Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace zprávy Ing. Marek Scholler Podklady Ing. Pavel Šuster Ing. Dalibor Plšek VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace zprávy Ing. Marek Scholler Podklady Ing. Pavel Šuster Ing. Dalibor Plšek VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ."— Transkript prezentace:

1 Prezentace zprávy Ing. Marek Scholler Podklady Ing. Pavel Šuster Ing. Dalibor Plšek VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Plán řešení doktorského projektu GAČR 101/05/H018 v roce 2006 pro podporu studentů doktorských studijních programů - DSP 1

2 Plán personálního obsazení projektu v roce 2006 STUDENTI DSP – ŘEŠITELÉ ●TÉMA 1Ing. David Novák ●TÉMA 2Ing. Marek Scholler ●TÉMA 3Ing. Lukáš Malásek ●TÉMA 4Ing. Karel Krajča ●TÉMA 5Ing. Petr Gahura ●TÉMA 6Ing. Pavel Šuster ●TÉMA 7Ing. Dalibor Plšek ●TÉMA 9Ing. Daniel Zuth ●TÉMA 11Ing. Alena Bystřická ●TÉMA 12Ing. Václav Chytil ●TÉMA 13Ing. Tomáš Hlavačka ●TÉMA 15Ing. Roman Mlčák ●TÉMA 18Ing. Ondřej Mišák ●TÉMA 19Student 19 2 STUDENT DSP KONČÍCÍ SVOU ÚČAST NA PROJEKTU ●Ing. Zdeněk Des (téma 17) ukončil studium a odešel do praxe Výzkum odsávání

3 Plán personálního obsazení projektu v roce 2006 ČLENOVÉ VEDENÍ TÝMU ●Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. ●Prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. ●Doc. Ing. Eva Janotková, CSc. ●Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. ●Doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. ●Ing. František Vdoleček, CSc. ●Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc. ●Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI ●Ing. Jan Košner (technik - student DSP) ●Ing. Vladimír Krejčí (technik - student DSP) ●Jitka Mikulášková (administrativa) ●Karel Galandr (technik) FUNKCE STUDENTŮ v řešitelském týmu pro rok 2006 jsou voleny na hodnotícím semináři v roce 2005 PIV v laboratoři větrání 3

4 Plán postupu prací v roce 2006 TÉMA 1Ing. David Novák Výzkum tepelného stavu klimatizovaných prostorů Je plánována instalace stropních ventilátorů v místnosti, provedení měření teplot a vizualizace proudění ve sledovaném uspořádání. TÉMA 2Ing. Marek Scholler Výzkum využití solární energie pro větrání Je plánováno dokončení instalace měřicího zařízení na solárních komínech v experimentálním domě a proměření těchto komínů. Výsledky měření budou porovnány s daty ze solárního komínu v laboratoři C3. 4 TÉMA 3Ing. Lukáš Malásek Výzkum zesíleného štěrbinového odsávacího systému Plánuje se úprava štěrbinového sacího nástavce s ohledem na instalaci pracovního stolu a provedou se kontrolní měření tohoto systému. Zesílený odsávací systém

5 Plán postupu prací v roce 2006 TÉMA 6Ing. Pavel Šuster Hodnocení energetické náročnosti budov využívajících obnovitelné energie s pomocí simulace Proběhne instalace měřicího zařízení na referenčním objektu pro dlouhodobé zkoumání energetické náročnosti a bude provedena validace těchto výsledků měření s výsledky simulace. 5 TÉMA 5Ing. Petr Gahura Nový přístup ke stabilitě nelineárních systémů Je plánováno zpracování výsledků a podání disertační práce. TÉMA 4Ing. Karel Krajča Vliv proudění okolního prostředí na účinnost lokálního odsávání Bude dokončeno zařízení pro generaci příčného proudu, provedou se zkušební měření vlivu příčného proudu na účinnost sacích nástavců a provede se porovnání s počítačovou simulací. Zviditelnění příčného proudu vzduchu

