Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Textové editory Software pro práci s textem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Textové editory Software pro práci s textem"— Transkript prezentace:

1 Textové editory Software pro práci s textem
Informatika I Textové editory Software pro práci s textem editory programů (součást balíků pro vývoj sw ) editory textů- bohatší na funkce -Word editory webových stránek (HTML) - vizuální tvorba dokumentu HTML - Př.: Macromedia Homesite, MS FrontPage 2002 HTML soubor obsahuje formátovací značky + text + grafiku důležitá součást stránek WWW = hypertextové odkazy = skok na jiné místo dokumentu na jiný dokument (kdekoliv) Ing. Ivana Hesova, KIT ČZU

2 Textové editory software, který pracuje s textem jsou i:
programy OCR (Optical Character Recognition) rozpoznávají znaky textu na obr. textu sesnímaného scannerem, uloží je v ASCII kódu, text lze potom editovat (Recognita, FineReader) programy pro profesionální lámání textu (DTP) = vyšší úroveň Adobe Pagemaker Quark Xpress

3 Textové editory Kódování znaků – čeština A-01000001
historie - ASCII kód zpočátku 7 bitový, 8. bit měl funkci kontrolní stačilo pro anglickou abecedu později 8. bit = 128 nových pozic kódu využito pro národní abecedy každý jazyk využíval jinak horní část ASCII tabulky 6 různých kódování češtiny - pro každou platformu (operační systém) + domácí kód Kamenických

4 Textové editory Kódování znaků - čeština
naše kódovací tabulky (CP = code page): PC LATIN2 (CP 852) - tabulka pro MSDOS kód Kamenických - alternativa pro MSDOS CP používá MS Windows ISO LATIN2 - norma ISO, standard pro UNIX, Internet (CP 1250 vznikla z ISO) jiný znakový kód používají Macintoshe (Apple)

5 Textové editory Unicode
16 bitová kódovací tabulka pro znaky všech světových jazyků znaků Standard ISO/IEC 10646 4 byty = přes 2 miliardy znaků snad konečné schéma kódování znaků skládá se z řady kódovacích schémat schémata UCS (Universal Character Set) používají pevný počet bytů pro reprezentaci každého znaku

6 Textové editory Word - formátování dokumentu
Části dokumentu, které se formátují: odstavec stránka oddíl Stránka - viz Soubor, Vzhled stránky okraje, orientace na výšku, na šířku, číslování řádků, atd.

7 Textové editory Word - formátování dokumentu
Oddíl - založí se Vložit, Konec, Konec (zalomení) oddílu kdy automaticky vzniká nový oddíl: při změně velikosti stránky (pokud nastavím Od tohoto místa dále) převedu-li část textu na vícesloupcový formát při zapnutí nebo vypnutí číslování řádků

8 Textové editory Word - formátování dok. - odstavce Odstavcové styly
Styl je formátovací příkaz, kterým se najednou upravuje řada vlastností textu standardní styly (uloženy v šablonách, .DOT) vlastní styly (odvozené ze standardních, dědí jejich vlastnosti)

9 Textové editory Jiné dělení stylů:
znakové (nastavuje se pouze Písmo a Jazyk - pravopis) odstavcové (zahrnují též vlastnosti znaků)

10 Textové editory Word - formátování dokumentu - odstavce
Vlastnosti textu odstavce lze měnit: 1. pomocí horizontálního pravítka (tabulátorové zarážky, značky pro odsazování odstavce i okraje stránky) 2. pomocí nabídky Formát, Odstavec - v obou těchto případech se změna týká pouze aktuálního již zapsaného odstavce, případně vybraných odstavců záleží kdy změnu provádíme (zda před zápisem textu odstavce, nebo na již zapsaném textu)

11 Textové editory Word - formátování dokumentu - odstavce
3. pomocí nabídky Formát, Styl - pak už se týká změna všech odstavců v dokumentu psaných příslušným stylem, který upravujeme pokud uložíme změnu stylu do šablony, týká se i následných dokumentů připojených k šabloně může se týkat i starších dokumentů, pokud mají zaškrtnuto Automaticky aktualizovat styly a pokud je otevřeme

