Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontakt Ústav organické chemie Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha Technická 5 166 28 Praha 6 Dejvice Budova A, 2.patro www.uoch.vscht.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontakt Ústav organické chemie Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha Technická 5 166 28 Praha 6 Dejvice Budova A, 2.patro www.uoch.vscht.cz."— Transkript prezentace:

1 Kontakt Ústav organické chemie Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha Technická 5 166 28 Praha 6 Dejvice Budova A, 2.patro www.uoch.vscht.cz

2 Výzkum - Materiály pro elektroniku - Supramolekulární chemie - Katalýza - Chemie organokovů - Organofluorová chemie - Bioorganická chemie a toxikologie - Chemie reaktivních intermediátů

3 Výuka V bakalářských studijních programech: - Organická chemie - Laboratoře organické chemie - Základy farmakochemie - Toxikologie - Strukturní analýza - Struktura a reaktivita organických látek

4 Výuka Doporučená literatura našich autorů:

5 Výuka - Organická syntéza - Retrosyntéza - Mechanismy organických reakcí - Kvantová chemie - Farmakochemie - Fyzikální organická chemie - Základy supramolekulární chemie - Chemie heterocyklických sloučenin V magisterských studijních programech: - Stereoselektivní syntézy - Přechodné kovy v organické syntéze - Bioorganická chemie - Toxikologie pro chemiky - Laboratorní technika - Výpočty a vizualizace molekul - Organická chemie vybraných prvků

6 Vedení studentů Studentská odborná činnost Bakalářské práce v programech: - Syntéza a výroba léčiv - Chemie a chemické technologie - Chemie Diplomové práce v programech: - Syntéza léčiv - Organická chemie Doktorské dizertační práce v programech: - Organická chemie - Léčiva a biomateriály

7 Studentská odborná činnost -Intenzivní osvojování si laboratorních zkušeností - Práce na samostatném vědeckém projektu -Účast na Studentské vědecké konferenci -Možnost návštěvy zahraničních pracovišť

8 Přístrojové vybavení Ústavu: 300 a 400 MHz NMR spektrometr

9 Přístrojové vybavení Ústavu: UV-VIS spektrometry

10 Přístrojové vybavení Ústavu: HPLC-MS

11 Předmět Laboratoře OCH I

12 Výzkum: Syntéza DNA aduktů Elektrofilní organické látky, které vstupují do organismu z prostředí a/nebo vznikají in vivo jako reaktivní metabolické intermediáty mají schopnost atakovat nukleofilní centra v nukleobasích. Dochází tak k poškozování genetické informace, k tvorbě DNA aduktů. Skupina syntézy DNA aduktů se zabývá metodami syntézy adeninových a guaninových derivátů, které slouží jako analytické standardy pro vývoj metod časné diagnostiky poškození DNA.

13 Výzkum: Syntéza DNA aduktů Vědecký článek našich autorů: Direct Arylation of Adenine by Fluoro- and Chloronitrobenzenes: Effect of Microwaves Lubomír Váňa, Lukáš Vrzal, Hana Dvořáková, Michal Himl, Igor Linhart Synthetic Communications 2014, 44, 788-799

14 Výzkum: Syntéza DNA aduktů Vědecký článek našich autorů: DNA Adducts Formed from p-Benzoquinone, an Electrophilic Metabolite of Benzene, Are Extensively Metabolized in Vivo Igor Linhart, Petr Mikeš, Emil Frantík, and Jaroslav Mráz Chemical Research in Toxicology 2011, 24, 383-391

15 Výzkum: Supramolekulární chemie Supramolekulární chemie calixarenů a thiacalixarenů: Calixareny (jejich název je odvozen od antické vázy, kterou svým tvarem připomínají) jsou makrocyklické sloučeniny s celou řadou unikátních vlastností, které je předurčují pro využití v supramolekulární chemii Konstrukce receptorů pro kationty popř. anionty: jednoduchou substitucí základního skeletu lze připravit deriváty schopné selektivní komplexace vybraných iontů

