Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_HRUBA_31.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_HRUBA_31."— Transkript prezentace:

1 Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_HRUBA_31 Tematická oblast:Ošetřovatelství Cílová skupinaŽáci školy Téma:Ošetřování chronických ran 1 Anotace: Seznámí žáky se způsoby ošetřování jednotlivých druhů chronických ran Autor:Mgr. Pavla Hrubá Datum vytvoření:05.10.2012

2 Ošetřování chronických ran 1 Mgr. Pavla Hrubá

3 Osnova  Rány  Třídění a typy ran  Rány podle rozsahu  Rány podle množství choroboplodných zárodků  Rány podle způsobu hojení  Příčiny vzniku ran  Etiologie ran  Akutní rány  Chronické rány  Hojení  Faktory hojení ran  Fázové hojení chronických ran  Citace

4 Rány  Rána je ztráta či porušení kožního krytu v důsledku fyzikálního, mechanického nebo termického poškození či v důsledku patofyziologických poruch nebo jakékoliv poškození anatomických nebo fyziologických funkcí tkáně.  Jednoduché kožní rány zasahují do pokožky, škáry a podkožního tuku.  Komplikované rány naproti tomu pronikají hlouběji a poškozují důležité nervově-cévní svazky a orgány.  Pokud rána proniká do tělní dutiny, označujeme ji jako penetrující, v opačném případě jako nepenetrující.

5 Rány  U každé rány určujeme a popisujeme její: o lokalizaci o velikost o hloubku o tvar o směr o okraje  tyto informace mají význam pro sledování procesu hojení a volbu optimálního způsobu léčby

6 Třídění a typy ran  Rány podle průběhu  Rány podle rozsahu  Rány podle množství choroboplodných zárodků  Rány podle způsobu hojení  K dalším logickým způsobům klasifikace patří např. dělení podle lokalizace (rány na hlavě, trupu, končetinách) nebo postižených struktur (kůže a podkoží, šlachy, klouby, …).

7 Rány podle průběhu  akutní rány Vznikají ve zdravé kožní tkáni. Hojí se obvykle v krátkém čase a bez komplikací.  chronické rány Rány, které trvají déle než 4 týdny, nebo rány, které vznikají ve změněné tkáni a které i přes odpovídající léčbu nevykazují tendenci k hojení.

8 Rány podle rozsahu  zavřené rány Poškození bez porušení integrity kůže.  povrchové rány Poškození pokožky.  hluboké rány Poškození celé šíře až do podkoží.  rány pronikající Zasahují do tělních dutin.  komplikované rány Komplexní rozsáhlá poranění s možným poškozením cév, nervů, svalů, kostí a orgánů.

9 Rány podle množství choroboplodných zárodků  rány aseptické Bez zárodků (např. chirurgický řez)  rány kontaminované S přítomností zárodků, které však nemusí vyvolat infekci (většina ran)  rány infikované S přemnoženými mikroorganismy (např. rány kousnutím nebo zanedbané, zastaralé rány).

10 Rány podle způsobu hojení  rány s primárním hojením Díky slepení (sešití) okrajů ran nevzniká nová pojivová tkáň  rány se sekundárním hojením Rána se hojí novotvořenou tkání

11 Příčiny vzniku ran  lokální poruchy výživy kůže  lokální působení tlaku, cévního poškození  systémové onemocnění (infekční, nádorové, krevní apod.)  vnější příčiny

12 Etiologie ran  Vnější příčiny: o řezná – vzniká tlakem a tahem ostrého předmětu po kůži, o sečná – vzniká dopadem ostrého předmětu na povrch těla, o tržná – vzniká tahem za kůži, který způsobuje její prasknutí, o kousnutím – vzniká působením tlakové síly skusu zvířete nebo člověka, o bodná – vzniká proniknutím úzkého předmětu do hloubky těla, o střelná – je způsobena projektilem nebo střepinou>, o zhmožděná – vzniká stlačením kůže mezi pevným předmětem a kostí; o popálenina – vzniká působením nadměrného tepla, o omrzlina - vzniká působením nadměrného chladu; o poleptání – vzniká působením kyselin nebo louhů, o rána z ozáření – vzniká působením radioaktivního záření.

13 Etiologie ran  Vnitřní příčiny: o cévní vředy dolních končetin (z postižení žil, tepen nebo obou typů cév), o neuropatické vředy, o proleženiny, o rány při nádorových onemocněních, o rány při infekčních chorobách (syfilis, tuberkulóza apod.), o rána při imunitních poruchách (autoimunitní záněty cév).

