Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDSTAVENÍ FIRMY HUMAN´S Koučování Terapie Psychologie Poradenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDSTAVENÍ FIRMY HUMAN´S Koučování Terapie Psychologie Poradenství"— Transkript prezentace:

1 PŘEDSTAVENÍ FIRMY HUMAN´S Koučování Terapie Psychologie Poradenství
Výcviky Prezentace Workshopy Human´S, Před Skalkami I./ 224, Praha 10, Tel.: , Petr Pavlík - Human´S, Před Skalkami I./ , Praha 10, tel.: ,

2 PROFIL FIRMY Rozvíjíme potenciál a pomáháme dosahovat lepší výkonnosti Human´S je vzdělávací a konzultační firma zabývající se rozvojem lidského potenciálu a výkonnosti v systémech organizací a jednotlivců. Využíváme praktické zkušenosti z oblasti firemního poradenství, systemického koučování a psychoterapie. Naše aktivity: poradenství konzultace vzdělávaní workshopy a prezentace psychologie a terapie systemické koučování. Orientujeme se výhradně na dlouhodobou spolupráci s našimi klienty založenou na vzájemné úctě, důvěře a respektu. 1

3 PROFIL FIRMY Vysoká profesionalita a programy na míru týmům i jednotlivcům Podílíme se na přípravě a rozvoji lidských zdrojů v oblastech vrcholového managementu, středního managementu, obchodu a marketingu, administrativního personálu. Naši silnou stránkou je vysoká profesionalita, variabilita, příprava projektů a tréninkových programů dle potřeb a přání zákazníka, práce na objednávkách, společných zakázkách jednotlivců, týmů i celé firmy. Přístupy se projevují zejména v posunu od pouhého předávání znalostí a dovedností ke skutečnému „pomáhání“ jednotlivým účastníkům v jejich profesionální i osobní kariéře. Pomáháme vytvářet dlouhodobé vize, strategie, cíle a kariérové plány Naše profesionalita nekončí ukončením výcviku, jednorázovou pomocí. My posouváme hranice spolupráce, důvěry a etiky mnohem dále, pomáháme vytvářet dlouhodobé vize, strategie, cíle a kariérové plány, poskytujeme dlouhodobou zpětnou vazbu, reflexi a supervizi jejich každodenní práce. Tyto přístupy nám i klientům dovolují nahlížet na jednotlivce i týmy jinými měřítky, nabízí mnoho cest a mnoho způsobů, které posouvají firemní kulturu efektivněji a rychleji ke stanoveným cílům. 2

4 POSLÁNÍ A ÚKOLY Naším posláním je podpora a rozvoj kvality lidského potenciálu ve firmách. Kooperace a nastavení personalistiky, vzdělávání s odborníky v jednotlivých oblastech, realizace dlouhodobých projektů a jejich praktické zavádění včetně návaznosti na osobní a kariérové růsty, systémy hodnocení, zpětné vazby a reflexe. Podílíme se na rozvoj a realizaci teoretické, metodologické a praktické základny, vytváříme vlastní nebo firemního know-how, rozvíjíme a aplikujeme vlastní produkt e-learningu. Spolupracujeme s internímu lektory a personalisty nad dlouhodobými strategiemi vzdělávání a kariérových růstů jednotlivců, týmů i celé společnosti. Pomáháme vytvářet interní vzdělávací materiály, pomáháme lektorům v jejich profesionalitě a praktické aplikaci získaných poznatků v jejich každodenní praxi. 3

5 PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY Dlouhodobý systematický proces vzdělávání Příprava vzdělávání a částečně personalistiky, osobní rozvoj zaměstnanců, kariérový růst v návaznosti na vize a cíle společnosti, měření vzdělávacích aktivit, vhodnost jednotlivých měření pro potřeby společnosti. Mapování současného firemního systému - diagnostika Implementace nových poznatků, směrů a možnosti na stávající funkční model. Vycházíme z toho, co už má firma zaběhlé a my pouze efektivně, účelně a hospodárně aplikujeme jiné možnosti. Assessment centra Podílíme se na výběru a vhodnosti uchazečů na jednotlivé pozice a doporučujeme další možné varianty, postupy. Pracovní a osobnostní potenciál lidí Popisy a nastavení pracovních pozic, zodpovědnosti a kompetence, znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro danou pozici. Individuální pohovory, měření, dotazníky, posuzovací stupnice, diagnostika. Projektové řízení, týmová práce Sestavení týmu pro jednotlivé projekty, nastavení projektových kritérií, týmové role a jejich význam pro práci. 4

6 PEOFESIONÁLNÍ SLUŽBY Příprava tréninkových a vzdělávacích materiálů Spoluvytváření školících materiálů pro interní potřeby, předávání know - how lektorům, příprava workshopů, firemních standardů. Školení firemních týmů na komunikaci, obchod, vyjednávání, péči o zákazníky, time management, týmovou práci, vedení a řízení lidí, delegování, koučování, mentorování, vedení porad apod. E-learning vzdělávání Vlastní, speciálně vytvořený program hodnocení, testování a vzdělávání zaměstnanců. Nalezne využití v obchodě, službách, provozu, u středního a vrcholového managementu. Je aplikovatelný na firemní potřeby, je jednoduchý a umí poskytnout velkou míru variability jednotlivých testování. Individuální školení Školení jednotlivců na předem zadané témata. Časová i finanční variabilita (obchod, služby, střední i vrcholový management). Prezentace a firemní workshopy Prezentace zadaných tématických celků na poradách, výjezdních zasedáních firem, seminářích apod. Systemický přístup Intervence a poradenství, sebereflexe, reflexe, koučování týmů i jednotlivců. Práce se sebou, změna myšlení, obrat v jazyce, práce s kontexty a designem společnosti. Využití systemiky v běžné dennodenní praxi. 5

7 SYSTEMICKÉ KOUČOVÁNÍ …… aneb s koučováním nejdál a nejefektivněji dojdeš Proč systemické koučování? Forma spolupráce je velmi blízká systemické terapii – krátké terapii, kde se výrazně počítá se spolupráci koučovaného. Zaměřuje na současnost a podněcuje koučovaného k vlastnímu myšlení, klade se důraz na změnu myšlení a komunikace. Cílem takového koučování může být: posílení manažerského sebevědomí, obranyschopnost v konku -renčním boji, zdokonalení způsobů řízení a komunikace, posílení efektivního a dynamického myšlení, práce se sebou sama; jednoduchost v řešení komplikovaných situací; práce s „jazykem“; orientace na cíle a jejich jasná formulace; práce s reflexí a zpětnou vazbou; systemické koučování jednotlivce a skupiny; vedení rozhovorů, hodnotící pohovory; naučení a využívání toho, co lidé říkají; nabídka spolupráce a přebírání kontroly; práce s konstruktivními otázkami; práce s bezpečím. Jedním se základních cílů je změna vašich myšlenkových pochodů, jednoduchost a efektivita rozhodování, změna postoje. Pomocí koučování budete schopni nahlédnout na jednotlivce i týmy, budete schopni jim efektivně pomoci v řešení jejich situací pracovních, ale i soukromých. 6


Stáhnout ppt "PŘEDSTAVENÍ FIRMY HUMAN´S Koučování Terapie Psychologie Poradenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google