Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzvy pro ochranu kulturního dědictví v České republice Finanční mechanismy EHP/Norska Mgr. Zuzana Bauerová koordinátor projektů Odboru ochrany movitého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzvy pro ochranu kulturního dědictví v České republice Finanční mechanismy EHP/Norska Mgr. Zuzana Bauerová koordinátor projektů Odboru ochrany movitého."— Transkript prezentace:

1 Výzvy pro ochranu kulturního dědictví v České republice Finanční mechanismy EHP/Norska Mgr. Zuzana Bauerová koordinátor projektů Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

2 Finanční mechanizmus EHP/ Norska V říjnu 2004 dokumenty - Memorandum o porozumění a Dohoda o účasti České republiky v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Celková předpokládaná částka pro Českou republiku je 110.91 mil. € pro období 1.5.2004-30.4.2009 - z toho 48,54 mil. € v rámci Dohody o účasti v EHP a 62,37 mil. € podle Dohody o norském finančním mechanismu, tj. 22,182 mil. € ročně. výška grantu nepřekročí 60 % projektových nákladů kromě projektů financovaných z centrálních, regionálních a místních rozpočtů - příspěvek nesmí překročit 85 % celkových nákladů.

3 Prioritní oblasti – kulturní dědičství 1.1. Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví 1.2. Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví 1.3. Obnova historických městských území a historických území v regionech 1.4. Obnova historického a kulturního dědictví v regionech

4 Ostatní prioritní oblasti 2. Ochrana životního prostředí 3.Rozvoj lidských zdrojů 4. Zdravotnictví a péče o dítě 5. Podpora udržitelného rozvoje 6. Vědecký výzkum a vývoj

5 Základní podmínky Projekty Nesmí být financovány ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti; Nejsou a nebudou financovány z programu Phare; Nesmí být financovány v rámci připravovaného programu Transition Facility.

6 Typy projektů individuální projekty jasně identifikovatelné cíle žádost pro individuální projekt může zahrnovat jeden nebo více sub-projektů částka grantové pomoci musí být víc jako 250 000 eur programy (skupiny projektů) specifické formy grantové pomoci (blokové granty)

7 Národní kontaktní místo (NKP) Pracovní skupina Ministerstvo financí ČR www.mfcr.cz

8 Základní dokumenty k podávání žádostí o grant Metodika finančních toků a kontroly pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus (s platností od 1.4.2005) Manuál pro implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska Postupy pro žadatele k přípravě Žádosti o podporu Žádost o grant z Finančních mechanismů EHP/Norska

9 Základní dokumenty k podávání žádostí o grant www.eeagrants.cz

10 Ministerstvo kultury Centrální orgán s gescí kulturního dědictví Indikativní finanční alokace pro individuální projekty a programy pro rok 2005 činí 3,000 mil. € Kontaktní místo pro přijímaní a posuzování projektů v rámci priority Uchování evropského kulturního dědictví: zuzana.bauerova@mkcr.czzuzana.bauerova@mkcr.cz marcela.strakova@mkcr.cz Člen monitorovacího výboru: pavel.jirasek@mkcr.cz

11 1. výzva/2005

12 Finanční mechanismy EHP/Norsko – 1.výzva/2005 18.5. – 15.8.2005 Kontaktní místa: centrální orgány, kraje a NKM-CZP (MF) Spolu 165 žádostí o grant na individuální projekty a na programy v celkové výši cca 119,3 mil € www.eaagrants.cz

13 Finanční mechanismy EHP/Norsko – 1.výzva/2005 MK – KM pro přijímání a posuzování projektů v rámci prioritní oblasti č.1 – Uchování evropského kulturního dědictví Alokace pro prioritní oblast č.1: MK – KM pro rok 2005 = 2,350mil €

14 Specifikace zaměření prioritních oblastí 1) Konzervace-restaurování dřevěných konstrukcí 2) Preventivní konzervace 3) Prezentace kulturního dědictví 4) Tradiční techniky a technologie 5) Konzervátorsko-restaurátorský materiál 6) Systémy ochrany movitého kulturního dědictví 7) Nové formy komunikace v muzejním prostředí

15 Specifikace zaměření prioritních oblastí Zaměření odpovídá sektorové strategii: Kulturní politika v ČR Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR na léta 2003-2008 Koncepce účinnější péče o památkový fond v ČR do roku 2005 Koncepce rozvoje knihoven

16 Kontaktní místo MK - 1.výzva/2005 Hodnotící komise na KM – MK: (dle příkazů ministra 22/2005 a 24/2005) Komise I: Posouzení formálních náležitostí a oprávněností → 16.8.-17.8.2005 Komise II: Hodnocení kvality návrhů projektů → 29.8.-30.8.2005 ( stanovené priority, efektivnost, přínosy pro oblast kulturního dědictví, hospodárnost a udržitelnost dosažených výsledků, možnosti realizace projektu vzhledem k organizačním, technickým a administrativním předpokladům žadatele) Komise II: Závěrečné vyhodnocení → 5.9.-6.9.2005

