Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací programy a školící akce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací programy a školící akce"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací programy a školící akce
Alena Weberová

2 Celkový přehled nabídky
Vzdělávací programy Školící akce Workshopy pro vedení příspěvkových a neziskových organizací

3 Základní informace Vzdělávání probíhá přímo v organizaci
Minim. počet účastníků je 5, max. 25 účastníků Vzdělávací programy jsou akreditovány min. na 6 vyuč. hodin, školící akce na 4 vyuč. hod. Základní cena programu je 5.000,- Kč (při dojezdu do 70 km, při delší vzdálenosti se cena upravuje) Pro malé kolektivy (např. pečovatelská služba) - lze upravit počet účastníků i cenu Možnost školení ve všední dny (odpoledne i dopoledne) i víkend, podle potřeb organizace          

4 Přehled vzdělávacích programů (akreditovaných MPSV)
Práce klíčových pracovníků – akreditace MPSV Osobnost pečovatele v zařízení sociálních služeb – akreditace MPSV Klient s mentálním či jiným zdravotním postižením v sociálních službách – akreditace MPSV Práce s problematickým klientem – akreditace MPSV Psychologie stáří – akreditace MPSV Klient s kombinovaným zdravotním postižením – akreditace MPSV Pohled na klienta a práce s ním pro sestavování IP – akreditace MPSV Rozvoj finančních dovedností I. (pro prac. přímé péče) – akreditace MPSV

5 Práce s bolestí klienta – akreditace MPSV
Rozvoj finančních dovedností II. (pro soc. pracovníky) – akreditace MPSV Práce s bolestí klienta – akreditace MPSV Sociální komunikace v pomáhající profesi – akreditace MPSV Týmová spolupráce v sociálních službách – akreditace MPSV Management sociálních služeb (pro soc. pracovníky) - akreditace MPSV Projektový management v sociálních službách (pro soc. pracovníky) – akreditace MPSV Problematika PR a fundraisingu (pro soc. pracovníky) – akreditace MPSV Psychosociální výcvik – podáno k akreditaci k

6 Seznam lektorů Ing. Simona Bejčková – ekonom, projektový manažer, prezidentka Komory evropských Poradců Mgr. Kristýna Kopečná – psycholog Alena Weberová – sociální pracovník, speciální pedagog, konzultant pro osobnostní rozvoj

7 Práce klíčových pracovníků – akreditace MPSV
Kdo je klíčový pracovník Zásady práce KP Kompetence a odpovědnost KP Přenos informací v týmu Spolupráce Práce KP s uživatelem Tvorba plánu, aktualizace a hodnocení s uživatelem Min. akreditovaná doba výuky – 6 hod./ 45min. Lektor - Alena Weberová Cíl programu – ukotvit v klíčových pracovnících jejich zodpovědnost při práci s klientem

8 Osobnost pečovatele v zařízení sociálních služeb – akreditace MPSV
Typy a charakteristika osobnosti Faktory ovlivňující osobnost Vliv osobnosti na práci s klientem Emocionalita Jak se svou osobností pracovat pro kvalitu péče Min. akreditovaná doba výuky – 6 hod./ 45min. Lektor - Alena Weberová Cíl programu – pochopení charakteristik typů osobnosti, jak s tím pracovat a využívat při práci s klientem

9 Klient s mentálním či jiným zdravotním postižením v sociálních službách – akreditace MPSV
druhy zdravotních postižení potřeby zdravotně postižených, jejich možnosti dle postižení a rozdíl v přístupu k nim přístup ke klientovi se zdravotním postižením v zařízení sociálních služeb vznik a příčiny mentální retardace nápadnosti v chování mentálně postižených a jejich vývoj osobnost mentálně postižného socializace mentálně postižených práva klientů při zbavení způsobilosti k právním úkonům či zbavení způsobilosti v návaznosti na Standardy kvality Min. akreditovaná doba výuky – 6 hod./ 45min. Lektor - Alena Weberová Cíl programu – umět rozlišit zdravotní postižení, potřeby podpory klientů dle druhu postižení a druhy přístupů k nim

10 Práce s problematickým klientem – akreditace MPSV
Rozdělení klientů (nespolupracující, agresivní, závislý, nedobrovolný, depresivní…….) Techniky ke zvládnutí situace Podpora klienta v krizové situaci Nalezení a následné předcházení krizovým situacím Rozbor konkrétní situace Diskuse Min. akreditovaná doba výuky – 6 hod./ 45min. Lektor – Mgr. Kristýna Kopečná, Alena Weberová Cíl programu – seznámit účastníky s druhy problematických klientů a předat návody k zvládnutí klientů a situace

