Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."— Transkript prezentace:

1 Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236 Tematická oblast: Demografie Autor: Mgr. Dana Kubáčková Téma: Porodnost Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_DE_10_Stárnutí obyvatelstva II Datum tvorby: 25.2.2013 Anotace (ročník): Prezentace je určena pro žáky 4. ročníku SŠ, slouží k procvičení látky, její součástí je pracovní list. Klíčová slova: složky obyvatelstva, věková struktura, index stáří, závislosti a ekonomického zatížení Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“

2 Stárnutí obyvatelstva v ČR Na základě minulého výkladu interpretujte data uvedená v následujících tabulkách a grafech.

3 Vývoj dětské a poproduktivní složky obyvatelstva ČR mezi lety 2009-2065 (v %)

4 Vývoj složení obyvatelstva ČR podle hlavních věkových skupin mezi lety 2000-2065 (v %)

5 V průběhu celého sledovaného období je patrné: Co lze vyčíst z uvedeného grafu a tabulky? snižování zastoupení dětské složky (tj. podílu osob mladších 15 let) v důsledku poklesu porodnosti a zároveň výrazný nárůst podílu seniorské populace způsobený zlepšováním úmrtnostních poměrů, a to zejména osob ve vyšším věku.

6 Reálná a předpokládaná věková struktura obyvatelstva České republiky v letech 2010 a 2065

7 Z grafu znázorňujícího reálnou věkovou strukturu obyvatelstva České republiky v roce 2010 ve srovnání s věkovou strukturou prognózovanou Českým statistickým úřadem pro rok 2065 je patrná rapidní změna, jež zasáhne celou populaci ČR. Co lze vyčíst z uvedeného grafu? Skupina obyvatel ve věku 65 a více let bude početně i nadále narůstat, což ve svém důsledku zapříčiní výraznou deformaci věkové pyramidy, jejíž základna se podstatně zúží a vrchol naproti tomu velmi výrazně rozšíří. Celkový počet obyvatel České republiky jako celku by se měl do roku 2065 mírně zvýšit, a to ze současné hodnoty 10 506 813 osob na předpokládaných 10 689 713 osob.

8 Index stáří Objasněte pojmy: počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let Index závislosti I počet dětí ve věku 0-14 let na 100 osob ve věku 15-64 let Index závislosti II počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15-64 let Index ekonomického zatížení počet dětí ve věku 0-19 let a počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 20-59 let

9

10 Celkové zlepšování úrovně úmrtnosti se zřetelně odráží v nárůstu naděje dožití při narození, která se mezi roky 2000 a 2010 zvýšila ze 71,7 na 74,4 roku u mužů a ze 78,4 na 80,6 roku u žen, tj. o 2,7, resp. 2,2 roky. Ke zvýšení naděje dožití při narození přispěl kromě snížení kojenecké úmrtnosti zejména pokles úmrtnosti starších osob, u mužů se výraznou měrou podílelo zlepšení úmrtnostních poměrů ve středním věku. Prodlužování naděje dožití při narození je možné očekávat i do budoucna. Dle střední varianty projekce ČSÚ dosáhne tento ukazatel v roce 2055 hodnoty 84,5 let pro muže a 89,3 roku po ženy. O něco výraznější snížení intenzity úmrtnosti je přitom předpokládané u mužů, což se projeví ve zmenšení rozdílu naděje dožití žen a mužů ze současných 6,2 na 4,8 roku.

11 Použitá literatura, zdroje: Demografie-materiály ke cvičením. Praha: VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80- 245-1389-8. Demografické stárnutí ČR. Demografie.info [online]. [cit. 2013-02-28]. Dostupné z: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&ar tclID=824&PHPSESSID=6e8a69a6ebb816629a e64ced9dd9f10f


Stáhnout ppt "Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236."

Podobné prezentace


Reklamy Google