Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název materiálu: ROMANTISMUS Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4 00/21.0657.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název materiálu: ROMANTISMUS Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4 00/21.0657."— Transkript prezentace:

1 Název materiálu: ROMANTISMUS Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4 00/21.0657 Název projektu – BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ HRAZENO Z EU OP - VK Autor: Mgr. Libuše Jurczeková

2 Anotace Prezentace je určena k rozšíření učiva výtvarné výchovy v 8. ročníku v návaznosti na učivo literární výchovy a dějepisu. Poskytuje přehled základních znaků romantismu, poznání typických staveb a příklady památek ve světě i na našem území. Ročník Osmý Očekávaný výstup Materiál je v souladu s RVP ZV a ŠVP Žáci interpretují vizuálně obrazná vyjádření minulosti, vybírají a pojmenovávají co nejširší škálu prvků vizuálně obrazného vyjádření, uplatňují osobitý přístup k realitě. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Klíčová slova Romantismus, cit, vášeň, krajinomalba, světelný kontrast Vytvořeno Říjen 2011

3 VZNIK filozofický a umělecký směr konce 18. a začátku 19. století reakce na převahu rozumu v osvícenství a strohý akademismus klasicismu podněty: – hrůzy válek (Napoleonské války) – touha měšťanů po vzdělání a kultuře NAPOLEONSKÉ VÁLKY: Válečný konflikt mezi lety 1803 a 1815, Napoleon Bonaparte (francouzský císař) chtěl rozšířit moc Francie. Válka měla několik fází a zapojilo se do ní mnoho evropských států (Francie, Velká Británie, Rakousko, Rusko, Prusko…). Nakonec byl Napoleon poražen v bitvě u Waterloo a ve Francii se k vládě vrátil rod Bourbonů. Více: http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleonsk%C3%A9_v%C3%A1lky http://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleonsk%C3%A9_v%C3%A1lky Bitva u SlavkovaBitva u Slavkova od François Gérarda (jedna z důležitých bitev, „bitva tří císařů“, Slavkov u Brna)

4 ZNAKY heslo: „Ven z muzeí a galerií do přírody“ místo kázně, symetrie a rozumu zdůrazňuje cit, vášeň, dojetí, obrazotvornost náměty: – divoká a nespoutaná příroda – útesy, propasti, lesy, moře – nespoutaný jedinec – člověk ve chvílích vypětí a bolesti, snění – historie, pohádky, pověsti, mýty Vzpomenete si na známé světové či české autory romantismu? Jejich hrdinové jsou vyvrženci společnosti, prožívají nešťastné lásky, v dílech je opěvována nádhera přírody. Patří mezi ně například: Karel Hynek Mácha – Máj (nešťastná láska Viléma Jarmily, opěvování přírody) Victor Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži (krásná cikánka Esmeralda, miluje ji škaredý zvoník Quasimodo, oba dva zavrženi společností, umírají) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Childe_h arold.jpg/300px-Childe_harold.jpg Childe Haroldova pouť, obraz Josepha Mallorda Williama Turnera http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Caspar _David_Friedrich_032.jpg/210px-Caspar_David_Friedrich_032.jpg Poutník nad mořem mlhy od Casapara Friedricha

5 ARCHITEKTURA prosazuje se historizující pohled (vlastní romantická architektura neexistuje, byly napodobovány styly předešlých epoch) hlavně napodobování středověku gotika – NEOGOTIKA : – válcovité věže, cimbuří… – rekonstruují se staré gotické stavby Anglie, Francie http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Palace.of.westminster.arp.j pg Westminsterský palác v Londýně http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Ostrava%2C_Kostel_svat%C3%A9ho_Pavla.JPG Kostel sv. Pavla v Ostravě Vítkovicích

6 NEORENESANCE : – Opéra Garnier v Paříži – Národní divadlo v Praze Janův hrad – umělá zřícenina http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/J anuv_hrad_Lednice.jpg/800px-Januv_hrad_Lednice.jpg Zámecký skleník v Lednici http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Z%C3% A1mek_Lednice_-_Palmov%C3%BD_sklen%C3%ADk.jpg Letohrádek Kolonáda http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Valtice_co lonnade.jpg Vzpomenete si na některé znaky renesance? návrat k antice vyrovnanost, harmonie, jednota mohutné kopule, sloupořadí a arkády půlkruhové okno jsou zakládány přírodní parky s umělými jeskyněmi, zříceninami, altány (ukázky z Lednicko-valtického areálu) Opera Garnier v Paříži http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Paris_Opera_full_frontal_architecture%2C_May _2009.jpg/800px-Paris_Opera_full_frontal_architecture%2C_May_2009.jpg

7 SOCHAŘSTVÍ zachycuje vypjaté scény, zápasy… sousoší Marseillaisa na Vítězném oblouku v Paříži zápasy zvířat – Antoin Barye http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Paris_ArcDeTriomphe_left_b as-relief.JPG/419px-Paris_ArcDeTriomphe_left_bas-relief.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Rittenhouse_Square_-_autumn_- _IMG_6554.JPG/800px-Rittenhouse_Square_-_autumn_-_IMG_6554.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/TigreD%C3%A9vorantUnCerf_ Mus%C3%A9ePiscineRoubaix_Antoine-Louis-Barye.jpg/800px- TigreD%C3%A9vorantUnCerf_Mus%C3%A9ePiscineRoubaix_Antoine-Louis-Barye.jpg

