Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Transparency International - Czech Republic1 Veřejné zakázky nevládním pohledem David Ondráčka, M.A. Transparency International ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Transparency International - Czech Republic1 Veřejné zakázky nevládním pohledem David Ondráčka, M.A. Transparency International ČR."— Transkript prezentace:

1 Transparency International - Czech Republic1 Veřejné zakázky nevládním pohledem David Ondráčka, M.A. Transparency International ČR

2 Transparency International - Czech Republic2 TI – veřejné zakázky v praxi Odhad ročních ztrát kvůli neefektivitě a neprůhlednosti ≥≥≥ ≥≥≥ 32 mld. Kč (z roku 2005) Index transparentnosti trhu veřejných zakázek: přes otevřené soutěže jde méně než 1/3 zakázek zakázky malého rozsahu tvoří více než polovinu zakázek rychle roste objem zakázek přes jednací řízení bez uveřejnění Monitoring zakázek tzv. obecních firem (obchází masivně zákon)

3 Transparency International - Czech Republic3 Postřehy z poslední doby Veřejné zakázky v ČR nefungují ideálně – shodují se výzkumy mezi zadavatel, dodavateli, odborníky i veřejností Hlavní cíl a smysl veřejných zakázek: maximálně efektivní a hospodárné zajišťování veřejných služeb za udržení elementárního rovného přístupu k soukromým subjektům ≥≥≥ Je náš systém schopen takovým zakázkám bránit? Lze to vůbec právně řešit (ÚOHS nežije ve vzduchoprázdnu, politické priority hrají roli) Příklady:  Dálnice D8  Sportovní hala v Karlových Varech („česká losovačka“)  Elektronické mýtné  Zlín

4 Transparency International - Czech Republic4 Co změnit? Možné úpravy systému podle TIC Pravidla: - snížit limit pro zakázky malého rozsahu (1.000.000 Kč) + povinnost vždy oslovit aspoň 3 uchazeče - nekvantifikovatelná kritéria – maximálně 20% váhu Informace: - obecní firmy – jednoznačně zařadit mezi povinné subjekty - informační systém VZ – zpřehlednit, vynucovat povinnost - obchodní tajemství – zabránit jeho nadužívání Kontrola: - ÚOHS - stroj na rozhodnutí, předefinovat roli, nehrát u zdi (využívat rušení zakázek, vyvozovat odpovědnost za pochybení) - NKÚ – kontrola hospodaření krajů a obcí v samosprávné působnosti Represe: - černé listiny - vyřazení za hrubé porušení profesionality, odsouzené trestné činy - trestní odpovědnost právnických osob - účinnější vyšetřování trestných činů (agenti, speciální soud)

5 Transparency International - Czech Republic5 Nové výzvy - PPP Rafinovanost konceptu PPP je možné využít pouze za splnění několika předpokladů (kvalita institucionálního prostředí, podoba konkrétních projektů a jejich smluvní ošetření) Veřejný sektor na PPP zatím není připraven (průzkum TIC z ledna 2007) Rizika: Politický populismus – nekvalitní výběr projektů Veřejné zadlužení Nerovnoměrné rozdělení rizik Průhlednost (nekorupčnost) výběru - výběr poradců pro některé pilotní projekty byl problematický a soutěže na koncesionáře ještě vůbec nezačaly

6 Transparency International - Czech Republic6 Jak dál v PPP - doporučení TIC  Vyhodnotit fungování konceptu PPP v ČR před jeho masivnějším rozvojem. Vhodné je nezahajovat další projekty, ale soustředit se na nastavení pilotních. Po nejméně pěti letech by mělo dojít k nezávislému (externímu) vyhodnocení fungování a následně teprve k zahájení další vlny projektů.  Je nutné se zaměřit na podrobný monitoring jednotlivých subjektů (prováděný například ÚOHS, NKÚ nebo i nevládním sektorem). Zvláštní pozornost je nutné věnovat projektům v kompetenci Ministerstva dopravy, které v minulých letech prokázalo nekompetentní přístup v této oblasti. Bylo by vhodné, aby MD realizovalo pouze jeden projekt, neboť fiskální rizika jsou značná.  Otevřít velkou ekonomickou i politickou debatu, jak dále s PPP (vyhnout se jednostrannému pojetí) – argumentovat vyváženě

7 Transparency International - Czech Republic7 Děkuji za pozornost David Ondráčka, M.A. ondracka@transparency.cz www.transparency.cz


Stáhnout ppt "Transparency International - Czech Republic1 Veřejné zakázky nevládním pohledem David Ondráčka, M.A. Transparency International ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google