Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Motivace pracovní činnosti Motivační programy Kateřina Němečková Zuzana Mrňáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Motivace pracovní činnosti Motivační programy Kateřina Němečková Zuzana Mrňáková."— Transkript prezentace:

1 1 Motivace pracovní činnosti Motivační programy Kateřina Němečková Zuzana Mrňáková

2 2 Motivace z lat. „movere“ – hýbati, pohybovati z lat. „movere“ – hýbati, pohybovati obecným označením pro všechny vnitřní podněty, které vedou k určité činnosti, k určitému jednání obecným označením pro všechny vnitřní podněty, které vedou k určité činnosti, k určitému jednání v lidské psychice působí specifické, ne vždy zcela vědomé vnitřní hybné síly (motivy), které činnost člověka určitým směrem orientují, které ho v daném směru aktivizují a které vzbuzenou aktivitu udržují. v lidské psychice působí specifické, ne vždy zcela vědomé vnitřní hybné síly (motivy), které činnost člověka určitým směrem orientují, které ho v daném směru aktivizují a které vzbuzenou aktivitu udržují. projevuje se v podobě motivované činnosti, resp. v podobě motivovaného jednání projevuje se v podobě motivované činnosti, resp. v podobě motivovaného jednání

3 3 Motivace působí současně ve třech dimenzích: dimenze směru dimenze směru dimenze intenzity dimenze intenzity dimenze stálosti, vytrvalosti, perzistence dimenze stálosti, vytrvalosti, perzistence

4 4 Motiv vnitřní psychická síla, která člověka určitým směrem orientuje vnitřní psychická síla, která člověka určitým směrem orientuje těsné spojení s pojmem cíl těsné spojení s pojmem cíl Motivy jsou rozdělovány do tří základních skupin: Motivy jsou rozdělovány do tří základních skupin: motivy aktivní – přímo podněcují pracovní výkonmotivy aktivní – přímo podněcují pracovní výkon motivy podporující – vytvářejí podmínky pro účinné působení motivů aktivníchmotivy podporující – vytvářejí podmínky pro účinné působení motivů aktivních motivy potlačující – odvádějí pracovníka od pracovní činnostimotivy potlačující – odvádějí pracovníka od pracovní činnosti

5 5 Stimulace vnější působení na psychiku člověka, v jehož důsledku dochází k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny jeho motivace vnější působení na psychiku člověka, v jehož důsledku dochází k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny jeho motivace působení na psychiku jedince zvnějšku, nejčastěji činností jiného člověka působení na psychiku jedince zvnějšku, nejčastěji činností jiného člověka výsledný efekt stimulačního působení je závislý především na tzv. motivačním profilu objektu stimulace výsledný efekt stimulačního působení je závislý především na tzv. motivačním profilu objektu stimulace Stimul: podnět, který vyvolává změny v motivaci člověka Stimul: podnět, který vyvolává změny v motivaci člověka impulsy (vnitřní podněty)impulsy (vnitřní podněty) incentivy (vnější podněty)incentivy (vnější podněty)

6 6 Teorie pracovní motivace Teorie, které vysvětlují, co člověka motivuje k práci: Teorie, které vysvětlují, co člověka motivuje k práci: Teorie A. H. Maslowa, která vychází ze hierarchického upořádání potřeb Teorie A. H. Maslowa, která vychází ze hierarchického upořádání potřeb Dvoufaktorová teorie motivace F. Herzberga Dvoufaktorová teorie motivace F. Herzberga Teorie potřeb C. Alderfera Teorie potřeb C. Alderfera

7 7 Maslowova pyramida potřeb

8 8 Teorie pracovní motivace Teorie, které předkládají důkladnější teoretické vysvětlení pracovní motivace: Teorie, které předkládají důkladnější teoretické vysvětlení pracovní motivace: Teorie valence a očekávání V. Vrooma Teorie valence a očekávání V. Vrooma Teorie očekávání podle L.W. Portera a E. E. Lawlera Teorie očekávání podle L.W. Portera a E. E. Lawlera teorie spravedlnosti J. S. Adamse teorie spravedlnosti J. S. Adamse