6 Plán postupu prací v roce 2006 TÉMA 9Ing. Daniel Zuth Kompaktní senzory pro hodnocení tepelné pohody Bude řešen problém A/D převodníku u senzorů a realizována regulace topných těles použitých senzorů pro hodnocení tepelné pohody. 6 TÉMA 11Ing. Alena Bystřická Výzkum zaplavovacího větrání Bude proveden návrh metod měření parametrů výstupního proudu a měření rychlostního a teplotního pole ve větraném prostoru. TÉMA 7Ing. Dalibor Plšek Výzkum vlivu dvojitých transparent. fasád na mikroklima v budovách Bude provedeno měření parametrů proudění v modelu dvojité prosklené fasády a instalace měřicího systému na vybrané fasádě. TÉMA 12Ing. Václav Chytil Zefektivnění výpočtu stability nelineárních regulačních systémů v klimatizačních zařízeních Provede se měření v návaznosti na regulaci dané soustavy a simulace k nalezení vhodných parametrů regulátoru vybrané regulace.

7 Plán postupu prací v roce 2006 7 TÉMA 13Ing. Tomáš Hlavačka Vliv dynamiky klimatických změn na tepelně vlhkostní a energetické vlastnosti obvod. konstrukcí, vnitřního prostředí a energ. bilanci budov Plánuje se simulace dalších referenčních budov a dlouhodobá měření vnitřního klimatu včetně měření vnějších klimatických podmínek. TÉMA 15Ing. Roman Mlčák Model lidského těla pro hodnocení tepelné pohody Budou provedena termovizní měření teplot na povrchu lidského těla a bude vytvořen návrh komory pro cejchování čidel tepelné pohody. Termovizní měření teplot lidského těla TÉMA 18Ing. Ondřej Mišák Energetické hodnocení budov Proběhne modelování referenčních staveb a porovnávání variant nízkoenergetických řešení s využitím brněnských klimatických vstupů a ekonomických souvislostí.

8 Plán postupu prací v roce 2006 8 TÉMA 19Student 19 - Nové téma Vývoj systému pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí Bude provedena rešerše k dané problematice, ze které vyplyne návrh úprav čidla pro měření tepelného stavu prostředí. TÉMA BIng. Vladimír Krejčí - technik Výzkum zesílených vzduchotechnických odtahů Plánuje se simulace radiálního proudu a proudového pole v okolí kruhového nástavce. TÉMA AIng. Jan Košner - technik Experimentální výzkum proudění ve větraných prostorech Budou shromážděna data o radiálním proudu, bude provedena vizualizace tohoto proudění a posoudí se vliv turbulence na tvar proudu. Výzkum pomocí PIV

9 Plán kontrolovatelných etap v roce 2006 ●Ing. David Novák - Návrh a ověření vhodných aplikací stropních ventilátorů a vzduchotechnických prvků pro přerozdělování tepelné energie v prostoru ●Ing. Marek Scholler - Proměření parametrů solárního komínu ●Ing. Karel Krajča - Postavení a ověření experimentálního zařízení na sledování vlivu proudění okolního prostředí na účinnost zachycení škodlivin lokálním odsáváním ●Ing. Dalibor Plšek - Zpracování experimentálních dat provozu solární fasády a porovnání s výsledky numerické simulace 9 ●Ing. Petr Gahura - Návrh systému pro regulaci lokálně upravovaného stavu prostředí Měření teplotních polí ve vytápěné místnosti

10 Plán kontrolovatelných etap v roce 2006 10 ●Ing. Tomáš Hlavačka - Verifikace metod energetického modelování budov s pomocí simulace a tepelně-vlhkostní hodnocení nestacionárních stavů v konstrukcích solárních nízkoenergetických budov ●Ing. Daniel Zuth - Návrh kompaktního senzoru pro hodnocení lokální tepelné pohody v laboratorních podmínkách i v praxi (Etapa přesunuta z roku 2007) ●Ing. Alena Bystřická - Návrh zařízení a měřicích metod pro výzkum zaplavovacího větrání (Etapa přesunuta z roku 2007) ●Ing. Roman Mlčák – Vytvoření podkladů pro fyzikální a numerický model lidského těla umožňující hodnocení tepelné pohody (Etapa přesunuta z roku 2007) Termovizní měření

11 Plán kontrolovatelných etap v roce 2006 ●Ing. Ondřej Mišák - Optimalizace energetických opatření v budovách (Etapa byla zařazena navíc, jedná se o nové téma z roku 2005) 11 ETAPY ZRUŠENÉ V ROCE 2006: ●Návrh měřicích metod vybraných vzduchotechnických vyústek kabiny letadel (Student 10 byl zařazen do výzkumného centra MŠMT) ●Vytvoření CFD modelu solární fasády (Student 14 nenastoupil studium) Termogram FSI VUT v Brně Vizualizace proudění pomocí He-bublinek

