Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie stanice Církve bratrské v Havlíčkově Brodě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie stanice Církve bratrské v Havlíčkově Brodě."— Transkript prezentace:

1 Historie stanice Církve bratrské v Havlíčkově Brodě

2 Počátky práce v Havlíčkově Brodě Nejprve v širších souvislostech: - od kořenů Církve bratrské až k samostatné stanici v Havlíčkově Brodě dopis bratru Adlofovi o založení Svobodné církve reformované15.5.1880

3 Počátky práce (aneb kde jsou kořeny) v Havlíčkově Brodě Počátek služby tří misionářů z Bostonu v Praze Ustanovení Svobodné církve reformované (později Církve bratrské - 1967) Založení samostatného sboru v Kutné Hoře Založení samostatného sboru v Horní Krupé Založení samostatného sboru v Havlíčkově Brodě 7.12. 1873 3.6. 1880 18.5. 1927 1.8. 1989 1.9.2007

4 Počátky práce (Humpolecká ulice) v Havlíčkově Brodě Z doslechu již dávno zemřelých: V Havlíčkově Brodě se skupinka členů Svobodné církve reformované scházela u Hlásků na Humpolecké ulici již za první republiky (mezi lety 1918 – 1945).

5 Počátky práce (nedělní besídka) v Havlíčkově Brodě Ze vzpomínek našich pamětníků Od roku 1945 jsou zmínky o stanici kutnohorského sboru v Havlíčkově Brodě. Kazatelem sboru v K. Hoře byl Jaromír Štifter a stanici vedl bratr Zápotočný. V této době zde fungovala dětská nedělní besídka, kterou vedl bratr Jan Pavlíček s manželkou Annou a navštěvovali ji naši dříve narození bratři a sestry ze sboru.

6 Počátky práce (místa pro bohoslužby) v Havlíčkově Brodě Ze vzpomínek našich pamětníků Stanice v Havlíčkově Brodě neměla vlastní modlitebnu a tak se bohoslužby konaly v zasedací místnosti Husova sboru, později v modlitebně Církve českobratrské evangelické v ulici Na Valech a nakonec v modlitebně téže církve na Chotěbořské.

7 Pokračování práce (Horní Krupá) v Havlíčkově Brodě Horní Krupá Horní Krupá byla stejně jako Havlíčkův Brod stanicí kutnohorského sboru. V letech 1981-82 byla v Horní Krupé postavena modlitebna a v roce 1989 se Horní Krupá stala samostatným sborem se stanicí v Havlíčkově Brodě a Krasoňově.

8 Pokračování práce (stanice Horní Krupé) v Havlíčkově Brodě Prvním kazatelem sboru v Horní Krupé byl bratr Jaroslav Polanský, po něm nastoupil v roce 1992 bratr Petr Grulich. Práce ve sboru rostla, v Havlíčkově Brodě se pravidelně konaly - nedělní bohoslužby - biblické hodiny - nedělní besídka - setkávání mládeže…

9 Pokračování práce (stanice Horní Krupé) v Havlíčkově Brodě... od roku 1992 začíná nová etapa sboru. Po převratu bylo možné s Petrem Grulichem navštěvovat střední školy, chystat první english campy, organizovat evangelizační promítání Billiho Grahama v sále radnice; díky této službě přicházejí do sboru noví členové - převážně mládežníci a práce na Božím díle roste…

10 Pokračování práce (stanice Horní Krupé) v Havlíčkově Brodě … v roce 1995 začíná Vláďa Horský práci s dorostem v Horní Krupé, konal se první tábor a začala fungovat pravidelná páteční setkání dorostenců. Ve sboru jsou zastoupeny všechny generace od nejmenších dětí v besídce přes dorost, mládež, mladé rodiny, střední generaci až po seniory.

11 Zásadní krok pro budoucnost Havlíčkova Brodu NOVÁ MODLITEBNA V roce 1995 přišel kazatel Petr Grulich s bratry staršími s myšlenkou zakoupit rodinný dům v Havlíčkově Brodě ve Strážné ulici. Potřebné peníze se podařilo vybrat z darů a půjček a objekt byl v květnu 1995 zakoupen. Po úpravách a přístavbě vstupní části byla díky pracovnímu nasazení všech bratrů a sester otevřena nová modlitebna v Havlíčkově Brodě 29.9. 1996...

