Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reorganizace závodu 3 Údržba

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reorganizace závodu 3 Údržba"— Transkript prezentace:

1 Reorganizace závodu 3 Údržba
únor 2015

2 Důvody a způsob reorganizace
Zavedení preventivní údržby Zvýšení spolehlivosti zařízení Snížení poruchovosti a prostojů Posílení inspekce, plánování a přípravy oprav Změna původního členění údržby z elektro a strojní Nové členění na komplexní údržbu jednotlivých závodů - údržba koksovny - údržba ocelárny - údržba vysokých pecí - údržba válcovny

3 Původní struktura závodu
Technická kancelář Procesní inženýring Plán a příprava oprav Realizace a řízení údržby Údržba hutního zdiva Údržba elektro Údržba strojní Údržba hutní technologie

4 Údržba hutní technologie Údržba hutní technologie
Nová struktura závodu ŘZ Procesní inženýring Plán a příprava oprav Údržba hutního zdiva Údržba elektro Údržba elektro Údržba strojní Údržba hutní technologie Údržba hutní technologie

5 Nová struktura provozu
Maintenance Manager Reliability engineer Nové pozice Gatekeeper Elektro Gatekeeper Strojní Posílení inspekce, plánování a přípravy oprav Schedulers Elektro Planners Elektro Inspectors Elektro Schedulers Strojní Planners Strojní Inspectors Strojní Lime Manager Mistr 1 Mistr 2 Mistr 3

6 Přesuny Vytvoření nové organizační struktury Údržby.
Vytvoření nových pozic Maintenance manager Gatekeeper Maintenance planer Scheduler Inspection Line manager 240 přesouvaných zaměstnanců do nových pozic Primární posuny – změna Sekundární posuny – náhrada zaměstnanců – právě se finalizují

7 Mzdové ohodnocení Nacenění nových pozic, provedení porovnání ocenění s trhem práce, použití HAY metodiky u ocenění TH zaměstnanců Srovnání s trhem u kategorie D Výběr vhodných kandidátů interně Návrhy na mzdové úpravy Diskuse s každým závodem

8 Principy mzdového ohodnocení
Přerozděleno 3,4 mil. Kč /ročně Mzdové dorovnání zaměstnanců na nových pozicích je rozvrženo do 3 fází: - od – 50% - od – 30% - od – 20% (pro osoby posouvající se velmi výrazně) Před každou fází bude provedeno hodnocení úrovně zapracování jednotlivých zaměstnanců. U zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady (7 zam.) část dorovnání odloženo po jejich doplnění.

9 Příklad ohodnocení pracovní pozice
V nové struktuře vzniklo 100 pozic inspekčních elektrikářů a zámečníků – nacenění dle komplexity prováděné činnosti. Příklad Původní nacenění pozice inspekční podle interního ohodnocení PM cena PM : Kč Následně provedena revize a porovnání s trhem práce cena PM : Kč Provedeno přehodnocení a nastavení nové ceny PM inspekční Na dorovnání inspekčních bylo ŘP přiděleno Kč/rok Dorovnání je opět rozvrženo do 3 fází U zaměstnanců, kteří přechází ze směn na ranní směny do nových pozic provedeno srovnání s cenou PM. V případě nižšího ohodnocení, převedení do DT.

10 Nábor agenturních zaměstnanců
Zadání: Nábor 87 velmi zkušených agenturních zaměstnanců (elektrikářů a zámečníků) z důvodu doplnění poruchových čet proškolení mistrů praktické zkoušky kandidátů na provoze testy ULTRADEX adaptace a zaškolování AZ, přidělení patrona návštěvy na pracovišti, zpětná vazba od mistrů a samotných AZ minimální fluktuace AZ

11 Tailor made školení mistrů
Nácvik technik efektivního vedení rozhovoru s uchazečem Školení pomůže mistrům odhalit: Přístup uchazeče k bezpečnosti práce a ke kvalitnímu plnění zadaných úkolů Motivovanost uchazeče a jeho pracovní návyky Kompetence uchazeče, zda se hodí pro danou pozici Mistr se naučí: Jak klást praktické a využitelné otázky Jak efektivně zjistit o uchazeči co nejvíce potřebných informací Jak včas odhalit potenciálního budoucího problémového uchazeče Jak rychle rozpoznat, že uchazeč nemluví pravdu Jak se konkrétně zeptat na projevy chování uchazeče v různých reálných situacích Jak se ubezpečit, že je uchazeč motivovaný

12 Nábor agenturních zaměstnanců
Správné nadefinování jednotlivých pozic v co největším detailu dle závodů, kde budou AZ přiděleni Předání informací koordinátorům agentur, agentura má možnost ověřit si získané informace kdykoliv dle potřeby přímo na provoze Velký důraz na pre-selekci uchazečů již v agenturách práce s ohledem na složitost pozic a vstupní pracovnělékařskou prohlídku Praktické výběrové řízení s prohlídkou pracoviště, max. 6 uchazečů Testování-formou praktické zkoušky kandidátů na provoze (svařování, ověření znalostí el. schémat a jejich zapojení) Testování Ultradex Pravidelné Update-schůzky se zástupci provozu, vyladění procesů a získání zpětných vazeb z výběrových řízení, zlepšení dodávaných uchazečů do budoucna

13 Praktické zkoušky uchazečů v oboru zámečník
Uchazeči na pozici provozní zámečník byli podrobeni vstupnímu pohovoru s praktickou zkouškou Pohovor byl zaměřen na znalosti z oblasti zámečnických znalostí (měření vůle ložisek, usazování ložisek, usazování spojek a převodovek, diagnostika, atd.) Druhou částí výběru byla praktická zkouška složená z pálení a svařování, kontrolovaná svařovacím technologem DOBŘE ŠPATNĚ

14 Praktické zkoušky uchazečů v oboru elektro
Představení společnosti AMO Představení z. 3 – Údržba Hlavní poslání údržby, rozsah činnosti údržby na výrobních závodech Seznámení s důvodem náboru AZ, vlastními požadavky na odborné znalosti. Seznámení s obecnými pravidly BP v AMO Seznámení s podmínkami za kterých budou AZ ve společnosti AMO pracovat. Ústní pohovor: Orientace v jednoduchém jednopólovém schématu zapojení elektromotoru Popis jednotlivých prvků v jednopólovém schématu Postup při zajištění / izolaci 3. fázového elektromotoru

15 Assessment centrum- Ultradex
Princip metody: Kandidát je postaven do reálné situace, která simuluje výrobu Průběh testování je koncipován podobně, jako zaučování pracovníka (instruktáž, pokus, konzultace, poté již zcela samostatná práce) Testují se nejen předpoklady a schopnosti, ale i chování kandidátů v průběhu testování a jejich přístup k práci Zkoumané dovednosti: Vztah ke kvalitě Pozornost věnovaná detailům Rychlost Schopnost koncentrace Schopnost dodržování instrukcí Schopnost sledovat specifické pokyny Koordinace pohybů Montáž za pomoci nástroje Přesnost Práce s technickým schématem Testování probíhá ve skupině max. 4 kandidátů Délka testování kandidátů 1,5 – 2 hodiny Kandidáti prošlí testem uspějí z 90 % na dané pracovní pozici Vybraní kandidáti mají požadované schopnosti, stačí na svou práci Kandidáti jsou reaktivní – tj. chápou rychle a řídí se instrukcemi Fluktuace se snižuje na minimum

16


Stáhnout ppt "Reorganizace závodu 3 Údržba"

Podobné prezentace


Reklamy Google