12 Textové editory Word - formátování dokumentu - odstav. styly
vlastnosti odstavce, které patří do stylu písmo - fonty (jsou definovány pouze tvary písma, ne velikost) rastrové (matice bodů, rychle se zobrazuje) vektorové (písmeno posloupnost vektorů, i oblé tvary z úseček) obrysové (písmeno = parametry křivek vložených mezi uzlové body)

13 Textové editory Word - odstavcové styly - co patří do stylu
odsazení (předsazení) odstavce vzhledem k nastaveným okrajům stránky odsazení (předsazení) prvního řádku odstavce řádkování mezery před a za odstavcem zarovnání textu v odst. (vlevo, vpravo, centrování, do bloku) chování na lomu stránky: vdovy a sirotci ( Kontrola osamocených řádků) svázané řádky (event. svázané odstavce)

14 Textové editory Kopírování stylů: ohraničení tabulátory mezi dokumenty
mezi šablonami z dokumentu do šablony ze šablony do dokumentu provádí Organizátor (viz např. Formát, Styl) též pomocí Formát, Galerie stylů (nemění se připojená šablona, jen aktivní dok.)

15 Textové editory Nadpisové styly 9 úrovní nadpisů
význam pro aut. tvorbu obsahu též pro práci v režimu Osnova, kde lze pracovat s textem sbaleným v rámci nadpisu lze tak „přeorganizovat“ kapitoly

16 Textové editory Šablona - obsahuje výchozí nastavení pro dokument (např. nastavení stránky) každý dok. spojen se šablonou, standardně se šablonou Normal.dot řada hotových šablon vytvářejí dokumenty stejného typu

17 Textové editory Co se ukládá do šablon: konstantní text + grafické objekty okraje stránky, pole (datum) odst. styly (nové a upravené styly se neukládají automaticky do Š, viz tlačítko Přidat….) upravené panely s ikonami upravené nabídky automatický text (rychlé vložení do dokumentu: zvolená zkratka + F3) makra

18 Textové editory Word - šablony
uložení Š - ve vyhrazeném adresáři pro Š změna: Nástroje, Možnosti, karta Umístění souborů, Uživatelské Š - volba adresáře, ze kterého se bude Š automaticky nabízet spolu s dalšími předdefinovanými Š Při otevření dok. se do něj zkopírují všechny styly ze Š pozdější změny v Š nemají na dok. vliv, pokud není v dokumentu zaškrtnuto „Automaticky aktualizovat styly dokumentu“

19 Textové editory Word - šablony
pak se kopírují styly do dokumentu při každém otevření znovu - = těsná vazba dokumentu na Š

20 Textové editory Word - textová pole (TP)
nezávislé objekty, v jiné vrstvě než text Vložit, Textové pole , nebo ikona v panelu pro Kreslení vkládá se do nich grafika nebo text lze přesunovat a měnit velikost jsou vidět pouze ve stránkovém zobrazení (případně v normálním s rozvržením) v normálním zobrazení nejsou vidět vůbec nepřizpůsobují se při vkládání textu, vidíme výřez, lze ale zvětšit

21 Textové editory Word - textová pole
dá se převést na rám (viz Formát, Textové pole….Převést na rám) rám je ve stejné vrstvě jako text, text ho může obtékat - u text. pole lze obtékání nastavit též rám přizpůsobuje velikost zapisovanému textu textové pole lze přenést před nebo za text (vodotisk) - vyberete TP, v nabídce vyvolané pravým tlačítkem - Pořadí, Přenést před (za) text

22 Textové editory Word - pole Co je pole - praktické příklady:
pole - dynamický prvek v dokumentu umožňuje vkládat hodnoty, které se po změnách mohou aktualizovat některé operace s polem jsou zautomatizovány, uživatel ani neví, že jde o pole (číslování odstavců) Co je pole - praktické příklady: obsah rejstřík autom. číslování - nadpisů, seznamů, stránek vzorce v tabulce i mimo ni (viz Vložit, Pole, = ….)

