Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Textové editory Software pro práci s textem –editory programů (součást balíků pro vývoj sw ) –editory textů- bohatší na funkce -Word.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Textové editory Software pro práci s textem –editory programů (součást balíků pro vývoj sw ) –editory textů- bohatší na funkce -Word."— Transkript prezentace:

1 hesova@pef.czu.cz1 Textové editory Software pro práci s textem –editory programů (součást balíků pro vývoj sw ) –editory textů- bohatší na funkce -Word –editory webových stránek (HTML) - vizuální tvorba dokumentu HTML - Př.: Macromedia Homesite, MS FrontPage 2002 HTML soubor obsahuje formátovací značky + text + grafiku důležitá součást stránek WWW = hypertextové odkazy = skok na jiné místo dokumentu na jiný dokument (kdekoliv)

2 hesova@pef.czu.cz2 Textové editory software, který pracuje s textem jsou i: –programy OCR (Optical Character Recognition) rozpoznávají znaky textu na obr. textu sesnímaného scannerem, uloží je v ASCII kódu, text lze potom editovat (Recognita, FineReader) programy pro profesionální lámání textu (DTP) = vyšší úroveň –Adobe Pagemaker –Quark Xpress

3 hesova@pef.czu.cz3 Textové editory Kódování znaků – čeština A-01000001 historie - ASCII kód zpočátku 7 bitový, 8. bit měl funkci kontrolní stačilo pro anglickou abecedu později 8. bit = 128 nových pozic kódu využito pro národní abecedy každý jazyk využíval jinak horní část ASCII tabulky 6 různých kódování češtiny - pro každou platformu (operační systém) + domácí kód Kamenických

4 hesova@pef.czu.cz4 Textové editory Kódování znaků - čeština naše kódovací tabulky (CP = code page): –PC LATIN2 (CP 852) - tabulka pro MSDOS –kód Kamenických - alternativa pro MSDOS –CP 1250 - používá MS Windows –ISO LATIN2 - norma ISO, standard pro UNIX, Internet (CP 1250 vznikla z ISO) –jiný znakový kód používají Macintoshe (Apple)

5 hesova@pef.czu.cz5 Textové editory Unicode 16 bitová kódovací tabulka pro znaky všech světových jazyků - 65536 znaků Standard ISO/IEC 10646 4 byty = přes 2 miliardy znaků snad konečné schéma kódování znaků skládá se z řady kódovacích schémat schémata UCS (Universal Character Set) používají pevný počet bytů pro reprezentaci každého znaku

6 hesova@pef.czu.cz6 Textové editory Word - formátování dokumentu Části dokumentu, které se formátují: odstavec stránka oddíl Stránka - viz Soubor, Vzhled stránky okraje, orientace na výšku, na šířku, číslování řádků, atd.

7 hesova@pef.czu.cz7 Textové editory Word - formátování dokumentu Oddíl - založí se Vložit, Konec, Konec (zalomení) oddílu kdy automaticky vzniká nový oddíl: při změně velikosti stránky (pokud nastavím Od tohoto místa dále) převedu-li část textu na vícesloupcový formát při zapnutí nebo vypnutí číslování řádků

8 hesova@pef.czu.cz8 Textové editory Word - formátování dok. - odstavce Odstavcové styly Styl je formátovací příkaz, kterým se najednou upravuje řada vlastností textu –standardní styly (uloženy v šablonách,.DOT) –vlastní styly (odvozené ze standardních, dědí jejich vlastnosti)

9 hesova@pef.czu.cz9 Textové editory Jiné dělení stylů: –znakové (nastavuje se pouze Písmo a Jazyk - pravopis) –odstavcové (zahrnují též vlastnosti znaků)

10 hesova@pef.czu.cz10 Textové editory Word - formátování dokumentu - odstavce Vlastnosti textu odstavce lze měnit: 1. pomocí horizontálního pravítka (tabulátorové zarážky, značky pro odsazování odstavce i okraje stránky) 2. pomocí nabídky Formát, Odstavec - v obou těchto případech se změna týká pouze aktuálního již zapsaného odstavce, případně vybraných odstavců záleží kdy změnu provádíme (zda před zápisem textu odstavce, nebo na již zapsaném textu)

11 hesova@pef.czu.cz11 Textové editory Word - formátování dokumentu - odstavce 3. pomocí nabídky Formát, Styl - pak už se týká změna všech odstavců v dokumentu psaných příslušným stylem, který upravujeme –pokud uložíme změnu stylu do šablony, týká se i následných dokumentů připojených k šabloně –může se týkat i starších dokumentů, pokud mají zaškrtnuto Automaticky aktualizovat styly a pokud je otevřeme

