnicí

59 Retinoblastom - příznaky leukokorie strabismus nitrooční zánět

60 Diferenciální diagnostika retinoblastomu Toxokaróza (larvální granulomatóza) Coatsova choroba Perzistence primárního hyperplastického sklivce Retrolentární fibroplázie (ROP) Granulomatózní uveitida

61 Diferenciální diagnostika retinoblastomu Endogenní endoftalmitida Choroidální kolobomy Kongenitální katarakta Fibrae medullares

62 Léčba jednostranný nález - enukleace oboustranný nález - enukleace u horšího oka, radioterapie, kryopexe, laserová fotokoagulace u lepšího oka, chemoterapie


Stáhnout ppt "OČNÍ ONKOLOGIE MUDr.J.Glezgová Oční klinika VFN ©jglez."

Podobné prezentace


Reklamy Google