23 Textové editory Word - pole
Pozn.: vzorce v textu dokumentu používají označená místa, záložky, např. A+B (A,B jsou založená místa v dok., kde jsou čísla, která pak vzorec sčítá) slučovací pole - jména a adresy v hromadné korespondenci (HK) pole lze přepínat na kód, který je v pozadí, nebo na výsledek - ALT+F9 (nebo pravé tlač.) aktualizace pole ( např. při změně sčítaných hodnot ve vzorci) - F9 odpojení pole - CTRL+SHIFT+F9 (např.obsah)

24 Textové editory Word - zobrazení osnova
zde lze vybrat, do jaké úrovně nadpisů chci text vidět (je až 9 úrovní), zbytek textu se sbalí lze přeorganizovat sbalený text (přesunout kapitoly) práce s dlouhými dokumenty hlavní dokument a vnořené dok. hl. dok. může být i prázdný, má vazby na dok. vnořené (=samostatné soubory) vnořené dok. může používat i více hlavních dok. postup při spojování dílčích dok. v hlavním: 1. ikona Zobrazit hlavní dok. rozbalí dalších 6 ikon 2. z nich: ikona Vložit vnořený dok.

25 Textové editory - 24 Word - zobrazení osnova
spojování dílčích dok. v hlavním - pokračování 3. vybrat soubor (soubory) pro vložení 4. objeví se jako oddíly v hlavním dok. vnořený dok. se dá zamknout, pak nejde editovat zamčený je i tehdy, pokud ho otevřeme v samostatném okně (viz značka vlevo nahoře ) metoda dělení neúnosně dlouhého dok. na dílčí 1. přepnout na osnovu 2. označit blok k vyčlenění, musí začínat nadpisovým stylem 3. ikona Vytvoření vnořeného dok.

26 Textové editory - 25 Word - zobrazení osnova
metoda dělení dlouhého dok. na dílčí - pokrač. 4. jako jméno souboru se použije nadpis 5. soubor se zde objeví jako hypertextový odkaz např. při dalším otevření ikona Rozbalit/Sbalit vnořené dokumenty umožní prohlížet vnořený dok. přímo v hlavním dok. klik na odkazu (modře zbarvený) umožní prohlížet ho v samostatném okně

27 Word - makra 1. Záznam makra - pojmenovaná posloupnost akcí
Nástroje, Makro, Záznam makra pojmenovat makro vybrat šablonu pro uložení - Uložit M v….. Pozdější úpravy M lze provádět přímo v kódu M (Nástr., Makro, Makra, tlačítko Upravit) Co nelze zaznamenat v makru: pohyby myši výběr textu myší přiřazení hodnot cykly větvení

28 Word - makra 2. Zápis příkazů makra ve VBA (Visual Basic for Application) Nástroje, Makro, Makra (=ALT+F8) pojmenovat tlač. Vytvořit otevře se zvl. okno pro zápis kódu zápis příkazů ve VBA prostředí VBA se zobrazí též: ALT + F11 Nástroje, Makro, Editor jazyka VBA

29 Textové editory Hromadná korespondence Hlavní dokument může být:
spojování hlavního dokumentu a databáze (může to být i tabulka založená ve Wordu, viz Pomocník hr. koresp.) Hlavní dokument může být: dopis (tzv. formulářový, rozesílá se na řadu adres) adresní štítky obálky v těchto případech vzniká více dokumentů, každý z nich čerpá z 1 záznamu tabulky katalog - čerpá ze všech záznamů

30 Textové editory vkládání slučovacích polí do hlav. dokumentu
jde o adresy a jména a další údaje z databáze osob v místě polí se pak při slučování obou dokumnetů budou dosazovat konkrétní data z tabulky slučování hlav. dokumentu a databáze probíhá: do nového souboru rovnou na tiskárnu


Stáhnout ppt "Textové editory Software pro práci s textem"

Podobné prezentace


Reklamy Google