Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"— Transkript prezentace:

1 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“ Výukový program: Mechanik - elektrotechnik Název programu: Základy elektrotechniky 2.ročník Trojfázový proud Elektrizační soustava Vypracoval: Škarka Miloš Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Elektrizační soustava
Je vzájemně propojený soubor zařízení, která umožňují přenos el. energie od zdroje ke spotřebiči, při splnění požadovaných parametrů jako např. výkon, vzdálenost, co nejvyšší účinnost přenosu, co nejnižší úbytky napětí, jistota dodávky, stabilita kmitočtu, tvar křivky (sinusoida)

3 Co obsahuje elektrizační soustava
Zařízení pro přenos, transformaci a distribuci ke spotřebiteli měřící, řídící a zabezpečovací systémy vlastní spotřebiče energie výrobny ( elektrárny)

4 Požadavky na elektrizační soustavu
bezpečná - nesmí být příčinou požáru nebo ohrožení bezpečnosti spolehlivá - musí zaručit přenos výkonu na danou vzdálenost parametry (f, U, tvar křivky, zaručenou dodávku) hospodárná - z pohledu investičních nákladů, náklady na provoz a údržbu, musí mít co nejnižší výkonové ztráty

5 Blokové schéma el. soustavy
6kV TRANSFORMOVNA 400 (200) k V Rozvodna 22-35kV 0,4kV G 110 k V Výroba 6-25kV kV TRANSFORMOVNA 400 (200) k V 110kV 22-35kV 0,4kV G Přenosová soustava Distribuční soustava Transformací na vvn se výrazně snižují ztráty ve vedení Přenosové ztráty - dochází při jakémkoliv přenosu elektrické energie a jejich velikost je přímo úměrná impedanci přenosového vedení a kvadrátu protékajícího proudu. Platí Pz = ZI2, kde Pz je ztrátový výkon, Z je impedance vedení a I je protékající proud

6 Rozdělení a části přenosové soustavy
Elektrické výrobny (elektrárny ) - slouží k přeměně jakékoli energie na elektrickou Elektrické stanice - je to souhrn staveb a zařízení v uzlech elektrizační soustavy. Umožňují transformaci, rozvod se stejným napětím do několika směrů Elektrické sítě - soubor vzájemně propojených el. stanic a vedení pro přenos a rozvod el . energie . Dělíme je podle účelu na : přenosové ( nadřazené) pro dálkové přenosy o napětí 220kV a 400kV. distribuční pro rozvod z přenosové soustavy k odběratelům napětí je 110kV, 35kV, 22kV. Sítím 110kV se někdy říká primární, někdy mohou sloužit k přivedení výkonu do soustavy z elektráren o menším výkonu (vodní). průmyslové sem řadíme sítě o napětí 22kV, 10kV, 6kV a 0,4kV. místní přivádí el . energii přímo do místa odběru jejich napěťová úroveň je 0,4kV.

7 Elektrická vedení Jsou základním prvkem sítě, spojují dva její body a tvoří je soubor vodičů, izolace a konstrukčních částí pro mechanické upevnění. Základní dělení je na: venkovní - holá (na stožárech s izolátory) Venkovní vedení je téměř výhradně provedeno z holých vodičů upevněných prostřednictvím izolátorů z porcelánu, keramiky, skla případně speciálních plastů, na stožárové konstrukci. Ve zvláštních případech může být na venkovní vedení použito izolovaných vodičů kabelová- v zemi, na lávkách, na stožárech . Vodiče pro rozvod elektrické energie Úkolem vodiče je, vytvořit přesně určenou dráhu pro elektrický proud. Aby to bylo splněno, musí být vodič upevněn izolovaně od okolí. Materiál na vodiče musí být: - dobře elektricky vodivý - dostatečně pevný - hospodárný stožáry 400kV stožáry 110, 220kV

8 Popiš a vysvětli elektrizační soustavu
hlavní součásti elektrizační soustavy rozdíl mezi distribuční a přenosovou sítí na jakých napětích pracují jednotlivé sítě druhy elektrických vedení význam transformace napětí pro přenos

9 Popiš obrázek G G VYPOČÍTEJ ZTRÁTY VE VEDENÍ: Z=12Ω, I =10A
KOLIKRÁT SNÍŽÍME ZTRÁTY ZVÝŠÍME-LI NAPĚTÍ NA DVOJNÁSOBEK ? JAK LZE JEŠTĚ SNÍŽIT ZTRÁTY VE VEDENÍ ?

10 Použité zdroje www.wikipedia.cz www.ceps.cz
základy elektrotechniky 2, L.VOŽENÍLEK- F. STIBŮREK


Stáhnout ppt "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"

Podobné prezentace


Reklamy Google