12 hesova@pef.czu.cz12 Textové editory Word - formátování dokumentu - odstav. styly vlastnosti odstavce, které patří do stylu –písmo - fonty (jsou definovány pouze tvary písma, ne velikost) rastrové (matice bodů, rychle se zobrazuje) vektorové (písmeno posloupnost vektorů, i oblé tvary z úseček) obrysové (písmeno = parametry křivek vložených mezi uzlové body)

13 hesova@pef.czu.cz13 Textové editory Word - odstavcové styly - co patří do stylu –odsazení (předsazení) odstavce vzhledem k nastaveným okrajům stránky –odsazení (předsazení) prvního řádku odstavce –řádkování –mezery před a za odstavcem –zarovnání textu v odst. (vlevo, vpravo, centrování, do bloku) –chování na lomu stránky: vdovy a sirotci ( Kontrola osamocených řádků) svázané řádky (event. svázané odstavce)

14 hesova@pef.czu.cz14 Textové editory –ohraničení –tabulátory Kopírování stylů: –mezi dokumenty –mezi šablonami –z dokumentu do šablony –ze šablony do dokumentu provádí Organizátor (viz např. Formát, Styl) též pomocí Formát, Galerie stylů (nemění se připojená šablona, jen aktivní dok.)

15 hesova@pef.czu.cz15 Textové editory Nadpisové styly 9 úrovní nadpisů význam pro aut. tvorbu obsahu též pro práci v režimu Osnova, kde lze pracovat s textem sbaleným v rámci nadpisu lze tak „přeorganizovat“ kapitoly

16 hesova@pef.czu.cz16 Textové editory Šablona - obsahuje výchozí nastavení pro dokument (např. nastavení stránky) každý dok. spojen se šablonou, standardně se šablonou Normal.dot řada hotových šablon vytvářejí dokumenty stejného typu

17 hesova@pef.czu.cz17 Textové editory Co se ukládá do šablon: konstantní text + grafické objekty okraje stránky, pole (datum) odst. styly (nové a upravené styly se neukládají automaticky do Š, viz tlačítko Přidat….) upravené panely s ikonami upravené nabídky automatický text (rychlé vložení do dokumentu: zvolená zkratka + F3) makra

18 hesova@pef.czu.cz18 Textové editory Word - šablony uložení Š - ve vyhrazeném adresáři pro Š –změna: Nástroje, Možnosti, karta Umístění souborů, Uživatelské Š - volba adresáře, ze kterého se bude Š automaticky nabízet spolu s dalšími předdefinovanými Š Při otevření dok. se do něj zkopírují všechny styly ze Š –pozdější změny v Š nemají na dok. vliv, pokud není v dokumentu zaškrtnuto „Automaticky aktualizovat styly dokumentu“

19 hesova@pef.czu.cz19 Textové editory Word - šablony –pak se kopírují styly do dokumentu při každém otevření znovu - = těsná vazba dokumentu na Š

20 hesova@pef.czu.cz20 Textové editory Word - textová pole (TP) –nezávislé objekty, v jiné vrstvě než text –Vložit, Textové pole, nebo ikona v panelu pro Kreslení –vkládá se do nich grafika nebo text –lze přesunovat a měnit velikost –jsou vidět pouze ve stránkovém zobrazení (případně v normálním s rozvržením) –v normálním zobrazení nejsou vidět vůbec –nepřizpůsobují se při vkládání textu, vidíme výřez, lze ale zvětšit

21 hesova@pef.czu.cz21 Textové editory Word - textová pole –dá se převést na rám (viz Formát, Textové pole….Převést na rám) –rám je ve stejné vrstvě jako text, text ho může obtékat - u text. pole lze obtékání nastavit též –rám přizpůsobuje velikost zapisovanému textu –textové pole lze přenést před nebo za text (vodotisk) - vyberete TP, v nabídce vyvolané pravým tlačítkem - Pořadí, Přenést před (za) text

22 hesova@pef.czu.cz22 Textové editory Word - pole –pole - dynamický prvek v dokumentu –umožňuje vkládat hodnoty, které se po změnách mohou aktualizovat –některé operace s polem jsou zautomatizovány, uživatel ani neví, že jde o pole (číslování odstavců) Co je pole - praktické příklady: –obsah –rejstřík –autom. číslování - nadpisů, seznamů, stránek –vzorce v tabulce i mimo ni (viz Vložit, Pole, = ….)

