Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE metody sebepoznání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE metody sebepoznání"— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE metody sebepoznání
PÉČE O NEMOCNÉ PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE metody sebepoznání Mgr. Magdaléna Nevařilová

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s některými postupy sebepoznávání. Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Sebepojetí, metody sebepoznávání, svědomí Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Další materiály z celku „ Psychologie a komunikace“

3 Sebepojetí Souhrn představ o sobě samém, hodnocení sebe samého
Vidění sebe sama, postoj k sobě samému Postoj k sobě samému má tři složky A) kognitivní (poznávací) B) afektivní (emocionální, citová) C) konativní (motivace, seberegulace)

4 Kognitivní (poznávací) složka sebepojetí
Co o sobě vím Jaké mám dobré a špatné vlastnosti, slabé a silné stránky Jaký mám temperament, charakter Jaké mám vlohy a nadání Jakou mám vůli, vytrvalost, cílevědomost,…

5 Afektivní (citová) složka sebepojetí
Vztah k sobě samému Sebeúcta, sebehodnocení, sebevědomí, sebedůvěra Při utváření je důležitá zpětná vazba - Od osob z rodiny (od rodičů, sourozenců, životního partnera) Od vrstevníků, spolupracovníků, přátel Od vlastních dětí

6 Konativní složka sebepojetí
Seberegulace To, jak měníme sami sebe, pracujeme sami na sobě Rozhodující jsou naše osobní standardy: hodnoty, normy, cíle, aspirace Jsou hlavními měřítky pro posouzení vlastního chování

7 Sebepoznávání Proces, při kterém si uvědomujeme vlastní klady a zápory
Nejlépe se naše osobnost projeví v zátěžových situacích Měřítkem je často srovnávání se druhými Začíná se utvářet při vstupu do školy (srovnání se spolužáky) Intenzivní je v pubertě a v adolescenci (hledáme, kým vlastně jsme, jaké je naše místo ve světě…)

8 „Lidé cestují, aby se obdivovali tomu, jak jsou hory vysoké, mořské vlny obrovské a toky řek dlouhé…a sami sebe přejdou, aniž se nad sebou pozastaví.“ Sv. Augustin „Před člověkem je život i smrt a bude mu dáno, co si vybere.“ Sírachovec 15:17

9 Metody sebepoznávání Pravidelná meditace Písemná forma – deník
Zpětná vazba

10 Pravidelná meditace Nutno v pravidelnou denní dobu (např.
před usnutím) Rekapitulace celého dne Výhody: Nenáročná na pomůcky, prostředí, můžeme ji provádět prakticky za každých okolností Nevýhody: Vyžaduje pevnou vůli soustředit myšlenky na daný záměr Pozn. Ve všech velkých náboženských systémech je nezbytnou podmínkou duchovního růstu

11

12 Písemná forma - deník Výhody Systematický záznam o našem životě
Můžeme se vracet zpět do minulosti Nevýhody Autocenzura Možnost odhalení nežádoucí osobou Vyžaduje pevnou vůli a vytrvalost

13 Zpětná vazba Sociální zpětná vazba od přátel, příbuzných, členů rodiny
Od přátel se dobře dozvídáme o našich špatných stránkách: mají nás rádi a proto pečlivě zvažují, kdy nám řeknou o něčem nepříjemném, pokud se už odhodlají, je velká pravděpodobnost, že mají pravdu „Přítel je ten, kdo o nás ví všechno, a má nás pořád stejně rád.“

14 Od nepřátel se naopak dobře dozvídáme naše dobré stránky: když už je nám nepřítel ochoten přiznat nějakou pozitivní vlastnost, určitě ji budeme mít

15 Johari okno Působení zpětné vazby znázorňuje model tzv. Johariho okna
Johari – zkratka z křestních jmen autorů modelu Joe Lufta a Harringtona Ingramma Znázorňuje vnímání sebe sama a okolí Co o sobě vím Co o sobě nevím Co mně vědí ostatní VEŘEJNÁ OBLAST SLEPÁ OBLAST Co o mně druzí nevědí SKRYTÁ OBLAST NEZNÁMÁ OBLAST

16 Veřejná oblast – naše JÁ tak, jak se nám jeví a jak ho prezentujeme druhým
Slepá oblast – zahrnuje to, co o mně vědí druzí a já to nevím (např. různá „výplňková“ slova „hm“ , „například“…jejichž používání si neuvědomuji), mohou to být i vážnější okolnosti Skrytá oblast – to, co o sobě vím, ale nechci to zveřejnit (myšlenky, city, fantazie,…) Neznámá oblast – obsahuje skutečnosti, které jsou neznámé pro mne i pro druhé, oblast nevědomí (např. zážitky z útlého dětství, neuvědomované motivy,nepřiznané obavy,…)

17 Pokud se otevřu druhým, zmenšuji skrytou oblast
Pokud používám zpětnou vazbu, zmenšuji slepou oblast Pro každého máme jiné Johariho okno (jiné pro partnera, jiné pro rodiče, pro přátele, pro nadřízeného,pro spolupracovníky…)

18 Svědomí To, jak prožíváme a morálně hodnotíme vlastní činy, motivy, city, úmysly Jeho podstatou je zvnitřnění norem, pravidel Dítě poznává, co je dobré a co ne pomocí reakcí dospělých – rodičů, učitelů,… V dospělosti nám říká co je správné a co ne naše svědomí

19 Svědomí Svědomí se ozve, když je mé jednání v rozporu s mými normami
Funguje spontánně (bez naší účasti), ale uvědomujeme si ho Konflikt mezi vnitřními zásadami člověka a jeho vnějším chováním Nutí člověka ke změně chování

20 Zdroje - literatura ČAČKA, Otto. Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika. Brno: Doplněk, ISBN SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal, ISBN

21 Zdroje - obrázky JURII. Old make-up mirror. [online] [cit ]. Dostupné z: CAMBRESIER. Addendum to Dictionnaire wallon-françois ou recueil de mots et de proverbes françois extraits des meilleurs dictionnaires de Cambresier (1757) [online] [cit ]. Dostupné z: MARUBATSU. [Japanese buddhist monk by Arashiyama.JPG [online] [cit ]. Dostupné z: [Japanese buddhist monk by Arashiyama.JPG KUČERA, Jaroslav. Kucera Jaroslav Slovensko 1974 ROZJÍMÁNÍ [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE metody sebepoznání"

Podobné prezentace


Reklamy Google