Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ROZVOJE MĚST Regionalistika 1. Města – základní charakteristika Moderní centra ekonomiky, růstu, inovací Mladší forma osídlení Urbanizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ROZVOJE MĚST Regionalistika 1. Města – základní charakteristika Moderní centra ekonomiky, růstu, inovací Mladší forma osídlení Urbanizace."— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ROZVOJE MĚST Regionalistika 1

2 Města – základní charakteristika Moderní centra ekonomiky, růstu, inovací Mladší forma osídlení Urbanizace Charakteristické znaky měst Významná geografická poloha Funkční diverzifikace Cenné urbanistické struktury a architektura řady budov 2

3 Aktuální problémy rozvoje měst Demografické procesy Desurbanizační procesy Konkurenční nabídka klade velké nároky na flexibilitu a inovativnost města (značka města) Delokalizace průmyslu, úpadek malých firem Finance Sociální prostředí, bezpečnost ŽP Podpora rozvoje kultury – image a atraktivita města Řešení: důraz na konkurenceschopnost, efektivnost a hospodárnost 3

4 Řešení : Gentrifikace Revitalizace degradovaných obytných čtvrtí v městských centrech Zhodnocování bytů a domů ve středu měst nebo průmyslových zónách Následná změna struktury jejich obyvatel Příchod ekonomicky silnějších obyvatel Nová sociální skupina – yuppies (gentrifikanti): Yuppies = mladí, úspěšní - bohatí, svobodní či nesezdaní a bezdětní s dlouhou a pružnou pracovní dobou, alternativní způsob života Módní záležitost – návrat do historických měst a jejich čtvrtí se specifickou architekturou Cena nemovitostí Vytváření míst pro vzájemná setkávání Výsledkem je vyšší úroveň některých degradovaných čtvrtí v městských centrech, protihráč suburbanizace, sociální mix obnova a reanimace městských částí 4

5 Proces gentrifikace 5 Hamburk, Berlín a další Glasgow Grenoble, Ženeva Ostrava Praha – Smíchov, Vysočany, Holešovice

6 Příklad : Holešovice 6

7 7

8 8

9 Řešení : orientace investic 9 Cíl: Reurbanizace Plánování prostorového uspořádání města: ideální město Veřejná doprava Parkování Zeleň Veřejný prostor Sociální prostředí- diverzita sociálních skupin, budování sociální soudržnosti, dialog mezi různými sociálními a kulturními skupinami Brownfields (kontaminované areály opuštěných podniků a starých skládek) ŽP – odpady, recyklace, energetika

10 Řešení: city management Nové metody a postupy, které povedou k vytváření, resp. posilování konkurenční pozice měst – dlouhodobý horizont Aktivizace vlastních zdrojů Od „správy“ k „Vládnutí“ procesní souhra lokálních aktérů, která umožňuje prosazení rozvojových konceptů, generuje nové projektové myšlenky a úspěšnou pozici „podnikajícího města“ a jeho produktů v meziregionální konkurenci Role obce – ne „řídit“, ale „usměrňovat“, „umožňovat“ rozvoj území model lokálního rozvoje, jehož těžiště leží v utvářecí, jednací a projektové orientaci lidský kapitál, kreativní prostředí, propojení (koncept sítí), konsensus a kooperace aktivizování lidského kapitálu regionu, jeho posilování a zhodnocování ve prospěch regionálního a lokálního rozvoje 10

11 Řešení: marketing Komplexní přístup k řízení rozvoje měst, který zahrnuje také propagaci a komunikaci měst s veřejností Chápe město a všechny jeho nabídky (veřejné služby, atd.) jako tržní produkty :sledování poptávky! Občané, ale i podnikatelé a další aktéři jsou vnímáni jako spolutvůrci, na jedné straně, ale také jako cílové skupiny či příjemci, na straně druhé Komunální politiku je zapotřebí vytvářet s lidmi pro lidi Zákaznický pohled na město Změna přístupů a schopnosti aktérů měst přizpůsobovat se měnícím se podmínkám makroprostředí Nabídnout produkt, který bude ojedinělý!!! – praxe českých měst 11

12 Aktuální přístupy k řešení problémů měst 12 Nekoordinovaný, diverzifikovaný přístup Akademická rovina urbanistů a územních plánovačů Dle iniciativy jednotlivých měst MMR, MD, MŽP, MK a další Bytová politika, doprava, parkování Role nadnárodních fondů Vize rozvoje jsou obecné, nespecifikující - priorit je mnoho a tedy vlastně žádné ► Nízká je úroveň kooperace, komunikace a partnerství při rozvoji měst a krajů obecně (mezi rozvojovými aktéry navzájem i uvnitř mezi jednotlivci) ► Kritická evaluace a zpětnovazební komunikace se zpravidla nevyužívá nebo jen formálně ► Většinou nechuť inovovat a „učit se“, inspirovat se; důraz na rutinní praxi

13 Hra CITy One - IBM 13 napodobuje reálné podnikatelské, ekologické a logistické problémy současných měst scénáře transformace měst v různých odvětvích: např. alternativní energie, řízení dopravního provozu, nakládání s vodou, bankovnictví apod. zvolit nejlepší způsob, jak vyvážit finanční, ekologické a sociologické zájmy města


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ PROBLÉMY ROZVOJE MĚST Regionalistika 1. Města – základní charakteristika Moderní centra ekonomiky, růstu, inovací Mladší forma osídlení Urbanizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google