17 Kontaktní místo MK - 1.výzva/2005 36 předložených žádostí: 18 doporučených kompletních žádostí o grant 9 doporučených záměrů 3 vyřazené pro formální nedostatky nebo nesplnění kritérií oprávněnosti 4 nedoporučení projekty 2 nedoporučené záměry 5 žádostí nebylo přijato pro nesplnění podmínek doručení

18 Specifikace zaměření prioritní oblasti Počet žádostí 1) Konzervace-restaurování dřevěných konstrukcí 5 2) Preventivní konzervace 7 3) Prezentace kulturního dědictví 32 4) Tradiční techniky a technologie 4 5) Konzervátorsko-restaurátorský materiál 2 6) Systémy ochrany movitého kulturního dědictví 3 7) Nové formy komunikace v muzejním prostředí 7

19 Kontaktní místo MK - 1.výzva/2005 9.9.2005 → NKM-CZP (MF): Závěrečná zpráva, vyhodnocení projektů, 2 doporučené projekty s nejlepším bodovým ohodnocením

20 1.výzva/2005 MK – záměr na program OMG Konzervace a ochrana historických dřevěných staveb a konstrukcí v České republice Požadovaná podpora: 2.250.000,- €

21 NKM – 1.výzva/2005 NKM – předloženo celkem 70 žádostí: 29 kompletních individuálních projektů 8 náhradních kompletních IP 4 kompletní programy 20 záměrů + 9 (MK) 5 záměrů, které neodpovídaly vyhlášeným prioritním oblastem 4 blokové granty

22 NKM – 1.výzva/2005 hodnocení Pracovníci NKM SBP Consult, s r.o. – externí technická asistence (od 5.10.2005) 4 kategorie: 1) Doporučeno k předložení KFM bez výhrad 2) Doporučeno k předložení KFM s výhradou formální úpravy 3) Doporučeno k předložení KFM s výhradou podstatné doplnění žádostí 4) Nedoporučeno

23 NKM – 1.výzva/2005 5.12.2005: Monitorovací výbor

24 Doporučeno bez výhrad61.994.433 € Doporučeno s výhradou formální úpravy 114.666.153 € Doporučeno s výhradou podstatné doplnění 18 + 116.108.723 € Nedoporučeno52.733.000 € 40+125.502.309

25 NKM – 1.výzva/2005 Výsledkem společného posouzení je seznam návrhů projektů + Zdůvodněné stanovisko 27 IP 4 PRG 4 náhradní IP + záměry projektů (18 doporučených k dopracování + 9 MK?)

26 Priorita 1: Ochrana evropského kulturního dědictví 18 doporučených žádostí 1.1 ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví 1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví Priorita 3: Rozvoj lidských zdrojů 10 doporučených žádostí Priorita 2: Životní prostředí3 doporučené žádosti Priorita 4: Zdravotnictví a péče o děti 3 doporučené žádosti Priorita 7: Schengenské aquis 1+1 doporučených žádostí

27 Věcný a časový harmonogram dalšího postupu Info žadatelé9.12.2005 Angl. verze žádostí bez výhrad a formální výhrady 10.1.2006 NKM – kontrola+zdůvodněné stanovisko 31.1.2006 Dopracování žádostí s výhradou + angl. verze 21.1.2006 NKM – kontrola+zdůvodněné stanovisko 18.2.2006 Záměry – zdůvodněné stanovisko 18.12.2005

28 Zveřejnění informací www.mkcr.cz www.eeagrants.cz

29 Blokové granty Fond na přípravu projektů: Zprostředkovatel: CZP, 1.čtvrtletí 2006 Žadatelé Fond technické asistence: Zprostředkovatel: CZP, 1. čtvrtletí 2006 Pomoc NKM a KM Spolupráce zahraničí - ČR Fond pro NNO, Fond pro podporu spolupráce škol, Fond pro podporu výzkumu

30 2.výzva

31 Květen 2006 Spojení alokace pro výzvu 2 a 3 Pravděpodobně všechny prioritní oblasti Možné ohraničení max € pro IP Specifikace – dle zájmu KM

32 pavel.jirasek@mkcr.cz zuzana.bauerova@mkcr.cz marcela.strakova@mkcr.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Výzvy pro ochranu kulturního dědictví v České republice Finanční mechanismy EHP/Norska Mgr. Zuzana Bauerová koordinátor projektů Odboru ochrany movitého."

Podobné prezentace


Reklamy Google