Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie stanice Církve bratrské v Havlíčkově Brodě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie stanice Církve bratrské v Havlíčkově Brodě"— Transkript prezentace:

1 Historie stanice Církve bratrské v Havlíčkově Brodě

2 Počátky práce v Havlíčkově Brodě
Nejprve v širších souvislostech: - od kořenů Církve bratrské až k samostatné stanici v Havlíčkově Brodě dopis bratru Adlofovi o založení Svobodné církve reformované

3 Počátky práce (aneb kde jsou kořeny) v Havlíčkově Brodě
Počátek služby tří misionářů z Bostonu v Praze Ustanovení Svobodné církve reformované (později Církve bratrské ) Založení samostatného sboru v Kutné Hoře Založení samostatného sboru v Horní Krupé Založení samostatného sboru v Havlíčkově Brodě

4 Počátky práce (Humpolecká ulice) v Havlíčkově Brodě
Z doslechu již dávno zemřelých: V Havlíčkově Brodě se skupinka členů Svobodné církve reformované scházela u Hlásků na Humpolecké ulici již za první republiky (mezi lety 1918 – 1945).

5 Počátky práce (nedělní besídka) v Havlíčkově Brodě
Ze vzpomínek našich pamětníků Od roku 1945 jsou zmínky o stanici kutnohorského sboru v Havlíčkově Brodě. Kazatelem sboru v K. Hoře byl Jaromír Štifter a stanici vedl bratr Zápotočný. V této době zde fungovala dětská nedělní besídka, kterou vedl bratr Jan Pavlíček s manželkou Annou a navštěvovali ji naši dříve narození bratři a sestry ze sboru.

6 Počátky práce (místa pro bohoslužby) v Havlíčkově Brodě
Ze vzpomínek našich pamětníků Stanice v Havlíčkově Brodě neměla vlastní modlitebnu a tak se bohoslužby konaly v zasedací místnosti Husova sboru, později v modlitebně Církve českobratrské evangelické v ulici Na Valech a nakonec v modlitebně téže církve na Chotěbořské.

7 Pokračování práce (Horní Krupá) v Havlíčkově Brodě
Horní Krupá byla stejně jako Havlíčkův Brod stanicí kutnohorského sboru. V letech byla v Horní Krupé postavena modlitebna a v roce 1989 se Horní Krupá stala samostatným sborem se stanicí v Havlíčkově Brodě a Krasoňově.

8 Pokračování práce (stanice Horní Krupé) v Havlíčkově Brodě
Prvním kazatelem sboru v Horní Krupé byl bratr Jaroslav Polanský, po něm nastoupil v roce 1992 bratr Petr Grulich. Práce ve sboru rostla, v Havlíčkově Brodě se pravidelně konaly - nedělní bohoslužby - biblické hodiny - nedělní besídka - setkávání mládeže…

9 Pokračování práce (stanice Horní Krupé) v Havlíčkově Brodě
... od roku začíná nová etapa sboru. Po převratu bylo možné s Petrem Grulichem navštěvovat střední školy, chystat první english campy, organizovat evangelizační promítání Billiho Grahama v sále radnice; díky této službě přicházejí do sboru noví členové - převážně mládežníci a práce na Božím díle roste…

10 Pokračování práce (stanice Horní Krupé) v Havlíčkově Brodě
… v roce 1995 začíná Vláďa Horský práci s dorostem v Horní Krupé, konal se první tábor a začala fungovat pravidelná páteční setkání dorostenců. Ve sboru jsou zastoupeny všechny generace od nejmenších dětí v besídce přes dorost, mládež, mladé rodiny, střední generaci až po seniory.