12 Plán společných aktivit studentů v roce 2006 SPOLEČNÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY ●Kurz Metody simulace energetické náročnosti budov Ing. Šuster - 1/2006 ●Kurz Solární fasády Ing. Plšek - 3/2006 ●Kurz Využití solárních komínů pro větrací systémy Ing. Scholler - 5/2006 ●Kurz Měření pomocí termovize (navíc) Ing. Mlčák - 10/2006 12 ●Laboratorní cvičení Vizualizace proudění kouřovou metodou Ing. Malásek - 10/2006 Výzkum otopných těles SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ AKTIVITY - z iniciativy studentů ●Vývoj čidel pro měření tepelného stavu prostředí ●Výzkum proudění ve dvojitých fasádách ●Výzkum referenčního objektu nízkoenergetického domu

13 Další aktivity studentů v roce 2006 ●Konference „Energy, environment, ecosystems, sustainable development” v Řecku ●Konference „Heat transfer, thermal engineering and environment” v Řecku ●Stáž ve Velké Británii ●Seminář firmy National instrument a firmy Future ●Konference Juniorstav 13 ●Rozpravy a obhajoby projektů na ústavech ●Odborné semináře Společnosti pro techniku prostředí ●Exkurze ve firmách oboru Technika prostředí ●Veletrhy v Brně ●Veletrh Aqua-therm v Praze apod. Brněnské výstaviště

14 Plán čerpání finančních prostředků v roce 2006 VĚCNÉ PROSTŘEDKY ●Provozní náklady – Přístroje a čidla pro měření stavu prostředí. Materiál na výrobu či úpravy modelů a čidel. Materiál na úpravy laboratorních zařízení. Prvky pro počítačové měření, pro záznam a zpracování experimentů a pro podporu počítačového modelování. ●Cestovné studentů - Domácí aktivity (konference, semináře, veletrhy, exkurze), 2 x konference na Slovensku, 1 x konference ve Francii, 2 x konference ve Skotsku, 2 x konference v USA a 1 x exkurze v Rakousku. MZDOVÉ PROSTŘEDKY ●Mzdy studentů – Studentům DSP budou vypláceny odměny z OON ●OON - Odměny studentům DSP dle aktivit a výsledků v roce 2005. Odměny na činnosti: Zpracování výsledků měření, Úpravy experimentálního zařízení, Konzultační a poradenská činnost. ●Odměny vedení týmu - Dle plánu ●Odměny techniků - Dle plánu 14

15 Závěr Na projektu bude v roce 2006 pracovat 12 interních a 2 externí studenti DSP, 4 technici a 8 členů vedení týmu Studenti budou postupovat dle plánu, a to při řešení projektu i při plnění studijních povinností. Předpokládá se složení 6 státních zkoušek a odevzdání 2 disertačních prací Studenti se budou podílet na vedení a organizaci projektu, zabezpečí 5 společných kurzů doplňujícího vzdělávání a budou rozvíjet společné výzkumné aktivity Finanční prostředky budou čerpány účelně a dle plánu 15 Dílčí zprávu o řešení projektu v roce 2006 zpracuje do 15. 1. 2006 Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc., Ing. Pavel Šuster a Ing. Dalibor Plšek V závěru roku 2006 je naplánovaný další hodnotící seminář projektu, na kterém budou hodnoceny výsledky řešení projektu v roce 2006

16 Kontakt Internetové stránky projektu: http://ottp.fme.vutbr.cz/gacr05 Odpovědný řešitel projektu - Doc. Ing. Milan Pavelek, CSc. E-mail: pavelek@fme.vutbr.cz Vedoucí projektu z řad studentů - Ing. David Novák E-mail: novak@eu.fme.vutbr.cz 16 Pracoviště řešitelů VUT v Brně ÚPS FAST ÚAI FSI EÚ FSI


Stáhnout ppt "Prezentace zprávy Ing. Marek Scholler Podklady Ing. Pavel Šuster Ing. Dalibor Plšek VÝZKUM EFEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ PRO ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google