Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role klastru při rozvoji konkurenceschopnosti strojírenství Ing. Jan Světlík Prezident Moravskoslezského strojírenského klastru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role klastru při rozvoji konkurenceschopnosti strojírenství Ing. Jan Světlík Prezident Moravskoslezského strojírenského klastru."— Transkript prezentace:

1 Role klastru při rozvoji konkurenceschopnosti strojírenství Ing. Jan Světlík Prezident Moravskoslezského strojírenského klastru

2 Strojírenství je vedle výroby automobilů nejvýznamnějším exportním odvětvím, zaměstnavatelem a příjemcem zahraničních investic v ČR. Vzhledem k velké šíři výrobků a neexistenci jednoznačného jednotného výstupu (jako je auto nebo pivo) je příslušnost k celorepublikovému strojírenskému klastru mnohem volnější. Nicméně vzhledem k „hustotě“ strojírenských firem a relevantních vzdělávacích zařízení na celém území ČR je možné o celorepublikovém klastru hovořit.

3 STROJÍRENSTVÍ  více než 150letá tradice  2/3 z téměř 153.000 zaměstnanců českého strojírenství pracují v MSP nebo středně velkých firmách.  8,7% podíl na obratu celého zpracovatelského průmyslu  4. místo (podle obratu),  2.místo podle růstu průmyslové výroby (13,3% v ´05), 10% přidaná hodnota  privatizace strojírenských podniků (začala v polovině 90tých let) výrazně změnila strukturu tohoto odvětví. Dřívější koncernové podniky se rozdrobily a restrukturalizovaly. V letech 1998 až 2002 prošlo konkurzním řízením nebo likvidací přes 300 firem  značky jako VÍTKOVICE, ČKD, ŽĎAS nebo TOS přežily a dále se rozvíjejí Zdroj: „Survey of the Czech Economy and MIT Sectors in 2005“, MPO ČR, květen 2006

4 Moravskoslezský strojírenský klastr  Založen 23.3. 2003  Moravskoslezský strojírenský klastr - zájmové sdružení právnických a fyzických osob.  Propojuje lídry klastru VÍTKOVICE, a.s., STROJÍRNY TŘINEC, a.s., či ŽĎAS, a.s., s jejich dodavateli, obslužnými a logistickými firmami a s institucemi zaměřenými na vědu a výzkum, marketing, rozvoj lidských zdrojů, terciální vzdělávání a VŠB TU Ostrava.  Lídři jsou definováni svým dominantním postavením ve strojírenské výrobě, mají exportní schopnost a mají strategickou výhodu – speciální metalurgii pro výrobu vstupů

5 Klíčové prvky výkonného klastru

6 Vize MSSK České firmy se stanou lídry globálních strojírenských segmentů.

7 Cíle MSSK  Ve speciálních strojírenských oborech umožnit českým firmám být globálními hráči  Pozvednout strojírenství na poli inovací, vědy a výzkumu, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání.  Vytvořit a optimalizovat dlouhodobě funkční a specializované dodavatelské řetězce.  Vytvořit silné domácí uskupení strojírenských firem schopné uspět v globální ekonomice.  Umožnit strojírenským firmám razantní investice do moderních technologií, strojů a zařízení  Rychlejší zvyšování produktivity práce  Rozšíření spolupráce s českými technickými univerzitami

8 Nástroje pro naplnění vize  Umožnit členům rychlejší a jednodušší přístup k Evropským fondům a dotačním titulům  Projektoví manažeři oborů, specializace do vybraných segmentů  Propojit vzájemně kooperující projekční, inženýrské, výrobní a montážní firmy s vědou, výzkumem a technickými univerzitami  Společný postup v oblasti lidských zdrojů pro strojírenství - získávání, vzdělávání (FORTECH).  Společná věda, výzkum, inovace v rámci dotačních titulů a grantů ČR i EU.

9 Přínosy pro členy klastru  Možnost investic do technologií a nejmodernějších strojů a zařízení  Efektivní propojení a partnerství mezi lídry a jejich dodavateli  Zvyšování specializace menších firem  Zvýšení zdravé konkurence v dodavatelských řetězcích a získání globální konkurenční výhody při zahraničních tendrech  Možnosti zvyšování produktivity jednotlivých firem a možnost srovnání mezi členy Klastru  Možnost podílet se na velkých globálních projektech

10 Přínosy pro vysoké školy  Znalost potřeb průmyslu  Vzdělávání na míru pro jejich studenty  Aplikovaný výzkum (spolupráce na reálných projektech)  Zisk ze společných projektů výzkumu a vývoje  Okamžitý transfer technologií do praxe  Přístup k dalším zdrojům financování (soukromé zdroje, grantové prostředky atd.)

11 Přínosy pro regionální samosprávy (kraje)  Klastr je významným a úspěšným nástrojem rozvoje moravskoslezského regionu.  Poskytuje fórum pro dialog mezi klíčovými aktéry v regionu se zaměřením na růst ekonomiky a konkurenceschopnost.  Umožní propojení regionu s firmami v ČR, EU a celého světa Rychlejší hospodářský růst regionu 

12 Konkurenceschopné obory Ze statistických dat jsou na národní úrovni identifikovány jako významné z hlediska mezinárodní konkurenceschopnosti tyto agregované obory:  Výroba automobilů a komponent  Elektrotechnická výroba  Strojírenská výroba  Chemie  Pivo Specifikace těchto odvětví je dána seznamem položek zahraničního obchodu ve kterých dosahuje Česká republika mezinárodní konkurenceschopnosti.

