Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 OB21-OP-STROJ-SPS-TRE-M-2-007
Rozdělení hřídelů OB21-OP-STROJ-SPS-TRE-M-2-007

3 Charakteristika hřídelů
jsou součásti pohybových ústrojí strojů ve většině strojních zařízení, přenáší otáčivý pohyb a kroutící moment, zajišťují přenos energie. na hřídelích bývají upevněny řemenice, řetězová kola, ozubená kola, lanovnice, vačky, spojky,.. pomocí klínů, per,drážkování, nalisováním,.. hřídele jsou uloženy otočně pomocí kluzných nebo valivých ložisek, části hřídelů, které jsou uloženy v ložiskách se nazývají čepy. Hřídel je obvykle namáhán na ohyb a krut. V místech ložisek na otlačení.

4 Rozdělení hřídelů Rozdělení hřídelů podle funkce:

5 Rozdělení hřídelů - podle namáhání
Nosné hřídele jsou namáhané na ohyb a jsou buď otočné nebo nepohyblivé Obr.1 - hřídel poz.1 je pevně uchycen v rámu poz.4. Na hřídeli je otočně nasazena kladka poz.3. Poz.2 – kluzné ložisko. Obr.2 - hřídel poz.1. je uchycen otočně v kluzných ložiskách poz. 2, v rámu poz.4, na hřídeli je pevně nasazena kladka poz. 3. – pomocí pera poz.5. Obr.2 Nepohyblivý hřídel Obr.1 Otočný hřídel

6 Rozdělení hřídelů - podle namáhání
Pohybové hřídele jsou namáhány na krut, krut + ohyb nebo krut + tah.

7 Rozdělení pohybových hřídelů - podle tvaru
hladké tvarové zalomené ohebné duté

8 Hřídelové čepy valivých ložisek
Nejčastější použití Pro uložení do valivých nebo kluzných radiálních ložisek, popř. otáčející se části na nehybné nosné hřídeli (např. jeřábová pojezdová kola), Přenáší pouze radiální zatížení axiální zatížení musí být zachyceno axiálním ložiskem, Mohou být umístěné i ve středu hřídele pokud je hřídel uložená na třech a více ložiscích

9 Hřídelové čepy kluzných ložisek
Hřídelové čepy axiální

10 Hřídelové čepy kluzných ložisek
Hřídelové čepy radiální

11 Spoje hřídele s nábojem
Spoje hřídele a náboje Pomocí tvarových ploch, např. pero, drážkování,.. nehrozí uvolnění ani prokluz, je však nebezpečí vrubového účinku, hřídel je zeslabena. S využitím tření, např. svěrný spoj s kuželem, rozpěrné spoje, tlakový spoje,.. Je nutno vyvodit předpětí, malá nevývaha, nezeslabuje hřídel.

12 Hřídele, hřídelové čepy
Otázky k opakování: Jaké znáš druhy hřídelů a jaký je mezi nimi rozdíl ? Charakterizuj pohybové hřídele. Charakterizuj nosné hřídele. Vysvětlete rámcový postup návrhu nosného a pohybového hřídele. Popište různé způsoby úpravy hřídelů pro jednotlivé spoje s nábojem. Jaký je rozdíl mezi vstupním, výstupním a předlohovým hřídelem? Zdůvodněte použití dutých hřídelů. Co jsou to hřídelové čepy a k čemu slouží? Zdůvodněte vybrání u nosné plochy axiálních čepů. Nakresli a popiš válcový a kuželový hřídelový čep. Nakresli a popiš kulový a patní hřídelový čep.

13 Použitá literatura Moderní strojírenství, Josef Dilinger a kolektiv.
Strojnictví I, II, J. Doleček, Z. Holoubek Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra Stroje a zařízení I, J. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák Fischer, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. Bolek, A., Kochman, J. aj. Části strojů 1. svazek. 5. vyd. Praha : SNTL, 1989. Doleček, J., Holoubek, Z. Strojnictví I. pro SOU. 1. vyd. (nebo pozdější) Praha : SNTL, 1988.


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google