14 Akutní rány  Akutní rána je porušení integrity tkání těla vzniklé v důsledku fyzikálního, mechanického nebo termického poškození. Akutní rány vznikají ve zdravé kožní tkáni, hojí se obvykle v krátkém čase a bez komplikací. Jejich příčinou je nejčastěji úraz nebo chirurgický zákrok

15 Nejčastější typy akutních ran  mechanické a traumatické rány  termické rány  rány chemické a aktinické (rána způsobená radiačním zářením)  opary, puchýře

16 Chronické rány  Jako chronická rána se označuje sekundárně se hojící rána, která i přes adekvátní léčbu nemá po dobu 4 týdnů tendenci se hojit.  Chronické rány se hojí výstavbou nové tkáně (hojení „per secundam“) s odpovídající anatomickou strukturou, proto doba hojení je zpravidla dlouhá a individuálně podmíněná příčinou a rozsahem poškozené tkáně.  Chronické rány mohou vzniknout i z ran akutních

17 Příčiny vzniku chronické rány  působení infekce  neadekvátní ošetřování  patologicky změněné tkáně  lokální poruchy výživy kůže  působení tlaku  poškození cévního systému (tepen nebo žil)  systémové onemocnění (infekční, nádorové, krevní apod.)

18 K chronickým ranám se řadí především  bércové vředy  proleženiny (dekubity)  diabetická noha  nádory s vředovitým rozpadem  komplikovaně se hojící pooperační rány

19 Hojení  Hojení je proces obnovy tkání. Patří mezi základní děje, které zajišťují přežití organismů. Je to komplexní děj, jehož průběh ovlivňuje celá řada faktorů.

20 Faktory hojení ran  Faktory, které mohou mít nezávisle na sobě negativní vliv na hojení, je možné rozdělit do dvou základních skupin: o LOKÁLNÍ o CELKOVÉ

21 Lokální faktory hojení ran  porucha krevního zásobení  stav okolních tkání (otok, trauma)  působení tlaku  přítomnost infekce  nevhodné šicí materiály a technika šití  pohyb v ráně (aktivní a pasivní)  teplota a pH  dehydratace a otok

22 Celkové faktory hojení ran  stáří a celkový zdravotní stav  stav imunitního systému  anémie, ztráta krve  hromadění dusíkatých látek v organismu při poruše funkce ledvin  podvýživa a nedostatek bílkovin  dehydratace  nedostatek vitamínů a minerálních látek (Zn, Cu, Ca, Mn, Fe)  vliv léků (kortikosteroidy)  imobilita  psychický stav

23 Fázové hojení chronických ran  Hojení chronických ran probíhá obvykle ve třech fázích: o Zánětlivá (exsudativní) fáze o Granulační fáze o Epitelizační fáze

24 Zánětlivá (exsudativní) fáze  nespecifickou imunitní odpověď organizmu  tato fáze se také nazývá čistící  ošetřující personál musí odstranit nekrózu, fibrinové povlaky a vyčistit spodinu rány  proces odstraňování nekrotických tkání se nazývá nekrektomie - provádí se chirurgickým snesením (nůžky, lžička, pinzeta atd.)  po nekrektomii se na ránu využívají moderní přípravky pro vlhké hojení např. hydrogely

25 Granulační fáze  tvoří se nové krevní cévy a granulační tkáň, která postupně vyplní ránu  slouží jako podklad pro následnou epitelizaci  je třeba udržovat v ráně dostatečně vlhké prostředí pomocí speciálních krytí např. hydrogelů  je třeba zamezit infekci a mechanickému poškození nové tkáně

26 Epitelizační fáze  dochází ke kontrakci rány  vzniká růžovobílá vrstva tkáně, která vznikla dělením a následnou migrací epiteliálních buněk  v této fázi se v některých případech provádí i kompresivní terapie  epitelizace je podmíněna stupněm granulace

27 Citace  ROZSYPALOVÁ, Marie; ŠAFRÁNKOVÁ, Alena. Ošetřovatelství I. Praha: Informatorium, 2002, ISBN 80- 86073-96-3.  STŘÍTESKÝ, Jan. Patologie. Olomouc: EPAVA, 2001, ISBN 80-86297-06-3.  AUTOR NEUVEDEN. Rána [online]. [cit. 05.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1na  AUTOR NEUVEDEN. Vlhké hojení [online]. [cit. 05.10.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhk%C3%A9_hojen%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhk%C3%A9_hojen%C3%AD


Stáhnout ppt "Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420 397 11 Písek, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0580 Číslo DUM:VY_32_INOVACE_HRUBA_31."

Podobné prezentace


Reklamy Google