13  Rozdrobené malé výrobní firmy s neexistující globální strategií  Lídři mají částečné úspěchy v zahraničí a za nimi propast technologická, marketingová a investiční  Neexistence dodavatelských řetězců  Minimální investice do moderních technologií  Žádné nebo minimální investice MSP do špičkových strojírenských technologií  Rychle rostoucí neevropský strojírenský park (Čína, Indie)  Minimální počet globálně úspěšných výrobků  Málo projekčních a absence výzkumných kapacit Současný stav českých strojírenských firem

14 Bariéry konkurenceschopnosti  Nedostatek kvalitních produktů  Nedostatek kvalifikované pracovní síly  Nové technologie  Ceny surovin  Zkrácení životních cyklů produktů  Internacionalizace a globalizace nadnárodních společností

15 KLIKA S35MC

16 Hlavní hřídel - výkovek

17 V roce 2010 přebere Čína od Německa titul největšího světového exportéra a někdy kolem roku 2030 se "říše středu" hodlá stát největší světovou ekonomikou. Růst HDP Čína, USA, EU15 v %

18 Výzkum a vývoj Nové technologie a investice Systémy jakosti Kvalifikace lidí Odborné znalosti Firemní know- how a dlouholeté zkušenosti Inovace Schopnost reakce Rychlost reakce Komplexní služby Speciální produkty Zaměření na vybrané obory Flexibilita a služby Specializace Vysoká úroveň kvality produkce Znalosti a inovace ČÍM se bude české strojírenství bránit asijské konkurenci? Základní pilíře konkurenceschopnosti z pohledu členů klastru

19 80% členských firem klastru vidí jako nezbytnou podporu státu. A to zejména v těchto oblastech: JAK se bude české strojírenství bránit asijské konkurenci? Věda a výzkum Vzdělávání Inovace Nové typy výzkumných pracovišť Odborné školství Rozvoj strategických dovedností Dotace Dotace EU Granty

20  Invence  Inovace » Investice Filosofie 3 i – Rozvoj strojírenství Princip hospodářského rozvoje

21 Realizace strategie INVENCE INOVACE + PRODUKTIVITA + INVESTICE PROSPERITA 

22 Preference strojírenských oborů z pohledu českého strojírenského průmyslu  Energetika  Jaderná energetika  Lodní doprava a off shore  Kolejová doprava  Dodávky pro subdodavatele automobilového průmyslu lisy formy  Technologie pro zemní plyn a vodík  Zařízení pro hutě, metalurgii a těžbu uhlí  Strojírenské technologie pro stavebnictví, mosty a OK haly  Obráběcí stroje a periferie  Logistické technologie pro strojírenství

23 Vývoj tržeb u vybraných členů MSSK

24 Tržby ekonomických subjektů zpracovatelského průmyslu podle krajů

25 Podíl tržeb podniků strojírenského průmyslu Moravskoslezského kraje na HDP ČR v %

26 Počty ekonomických subjektů zpracovatelského průmyslu v krajích

27 Míra růstu zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu - AAGR 1999-2004 Zdroj: Eurostat, Statistics in focus (Science and technology), „Employment in High Technology“ – 1/2006 AAGR = roční průměrná míra růstu %

28  Podpora některých státních institucí v zahraničí pro ČS podniky  Zrychlení využití strukturálních fondů  Přístup k fondům všem firmám bez omezení velikosti  Podpora inovací, VaV na primárních projektech a na technických VŠ  Razantní podpora firem při investicích do špičkových strojů a technologií  Omezení podpory monokulturních oborů (automotive)  Omezit zneužívání podpory v nezaměstnanosti  Vytvořit pozitivní klima pro technické a řemeslné činnosti  Omezit bariéry při zaměstnávání kvalifikovaných sil ze států mimo EU  Uvědomit si, že velké ČS strojírenské podniky jsou i velkým přispívatelem do státního rozpočtu Možná spolupráce se státem

29 Závěry  Podpora konkurenceschopnosti českého strojírenství ve světě pomocí  Účinná podpora státních institucí při získávání dotací EU a ostatních dotačních titulů  Lobing v zahraničním obchodě  Využití strukturálních fondů  Podporou VaV na společných projektech vysokých škol, výzkumných ústavů a firem  Podpora základního a středního školství pro technické obory – trvat na maturitní zkoušce z matematiky  Zamezení duality při řízení hospodářských styků se zahraničím mezi HK a Svaz průmyslu  řízení přes HK  Razantní systém podpory VaV na VŠB TU a ostatních technických VŠ

30 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Role klastru při rozvoji konkurenceschopnosti strojírenství Ing. Jan Světlík Prezident Moravskoslezského strojírenského klastru."

Podobné prezentace


Reklamy Google