Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji reg. č. CZ /1. 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji reg. č. CZ /1. 1"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji reg. č. CZ. 1. 04/1. 1
Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji reg. č. CZ.1.04/1.1.00/ Seminář pro potenciální žadatele , České Budějovice , Tábor , Český Krumlov , Jindřichův Hradec , Strakonice , Prachatice , Písek Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Charakteristika projektu Vzdělávejte se pro růst v JČK
realizátor ÚP ČR – krajská pobočka v Českých Budějovicích doba realizace projektu – je zaměřen na podporu vzdělávání či rekvalifikace zaměstnanců podniků a firem (OSVČ) v Jihočeském kraji s potenciálem růstu pomoc formou finančních příspěvků na vzdělávání a mzdové náklady na zaměstnance po dobu jejich účasti na vzdělávání výzva č. 1 k podávání žádostí bude vyhlášena trvání výzvy: do vyčerpání finanční alokace uvolněné prostředky pro tuto výzvu: Kč 2 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Cílová skupina projektu
Podniky s potenciálem růstu (vč. OSVČ) a jejich zaměstnanci Cíle projektu Posílení ekonomického růstu firem Upevnění a rozvoj konkurenceschopnosti podniků Posílení, zvýšení a získání nových kompetencí zaměstnanců Udržitelnost a podpora tvorby pracovních míst 3 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Kdo se může projektu zúčastnit
Malé/střední i velké podnikatelské subjekty (obchodní spol. či družstva) Osoby samostatně výdělečně činné (pokud mají zaměstnance hradí se vzdělávání i mzdové náklady, pokud žádají vzdělávání pro sebe, mzdové náklady se nehradí) Poskytovatelé služeb sociální péče ambulantní a terénní formy (osobní asistence, pečovatelská služba, apod.) Nestátní neziskové organizace v odvětví sekce Q Zdravotní a sociální péče (pouze odvětví Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením) 4 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Kdo může získat podporu
Splnění podmínky podporovaných odvětví CZ-NACE Vzdělávání zaměstnanců provozoven na území Jihočeského kraje Subjekt, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 Vzdělávání Externí dodavatel vzdělávání
Prezenční formou (nelze e-learning) Evidence docházky, osvědčení, závěrečný protokol V případě předčasného ukončení vzdělávacích aktivit hrazena jen poměrná část Náklady na vzdělávání vyúčtuje zaměstnavatel KrP až po ukončení vzdělávání a proplacení dodavateli Max. 18 měsíců (nejpozději do ) 6 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Druhy vzdělávacích aktivit
Další profesní vzdělávání (akreditované, v odůvodněných případech i neakreditované) - zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace stávajících nebo nových zaměstnanců Odborná jazyková výuka Podporovat lze jak odborné vzdělávání ve vybraných ekonomických činnostech (tzv. „hard skills“), tak obecné a klíčové dovednosti pro rozvoj a růst podniku (tzv. „soft skills“) !!!Soft skills lze podporovat pouze jako součást komplexního plánu vzdělávání a nesmí přesáhnout 50% výše příspěvku na vzdělávací aktivity!!! Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 Mzdové náklady Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance může činit 24 000 Kč měsíčně. Výše příspěvku se úměrně krátí při zkráceném pracovním úvazku Úhrada skutečně vyplacených mzdových nákladů po dobu vzdělávání (včetně zdravotního a sociálního pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnavatele) Mzdový příspěvek bude poskytován měsíčně zpětně 8 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Poskytnutí příspěvku - postup
Nastudování souvisejících příruček desatera OP LZZ (viz a Manuálu pro zájemce o vstup do RIP Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji, příp. konzultace Vytipování vhodných zaměstnanců a identifikace potřeb vzdělávání Průzkum možných dodavatelů a cen vzdělávacích kurzů Podání kompletní žádosti vč. příloh (viz Limit podpory de minimis/bloková výjimka 9 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 Poskytnutí příspěvku - postup
Posouzení žádosti hodnotící komisí Vyrozumění o výsledku (podpora není nároková) Výběrové řízení na dodavatele (v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ) Doložení dokumentace k výběrovému řízení vč. smlouvy Uzavření dohody o poskytnutí příspěvku s KrP v ČB (max ,- Kč měsíčně na IČ) Uzavření dohody se zaměstnanci firmy Předložení vyúčtování vzdělávacích aktivit a mzdových nákladů 10 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 Kontaktní údaje realizátora projektu
Odborné asistentky: Mgr. Petra Janošťáková Ing. Kamila Kubalová Tel: Tel: Mobil: Mobil: Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 Děkujeme za pozornost. Tato prezentace bude k dispozici ke stažení ve formátu ppt na webových stránkách ÚP ČR Krajské pobočky v ČB: Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12


Stáhnout ppt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji reg. č. CZ /1. 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google