Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ALKENY, ALKADIENY písemné opakování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ALKENY, ALKADIENY písemné opakování"— Transkript prezentace:

1

2 ALKENY, ALKADIENY písemné opakování

3 ethen (ethylen)

4

5 adice elektrofilní

6 chemické vlastnosti hydratace CH2=CH2 + H2O → C2H5OH ethanol H+ OH-

7 chemické vlastnosti ethylenoxid oxiran + + oxidace O2  H2O 
ethylenglykol ethan-1,2-diol

8 chemické vlastnosti + - chlorace Cl2  HCl  1,2-dichlorethan
vinylchlorid

9 polyethylen PE

10 využití polyethylenu woodplastic

11 využití polypropylenu

12 využití polyvinylchloridu

13 využití polystyrenu

14 využití polybutadienu

15 2 dvojné vazby mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci
ALKADIENY 2 dvojné vazby mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci KUMULOVANÉ KONJUGOVANÉ IZOLOVANÉ

16 KUMULOVANÉ =é vazby okta-1,2-dien
POJMENUJTE okta-1,2-dien atom uhlíku, který se nachází v hybridizaci sp nestálé a přesmykují se v důsledku rezonance na stálejší alkyn:

17 teorie rezonance

18 KONJUGOVANÉ =é vazby izopren – delokalizace e-
stabilní  v přírodě rozšířené teorie rezonance všechny konjugované dieny tvoří několik rezonančních struktur

19 hexa-1,4-dien – reaktivita jako u ALKENŮ
IZOLOVANÉ =é vazby hexa-1,4-dien – reaktivita jako u ALKENŮ

20 ALKYNY π π sp σ uhlovodíky s otevřeným řetězcem a ≡
molekula planární – hybridizace …… reaktivní obecný vzorec pro alkyny je CnH2n-2 σ π sp

21 názvosloví ethyn neboli acethylen propyn neboli propylenhylen
uhlovodíkový zbytek ETHYNYL propyn neboli propylenhylen uhlovodíkový zbytek PROP-1-YN-1-YL uhlovodíkový zbytek PROP-2-YN-1-YL

22 názvosloví PENT-2-YN 3-METHYLHEXA-1,5-DIYN

23 ethyn neboli acethylen
bezbarvý plyn vonící po éteru příprava CaO + 3C → CaC2 + CO CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 acetilid (karbid) vápenatý oblouková pec cca 2 000°C

24 acethylen – výchozí sloučenina organických syntéz 

25 AE chemické vlastnosti ether alkohol akrylonitril kyanovodík
chlorovodík vinylchlorid

26 chemické vlastnosti H2 H2 H2 ALKEN ALKAN Adice - hydrogenace
adice molekuly vodíku na alkyn H2 ALKAN adice 2 molekul vodíku na alkyn H2

27 adice 2 molekul chloru na ethyn a produkt pojmenujte………
chemické vlastnosti Zapište rovnici: adice 2 molekul chloru na ethyn a produkt pojmenujte……… + 2Cl2 1,1,2,2-tetrachlorethan

28 adice molekuly vody na ethyn a produkt pojmenujte………
chemické vlastnosti Zapište rovnici: adice molekuly vody na ethyn a produkt pojmenujte……… + H2O ethenol ethanal -oxoforma

29 tautomerie - izomerie intramolekulární přesun atomů but-2-en-2-ol
např. keto-forma a enol-forma but-2-en-2-ol butanon

30 chemické vlastnosti - oxidace
+ NaNH2 HC≡C-Na HN3 amid sodný acetilid sodný vznik acetilidů svědčí o SLABĚ KYSELÝCH VLASTNOSTECH ACETHYLENU

31 cyklizace BENZEN CYKLOOKTA-1,3,5,7-TETRAEN

32 Polymeru polyacethylenu
využití ethynu v tlakových nádobách ke svařování výroba: akrylonitrilu vinylchloridu Acetaldehydu Polymeru polyacethylenu POLOVODIČ


Stáhnout ppt "ALKENY, ALKADIENY písemné opakování"

Podobné prezentace


Reklamy Google