Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reorganizace závodu 3 Údržba únor 2015. Důvody a způsob reorganizace Zavedení preventivní údržby Zvýšení spolehlivosti zařízení Snížení poruchovosti a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reorganizace závodu 3 Údržba únor 2015. Důvody a způsob reorganizace Zavedení preventivní údržby Zvýšení spolehlivosti zařízení Snížení poruchovosti a."— Transkript prezentace:

1 Reorganizace závodu 3 Údržba únor 2015

2 Důvody a způsob reorganizace Zavedení preventivní údržby Zvýšení spolehlivosti zařízení Snížení poruchovosti a prostojů Posílení inspekce, plánování a přípravy oprav Změna původního členění údržby z elektro a strojní Nové členění na komplexní údržbu jednotlivých závodů - údržba koksovny - údržba ocelárny - údržba vysokých pecí - údržba válcovny

3 ŘZ Původní struktura závodu Technická kancelář Realizace a řízení údržby Údržba hutního zdiva Údržba elektro Údržba elektro Údržba strojní Údržba strojní Údržba hutní technologie Plán a příprava oprav Procesní inženýring

4 ŘZ Nová struktura závodu Údržba hutního zdiva Údržba elektro Údržba elektro Údržba strojní Údržba strojní Údržba hutní technologie Plán a příprava oprav Procesní inženýring Údržba elektro Údržba elektro Údržba hutní technologie

5 Nová struktura provozu Nábor 87 AZ – elektrikáři a zámečníci Maintenance Manager Maintenance Gatekeeper Elektro Gatekeeper Elektro Gatekeeper Strojní Gatekeeper Strojní Planners Elektro Planners Elektro Schedulers Elektro Schedulers Elektro Inspectors Elektro Planners Strojní Planners Strojní Schedulers Strojní Schedulers Strojní Inspectors Strojní Nové pozice Mistr 2 Mistr 1 Mistr 3 Posílení inspekce, plánování a přípravy oprav ŘZŘZ Reliability engineer Lime Manager

6 Přesuny Vytvoření nové organizační struktury Údržby. Vytvoření nových pozic -Maintenance manager -Gatekeeper -Maintenance planer -Scheduler -Inspection -Line manager 240 přesouvaných zaměstnanců do nových pozic -Primární posuny – změna -Sekundární posuny – náhrada zaměstnanců – právě se finalizují

7 Mzdové ohodnocení Nacenění nových pozic, provedení porovnání ocenění s trhem práce, použití HAY metodiky u ocenění TH zaměstnanců Srovnání s trhem u kategorie D Výběr vhodných kandidátů interně Návrhy na mzdové úpravy Diskuse s každým závodem

8 Principy mzdového ohodnocení Přerozděleno 3,4 mil. Kč /ročně Mzdové dorovnání zaměstnanců na nových pozicích je rozvrženo do 3 fází: - od 1.2.2015 – 50% - od 1.8.2015 – 30% - od 1.2.2016 – 20% (pro osoby posouvající se velmi výrazně) Před každou fází bude provedeno hodnocení úrovně zapracování jednotlivých zaměstnanců. U zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady (7 zam.) část dorovnání odloženo po jejich doplnění.

9 Příklad ohodnocení pracovní pozice V nové struktuře vzniklo 100 pozic inspekčních elektrikářů a zámečníků – nacenění dle komplexity prováděné činnosti. Příklad Původní nacenění pozice inspekční podle interního ohodnocení PM cena PM : 25 100 Kč Následně provedena revize a porovnání s trhem práce cena PM : 26 900 Kč Provedeno přehodnocení a nastavení nové ceny PM inspekční Na dorovnání inspekčních bylo ŘP přiděleno 650 000 Kč/rok Dorovnání je opět rozvrženo do 3 fází U zaměstnanců, kteří přechází ze směn na ranní směny do nových pozic provedeno srovnání s cenou PM. V případě nižšího ohodnocení, převedení do DT.

