Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Karel Kosík www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Karel Kosík www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."— Transkript prezentace:

1 Karel Kosík www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMKarel Kosík Označení DUMVY_32_INOVACE_06_2_16 AutorMgr. Zdeněk Srna Datum23. 2. 2013 Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhÚvod do filozofie a religionistiky Ročník3. ročník gymnázia

2 Klíčová myšlenka „ moderní dobu, přítomnost okupoval jiný člověk, jehož pravé jméno zní - osoba. Religiosní člověk byl vystřídán karikaturou, která veškerou energii vyplýtvá na horeč- natý pohyb v jeskyni, a proto jí nezbývá sil, aby svoji uzavřenost prolomila. Otáčí se v ďábelském kruhu přízemnosti, vertikála a transcendentála jsou jí cizí.“ [1]

3 Život a dílo 1926 Praha 2003 Praha pův.marx.fil ovlivněný fenomen. a exist.f. studia FF UK, Leningrad. a moskev.univ. Filosofický ústav ČSAV věd.pracovník Profesor na FF UK, r.1970 vyloučen z KSČ a zbaven možnosti publikovat a přednášet po r.1990 FF UK a od r.1992 FÚ ČSAV

4 Jeho základním filozofickým tématem je problém člověka a krize současného světa. Filozofii charakterizuje jako umění ptát se, umění číst a umění žít v pravdě, nepokládá ji však za činnost uměleckou, ale za dovednost ducha, která patří k podstatě člověka. Posláním filozofie je být kritikou jakékoli ideologie. Jeho koncepční vystoupení na liblické konferenci Filozofie v dějinách českého národa (1958) a monografie Česká radikální demokracie byly součástí předělu v marxistické historiografii české filozofie. [2]

5 Dílo Česká radikální demokracie čes.fil.myšlení 19.st. Dialektika konkrétního pozoruhodný a vážný pokus o řešení problémů lidského bytí syntézou hegel. marx.a existenciál. pozicemi Sartra a Heideggera, aktivity člověka v jeho vztazích společenských a dějinných, destrukce "pseudokonkrétnosti", světa vnějších jevů obstarávání a manipulace, obvyklých představ a fixovaných objektů, která musí být provedena, aby byl umožněn přístup ke skutečnosti a pravdě-kniha přeložena do desítek jazyků Století Markéty Samsové v esejích a úvahách, se stále hlouběji zabývá krizí moderní doby, 20. st. nevyřešilo ani jeden ze základních problémů moderní doby, pouze je přesunulo do budoucnosti

6 Jinoch a smrt- na příkladu lidské schopnosti obětovat sebe a svůj život ve prospěch komunity ukazuje pravou dimenzi lidského bytí, která s destruktivní konzumací přírody a přežíváním v blaho- bytu nemá nic společného Předpotopní úvahy - staví se proti relativismu postmoderního myšlení, které mu představuje apologetiku převrácených poměrů, trhu a trhovců. Je přesvědčen, že se vyčerpalo paradigma moderní doby, které je charakterizo- váno dvojznačností autonomie osvobozeného subjektu – na jedné straně vůle ke svobodě, na straně druhé žádosti- vost ovládnout přírodu. Tato žádostivost vrcholí v převrá- cenosti subjektivity, kdy subjekt konstruuje systém, který je výrazem touhy manipulovat a disponovat a který přitom lidi spoutává, transformuje je na své objekty a obsluhovatele

7 Texty k zamyšlení „…vypovídá jasnozřivě…kam moderní doba spěje. Jejím vyvrcholením a závěrečným slo- vem je fungování instituce, která je mocnější a výkonnější než peníze. Nikoli jedinec, kat Mydlář, ale systém sofistiky, sofistikovaný sys- tém provádí na dnešním lidstvu hromadný chirurgický zákrok a jako zázračný lékař je zbavuje bolesti, která provází každé myšlení: bez myšlení a kritiky, jako pochodující bezhla- vost, budou lidé šťastnější “[3]

8 „Smysl oběti je však jiný. Jinoch, který vzplál jako pochodeň, připomíná pro všechny budoucí časy nesamozřejmost života… Čin jinocha v lednu 1969 je naproti tomu výkřik beze slov. Němá, ne- mluvná smrt nevyhlašuje politický program nevybízí k pokání, nechce být obžalobou, pouze připomíná a zapřísahá. Připomíná otcům, že v rozhodujícím okamžiku selhali a nedostáli svým povinnostem “ [4]

9 „Naproti tomu osoba, určující figura současného lidstva, sklízí již dnes plnými hrstmi zlatá jablka své ďábelské sázky, svého pervertovaného vsázení a sázení,- důsledky a následky přenechává s klidným svědomím potomkům. Osoba je anti-oběť: obětuje budoucí generace, odsuzuje je k ne-bytí, aby sama mohla žít v parazitním přebytku a nadbytku.“[5]

10 Otázky 01. Jaký pohled na moderního člověka nabízí klíčová myšlenka? 02. Jak charakterizuje filozofii K.K.? 03. Kdo a jak funguje jako zázračný lékař v prvním txtu k zamyšlení? 04. Jakou osobnost a jaký hist.okamžik popisuje druhý txt k zamyšlení? 05. Jak chápat osobu jako anti-oběť v posledním txtu k zamyšlení?

11 Citace [1]. KOSÍK, Karel. Jinoch a smrt. Praha: nakladatelství Hynek, 1994. s. 49. [2] GABRIEL, Jiří et al. Slovník českých filozofů. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 289. [3] KOSÍK, Karel. Jinoch a smrt. Praha: nakladatelství Hynek, 1994. s. 50-51. [4] tamtéž s. 29. [5] tamtéž s. 49.

12 Odkazy a zajímavosti http://volny.cz/enelen/kkosik/index.html http://www.sds.cz/docs/prectete/tisk/kos_s art.htmhttp://www.sds.cz/docs/prectete/tisk/kos_s art.htm


Stáhnout ppt "Karel Kosík www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google