Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ú S E K P O D P Ů R N Ý C H S E K C Í Ú S E K D O P R A V N Í C H S E K C Í Organizační schéma kapitoly k 31.12.2006 Příloha č. 7 Počet stran 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ú S E K P O D P Ů R N Ý C H S E K C Í Ú S E K D O P R A V N Í C H S E K C Í Organizační schéma kapitoly k 31.12.2006 Příloha č. 7 Počet stran 10."— Transkript prezentace:

1 Ú S E K P O D P Ů R N Ý C H S E K C Í Ú S E K D O P R A V N Í C H S E K C Í Organizační schéma kapitoly k 31.12.2006 Příloha č. 7 Počet stran 10

2 Ministr dopravy 002/0 Kabinet ministra 003 Oddělení tiskové 005 Oddělení mezinárodních vztahů a protokolu 040/0 Odbor auditu, kontroly a dozoru 041 Oddělení kontroly, stížností a dozoru 042 Oddělení finanční kontroly a interního auditu 043 Oddělení kontroly čerpání fondů EU 030/0 Odbor krizového řízení 031 Oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce 032 Oddělení plánování a řízení 033 Bezpečnostní oddělení Odbory přímo podřízené ministrovi

3 1. náměstek ministra 430/1 Odbor fondů EU 431 Oddělení fondu soudržnosti 432 Oddělení strukturálních fondů a programů EU Sekretariát 1. náměstka ministra Sekce 100 Sekce fondů EU

4 Náměstek ministra 810/8 Odbor právní 811 Oddělení rozkladové komise 812 Oddělení právních analýz 813 Oddělení právní pomoci 820/8 Odbor veřejných zakázek Sekretariát náměstka ministra Sekce 800 Sekce právní

5 Náměstek ministra 510/5 Odbor legislativy 511 Oddělení pro dopravu drážní, vodní a podmínky provozu na pozemních komunikacích 512 Oddělení pro dopravu leteckou, silniční a provoz na pozemních komunikacích 530/5 Odbor pro záležitosti EU 531 Oddělení koordinace záležitostí EU 532 Oddělení agend EU Sekretariát náměstka ministra Sekce 500 Sekce legislativy

6 Vrchní ředitel 010/6 Odbor personální a organizační 012 Oddělení personální a mzdové 014 Oddělení organizační 420/6 Odbor vnitřní správy 422 Oddělení hospodářské správy a autoprovozu 423 Oddělení spisové a archivní služby 424 Oddělení správy budov 330/6 Odbor informačních systémů a komunikací 331 Oddělení správy technických a komunikačních prostředků 332 Oddělení informačních systémů 410/6 Odbor financí a ekonomiky 411 Oddělení tarifů a platební jednotky 412 Oddělení Hospodářské sféry 413 Oddělení rozpočtové a příspěvkové sféry 414 Oddělení účetnictví a ekonomiky 415 Oddělení privatizace Sekretariát vrchního ředitele Sekce 600 Sekce personální, správní, financí a ekonomiky

7 Náměstek ministra 130/4 Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 131 Oddělení koncepcí a rozvoje 132 Oddělení státní správy 133 Oddělení provozování dráhy a drážní dopravy 135 Oddělení kombinované dopravy 230/4 Odbor plavby a vodních cest 231 Oddělení vnitrozemské plavby 232 Oddělení námořní plavby 233 Oddělení koncepcí a investic Sekretariát náměstka ministra Sekce 400 Sekce drážní a vodní dopravy 2 organizace státní správy Drážní úřad Drážní inspekce 1 orgán státní správy Státní plavební správa 1 organizační složka státu Ředitelství vodních cest ČR

8 Vrchní ředitel 910/9 Odbor infrastruktury 911 Oddělení infrastruktury pozemních komunikací a speciálního stavebního úřadu 912 Oddělení infrastruktury železnic 913 Oddělení infrastruktury letišť a vodních cest Sekretariát vrchního ředitele Sekce 900 Sekce infrastruktury

9 Vrchní ředitel 190/7 Odbor veřejné dopravy 191 Oddělení státní správy 192 Oddělení koncepce a strategie 520/7 Odbor strategie 521 Oddělení dopravní politiky 522 Oddělení územního plánu 523 Oddělení technické politiky Sekretariát vrchního ředitele Sekce 700 Sekce strategie, veřejné dopravy a ekologie 1 příspěvková organizace Centrum dopravního výzkumu

10 Náměstek ministra 120/2 Odbor pozemních komunikací 122 Oddělení provozu na pozemních komunikacích 123 Oddělení telematiky, dopravních informací a zpoplatnění silniční sítě 110/2 Odbor silniční dopravy 111 Oddělení nákladní dopravy 112 Oddělení mezinárodní osobní dopravy a státního odborného dozoru 220/2 Odbor civilního letectví 221 Oddělení letecké dopravy 222 Oddělení letecko-provozní 224 Oddělení ochrany civilního letectví 225 Oddělení koncepce a rozvoje 150/2 Odbor silničních vozidel 151 Oddělení předpisů a registru vozidel 152 Oddělení schvalování vozidel 153 Oddělení kontrol vozidel v provozu a státního odborného dozoru 160/3 Odbor dopravně správní a BESIP 161 Oddělení agend řidičů,evidencí a statistik 163 Oddělení právních předpisů, správního řízení a právního zastupování odboru 164 Oddělení BESIP Sekretariát náměstka ministra Sekce 200 Sekce silniční a letecké dopravy, řidičů a vozidel 1 orgán státní správy Úřad pro civilní letectví 1 organizační složka státu Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod 1 příspěvková organizace Centrum služeb pro silniční dopravu 1 příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR


Stáhnout ppt "Ú S E K P O D P Ů R N Ý C H S E K C Í Ú S E K D O P R A V N Í C H S E K C Í Organizační schéma kapitoly k 31.12.2006 Příloha č. 7 Počet stran 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google