11 Psychologie stáří – akreditace MPSV
Typologie stáří Změny procesů ve stáří (biologické, sociální, pracovní, psychologické) Stáří a sexualita Stáří a patologické jevy Podpora seniora Rozbor konkrétní situace Diskuse Min. akreditovaná doba výuky – 6 hod./ 45min. Lektor – Mgr. Kristýna Kopečná, Alena Weberová Cíl programu – seznámit účastníky s problematikou stáří, na změny u klientů, rozbory konkrétních situací při práci s uživateli

12 Klient s kombinovaným zdravotním postižením – akreditace MPSV
druhy zdravotních postižení a jejich možné kombinace rozpoznání nejtěžšího postižení z kombinace u klienta potřeby zdravotně postižených, jejich možnosti dle postižení a rozdíl v přístupu k nim přístup ke klientovi se zdravotním postižením v zařízení sociálních služeb dovednost k analyzování míry podpory u klienta socializace zdravotně postižených práva klientů při zbavení způsobilosti k právním úkonům či zbavení způsobilosti v návaznosti na Standardy kvality Min. akreditovaná doba výuky – 6 hod./ 45min. Lektor - Alena Weberová Cíl programu – umět rozlišit nejzávažnější z kombinovaného zdravotního postižení klienta, naučit se analyzovat míru podpory u klientů s kombinovaným zdravotním postižením a umět s nimi pracovat

13 Pohled na klienta a práce s ním pro sestavování IP – akreditace MPSV
zjišťování možností a schopností klienta míra potřebné podpory klienta zdroje a metody zjišťování přání a osobní cíl klienta zaznamenávání informací kroky k naplnění osobního cíle klienta Min. akreditovaná doba výuky – 6 hod./ 45min. Lektor - Alena Weberová Cíl programu – získat dovednosti pro práci klíčového pracovníka k pohledu na klienta, k práci s ním a s IP

14 Rozvoj finančních dovedností I. (pro prac
Rozvoj finančních dovedností I. (pro prac. přímé péče) – akreditace MPSV Co jsou to peníze, k čemu slouží Vystupování a finanční jistota v jednání Znalost peněžních toků v rodině, v organizaci Peníze v praxi, základní dovednosti hospodaření s vlastními či svěřenými finančními prostředky Peníze jako nástroj blahobytu Rozvoj finanční gramotnosti ve vazbě na rozvoj osobnosti, organizace, kolektivu Rozvoj osobnosti v důsledku finančních dovedností Základy bankovních produktů ve vazbě na osobu, rodinu, organizaci Důsledek finanční gramotnosti je rozvoj klíčových kompetencí pracovníka v organizaci a vůči klientům Min. akreditovaná doba výuky – 6 hod./ 45min. Lektor – Ing. Simona Bejčková, Alena Weberová Cíl programu – cílem programu je získat finanční a ekonomické znalosti, rozvoj klíčových kompetencí, zvýšení základních dovedností a podpory klientů

15 Rozvoj finančních dovedností II. (pro soc
Rozvoj finančních dovedností II. (pro soc. pracovníky) – akreditace MPSV Vystupování a finanční jistota v jednání Rozvoj finančních a právních dokumentů ve vazbě na finanční prostředky a jejich hospodárnost Analýza finančních nástrojů ve vazbě na kompetence pracovníka Předluženost, konsolidace a další nástroje využitelné u jednotlivců či skupin klientů Dovednosti k sestavení rozpočtu, seznámení s možnými nástroji konsolidace, jak předcházet předluženosti, jak bránit seniory před nekalou reklamou v důsledku z které mnohdy vzniká předluženost Co jsou to exekuce, jak vznikají, jaké jsou možnosti Min. akreditovaná doba výuky – 6 hod./ 45min. Lektor – Ing. Simona Bejčková, Alena Weberová Cíl programu – získání dovedností v rámci finančních nástrojů, naučit se sestavit rodinný rozpočet, jak eliminovat související ekonomické a celospolečenské jevy

16 Práce s bolestí klienta – akreditace MPSV
Vymezení a charakteristika bolesti Fyziologie bolesti Akutní bolest Chronická bolest Rozlišení akutní a chronické bolesti Chování a role uživatele Emocionální rekce uživatele Bolest a lidské tělo Min. akreditavaná doba výuky – 8 hod./ 45min. Lektor - Alena Weberová Cíl programu – porozumět chování uživatele ovlivněného bolestí, vědět jak s tím pracovat a využívat to při práci s uživatelem.

