Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji reg. č. CZ.1.04/1.1.00/82.00009 Seminář pro potenciální žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji reg. č. CZ.1.04/1.1.00/82.00009 Seminář pro potenciální žadatele."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji reg. č. CZ.1.04/1.1.00/82.00009 Seminář pro potenciální žadatele Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. 6. 2012, České Budějovice 13. 6. 2012, Tábor 14. 6. 2012, Český Krumlov 18. 6. 2012, Jindřichův Hradec 19. 6. 2012, Strakonice 20. 6. 2012, Prachatice 21. 6. 2012, Písek

2 22 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. realizátor ÚP ČR – krajská pobočka v Českých Budějovicích doba realizace projektu 1. 5. 2012 – 30. 4. 2014 je zaměřen na podporu vzdělávání či rekvalifikace zaměstnanců podniků a firem (OSVČ) v Jihočeském kraji s potenciálem růstu pomoc formou finančních příspěvků na vzdělávání a mzdové náklady na zaměstnance po dobu jejich účasti na vzdělávání výzva č. 1 k podávání žádostí bude vyhlášena 25. 6. 2012 –trvání výzvy: do vyčerpání finanční alokace –uvolněné prostředky pro tuto výzvu: 19 752 650 Kč Charakteristika projektu Vzdělávejte se pro růst v JČK

3 33 Posílení ekonomického růstu firem Upevnění a rozvoj konkurenceschopnosti podniků Posílení, zvýšení a získání nových kompetencí zaměstnanců Udržitelnost a podpora tvorby pracovních míst Cíleprojektu Cíle projektu Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílová skupina projektu Podniky s potenciálem růstu (vč. OSVČ) a jejich zaměstnanci

4 44 Malé/střední i velké podnikatelské subjekty (obchodní spol. či družstva) Osoby samostatně výdělečně činné (pokud mají zaměstnance hradí se vzdělávání i mzdové náklady, pokud žádají vzdělávání pro sebe, mzdové náklady se nehradí) Poskytovatelé služeb sociální péče ambulantní a terénní formy (osobní asistence, pečovatelská služba, apod.) Nestátní neziskové organizace v odvětví sekce Q Zdravotní a sociální péče (pouze odvětví 88.10 - Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením) Kdo se může projektu zúčastnit Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Kdo může získat podporu Splnění podmínky podporovaných odvětví CZ-NACE Vzdělávání zaměstnanců provozoven na území Jihočeského kraje Subjekt, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) 5 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 66 Vzdělávání Externí dodavatel vzdělávání Prezenční formou (nelze e-learning) Evidence docházky, osvědčení, závěrečný protokol V případě předčasného ukončení vzdělávacích aktivit hrazena jen poměrná část Náklady na vzdělávání vyúčtuje zaměstnavatel KrP až po ukončení vzdělávání a proplacení dodavateli Max. 18 měsíců (nejpozději do 28.2.2014)

7 Druhy vzdělávacích aktivit Další profesní vzdělávání (akreditované, v odůvodněných případech i neakreditované) - zaměřené zejména na zvýšení, rozšíření, prohloubení, obnovení nebo udržení kvalifikace stávajících nebo nových zaměstnanců Odborná jazyková výuka Podporovat lze jak odborné vzdělávání ve vybraných ekonomických činnostech (tzv. „hard skills“), tak obecné a klíčové dovednosti pro rozvoj a růst podniku (tzv. „soft skills“) –!!!Soft skills lze podporovat pouze jako součást komplexního plánu vzdělávání a nesmí přesáhnout 50% výše příspěvku na vzdělávací aktivity!!! 7 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 88 Mzdové náklady Maximální výše příspěvku na mzdové náklady zaměstnance může činit 24 000 Kč měsíčně. Výše příspěvku se úměrně krátí při zkráceném pracovním úvazku Úhrada skutečně vyplacených mzdových nákladů po dobu vzdělávání (včetně zdravotního a sociálního pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnavatele) Mzdový příspěvek bude poskytován měsíčně zpětně

9 99 1.Nastudování souvisejících příruček desatera OP LZZ (viz www.esfcr.cz) a Manuálu pro zájemce o vstup do RIP Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji, příp. konzultacewww.esfcr.cz 2.Vytipování vhodných zaměstnanců a identifikace potřeb vzdělávání 3.Průzkum možných dodavatelů a cen vzdělávacích kurzů 4.Podání kompletní žádosti vč. příloh (viz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/evropsky_socialni_fond__esf_/op_lzz/regionalni_in dividualni_projekty__rip_/vzdelavejte_se_pro_rust_v_jihoceskem_kraji) http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/evropsky_socialni_fond__esf_/op_lzz/regionalni_in dividualni_projekty__rip_/vzdelavejte_se_pro_rust_v_jihoceskem_kraji 5.Limit podpory de minimis/bloková výjimka Poskytnutí příspěvku - postup Poskytnutí příspěvku - postup Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 10 6.Posouzení žádosti hodnotící komisí 7.Vyrozumění o výsledku (podpora není nároková) 8.Výběrové řízení na dodavatele (v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ) 9.Doložení dokumentace k výběrovému řízení vč. smlouvy 10.Uzavření dohody o poskytnutí příspěvku s KrP v ČB (max. 500.000,- Kč měsíčně na IČ) 11.Uzavření dohody se zaměstnanci firmy 12.Předložení vyúčtování vzdělávacích aktivit a mzdových nákladů Poskytnutí příspěvku - postup Poskytnutí příspěvku - postup Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 11 Odborné asistentky: Mgr. Petra JanošťákováIng. Kamila Kubalová Tel: 950 109 477Tel: 950 109 478 Mobil: 702 018 572Mobil: 702 018 573 E-mail: petra.janostakova@cb.mpsv.czE-mail: kamila.kubalova@cb.mpsv.czpetra.janostakova@cb.mpsv.czkamila.kubalova@cb.mpsv.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kontaktní údaje realizátora projektu

12 12 Děkujeme za pozornost. Tato prezentace bude k dispozici ke stažení ve formátu ppt na webových stránkách ÚP ČR Krajské pobočky v ČB: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/evropsky_socialni_fond__esf http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/evropsky_socialni_fond__esf Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji reg. č. CZ.1.04/1.1.00/82.00009 Seminář pro potenciální žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google