23 hesova@pef.czu.cz23 Textové editory Word - pole Pozn.: vzorce v textu dokumentu používají označená místa, záložky, např. A+B (A,B jsou založená místa v dok., kde jsou čísla, která pak vzorec sčítá) –slučovací pole - jména a adresy v hromadné korespondenci (HK) pole lze přepínat na kód, který je v pozadí, nebo na výsledek - ALT+F9 (nebo pravé tlač.) aktualizace pole ( např. při změně sčítaných hodnot ve vzorci) - F9 odpojení pole - CTRL+SHIFT+F9 (např.obsah)

24 hesova@pef.czu.cz24 Textové editory Word - zobrazení osnova zde lze vybrat, do jaké úrovně nadpisů chci text vidět (je až 9 úrovní), zbytek textu se sbalí –lze přeorganizovat sbalený text (přesunout kapitoly) práce s dlouhými dokumenty –hlavní dokument a vnořené dok. hl. dok. může být i prázdný, má vazby na dok. vnořené (=samostatné soubory) vnořené dok. může používat i více hlavních dok. postup při spojování dílčích dok. v hlavním: 1. ikona Zobrazit hlavní dok. rozbalí dalších 6 ikon 2. z nich: ikona Vložit vnořený dok.

25 hesova@pef.czu.cz25 Textové editory - 24 Word - zobrazení osnova –spojování dílčích dok. v hlavním - pokračování 3. vybrat soubor (soubory) pro vložení 4. objeví se jako oddíly v hlavním dok. vnořený dok. se dá zamknout, pak nejde editovat zamčený je i tehdy, pokud ho otevřeme v samostatném okně (viz značka vlevo nahoře ) –metoda dělení neúnosně dlouhého dok. na dílčí 1. přepnout na osnovu 2. označit blok k vyčlenění, musí začínat nadpisovým stylem 3. ikona Vytvoření vnořeného dok.

26 hesova@pef.czu.cz26 Textové editory - 25 Word - zobrazení osnova –metoda dělení dlouhého dok. na dílčí - pokrač. 4. jako jméno souboru se použije nadpis 5. soubor se zde objeví jako hypertextový odkaz např. při dalším otevření ikona Rozbalit/Sbalit vnořené dokumenty umožní prohlížet vnořený dok. přímo v hlavním dok. klik na odkazu (modře zbarvený) umožní prohlížet ho v samostatném okně

27 hesova@pef.czu.cz27 Word - makra 1. Záznam makra - pojmenovaná posloupnost akcí –Nástroje, Makro, Záznam makra –pojmenovat makro –vybrat šablonu pro uložení - Uložit M v….. –Pozdější úpravy M lze provádět přímo v kódu M (Nástr., Makro, Makra, tlačítko Upravit) Co nelze zaznamenat v makru: –pohyby myši –výběr textu myší –přiřazení hodnot –cykly –větvení

28 hesova@pef.czu.cz28 Word - makra 2. Zápis příkazů makra ve VBA (Visual Basic for Application) –Nástroje, Makro, Makra (=ALT+F8) –pojmenovat –tlač. Vytvořitotevře se zvl. okno pro zápis kódu –zápis příkazů ve VBA –prostředí VBA se zobrazí též: ALT + F11 Nástroje, Makro, Editor jazyka VBA

29 hesova@pef.czu.cz29 Textové editory Hromadná korespondence –spojování hlavního dokumentu a databáze (může to být i tabulka založená ve Wordu, viz Pomocník hr. koresp.) Hlavní dokument může být: –dopis (tzv. formulářový, rozesílá se na řadu adres) –adresní štítky –obálky v těchto případech vzniká více dokumentů, každý z nich čerpá z 1 záznamu tabulky –katalog - čerpá ze všech záznamů

30 hesova@pef.czu.cz30 Textové editory vkládání slučovacích polí do hlav. dokumentu –jde o adresy a jména a další údaje z databáze osob –v místě polí se pak při slučování obou dokumnetů budou dosazovat konkrétní data z tabulky slučování hlav. dokumentu a databáze probíhá: –do nového souboru –rovnou na tiskárnu


Stáhnout ppt "Textové editory Software pro práci s textem –editory programů (součást balíků pro vývoj sw ) –editory textů- bohatší na funkce -Word."

Podobné prezentace


Reklamy Google