16 Výzkum: Supramolekulární chemie Supramolekulární chemie fullerenů: Komplexace C 60 a C 70 : spojením chemie porfyrinů a calixarenů můžeme získat molekulární pinzety vhodné k selektivnímu rozpoznání C 60 /C 70 Chemie dendrimerů Krystalové inženýrství Studium self-assembly

17 Výzkum: Supramolekulární chemie Regioselective Halogenation of Thiacalix[4]​arenes in the Cone and 1,​3-​Alternate Conformations Jan Lukášek, Stanislav Böhm, Hana Dvořáková, Václav Eigner, and Pavel Lhoták Organic Letters 2014, 16, 5100-5103 Vědecký článek našich autorů:

18 Výzkum: Supramolekulární chemie Vědecký článek našich autorů: Regioselective Alkylation of a Methylene Group via meta-bridging of Calix[4]arenes Petr Slavík, Hana Dvořáková, Václav Eigner, Pavel Lhoták Chemical Communications 2014, 50, 10112-10114

19 Výzkum: Supramolekulární chemie Vědecký článek našich autorů: Use of Residual Dipolar Couplings in Conformational Analysis of meta-disubstituted​ Calix[4]​arenes Lukáš Vrzal, Karolína Flídrová, Tomáš Tobrman, Hana Dvořáková, Pavel Lhoták Chemical Communications 2014, 50, 7590-7592 Obrázek na obálce časopisu:

20 Výzkum: Organofluorová chemie Organické sloučeniny fluoru jsou charakteristické výjimečnými vlastnostmi jako je stabilita, nízké povrchové napětí a fluorofilicita. Pracovní skupina se zabývá experimentálními (fluorofilní ligandy, fluorované karbanionty, fluorační činidla, fluorované monomery), teoretickými (ab initio výpočty) i spektrálními (experimentální i teoretická 19 F NMR spektroskopie) aspekty organofluorové chemie. V současné době je činnost pracovní skupiny soustředěna na syntézu polyfluoralkylovaných didusíkatých heterocyklů a jejich aplikace pro komplexy přechodných kovů a iontové kapaliny s nízkou teplotou tání.

21 Výzkum: Organofluorová chemie Experimental and Theoretical Study of Hoveyda–Grubbs Catalysts Modified by Perfluorohexyl Ponytail in the Alkoxybenzylidene Ligand Jaroslav Kvíčala, Martin Schindler, Vendula Kelbichová, Mario Babuněk, Markéta Rybáčková, Magdalena Kvíčalová, Josef Cvačka, Anna Březinová Journal of Fluorine Chemistry 2013, 153, 12-25 Vědecký článek našich autorů:

22 Výzkum: Organofluorová chemie Vědecký článek našich autorů: Heavy Fluorous Phosphine-free Ruthenium Catalysts for Alkene Metathesis Mario Babuněk, Ondřej Šimůnek, Jan Hošek, Markéta Rybáčková, Josef Cvačka, Anna Březinová, Jaroslav Kvíčala Journal of Fluorine Chemistry 2014, 161, 66-75

23 Výzkum: Chemie organokovů Příprava a reaktivita karbenových komplexů přechodných kovů: Tyto komplexy obsahují dvojnou vazbu kov-uhlík, jsou velmi reaktivní a našly řadu uplatnění jak v organické syntéze, tak v průmyslu. Za chemii karbenových komplexů byly uděleny dvě Nobelovy ceny - E. O. Fischer (1973, objev), Y. Chauvin, R. H. Grubbs, R. R. Schrock (2005, metatheze alkenů). V naší skupině studujeme vlastnosti a reaktivitu nových typů karbenových komplexů, především chromu a železa.