10 Nábor agenturních zaměstnanců Zadání: Nábor 87 velmi zkušených agenturních zaměstnanců (elektrikářů a zámečníků) z důvodu doplnění poruchových čet -proškolení mistrů -praktické zkoušky kandidátů na provoze -testy ULTRADEX -adaptace a zaškolování AZ, přidělení patrona -návštěvy na pracovišti, zpětná vazba od mistrů a samotných AZ minimální fluktuace AZ

11 Tailor made školení mistrů Školení pomůže mistrům odhalit: Přístup uchazeče k bezpečnosti práce a ke kvalitnímu plnění zadaných úkolů Motivovanost uchazeče a jeho pracovní návyky Kompetence uchazeče, zda se hodí pro danou pozici Mistr se naučí: Jak klást praktické a využitelné otázky Jak efektivně zjistit o uchazeči co nejvíce potřebných informací Jak včas odhalit potenciálního budoucího problémového uchazeče Jak rychle rozpoznat, že uchazeč nemluví pravdu Jak se konkrétně zeptat na projevy chování uchazeče v různých reálných situacích Jak se ubezpečit, že je uchazeč motivovaný Nácvik technik efektivního vedení rozhovoru s uchazečem

12 Nábor agenturních zaměstnanců Správné nadefinování jednotlivých pozic v co největším detailu dle závodů, kde budou AZ přiděleni Předání informací koordinátorům agentur, agentura má možnost ověřit si získané informace kdykoliv dle potřeby přímo na provoze Velký důraz na pre-selekci uchazečů již v agenturách práce s ohledem na složitost pozic a vstupní pracovnělékařskou prohlídku Praktické výběrové řízení s prohlídkou pracoviště, max. 6 uchazečů Testování-formou praktické zkoušky kandidátů na provoze (svařování, ověření znalostí el. schémat a jejich zapojení) Testování Ultradex Pravidelné Update-schůzky se zástupci provozu, vyladění procesů a získání zpětných vazeb z výběrových řízení, zlepšení dodávaných uchazečů do budoucna

13 Uchazeči na pozici provozní zámečník byli podrobeni vstupnímu pohovoru s praktickou zkouškou Pohovor byl zaměřen na znalosti z oblasti zámečnických znalostí (měření vůle ložisek, usazování ložisek, usazování spojek a převodovek, diagnostika, atd.) Druhou částí výběru byla praktická zkouška složená z pálení a svařování, kontrolovaná svařovacím technologem DOBŘE ŠPATNĚ

14 Představení společnosti AMO Představení z. 3 – Údržba Hlavní poslání údržby, rozsah činnosti údržby na výrobních závodech Seznámení s důvodem náboru AZ, vlastními požadavky na odborné znalosti. Seznámení s obecnými pravidly BP v AMO Seznámení s podmínkami za kterých budou AZ ve společnosti AMO pracovat. Představení společnosti AMO Představení z. 3 – Údržba Hlavní poslání údržby, rozsah činnosti údržby na výrobních závodech Seznámení s důvodem náboru AZ, vlastními požadavky na odborné znalosti. Seznámení s obecnými pravidly BP v AMO Seznámení s podmínkami za kterých budou AZ ve společnosti AMO pracovat. Ústní pohovor: Orientace v jednoduchém jednopólovém schématu zapojení elektromotoru Popis jednotlivých prvků v jednopólovém schématu Postup při zajištění / izolaci 3. fázového elektromotoru Ústní pohovor: Orientace v jednoduchém jednopólovém schématu zapojení elektromotoru Popis jednotlivých prvků v jednopólovém schématu Postup při zajištění / izolaci 3. fázového elektromotoru

15 Assessment centrum- Ultradex Zkoumané dovednosti: Vztah ke kvalitě Pozornost věnovaná detailům Rychlost Schopnost koncentrace Schopnost dodržování instrukcí Schopnost sledovat specifické pokyny Koordinace pohybů Montáž za pomoci nástroje Přesnost Práce s technickým schématem Princip metody: Kandidát je postaven do reálné situace, která simuluje výrobu Průběh testování je koncipován podobně, jako zaučování pracovníka (instruktáž, pokus, konzultace, poté již zcela samostatná práce) Testují se nejen předpoklady a schopnosti, ale i chování kandidátů v průběhu testování a jejich přístup k práci Testování probíhá ve skupině max. 4 kandidátů Délka testování kandidátů 1,5 – 2 hodiny Kandidáti prošlí testem uspějí z 90 % na dané pracovní pozici Vybraní kandidáti mají požadované schopnosti, stačí na svou práci Kandidáti jsou reaktivní – tj. chápou rychle a řídí se instrukcemi Fluktuace se snižuje na minimum

16


Stáhnout ppt "Reorganizace závodu 3 Údržba únor 2015. Důvody a způsob reorganizace Zavedení preventivní údržby Zvýšení spolehlivosti zařízení Snížení poruchovosti a."

Podobné prezentace


Reklamy Google