Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra obrábění a montáže Technologie a odborné činnosti katedry - témata pro spolupráci s průmyslovými podniky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra obrábění a montáže Technologie a odborné činnosti katedry - témata pro spolupráci s průmyslovými podniky."— Transkript prezentace:

1 Katedra obrábění a montáže Technologie a odborné činnosti katedry - témata pro spolupráci s průmyslovými podniky

2 Katedra obrábění a montáže Řešení projektů týkajících se kalibrací a stanovení nejistot měření Charakteristika: V oblasti metrologie katedra úzce spolupracuje s Českým metrologickým institutem (ČMI), zejména s laboratoří délky a úhlů v Liberci. Katedra je schopna nabídnout kalibraci pracovních měřidel a etalonů v oboru délka - koncové měrky - ve spolupráci s ČMI. Kalibraci zajišťujeme pomocí metody interferenční (pro nejpřesnější koncové měrky) a metody komparační dle mezinárodni normy ISO 3650. Řešíme také problematiku stanovení nejistot měření v daném oboru. Kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.

3 METROLOGIE SPOLUPRÁCE S NÁRODNÍM METROLOGICKÝM ORGÁNEM ČR ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT, Oblastní inspektorát Liberec ○ interferenční metoda ○ komparační metoda Řešení projektů týkajících se KALIBRACÍ a stanovení NEJISTOT MĚŘENÍ ● KALIBRACE pracovních měřidel a etalonů v oboru DÉLKA – koncové měrky ve spolupráci s ČMI. Kalibrace koncových měrek do 300 mm interferenční metodou s NEJISTOTOU MĚŘENÍ: U = (0,02 + 0,2.l n ) µm. koncových měrek do 100 mm komparační metodou s NEJISTOTOU MĚŘENÍ: Kalibrace koncových měrek do 100 mm komparační metodou s NEJISTOTOU MĚŘENÍ: U = (0,05 + 0,5.l n ) µm. ● Řešení problematiky NEJISTOTA MĚŘENÍ Kalibrace kontaktních přístrojů pro měření koncových měrek s NEJISTOTOU MĚŘENÍ: U = 0,03 µm. Kalibrace dle mezinárodní normy EN ISO 3650 Katedra obrábění a montáže

4 Řešení projektů týkajících se kontroly kvality povrchu a podpovrchových vad Charakteristika: Katedra nabízí měření namáhaných strojních součástí metodou analýzy Barkhausenova šumu. Jedná se o velmi rychlou a nedestruktivní metodu hodnocení integrity povrchu součástí. Výstupní magnetoelastický parametr je ovlivněn především zbytkovým napětím a tvrdostí zkoumaných vzorků. Tato metoda umožňuje měřit různé exponované součásti, nejčastěji je využívána k optimalizaci procesu broušení a k detekci brusných spálenin. Kontaktní osoba: Ing. Lucie Schmidová (Vrkoslavová)

5 ● přístroj slouží pro kontrolu kvality povrchu a podpovrchových vad - měřené strojní součásti musí být feromagnetické, - přístroj vyhodnocuje změny: a) zbytkového napětí, b) tvrdosti a mikrostruktury, - kontrola je nedestruktivní a velmi rychlá Katedra obrábění a montáže KONTROLA KVALITY POVRCHU A PODPOVRCHOVÝCH VAD Digitální analyzátor Barkhausenova šumu MicroScan 600-1 ○ příklad protokolu z měření ○ ukázka měření s přístrojem Rollscan 300 napojeného k softwaru MicroScan 600 sloužícího k záznamu dat

6 Katedra obrábění a montáže Řešení projektů týkajících se měření parametrů drsnosti povrchu Charakteristika: Nabízíme analýzy parametrů drsnosti povrchu strojních součástí prostřednictvím laboratorního profilometru MITUTOYO SURFTEST 2000. Velmi přesné měření parametrů drsnosti povrchu je realizováno dotekovou metodou. Parametry měření odpovídají mezinárodním normám. K analýzám využíváme mezinárodní normy: 23 519 a EN 10049. Kontaktní osoby: Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D., Ing. Jiří Karásek

7 Katedra obrábění a montáže MĚŘENÍ PARAMETRŮ DRSNOSTI POVRCHU Laboratorní profilometr MITUTOYO SURFTEST 2000 ○ příklad protokolu z měření ○ laboratorní profilometr MITUTOYO SURFTEST 2000 ČSN EN 10049 Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků ČSN ISO 23519 Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Měření povrchové drsnosti ● Měření drsnosti povrchu dotekovou metodou ● Vysoce přesná měření - snímací dotek s vysokým rozlišením a velkým měřicím rozsahem ● Parametry drsnosti odpovídají mezinárodním normám - přístroj umožňuje měřit 26 různých parametrů drsnosti, které odpovídají jak nejnovějším normám ISO, DIN a ANSI, tak i standardům JIS (1994/1982) ● Moderní zpracování dat rozšířeným programem statistické analýzy Laboratorní analýzy parametrů drsnosti

8 Katedra obrábění a montáže Řešení projektů týkajících se hodnocení vlastností procesních kapalin Charakteristika: Pro optimalizaci procesu obrábění nabízí katedra analyzování specifických vlastností procesních kapalin a jejich působení na řezný nástroj a obrobek. Při experimentech soustružení, frézování, vrtání a broušení hodnotíme pěnivost procesních kapalin, schopnost ulpívat na povrchu obrobku, vytvářet mazací film a antiadhezní schopnost. Dále posuzujeme vliv procesních kapalin na trvanlivost řezného nástroje při soustružení, frézování, vrtání a na řezivost při broušení. Jsme vybaveni přístroji pro analýzu vlivu procesních kapalin na kvalitu povrchu a podpovrchové vrstvy u obráběných strojních součástí. Kontaktní osoby: prof. Ing. Alexey Popov, DrSc., doc. Ing. Jan Jersák, CSc.