24 Výzkum: Chemie organokovů Vývoj syntetických metod pro přípravu nových purinových derivátů s potenciální biologickou aktivitou: Puriny jsou složkou nukleových kyselin, a proto jsou mnohé purinové deriváty biologicky aktivní. Jednoduchých metod pro jejich přípravu však není mnoho. Proto se snažíme vypracovat nové syntetické metody pro přípravu purinových derivátů. Přitom využíváme reaktivity organokovových sloučenin.

25 Výzkum: Chemie organokovů Regioselective and Efficient Synthesis of N 7 -Substituted Adenines, Guanines, and 6-Mercaptopurines Michal Maryška, Naděžda Chudíková, Vladislav Kotek, Dalimil Dvořák, Tomáš Tobrman Monatshefte für Chemie 2013, 144, 501-507 Vědecký článek našich autorů:

26 Výzkum: Chemie organokovů Lithiation of Chromium and Tungsten Aminocarbene Complexes: An Easy Approach to Functionalized Aminocarbene Complexes Tomáš Tobrman, Ivana Jurásková, Hana Váňová, Dalimil Dvořák Organometallics 2014, 33, 2990-2996 Vědecký článek našich autorů:

27 Výzkum: Chemie v organizovaném prostředí: katalýza a fotokatalýza Syntéza a využití flavinových derivátů: - Příprava a studium využití supramolekulárních systémů obsahujících amfifilní flaviny a flaviniové soli - Syntéza chirálních flavinů jako katalyzátorů asymetrických oxidací - Studium a využití fotochemických vlastností flavinových derivátů

28 Výzkum: Chemie v organizovaném prostředí: katalýza a fotokatalýza Ukázka aparatury pro fotokatalýzu riboflavinem (vitaminem B 2 ):

29 Výzkum: Chemie v organizovaném prostředí: katalýza a fotokatalýza Phase-transfer Catalysis in Oxidations Based on the Covalent Bonding of Hydrogen Peroxide to Amphiphilic Flavinium Salts Jan Zelenka, Tomáš Hartman, Kateřina Klímová, František Hampl, Radek Cibulka ChemCatChem, 2014, 2843-2846 Vědecký článek našich autorů:

30 Výzkum: Chemie v organizovaném prostředí: katalýza a fotokatalýza Planar Chiral Flavinium Salts - Synthesis and Evaluation of Effect of Substituents on the Catalytic Efficiency in Enantioselective Sulfoxidations Radek Jurok, Jana Hodačová, Václav Eigner, Hana Dvořáková, Vladimír Setnička, Radek Cibulka European Journal of Chemistry 2013, 7724 - 7738 Vědecký článek našich autorů:

31 Výzkum: Chemie v organizovaném prostředí: katalýza a fotokatalýza Biomimetic Aerobic Oxidative Hydroxylation of Arylboronic Acids to Phenols Catalysed by a Flavin Derivative Hana Kotoučová, Iveta Strnadová, Martina Kovandová, Josef Chudoba, Hana Dvořáková, Radek Cibulka Organic & Biomolecular Chemistry 2014, 12, 2137-2142 Vědecký článek našich autorů:

32 Výzkum: Chemie heterocyklických sloučenin Chemie heterocyklických sloučenin: Základní výzkum je orientován především na chemii diheteropentalenů, kde jsme mj. popsali nový mechanismus průběhu jejich Dielsových-Alderových reakcí za vzniku neočekávaných derivátů thialenu/selenalenu. Další částí výzkumu je syntéza nových axiálně chirálních heterocyklických sloučenin

33 Výzkum: Chemie heterocyklických sloučenin Oblast chemie léčiv a přírodních látek zahrnuje totální syntézu substancí pro přípravu léčiv a veterinárních přípravků. V současné době se zabýváme enantioselektivními redukcemi oxoskupin intermediátů syntézy prostaglandinů.

