Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energie a integrovaná prevence Očekávaný vývoj Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energie a integrovaná prevence Očekávaný vývoj Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR."— Transkript prezentace:

1 Energie a integrovaná prevence Očekávaný vývoj Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR

2 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 2 Energie a integrovaná prevence Vývoj v oblasti energií Regulatorní akty EU Možnosti naplnění cílů Přínosy integrované prevence Závěr

3 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 3

4 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 4 Vývoj v oblasti energií Problematika energií nejvážnějším elementem současného hospodářského vývoje Hnací silou obavy ze změny klimatu a závislost na vnějších dodávkách energie Současný rámec v EU určuje Evropský program ke změně klimatu a dostupnost dodávek energií Kjótský protokol musí být naplněn konkrétními opatřeními

5 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 5 Očekávaný vývoj GHG

6 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 6 Výhled energetické situace EU

7 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 7 Závislost podle zdrojů

8 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 8 Vývoj v oblasti energií Velké úsilí EU nemá příliš nadějí na zvrácení globálního vývoje změn klimatu Přesto řada aktů k omezování spotřeby energií a především dekarbonizaci výroby energie Vše v prostředí dosud přežívající „zelené“ víry a zbytečných tabu Realizace snížení emisí značně kulhá

9 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 9 Vývoj v oblasti energií EU15 představuje 85% emisí celé unie Noví členové pouze 15% Inventura 2002: EU15 snížení o 2,9%, nová desítka snížení o 33% (transformace), vliv sjednoceného Německa na EU15!!! Výhled 2012: EU15 snížení o 4,7% místo 8%, celá EU25 snížení o 8% Velké oči a výsledek chybí!

10 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 10 Vývoj v oblasti energií Naopak, kulhání nepostihuje evropský růst cen energií Ani liberalizace trhu příliš nepomáhá, ceny znatelně rostou Dostaví se „windfall profit“ díky politikám a skrytým monopolům? Jak bude za těchto okolností EU konkurenceschopná?

11 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 11 Regulatorní akty EU Jen pro zopakování: –Směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému EU-ETS – netřeba se šířit, žádný redukční cíl! –Propojovací směrnice pružných mechanizmů Kjótského protokolu a EU-ETS potřebuje odstranit administrativní bariery –Směrnice 2001/77/ES o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů – každý podle svých specifik a bude drahé

12 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 12 Regulatorní akty EU –Směrnice 2003/30/ES o podpoře biopaliv: veselé příhody s bio etanolem v Čechách –Směrnice 2004/8/ES o podpoře společné výroby tepla a elektrické energie: poměrně rozumné, ale… –Směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny: zvláště v našem pojetí ekologické daňové reformy snad raději ani ne!!!

13 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 13 Regulatorní akty EU –Opatření zavádějící hodnocení tepelně technických parametrů staveb a jejich zlepšování –Návrh směrnice o energetické efektivnosti (zvláště výrob) vyžadující roční snižování energetické náročnosti v každém členském státě o 1% –Uplatnění vědy a výzkumu v 6. Rámcovém programu, alokovány prostředky ve výši 2 120 mil. € na období let 2003-2006 – málo!

14 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 14 Regulatorní akty EU Politika změny klimatu musí jít ruku v ruce s energetickou politikou Energetická politika EU by měla zohledňovat tři základní hlediska: –Bezpečnost dodávek (má mnoho aspektů) –Ekonomická hlediska (žádný windfall na úkor konkurenceschopnosti!) –Vlivy na životní prostředí (nelze přehánět, jako se děje doposud)

15 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 15 Možnosti naplnění cílů Je jasné, že současný Kjótský cíl nestačí IPCC (a EU) mají cíl dosáhnout maximálního zvýšení průměrné povrchové teploty o 2 stupně aby změny klimatu zůstaly v přijatelných mezích (i při nejistotách) To by znamenalo drastické snížení emisí: zelení požadují o 30% do roku 2020 a o 80% do roku 2050!!!