17 Sociální komunikace v pomáhající profesi – akreditace MPSV
Osobnostní nároky a profesní kompetence pracovníka Úvod do komunikace Neverbální komunikace Verbální komunikace Aktivní naslouchání Rozhovor Přístupy u svízelných typů Syndrom pomáhajících a syndrom vyhoření Min. akreditovaná doba výuky – 8 hod./ 45min. Lektor - Alena Weberová Cíl programu - seznámit účastníky s nejnosnějšími kompetencemi jejich profese, osvojení si informací z oblasti komunikace při práci s uživatelem, vedení rozhovoru.

18 Týmová spolupráce v sociálních službách – akreditace MPSV
Charakteristiky a komunikace v týmu Cíle týmu, role v týmu a efektivita týmu Procesy a překážky týmové spolupráce, konflikty a vedení v týmu Týmová spolupráce v sociálních službách Týmová spolupráce při naplňování standardů kvality sociálních služeb Min. akreditovaná doba výuky – 8 hod./ 45min. Lektor – Alena Weberová Cíl programu: Budování a řízení týmu sociálních služeb, rozvoj týmové spolupráce a kvality péče.

19 Management sociálních služeb (pro soc. pracovníky) – akreditace MPSV
Hlavní manažerské úkoly a specifika práce vedoucího úseku v neziskové organizaci/sociálních službách Které jsou klíčové manažerské dovednosti potřebné pro práci manažera v NNO/ sociálních službách? Jak je rozvíjet? Jak motivovat zaměstnance v neziskovém sektoru a pracovat s dobrovolníky? Rozvoj jako jeden ze základních kamenů motivace a zvyšování výkonu:Jak vytvářet efektivní rozvojové plány pro sebe i své podřízené? Vztahy NNO a veřejné správy, Vize, cíle, strategie a plánování NNO jako poskytovatele sociální služby Min. akreditovaná doba výuky – 8 hod./ 45min. Lektor – Ing. Simona Bejčková, Alena Weberová Cíl programu: Získání základních manažerských dovedností sociálního pracovníka jako vedoucího sociálního úseku organizace poskytující sociální služby (vedení podřízených, ale i klientů a uživatelů).

20 Projektový management v sociálních službách (pro soc. prac
Projektový management v sociálních službách (pro soc. prac.) – akreditace MPSV Dotační podpora projektů v oblasti potřeb sociálních služeb, obcí a měst. Možnosti využití zdrojů EU pro sociální oblast. Regionální operační programy Oblasti, formy a příjemci podpory Podporované aktivity: podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů a dalších subjektů v oblasti sociálních služeb a integrace Min. akreditovaná doba výuky – 8 hod./ 45min. Lektor – Ing. Simona Bejčková, Alena Weberová Cíl programu: Získání základních dovedností a kompetencí pro psaní, vedení a řízení projektů v sociálních službách.

21 Problematika PR a fundraisingu (pro soc. prac.) – akreditace MPSV
Verbální a neverbální komunikace, Komunikační dovednosti v praxi – vyjednávání, moderování a lektorování Komunikace s médii, Příprava a distribuce tiskové zprávy. Příprava veřejného vystoupení a prezentace, Osobnost mluvčího – dobrý řečník a vyjednávač Financování, fundraising a podnikání v sociálních službách. Základní pravidla fundraisingu, motivace dárců, dlouhodobý rozvoj organizace Min. akreditovaná doba výuky – 8 hod./ 45min. Lektor – Ing. Simona Bejčková, Alena Weberová Cíl programu: Získání základních dovedností a kompetencí k oslovování veřejnosti, dárců a médií, financování a podnikání v sociálních službách.

22 Psychosociální výcvik – podáno k akreditaci k 24.2.2012
Sebepoznání a rozvoj sebeúcty Rozvoj komunikačních dovedností Rozvoj kreativního myšlení, Relaxační techniky Rozvoj týmové spolupráce Stres a stresová zátěž, Prevence syndromu vyhoření Rozvoj prezentačních dovedností Min. akreditovaná doba výuky – 16 hod./ 45min. Lektor – Mgr. Kristýna Kopečná, Alena Weberová Cíl programu: Získat nástroje na sebepoznání, rozvoj kreativní dovednosti, týmovou spolupráci a prevenci syndromu vyhoření.