34 Výzkum: Studium kapalných krystalů Výzkum nových kapalných krystalů a vodivých materiálů je zaměřen na design a syntézu kalamitických a lomených ferroelektrických kapalných krystalů. Příprava a studium kapalných krystalů: Syntéza kalamitických kapalných krystalů s atropoisomerními jádry pro studium vlivu velikosti rotační bariéry na chování kapalně krystalických fází

35 Výzkum: Studium kapalných krystalů Di- and Tri-oxalkyl Derivatives of a Boron Dipyrromethene (BODIPY) Rotor Dye in Lipid Bilayers Marie Olšinová, Piotr Jurkiewicz, Michal Pozník, Radek Šachl, Tereza Prausová, Martin Hof, Václav Kozmík, Filip Teplý, Jiří Svoboda, Marek Cebecauer Physical Chemistry Chemical Physics 2014, 16, 10688-10697 Vědecký článek našich autorů:

36 Výzkum: Studium kapalných krystalů Frustrated Phases Induced in Binary Mixtures of Hockey-stick and Chiral Rod-like Mesogens V. Novotná, M. Glogarová, V. Kozmík, J. Svoboda, V. Hamplová, M. Kašpar and D. Pociechac Soft Matter 2013, 9, 647-653 Vědecký článek našich autorů:

37 Výzkum: Molekulární inženýrství - Aplikace metod kvantové organické chemie ke studiu a interpretaci chemické reaktivity a reakčních mechanizmů - Interpretace a predikce IR, UV a NMR spekter - Počítačová grafika - Studium substitučního efektu

38 Výzkum: Chemie reaktivních intermediátů Karbeny, nitreny a radikály reaktivní intermediáty

39 Výzkum: Chemie reaktivních intermediátů Evidence for the Cyclic CN 2 Carbene in Solution Eva Hanzlová, Rafael Navrátil, Jan Čejka, Stanislav Böhm, Tomáš Martinů Organic Letters 2014, 16, 852–855 Vědecký článek našich autorů:

40 Výzkum: Chemie reaktivních intermediátů Evidence for the Cyclic CN 2 Carbene in the Gas Phase Eva Hanzlová, Jiří Váňa, Christopher J. Shaffer, JanaRoithova, Tomáš Martinů Organic Letters 2014, 16, 5482-5485 Vědecký článek našich autorů:

41 Výzkum: Makrocyklické polyaminy Syntéza chirálních a konformačně rigidizovaných makrocyklických polyaminů a studium jejich vlastností. Možné využití: chirální selektory pro rozpoznání biologicky zajímavých substrátů, modely metaloenzymů

42 Výzkum: Hybridní organicko-anorganické materiály Syntéza chirálních organických bis(trialkoxysilanů) a následná příprava hybridních materiálů tzv. přemostěných silseskvioxanů pomocí sol-gel procesu. Pevné hybridní materiály jsou testovány jako potenciální heterogenní katalyzátory enantioselektivních reakcí.

43 Výzkum: Makrocyklické polyaminy Thermodynamic and Structural Investigations on the Complexation Process of Dioxo Macrocyclic Ligands: Towards Neutral Copper Complexes at Physiological pH Isabelle Déchamps-Olivier, Cyril Cadiou, Dominique Harakat, Thierry Roisnel, Françoise Chuburu, Jana Hodacova, Simona Koscova European Journal of Inorganic Chemistry 2009, 2929–2941 Vědecký článek našich autorů:

44 Výzkum: Hybridní organicko-anorganické materiály Click Approaches to Functional Water-Sensitive Organotriethoxysilanes Kristýna Bürglová, Nirmalya Moitra, Jana Hodačová, Xavier Cattoën, and Michel Wong Chi Man Journal of Organic Chemistry 2013, 76, 7326–7333 Vědecký článek našich autorů:


Stáhnout ppt "Kontakt Ústav organické chemie Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha Technická 5 166 28 Praha 6 Dejvice Budova A, 2.patro www.uoch.vscht.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google