Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.rrajm.cz 1 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy OP přeshraniční spolupráce 2007-2013 Rakousko – Česká republika Vladimír Gašpar, ředitel RRA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.rrajm.cz 1 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy OP přeshraniční spolupráce 2007-2013 Rakousko – Česká republika Vladimír Gašpar, ředitel RRA."— Transkript prezentace:

1 1 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy OP přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika Vladimír Gašpar, ředitel RRA JM EVROPSKÉ FONDY A MOŽNOSTI JEJICH VYUŽITÍ V MSP 24 duben 2007, Lázně Hodonín

2 2 Zaměření prezentace  Podporované území  Typy a aktivity projektů – priority a opatření  Vhodní příjemci  Finance  Implementační orgány

3 3 Podporované území Česká republika – NUTS III  jižní Morava  Vysočina  jižní Čechy Rakousko – NUTS III  Waldviertel  Weinviertel  Okolí Vídně - sever  Mühlviertel  Vídeň Z důvodů intenzivní přeshraniční spolupráce mezi regiony, bylo dle článku 21 nařízení Evropského parlamentu a rady k ERDF rozšířeno podporované území o: Horní Rakousko Linz –Wels, Innviertel, Dolní Rakousko Mostviertel–Eisenwurzen, St. Pölten

4 4 Podporované území Podporované regiony na česko- rakouské hranici

5 5 Priority a opatření PRIORITA P1 socioekonomický rozvoj, transfer know-how a cestovní ruch P2 regionální dostupnost a udržitelný rozvoj P3 technická asistence OPATŘENÍ 1. infrastruktura a služby pro podnikání a inovace doprava a regionální dostupnost 2. cestovní ruch, kultura a volnočasové aktivity životní prostředí, prevence rizik a územní plánování 3. rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělání a rozvoj kvalifikace udržitelné sítě a institucionální struktury pro spolupráci 4. sociální integrace, prevence zdravotních a sociálních rizik

6 6 Financování  Maximální podíl prostředků ERDF 85%  Minimální vlastní spolufinancování 10 %  Maximální podíl státního rozpočtu 5% způsobilých výdajů projektu

7 7 Způsobilé výdaje  Výdaje v souladu s legislativou EU i ČR  Výdaje musí být přiměřené (ceny v místě a čase obvyklém), nezbytné, vynaloženy hospodárně, účelně a efektivně  identifikovatelné a prokazatelné (účetní doklady)  Výdaje musí byt zaplaceny a zaplacení doloženo před proplacením  Není možné zpětné financování již ukončených projektů

8 8 Způsobilé výdaje Časový rámec:  a/ výdaje vzniklé před registrací projektu do IS - výdaje po , max. 5% celkových způsobilých výdajů, charakter přípravných nákladů  b/ výdaje vzniklé po registraci do IS - výdaje po registraci do IS tj. po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti projektu - Konečný termín způsobilosti výdajů –termín předložení závěrečné žádosti o platbu (nejpozději před )

9 9 Velikost projektů Velké projekty ERDF 85 % Min EUR Max - vrchní hranice není omezená (průměr cca tisíc EUR) Fond malých projektů (Dispoziční fond) ERDF 85% Min. hranice ERDF EUR Max. hranice ERDF EUR Max. hranice projektu – EUR Umožňuje „tzv. měkké“ i malé infrastrukturní projekty

10 10 Výběr projektů  Bude uplatňován tzv.“Lead partner princip“, obdobně jako nyní u projektů INTERREG IIIB a IIIC.  Mělo by být dosaženo těsnější spolupráce mezi partnery, kdy vedoucí partner převezme hlavní odpovědnost za projekt i bude nárokovat peníze pro celý projekt a pro všechny partnery.  Hlavní úlohu při výběru projektů převezme Monitorovací výbor

11 11 Kritéria Všechny projekty budou muset splnit minimálně dvě z následujících kritérií:  Společné plánování projektu  Společná implementace  Společní zaměstnanci  Společné financování

12 12 Příjemce Definice vhodného příjemce Vhodným příjemcem je právnická osoba: a) veřejnoprávní nebo b) ovládána veřejnoprávními subjekty nebo c) založená nikoli k dosažení zisku (nezisková )

13 13 Příjemce  Stát (Česká republika) resp. Organizační složka státu  Územní samospráva (a její organizační složka)  Příspěvková organizace  Komory – zájmová samospráva  Školská právnická osoba  Veřejná vysoká škola

14 14 Příjemce  Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení  Veřejná výzkumná instituce  Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  Obecně prospěšná organizace

15 15 Příjemce  Zájmové sdružení právnických osob  Občanské sdružení  Organizační jednotka sdružení  Nadace a nadační fond  Církev a náboženská společnost  Státní podnik  Akciová společnost (podmínka 80% účast pro 1.,2. a 4.)  Společnost s ručením omezeným (podmínka 80% účast pro 2. a 4.)

16 16 Operační program – rozdělení finančních prostředků

17 17 Alokace Fond malých projektů Jižní Morava3,1 MEUR Vysočina1,112 MEUR Jižní Čechy2,7 MEUR Celkem6,912 MEUR

18 18 Implementační struktury  Řídící orgán – úřad Dolnorakouské vlády (sídlo St.Polten)  Národní orgán – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  Společný technický sekretariát – výběrové řízení 05/2007 (sídlo Brno)  Certifikační orgán – úřad rakouského spolkového kancléřství  Auditní orgán – úřad spolkového kancléřství

19 19 Implementační struktury  Regionální subjekty (Zprostředkující místa) na rakouské straně - úřad Dolnorakouské vlády St. Pölten – úřad Hornorakouské vlády – Linz – úřad vlády země Vídeň  Regionální subjekty (Zprostředkující místa) na české straně – Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad kraje Vysočina, Krajský úřad Jihočeského kraje  Centrální monitorovací systém – ERP Funds, Vídeň  Kontrola I. stupně - Centrum pro regionální rozvoj – pobočky Jihovýchod a Jihozápad  Monitorovací výbor

20 20 Otevřené otázky:  Společný technický sekretariát  Využívání a financování technické asistence  Využívání a způsob administrace fondu malých projektů  Monitorovací systém  Hodnocení/evaluace projektů  Programový manuál a příručky pro uživatele  Délka trvání jednotlivých projektů  Zahájení faktické realizace programu

21 21 Děkujeme za pozornost! Regionální rozvojová agentura jižní Moravy JUDr. Vladimír Gašpar ředitel Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ Brno Tel./fax: Tel:


Stáhnout ppt "Www.rrajm.cz 1 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy OP přeshraniční spolupráce 2007-2013 Rakousko – Česká republika Vladimír Gašpar, ředitel RRA."

Podobné prezentace


Reklamy Google