9 9 Teorie pracovní motivace Mimo obě skupiny stojí D. McGregorova teorie X a Y, rozlišuje dvě pojetí pracovníka a jeho chování rozlišuje dvě pojetí pracovníka a jeho chování Aktivní,tvořivý, pracovitý x líný, vyhýbá se práci Aktivní,tvořivý, pracovitý x líný, vyhýbá se práci

10 10 Jak zvýšit motivaci pracovníků? zvyšování pestrosti, různorodosti práce (skill variety)zvyšování pestrosti, různorodosti práce (skill variety) důraz na celistvost pracovních úkolů (task identity)důraz na celistvost pracovních úkolů (task identity) zvyšování významu pracovního úkolu (task significiance)zvyšování významu pracovního úkolu (task significiance) zvyšování autonomie pracovního jednání (autonomy)zvyšování autonomie pracovního jednání (autonomy) posilování zpětné vazby (feedback)posilování zpětné vazby (feedback)

11 11 Organizační přístupy plánovité střídání pracovních míst (job – rotation) plánovité střídání pracovních míst (job – rotation) rozšiřování obsahu práce (job – enlargement) rozšiřování obsahu práce (job – enlargement) obohacování obsahu práce v užším smyslu (job – enrichment) obohacování obsahu práce v užším smyslu (job – enrichment) poskytování dílčí autonomie pracovním skupinám poskytování dílčí autonomie pracovním skupinám

12 12 Motivační programy Motivační programy jsou souborem opatření při řízení lidských zdrojů Motivační programy jsou souborem opatření při řízení lidských zdrojů Jejich cílem je posílit loajalitu pracovníků k firmě a vzbudit u zaměstnanců zájem rozvíjet sama sebe Jejich cílem je posílit loajalitu pracovníků k firmě a vzbudit u zaměstnanců zájem rozvíjet sama sebe

13 13 Motivační programy hmotné ohodnocení – mzda, prémie, odměny, … hmotné ohodnocení – mzda, prémie, odměny, … hmotné stimuly - financování rozvoje kvalifikace, … hmotné stimuly - financování rozvoje kvalifikace, … zainteresovanost zaměstnance na celkové efektivnosti firmy zainteresovanost zaměstnance na celkové efektivnosti firmy různé výhody – pojištění, možnost firemních půjček, služební vůz, firemní byt, … různé výhody – pojištění, možnost firemních půjček, služební vůz, firemní byt, … delegování pravomocí a povýšení delegování pravomocí a povýšení pozitivní utváření vztahů mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými pozitivní utváření vztahů mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými obohacování práce a vyšší samostatnost obohacování práce a vyšší samostatnost veřejné firemní ocenění výsledků práce nejlepších pracovníků veřejné firemní ocenění výsledků práce nejlepších pracovníků vytváření pocitu sociálních jistot zaměstnance a jeho rodiny vytváření pocitu sociálních jistot zaměstnance a jeho rodiny program poskytování zaměstnaneckých akcií program poskytování zaměstnaneckých akcií

14 14 Postup tvorby motivačního programu analytická fáze analytická fáze fáze přípravy a realizace motivačního programu fáze přípravy a realizace motivačního programu S hotovým motivačním programem, který je ve formě dokumentu, jsou seznámeni zaměstnanci S hotovým motivačním programem, který je ve formě dokumentu, jsou seznámeni zaměstnanci Tím je zajištěna jeho kontrola a sledování jeho účinnosti Tím je zajištěna jeho kontrola a sledování jeho účinnosti musí být aktualizován i samotný motivační program v návaznosti na jednotlivé etapy vývoje organizace musí být aktualizován i samotný motivační program v návaznosti na jednotlivé etapy vývoje organizace

15 15 Použité zdroje http://home.tiscali.cz:8080/marielichnovska/moti vace_pracovniho_jednani.doc http://home.tiscali.cz:8080/marielichnovska/moti vace_pracovniho_jednani.doc http://www.podnikatel.cz/firma/zamestnanci/moti vacni-programy/ http://www.podnikatel.cz/firma/zamestnanci/moti vacni-programy/ Vladimír Provazník / Růžena Komárková: Motivace pracovního jednání, Vysoká škola ekonomická, Praha 1996. Vladimír Provazník / Růžena Komárková: Motivace pracovního jednání, Vysoká škola ekonomická, Praha 1996.


Stáhnout ppt "1 Motivace pracovní činnosti Motivační programy Kateřina Němečková Zuzana Mrňáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google