9 Katedra obrábění a montáže HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ PROCESNÍCH KAPALIN ○ CNC soustruh CHEVALIER FCL - 2140 ○ frézka FNG 32 ○ bruska BPH 320A ● Hodnocení procesních kapalin - při podélném soustružení, - při čelním frézování, - při vrtání, - při rovinném broušení ● Hodnocení vlivu procesních kapalin - na proces obrábění pěnivost, ulpívání, druh třísek, antiadhezní schopnost, - na nástroj trvanlivost při soustružení, frézování a vrtání, řezné síly při broušení, - na obrobek drsnost povrchu, magnetoelastický parametr Vliv procesních kapalin na proces odebírání materiálu Působení procesních kapalin na řezný nástroj a obrobek

10 Katedra obrábění a montáže Řešení projektů týkajících se měření řezných sil při obrábění Charakteristika: Pro přesné analyzování sil při obrábění je na katedře k dispozici měřicí systém s 3- složkovým piezoelektrickým dynamometrem KISTLER, který lze využít pro technologie soustružení, frézování, hoblování a broušení v rozsahu do 1 500 - 3 000 N (dle směru zatížení). Měřicím systémem měříme řezné síly v závislosti na velikosti opotřebení čela nebo hřbetu řezných nástrojů, hodnotíme vliv procesních kapalin a řezivost nástrojů. Systém nám umožňuje velmi přesně vyhodnocovat specifické parametry procesu broušení. Kontaktní osoby: Ing. Miloslav Ledvina, Ing. Jaroslav Votoček

11 Katedra obrábění a montáže Aplikace pro technologie: - broušení, soustružení, frézování, hoblování Používáme pro měření řezných sil a hodnocení: - vlivu procesních kapalin na proces obrábění, - trvanlivosti a opotřebení řezných nástrojů, - specifických parametrů procesu broušení - řezivosti, způsobů orovnávání brousicího kotouče, vlivu moderních druhů brusiva, ap. Parametry dynamometru: - měření ve 3 osách (X, Y, Z), F X, F Y v rozsahu 0 - 1500 N, F Z v rozsahu 0 - 3000 N, - piezoelektrický princip, citlivost F X, F Y  -8 pC/N, citlivost F Z  -3,7 pC/N, - vysoká vlastní frekvence, frekvence f O (x,y)  1,5 kHz, frekvence f O (z)  2,5 kHz, - vysoká vlastní tuhost, tuhost c X, c Y  0,8 kN/µm, tuhost c Z  2 kN/µm MĚŘENÍ ŘEZNÝCH SIL PŘI OBRÁBĚNÍ Piezoelektrický dynamometr KISTLER typ 9265 B a nábojový zesilovač typ 5019 B ○ měření složek síly při soustružení a hoblování ○ měření složek síly při rovinném broušení

12 Katedra obrábění a montáže Řešení projektů týkajících se zvyšování produktivity výroby Charakteristika: Průmyslovým podnikům, které usilují o dosažení tzv. „štíhlé výroby“ je katedra schopna nabídnout zkušenosti, pomoc a spolupráci při zavádění „hodnot, zásad a principů štíhlé výroby“, které vyplývají z „Výrobního systému Toyoty“ (TPS). Ústředním tématem, od kterého se odvíjí další činnosti v průmyslovém podniku, je přitom uplatnění „Procesní koncepce řízení výroby“. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Lubina Jiří, Ph.D.

13 Katedra obrábění a montáže Pozornost je zejména soustředěná na problematiku: A.Vypracování situačních analýz výchozího (současného) stavu koncepce řízení výroby B.Technické přípravy strojírenské výroby včetně montáže C.Zabudování kvality do výrobních procesů (JIDOKA) D.Operativního řízení výroby v gembě E.Nepřetržitého zlepšování produktivity v gembě (GEMBA KAIZEN) F.Výzkumu, vývoje a aplikaci „Uplatnění procesní koncepce při řízení výroby“ ○ model koncepce pro zvyšování produktivity výroby ○ model koncepce procesního řízení výroby ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY VÝROBY Projekty zaměřené na uplatnění „Hodnot, zásad a principů štíhlé výroby“ při realizaci produkce ve strojírenských podnicích HODNOTY VÝROBCE KOMPETENCE VÝROBCE TOKOVÁ VÝROBA S PODPŮRNÝMI PROCESY JIT NEPŘETRŽITÉ ZLEPŠOVÁNÍ GEMBA KAIZEN KVALITA ZABUDOVANÁ DO PROCESŮ JIDOKA

14 Katedra obrábění a montáže Kontakt : ● Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, katedra obrábění a montáže, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, ● tel.: +420 485 353 361, e-mail: sekretariat.kom@tul.cz, ● http://www.kom.tul.cz


Stáhnout ppt "Katedra obrábění a montáže Technologie a odborné činnosti katedry - témata pro spolupráci s průmyslovými podniky."

Podobné prezentace


Reklamy Google