12 Nedávná minulost (cesta k samostatnosti) Havlíčkova Brodu DOROST … nové prostory nabízely nové možnosti, v Havlíčkově Brodě probíhaly bohoslužby, modlitební setkání, biblické hodiny, a přicházely nové myšlenky. Vláďa Horský založil v září 1997 dorostový oddíl (Mravenci). Pán Bůh této práci žehnal a tak v roce 1999 vznikl druhý oddíl mladších dorostenců (Cvrčci)…

13 Nedávná minulost (cesta k samostatnosti) Havlíčkova Brodu MLÁDEŽ …protože nejstarší dorostenci začali odrůstat dorosteneckému věku, byla v září 2000 založena samostatná mládež v Havlíčkově Brodě. I v této oblasti Pán Bůh žehnal…

14 Nedávná minulost (cesta k samostatnosti) Havlíčkova Brodu MISIONÁŘI …v roce 1999 přichází do Havlíčkova Brodu rodina Dagenova z USA, Brian, Jill, Jessica a Amy. Začínají s výukou angličtiny na školách, dělají doma setkání pro mládežníky i dospělé a organizují english campy na Dlouhém…

15 Nedávná minulost (cesta k samostatnosti) Havlíčkova Brodu KLUBOVNA …protože se službě dařilo, začíná nám být modlitebna těsná a vznikla potřeba další místnosti. V roce 2003 přistavujeme ve dvorní části vlastními silami klubovnu pro setkávání dorostu a mládeže…

16 Nedávná minulost (cesta k samostatnosti) Havlíčkova Brodu KLUS … další službou, která se začala konat v nové modlitebně, je klub pro seniory (KLUS), který začali organizovat manželé Bohunka a Pavel Paulusovi.

17 Téměř současnost (samostatná stanice) Havlíčkova Brodu SAMOSTATNÁ STANICE V roce 2004 odešel kazatel Petr Grulich s rodinou a do sboru přichází nový kazatel Roman Neuman s manželkou Zdeňkou a dětmi. Do stanice Havlíčkův Brod nastoupil vikář Blaho Potoček s manželkou Štěpánkou a dětmi.

18 Téměř současnost (samostatná stanice) Havlíčkova Brodu DALŠÍ SLUŽBY Z mládežníků se staly mladé rodiny a v Havlíčkově Brodě tak vyrůstá nejmladší generace, je založena besídka (mladší a starší), ve sboru probíhají setkání pro mladé rodiny dále setkání pro maminky a další setkání – zpívání, skupinky, tvorba časopisu, sport.

19 Téměř současnost (samostatná stanice) Havlíčkova Brodu SAMOSTATNÁ STANICE Práce na Božím díle se čím dál více rozhojňovala, probíhaly samostatné bohoslužby, biblické hodiny, mládeže, dorosty a další služby v Horní Krupé i v Havlíčkově Brodě. To vedlo k dalšímu kroku k samostatnosti – od 17.9.2006 se Havlíčkův Brod stává samostatnou stanicí.

20 SAMOSTATNÝ SBOR V průběhu jednoho roku dospěl čas k dalšímu rozhodnutí - založení samostatného sboru v Havlíčkově Brodě. Poté, co Blaho Potoček oznámil ukončení služby vikáře, začal se hledat první kazatel pro samostatný havlíčkobrodský sbor. Současnost (samostatný sbor) Havlíčkova Brodu

21 Současnost (první kazatel) Havlíčkova Brodu KAZATEL - VIKÁŘ Po usilovném hledání se ho podařilo najít v našich řadách. Vláďa Horský vnímal povolání do této služby a samostatný sbor v Havlíčkově Brodě je ustanoven společně s prvním vikářem dne 2.9.2007

22 Budoucnost Havlíčkova Brodu ? A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Filipským 1,9-11


Stáhnout ppt "Historie stanice Církve bratrské v Havlíčkově Brodě."

Podobné prezentace


Reklamy Google