Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ALKENY, ALKADIENY písemné opakování22.11.2010 ethen (ethylen) ethen (ethylen)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ALKENY, ALKADIENY písemné opakování22.11.2010 ethen (ethylen) ethen (ethylen)"— Transkript prezentace:

1

2 ALKENY, ALKADIENY písemné opakování22.11.2010

3 ethen (ethylen) ethen (ethylen)

4

5 adice elektrofilní

6 chemické vlastnosti hydratace CH 2 =CH 2 + H 2 O → C 2 H 5 OH H+H+ H+H+ OH - ethanol

7 chemické vlastnosti oxidace O2O2 +  ethyl enoxi d oxira n + H2OH2O  ethylen glykol ethan - 1,2- diol H+H+ H+H+ OH -

8 chemické vlastnosti chlorace Cl 2 +  1,2- dichlore than - HCl  vinylchl orid

9 polyethylen PE

10 vyu ž ití polyethylenu woodplastic

11 vyu ž ití polypropylenu

12 vyu ž ití polyvinylchloridu

13 vyu ž ití polystyrenu

14 vyu ž ití polybutadienu

15 ALKADIENY 2 dvojné vazby mezi atomy uhlíku v otev ř eném ř et ě zci KUMULOVANÉ KONJUGOVANÉ IZOLOVANÉ

16 KUMULOVANÉ =é vazby POJMENUJ TE okta -1,2- dien sp atom uhlíku, který se nachází v hybridizaci sp nestálé a p ř esmykují se v d ů sledku rezonance na stálejší alkyn:

17 teorie rezonance

18 – izopren – delokalizace e - stabilní  v p ř írod ě rozší ř ené teorie rezonance všechny konjugované dieny tvo ř í n ě kolik rezonan č ních struktur KONJUGOVANÉ =é vazby

19 hexa-1,4-dien – reaktivita jako u ALKEN Ů IZOLOVANÉ =é vazby

20 ALKYNY otev ř eným ≡ uhlovodíky s otev ř eným ř et ě zcem a ≡ planární molekula planární – hybridizace ……reaktivní C n H 2n-2 obecný vzorec pro alkyny je C n H 2n-2 π π π π σ σ sp

21 názvosloví ethyn neboli acethylen propyn neboli propylenhylen ETHYNYL uhlovodíkový zbytek ETHYNYL PROP-1-YN-1-YL uhlovodíkový zbytek PROP-1-YN-1-YL PROP-2-YN-1-YL uhlovodíkový zbytek PROP-2-YN-1-YL

22 názvosloví PENT -2- YN 3- METHYLHEXA -1,5- DIYN

23 ethyn neboli acethylen bezbarvý plyn vonící po éteru CaO + 3C → CaC 2 + CO CaC 2 + 2H 2 O → Ca(OH) 2 + C 2 H 2 p ř íprava oblouková pec cca 2 000°C acetilid ( karbid ) v á penatý

24 acethylen – výchozí slou č enina organických syntéz

25 chemické vlastnosti AEAEAEAE alkohol kyanovodík chlorovodík ether akrylonitril vinylchlorid

26 chemické vlastnosti Adice - hydrogenace adice molekuly vodíku na alkyn adice 2 molekul vodíku na alkyn ALKEN ALKAN H2H2 H2H2 H2H2 H2H2 H2H2 H2H2

27 chemické vlastnosti Zapište rovnici : adice 2 molekul chloru na ethyn adice 2 molekul chloru na ethyn a produkt pojmenujte……… 2Cl 2 +  1,1,2,2- tetrachlorethan

28 chemické vlastnosti Zapište rovnici : adice molekuly vody na ethyn adice molekuly vody na ethyn a produkt pojmenujte……… H2OH2O +  ethenol ethanal - oxoforma

29 intramolekulární p ř esun atom ů nap ř. keto- forma a enol- forma tautomerie - izomerie butanon but-2-en-2-ol

30 chemické vlastnosti - oxidace NaNH 2 HC≡C - Na + + HN 3 +  amid sodnýacetilid sodný vznik acetilid ů sv ě d č í o SLAB Ě KYSELÝCH SLAB Ě KYSELÝCH VLASTNOSTECH ACETHYLENU

31 cyklizace BENZEN CYKLOOKTA-1,3,5,7-TETRAEN

32 vyu ž ití ethynu v tlakových nádobách ke sva ř ování výroba: vinylchloridu akrylonitrilu Acetaldehydu Polymeru polyacethylenu POLOVODI Č


Stáhnout ppt "ALKENY, ALKADIENY písemné opakování22.11.2010 ethen (ethylen) ethen (ethylen)"

Podobné prezentace


Reklamy Google