23 Přehled školících akcí
Základy komunikace pro práci s uživateli Postoje k seniorům Týrání a zanedbávání seniorů Práce s emocemi Příčiny pádů u seniorů

24 Základy komunikace pro práci s uživateli
Zásady komunikace Komunikační dovednosti Slovní a mimoslovní komunikace Komunikace s uživateli /s poruchou zraku,sluchu a mentálním postižením/ Asertivita Slovní sebeobrana Cíl akce – seznámit účastníky s významem komunikace při práci s uživateli, ale i při práci s kolegy a vedením organizace

25 Postoje k seniorům Postoje k seniorům Stereotypy a předsudky
Ovlivňující faktory Stárnutí, stáří a jeho důsledky Specifika práce se seniorem Cíl akce – seznámit účastníky s faktory ovlivňující přístup k seniorům a práci s nimi

26 Týrání a zanedbávání seniorů
Vymezení pojmů Druhy týrání Kdo týrá a proč? Rizikové faktory týrání a zanedbávání Diagnostika a řešení situace Cíl akce – seznámit účastníky s druhy týrání seniorů, diagnostikou a možnostmi řešení situací při práci s klienty

27 Práce s emocemi Typy emocí Funkce emocí Emoční vývoj jedince
Zvládání emocí v krizi a zátěži Některé obranné mechanismy Cíl akce – seznámit účastníky se zvládáním a využitím emocí při práci s klientem

28 Příčiny pádů u seniorů druhy rizik na pády stáří
mechanismy a příčiny pádů prevence pádů identifikace rizikového klienta kvalita ošetřovatelské péče Cíl akce – pochopení příčin a souvislostí pádů seniorů, identifikace rizikového uživatele pro SQ

29 příspěvkových a neziskových
Workshopy pro vedení příspěvkových a neziskových organizací

30 Finančně-ekonomické nástroje pro příspěvkové a neziskové organizace
Hospodaření organizace a její možnosti Co mohu dělat, jak to mohu dělat, jaké mám účetní, ekonomické a finanční možnosti, dobře zvolený marketing, stanovení cíle, zpravování rozpočtu, jak oslovit sponzory, co jim mohu nabídnout Vystupování, způsoby jednání Plánování a rozvoj organizace s výhledem na 5 až10 let s ohledem na skladbu klientů Kde mohu v organizaci ušetřit a jak mohu nastavit organizační schéma, aby systém finančních nástrojů v organizaci fungoval Jak si může příspěvková organizace, neziskovka vydělávat Cílem workshopu je získat základy podnikatelského minima výdělečné organizace aplikované na neziskový sektor.

31 Klíčové manažerské dovednosti pro manažery a vedoucí pracovníky v NNO pro vedení lidí
Hlavní manažerské úkoly a specifika práce vedoucího v neziskové organizaci/sociálních službách? Které jsou klíčové manažerské dovednosti potřebné pro práci manažera v NNO/ sociálních službách? Jak je rozvíjet? Jak motivovat zaměstnance v neziskovém sektoru a pracovat s dobrovolníky? Rozvoj jako jeden ze základních kamenů motivace a zvyšování výkonu:Jak vytvářet efektivní rozvojové plány pro sebe i své podřízené? Cíl - účastníci si odnesou své individuální rozvojové plány a následně jim budou zaslány tipy na zlepšení v jednotlivých dovednostech.

32 Řízení výkonnosti /efektivní vedení zaměstnanců v NNO a jejich hodnocení
Jaké jsou hlavní nástroje efektivního vedení podřízených a jak je používat?. Jaká jsou specifika vedení v oblasti neziskových organizací/sociálních ? Jak nastavit komunikaci očekávání směrem k podřízeným, sledování výkonu a zpětnou vazbu? Jak nastavit měřitelná kritéria a cíle, podle kterých lze objektivně a spravedlivě hodnotit práci svých podřízených? Jak vést průběžná a roční hodnocení výkonu? Co během hodnotícího pohovoru říkat a čeho se naopak vyvarovat? Příklady z  praxe: chyby v práci vedoucích a jak se jich vyvarovat. Cíl - účastníci si odnesou manuály pro nastavení cílů a hodnocení výkonnosti. Dále stručný manuál na poskytování zpětné vazby a hodnocení.

33 Doplňující služby Podpora nezávislého odborníka k naplnění Standardů kvality Metodické vedení sociální práce Pomoc při řešení konfliktů (mediace) Podpora při práci s rodinami (sociálně právní ochrana dětí, asistovaný styk rodičů s dětmi, specifické poruchy učení, školní problematika) Na vyžádání zašlu životopis a reference

34 Nabídka vzdělávání pro pracovníky soc. služeb v organizaci
Alena Weberová Tel Leden 2012


Stáhnout ppt "Vzdělávací programy a školící akce"

Podobné prezentace


Reklamy Google