Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Tg. základny, dorazy a upínací plochy obráběných součástí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Tg. základny, dorazy a upínací plochy obráběných součástí"— Transkript prezentace:

1 4. Tg. základny, dorazy a upínací plochy obráběných součástí
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Ing. Zdeněk Kužela Název prezentace (DUMu): 4. Tg. základny, dorazy a upínací plochy obráběných součástí Název sady: Technická příprava výroby (TPV) Ročník: 2. – 4. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/ Datum vzniku: Uvedený autor, není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 DŮLEŽITÉ ÚDAJE A ZÁKLADNÍ POJMY TP
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Anotace DŮLEŽITÉ ÚDAJE A ZÁKLADNÍ POJMY TP Jedná se o vysvětlení pojmů, odborných výrazů a názvosloví technologických postupů. Finálním výsledkem TP je přesného určení detailního popisu jednotlivých operací, úseků, úkonů a pohybů všech činností nezbytně nutných ke zhotovení výrobku. Vypracování TP si vyžaduje přesného dodržení všech zvyklostí, předpisů a norem.

3 Důležité údaje pro zpracování TP:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Pojmy Důležité údaje pro zpracování TP: 1. Základna součásti - křížky 2. Dorazová plocha součásti - křížky 3. Upínací plocha součásti - šipky 4. Obráběná plocha součásti (tlustá čára)

4 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 1. Základna součásti Je plocha součásti, která detailně vyjadřuje a zobrazuje rozmezí, které je nejvhodnější pro uložení součásti při obrábění do upínacího prostoru. Uložení součásti je myšleno, jakým způsobem a na kterou danou plochu lze nejvhodněji uložit součást přímo na pracovní stůl stroje pomocí upínek nebo mezi hroty. Jinou variantou je možnost uložení součástí do upínacího přístroje komunálního (strojní svěrák, univerzální sklíčidlo) popř. speciálního upínacího zařízení, jako jsou např. operační upínače frézovací, vrtací, brousící, či různé upínací pouzdra, trny apod..

5 Schematické znázornění základny součástí:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Schematické znázornění základny součástí: Základna součásti slouží ke stabilnímu uložení součásti do upínací plochy upínacího zařízení. Plocha základny musí být nějakým způsobem označena. Dle praxe se osvědčilo tzv. křížkování. To znamená, že plocha základny, která musí být kvalitativně i rozměrově nejvhodnější se vyznačí křížky (x)– viz. obr. č.1 až č.5. Obr. č.1 SOUČÁST Základna součásti

6 Schematické znázornění základny součástí: Obr. č.2
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Schematické znázornění základny součástí: Obr. č.2 Součástka je položena na základnu (křížky) a horní plocha je broušena. Obr. č.3 plocha je frézována – úhlována.

7 Schematické příklady znázornění základny: Obr. č.4
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Schematické příklady znázornění základny: Obr. č.4 Součástka je upevněna na základnu (křížky) tak, že je uložena za válcovou část a opírá se o čelo. Z pravé strany je polotovar podepírán dorazy (křížky) při honování otvoru.

8 Schematické příklady znázornění základny
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Schematické příklady znázornění základny Je-li nezbytné využití otvoru Obr. č.5 pro upnutí součástky, který tvoří základnu či dorazovou plochu, pak se otvor vyznačí křížky, odkud je výchozí bod konstrukce upínacího přípravku. V předmětném případě obráběná součást musí být ustavena v operačním upínači, v němž základnu, popř.dorazovou plochu tvoří upínací kolík o daném Ø8 v přesné toleranci. Osa otvoru pak tvoří rozhodující parametr k dalšímu rozměrovému řetězci na kótovaný poloměr R20.

9 2. Dorazová plocha součásti
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 2. Dorazová plocha součásti Dorazová plocha obdobně jako základna součásti má stejný význam, která slouží k ustavení polotovaru do upínacího přípravku tak, aby byla zajištěna dostatečná tuhost obrobku při obrábění. Součást, která je ustavena na svou základnu, pak další plocha tvoří právě předmětnou dorazovou plochu. Dorazová plocha se nezbytně musí označit systémovou metodou, např. osvědčenou značení křížky viz. obr.6. Vyznačení základny a dorazové plochy na obráběné součásti je v koopetenci technologa, který určí kde a jak se daná součást bude obrábět.