11 Zásadní krok pro budoucnost Havlíčkova Brodu
NOVÁ MODLITEBNA V roce 1995 přišel kazatel Petr Grulich s bratry staršími s myšlenkou zakoupit rodinný dům v Havlíčkově Brodě ve Strážné ulici. Potřebné peníze se podařilo vybrat z darů a půjček a objekt byl v květnu 1995 zakoupen. Po úpravách a přístavbě vstupní části byla díky pracovnímu nasazení všech bratrů a sester otevřena nová modlitebna v Havlíčkově Brodě

12 Nedávná minulost (cesta k samostatnosti) Havlíčkova Brodu
DOROST … nové prostory nabízely nové možnosti, v Havlíčkově Brodě probíhaly bohoslužby, modlitební setkání, biblické hodiny, a přicházely nové myšlenky. Vláďa Horský založil v září 1997 dorostový oddíl (Mravenci). Pán Bůh této práci žehnal a tak v roce 1999 vznikl druhý oddíl mladších dorostenců (Cvrčci)…

13 Nedávná minulost (cesta k samostatnosti) Havlíčkova Brodu
MLÁDEŽ …protože nejstarší dorostenci začali odrůstat dorosteneckému věku, byla v září 2000 založena samostatná mládež v Havlíčkově Brodě. I v této oblasti Pán Bůh žehnal…

14 Nedávná minulost (cesta k samostatnosti) Havlíčkova Brodu
MISIONÁŘI …v roce 1999 přichází do Havlíčkova Brodu rodina Dagenova z USA, Brian, Jill, Jessica a Amy. Začínají s výukou angličtiny na školách, dělají doma setkání pro mládežníky i dospělé a organizují english campy na Dlouhém…

15 Nedávná minulost (cesta k samostatnosti) Havlíčkova Brodu
KLUBOVNA …protože se službě dařilo, začíná nám být modlitebna těsná a vznikla potřeba další místnosti. V roce 2003 přistavujeme ve dvorní části vlastními silami klubovnu pro setkávání dorostu a mládeže…

16 Nedávná minulost (cesta k samostatnosti) Havlíčkova Brodu
KLUS … další službou, která se začala konat v nové modlitebně, je klub pro seniory (KLUS), který začali organizovat manželé Bohunka a Pavel Paulusovi.

17 Téměř současnost (samostatná stanice) Havlíčkova Brodu
V roce 2004 odešel kazatel Petr Grulich s rodinou a do sboru přichází nový kazatel Roman Neuman s manželkou Zdeňkou a dětmi. Do stanice Havlíčkův Brod nastoupil vikář Blaho Potoček s manželkou Štěpánkou a dětmi.

18 Téměř současnost (samostatná stanice) Havlíčkova Brodu
DALŠÍ SLUŽBY Z mládežníků se staly mladé rodiny a v Havlíčkově Brodě tak vyrůstá nejmladší generace, je založena besídka (mladší a starší), ve sboru probíhají setkání pro mladé rodiny dále setkání pro maminky a další setkání – zpívání, skupinky, tvorba časopisu, sport.

19 Téměř současnost (samostatná stanice) Havlíčkova Brodu
Práce na Božím díle se čím dál více rozhojňovala, probíhaly samostatné bohoslužby, biblické hodiny, mládeže, dorosty a další služby v Horní Krupé i v Havlíčkově Brodě. To vedlo k dalšímu kroku k samostatnosti – od se Havlíčkův Brod stává samostatnou stanicí.

20 Současnost (samostatný sbor) Havlíčkova Brodu
V průběhu jednoho roku dospěl čas k dalšímu rozhodnutí - založení samostatného sboru v Havlíčkově Brodě. Poté, co Blaho Potoček oznámil ukončení služby vikáře, začal se hledat první kazatel pro samostatný havlíčkobrodský sbor.

21 Současnost (první kazatel) Havlíčkova Brodu
KAZATEL - VIKÁŘ Po usilovném hledání se ho podařilo najít v našich řadách. Vláďa Horský vnímal povolání do této služby a samostatný sbor v Havlíčkově Brodě je ustanoven společně s prvním vikářem dne

22 Budoucnost Havlíčkova Brodu ?
  A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Filipským 1,9-11


Stáhnout ppt "Historie stanice Církve bratrské v Havlíčkově Brodě"

Podobné prezentace


Reklamy Google