Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."— Transkript prezentace:

1 Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Přehled dějin literatury Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_05_19 Název DUMu : Literatura a ostatní druhy umění Pro obor vzdělávání: 64-41-L/51 Podnikání Předmět: Český jazyk Ročník: první Autor: Mgr. Pavla Brunová Datum: 10.08.2013

2 Střední škola Oselce Umění

3 Střední škola Oselce Umění Umění (od „uměti“) je součást lidské kultury, v širokém slova smyslu užitečná dovednost, kterou neovládá každý a které je případně třeba se naučit. Od renesance se však nejčastěji užívá v užším smyslu “krásných umění“, kde se klade důraz na tvořivost, originalitu a individualitu umělce.

4 Střední škola Oselce Umění v tomto smyslu se od starověku dělí na umění výtvarná, která vytvářejí trvalá vizuální umělecká díla (například malířství, sochařství, architektura), a umění múzická či performativní, kde umělec sám vystupuje před publikem (například tanec, zpěv, hudba, divadlo). Toto rozlišení se sice díky písmu, notovému záznamu a dalším záznamovým technikám do značné míry přežilo, přesto se stále užívá.

5 Střední škola Oselce Výtvarné umění Výtvarné umění je umění vizuální. Můžeme jej dělit na zobrazovací umění, neboli mimetické umění, abstraktní umění, lidové umění atd. Hlavními obory výtvarného umění je malířství, sochařství, architektura, fotografie atd. V současném umění se rozdíl mezi výtvarnými druhy výrazně stírá. Objevují se nové techniky, dochází k míšení. Vytváří se nové výtvarné techniky. Nejkontroverznější z nich je například performance.

6 Střední škola Oselce

7 Múzická umění Múzická umění, dnes častěji scénická nebo performativní umění, jsou ty obory umění, při nichž umělci sami vystupují před publikem a používají svůj hlas, pohyby či tělo jako médium. Jsou to například hudba, tanec a divadlo, ve starověku také básnictví. Tato umění, která nevytvářejí hmotná díla čili artefakty, měla své vlastní bohyně Múzy, kdežto výtvarná umění se pokládala za řemesla, protože pracovala s hmotným materiálem a vyžadovala tělesnou námahu. Naproti tomu múzická umění lépe odpovídala představě okamžité inspirace, kterou umělci poskytují právě múzy. Proto se na začátku řeckých básní často vzývá „múza“.

8 Střední škola Oselce

9

10 Užité umění Aplikované či užité umění je termín používaný pro umělecké prvky obsažené ve věcech každodenní potřeby, průmyslových a strojních výrobcích, které je tak člověku činí příjemnější při jejich použití a rozvíjejí jeho fantazii. Výtvory užitého umění lidé užívají v každodenním životě, patří k nim např. ozdobná lavička v parku, malovaný talíř, lampa či design časopisu. Od 19. století jsou zakládána muzea a školy, které se tematikou aplikovaného umění zabývají.

11 Střední škola Oselce

12 Design Anglické slovo design je odvozeno z latinského de- signare (=označit, vyznačit) a postupně dostalo také významy „navrhnout“ i „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků včetně češtiny v užším významu výtvarného návrhu užitkových předmětů. V češtině se předtím užíval název „průmyslové výtvarnictví“, který však zahrnoval jen tvarování průmyslových výrobků (strojů, nástrojů, nábytku, oděvů atd.). Naproti tomu design dnes zahrnuje i grafický návrh plakátů a tiskovin, webových stránek, obalů, reklamních značek a firemních kampaní.

13 Střední škola Oselce Umění nových médií Mezi nová média nebo takzvané umění nových médií jsou zařazovány například počítačem manipulované fotografie, prostorové interaktivní instalace, pohyblivé, zvukové a světelné objekty, později různé zobrazovací technologie označované jako virtuální realita přesněji pasivní či aktivní 3D projekce navazující na stereoskopické snahy z počátku 20. století. V České republice tento žánr vznikl z avantgardního filmu, divadelních a výtvarných experimentů.

14 Střední škola Oselce Literatura Literatura (z lat. littera = písmeno) nebo též písemnictví v širším slova smyslu je souhrn všech psaných textů, –(z lat. textum = tkanina), tj. souhrn všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů lidstva. –tedy literatura umělecká, naučná, technická, časopisecká, memoárová i soukromá korespondence. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí literatura umělecká, čili krásná literatura, beletrie. Literatura také působí jako inspirace pro ostatní umělce – na motivy literárních děl vznikají obrazy, sochy, písně a v moderní době také filmy.

15 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: MGR. BLÁHOVÁ, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol, učebnice. Brno: DIDAKTIS spol. s. r. o., 2008, ISBN 978-80-7358-115-2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A1_m%C3%A9dia http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEit%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Design http://cs.wikipedia.org/wiki/Literatura http://commons.wikimedia.org/wiki/File:When_You_Let_Designers_At_Streetswee pers.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Val-Saint-Lambert_JPG03.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nyukawa_Dam_right_view.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AIBO_ERS111_1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Art-portrait-collage_2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grandjete.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arjun.JPG

16 Střední škola Oselce Zdroj materiálů: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Upiorwoperze_zespolTMRoma.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AerialShowgirlsTissu1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Performance_art_2009_G3.jpg Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google