10 Schematické příklady dorazové plochy součásti: Obr. č.6
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Schematické příklady dorazové plochy součásti: Obr. č.6 Dorazová plocha Základna součásti Obr. č.7 Na obr.č.7 je frézovaná plocha součásti R6 tak, že rozměr kóty je zaznamenán od základny a součást se opírá spodní dorazovou plochou (křížky). SOUČÁST

11 Schematické příklady dorazové plochy součásti:
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Schematické příklady dorazové plochy součásti: Znázornění základny a dorazové plochy při popisování součástky. Obr. č.8

12 3. Upínací plocha součásti
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 3. Upínací plocha součásti Upínací plocha už podle názvu slouží k upínání součásti do jakéhokoli upínacího přípravku, aby při obrábění byla zaručena dostatečná tuhost součásti. Převážně upínací plochou bývá plocha protější základně součásti proto, aby upínáním (dotažením) součásti do přípravku si plocha základny součásti přesně „dosedla“ bez nežádoucí vůle. Prvkem nezbytným k upevnění či dotažení součásti do upínacího přípravku bývá převážně okřídlená matice, excentrická páka, vroubkovaný šroub či šroub se šestihranem. Mnohdy je upínání součásti do upínacího přípravku konstruováno hydraulicky či pneumaticky.

13 Schematické příklady upínací plochy součásti
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Schematické příklady upínací plochy součásti Obr. č.9 Upínací plocha součásti Dorazová plocha součásti OBRÁBĚNÁ SOUČÁST Základna součásti

14 Schematické příklady upínací plochy součásti
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Schematické příklady upínací plochy součásti Upínací plocha náčrtu součásti musí být v technologickém postupu vyznačena. Nejčastější a osvědčenou variantou označení je vhodná šipka nebo více šipek směřující právě na upínací plochu součásti, viz. obr.č.10 až obr.č.13. Obr. č.10 Obr.č.10 znázorňuje dorazovou plochu (křížky) a upínací plochu (šipky) při vrtání otvoru součásti , která je znázorněna v přerušeném řezu.

15 Schematické znázornění upínací plochy součásti Obr. č.11
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Schematické znázornění upínací plochy součásti Obr. č.11 Vrtání otvoru Ø14,5 závěru znázorňuje základnu, dorazové a upínací plochy. Obr. č.12 Obr.č.12 znázorňuje plochy dorazové (čelo) i upínací a spodní základnu při frézování R4/40°.

16 Schematické znázornění upínací plochy součásti
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Schematické znázornění upínací plochy součásti Křížky znázorňují základnu a dorazové plochy pouzdra závěru, šipky zvýrazňují upínací plochy. Obr. č.13

17 4. Obráběná plocha součásti
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. 4. Obráběná plocha součásti Plocha, která při konkrétní operaci mění podobu a rozměry se označuje jako obráběná plocha součásti. Převážně se jedná o třískové obrábění jako soustružení, frézování, vrtání, vystružování nebo taky broušení, honování či leštění. Způsoby vyznačení předmětné plochy se ustálilo dle dlouhodobé praxe tlustou souvislou čarou, jak je znatelné dle obr. č.2 až obr. č.14. Každá obráběná plocha musí být zakótována k základně součásti nebo rozměrovým řetězcovým přepočtem k dorazovým plochám.

18 Schematické příklady upínací plochy součásti Obr. č.14
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Schematické příklady upínací plochy součásti Obr. č.14 Upínací plocha součásti Dorazová plocha součásti OBRÁBĚNÁ SOUČÁST Základna součásti Obráběná plocha součásti

19 Co v náčrtech tg.postupů vyjadřují křížky?
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Kontrolní otázky Co v náčrtech tg.postupů vyjadřují křížky? Jaký je rozdíl mezi základnou a plochou dorazovou? Jak lze na obráběné součásti znázornit plocha upínací? Co na obráběné součásti vyjadřuje tlustá souvislá čára a ke kterým plochám je zakótována? K čemu slouží a jaký mají všechny uvedené plochy význam při obrábění?

20 Právě zde je prostor pro dotazy.
Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Závěr - dotazy Právě zde je prostor pro dotazy. Pokud Vám bylo něco nejasné, nebo jste něčemu z tématu nepochopili, tak se prosím zeptejte právě teď. Použitá literatura: Reklamní materiály CZ Uh.Brod


Stáhnout ppt "4. Tg. základny, dorazy a upínací plochy obráběných součástí"

Podobné prezentace


Reklamy Google