16 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 16 Možnosti naplnění cílů Přitom zelení nechtějí vzít na milost jadernou energetiku!!! Naštěstí, Komise přináší (pod tlakem průmyslu) racionálnější přístup: „Winning the Battle Against Climate Change“ Přístup si uvědomuje meze jednotlivých směrů omezování emisí a jejich reálné možnosti implementace

17 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 17 Možnosti naplnění cílů Další důležitý posun v globálním přístupu ke globálnímu problému: nelze jednat osamoceně Nový přístup, nová politická řešení nebudou jednoduchá, dogmata neobstojí Uplatnění optimálního energetického mixu včetně jaderných zdrojů a intenzivní vývoj a výzkum základními podmínkami

18 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 18 Možnosti naplnění cílů Příslib obratu i v prioritách energetické politiky: –Zvyšování hospodárnosti v energiích –Dosažení dobrého funkčního vnitřního trhu –Podpora obnovitelných zdrojů energie –Posílení jaderné bezpečnosti –Bezpečnost dodávek energií –Zlepšení vazeb mezi politikami energetickou, environmentální a V&V

19 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 19 Možnosti naplnění cílů Priorita č. 1 – hospodárnost: musí být jak v užití energií, tak v jejich výrobě Někteří dokonce požadují odpovědnost výrobce za hospodárnost u konečného uživatele – proboha, to snad ne! Přesto, je zde hodně velký prostor: –Moderní technologie s malou energetickou náročností –Dopravní náročnost/modalita –Výroba energeticky efektivních spotřebičů…

20 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 20 Přínosy integrované prevence Hospodárnost využití energií – logická součást konceptu IPPC Nejlepší dostupné techniky nejen z hlediska klasických emisí! Energetický faktor dnes dokonce mnohem důležitější, než v době vzniku konceptu IPPC je proces trvalého zlepšování musí být takto chápán a realizován

21 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 21 Přínosy integrované prevence Dobré referenční dokumenty mají svou „energetickou“ stránku U nás zatím tato stránka není v popředí zájmu Situace se mění a „bude hůř“ – BREFy se stanou (možná brzy) měřítkem pro stanovení „potřebných“ emisí skleníkových plynů

22 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 22 Přínosy integrované prevence

23 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 23 Přínosy integrované prevence Vedle sektorových BREFů připravován dokument průřezový První zasedání v Seville v květnu t.r. Předpoklad návrhu BREF v roce 2006 V druhé polovině konsultace a efektivně použitelný materiál v roce 2007

24 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 24 Přínosy integrované prevence Horizontální/průřezový BREF bude spíše metodikou: –Úvod pro pochopení principů energie –Management energií –Přístupy a metodologie k optimalizaci využití energie a energetické hospodárnosti –Použité metody a techniky Logicky nemůže být specifický pro 32 oborů, orientace na systémy řízení!

25 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 25 Přínosy integrované prevence Hospodářská sféra (evropská – UNICE) požaduje směrem k efektivitě, aby obecně: –Byly vzaty spíše indikativní, než absolutní národní cíle –Byl odstraněn závazek minima rozsahu energetických služeb (5%) pro distributory –Byly maximálně využívány dobrovolné dohody jako nástroj k dosažení cílů

26 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 26 Přínosy integrované prevence –Opatření by měla být rozumná, nákladově efektivní a přiměřená –Nutno omezit střety regulatorních opatření za stejným cílem hospodárného využití energií –Např. EU-ETS plus IPPC provozovatelé by neměli spadat pod směrnici o hospodárném využití energie a energetických službách –Obecně – co nejméně byrokracie, která by vedla jen ke zvyšování cen energií –Daně nebudou stimulovat k úsporám!

27 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 27 Přínosy integrované prevence U nás příprava novely zákona 76/2002 – konečně! Průběh přípravy bohužel, nenaplňuje optimizmem MŽP zabarikádováno v klasice složek a celý koncept pohřbívá – jen administrativní zátěž Bude nutné soustředěné úsilí v dalším procesu zamezit dalším orgiím

28 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 28 Závěr Energie – kritický faktor ekonomického rozvoje Musí se řešit angažovaností a tržními nástroji a nikoliv růstem regulací Současný vývoj v unii tomu začíná dávat prostor Hospodárnost má velké možnosti – nutno využít Nástrojem je efektivní integrovaná prevence

29 Ostrava, 22. června 2005 Ing. Josef Zbořil SP ČR 29 Závěr Hodně prostoru v dobrém energetickém managementu Využít také 7. rámcového programu výzkumu a technického rozvoje s prioritami: –Energetická efektivita a obnovitelné zdroje –Čisté uhelné technologie –Management jaderného odpadu


Stáhnout ppt "Energie a integrovaná prevence Očekávaný vývoj Ing. Josef Zbořil Člen představenstva SP ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google