8 MALÍŘSTVÍ Rozvíjí se hlavně KRAJINOMALBA - krajina vzniká až v ateliéru spojováním motivů vypjaté historické scény založené na barevném a světelném kontrastu osamocení hrdinové tráví mnoho času v přírodě PŘEDSTAVITELÉ: Theodore Géricault -francouzský malíř -dílo: Vor Medůzy http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Th%C3%A9odore_G%C3% A9ricault_-_Le_Radeau_de_la_M%C3%A9duse.jpg/800px- Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault_-_Le_Radeau_de_la_M%C3%A9duse.jpg

9 Eugéne Delacroix Francouz, jeden z nejvýznamějších malířů 19. století ilustroval různé práce Williama Shakespeara, skotského spisovatele Waltera Scotta a německého spisovatele a básníka Johanna Wolfganga von Goetha http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Eug%C3%A8ne_Ferdinand_Victor_Del acroix_006.jpg/800px-Eug%C3%A8ne_Ferdinand_Victor_Delacroix_006.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Eug%C3 %A8ne_Ferdinand_Victor_Delacroix_014.jpg/762px- Eug%C3%A8ne_Ferdinand_Victor_Delacroix_014.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Eug%C3%A8ne _Delacroix_-_Le_Massacre_de_Scio.jpg Vraždění v Chiu Dantova bárka Alžírské ženy

10 ČESKÉ ZEMĚ spjat s hnutím národního obrození charakteristický prvek je historismus dotvářejí se gotické památky a očisťujíce od cizích prvků – purismus Lednice, Hluboká, záchrana sv. Víta Vliv rakouské a německé architektury se projevil ve stavbě Národního divadlaNárodního divadla Znáte z českého jazyka pojem národní obrození? Dokážete jej vysvětlit? V 17. století došlo k úpadku českého jazyka, na úřadech a ve školách se používala němčina, česky mluvili jen vesničané. Česká inteligence si uvědomila, že jazyk je důležitým prvkem národa a snažila se o jeho „vzkříšení“. Nejdříve bylo třeba rozšířit slovní zásobu (Dobrovský), poté začala vznikat literární díla v českém jazyce. Také byla otevřena divadla, ve kterých se hrálo česky, začaly vycházet české noviny atd. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/ Hluboka_castle.jpg/220px-Hluboka_castle.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t humb/6/62/HL_1881-35_Bolest_na_%C4%8Das_- _radost_na_v%C4%9Bky%21_%28po%C5%BE%C3% A1r_N%C3%A1rodn%C3%ADho_divadla%29.jpg/113 px-HL_1881-35_Bolest_na_%C4%8Das_- _radost_na_v%C4%9Bky%21_%28po%C5%BE%C3% A1r_N%C3%A1rodn%C3%ADho_divadla%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb /b/bb/Prague_-_National_theater_2006-7-25.jpg/800px- Prague_-_National_theater_2006-7-25.jpg

11 Josef Zítek – Mlýnská kolonáda v Karlových Varech Josef Schulz - Národní muzeum, po Zítkovi převzal stavbu Národního divadla – spolu pracovali na návrhu Rudolfina SOCHAŘSTVÍ ARCHITEKTURA J. V. Myslbek Činohra a Zpěvohra, Hudba, sousoší na Vyšehradě, jezdecká socha sv. Václava Bohuslav Schnirch trigy, Apollon a Múzy Antonín Wágner Malé okénko všeobecného přehledu: Národnímu divadlu se také říká: Bylo otevřeno operou (r. 1881 i 1883): slavného českého skladatele: Zlatá kaplička Libuše Bedřicha Smetany http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Karlovy_Vary_20.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/LibuseaPremyslOrac.JPG Kněžna Libuše a Přemysl Oráč http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0.%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%86% D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%83.jpg Socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze Práce na této soše trvaly 30 let, zajímavé je její prostorové řešení, celé váha (5,5 t) spočívá pouze na třech „kopytech“. Okolo ní jsou sochy dalších českých světců: sv. Prokopa, sv. Vojtěcha, sv. Ludmily a sv. Anežky. Stala důležitým místem pro setkávání lidí ať už v běžném životě, nebo při příležitostech velkých demonstrací či státních svátků.

12 MALÍŘSTVÍ Josef Mánes – malířská výzdoba orloje na Staroměstském náměstí v Praze – měsíce Jaroslav Čermák – historické náměty Julius Mařák – česká památná místa v Národním divadle, krajinomalba http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Prag_-_Rathausuhr_Monatsarbeiten.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Julius_Ma%C5%99%C3 %A1k_-_N%C3%A1vrat_z_pastvy.jpg Návrat z pastvy, Julius Mařák kalendářní deska, Josef Mánes

13 ZDROJE www.wikipedia.cz http://commons.wikimedia.org


Stáhnout ppt "Název materiálu: ROMANTISMUS Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4 00/21.0657."

Podobné prezentace


Reklamy Google