Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodologické přístupy k badatelsko orientované výuce fyziky Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě Košice 11.11.2014 Košice 11.11..2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodologické přístupy k badatelsko orientované výuce fyziky Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě Košice 11.11.2014 Košice 11.11..2014."— Transkript prezentace:

1 Metodologické přístupy k badatelsko orientované výuce fyziky Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě Košice 11.11.2014 Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko-orientované výuce fyziky

2 Problémy Problémy: Jakou roli hraje badatelsky orientovaná výuka v systému didaktiky fyziky? Jakou roli hrají badatelské úlohy v systému didaktiky fyziky? Jakou roli hrají digitální technologie v badatelsky orientované výuce? Jakým způsobem hodnotit výsledky badatelsko orientované výuky? Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

3 Obsah Úvod 1. Problémové oblasti didaktiky fyziky 2. Cíle, obsah a strategie výuky fyziky 3. Badatelsky orientovaná výuka 4. Skupinové vyučování 5. Hodnocení fyzikálního vzdělávání Závěry Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

4 Úvod Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

5 Úvod – Rámec pro učení v 21. století Rámec popisuje dovednosti znalosti odborné dovednosti které by měli žáci zvládnout, aby uspěli v práci a životě dovednosti pro úspěch v dnešním světě kritické myšlení řešení problémových situací komunikace týmová a individuální spolupráce apod. (Framework for 21st Century Learning, 2011). Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

6 Úvod – Rámec pro učení v 21. století Rozvíjení kompetencí ve 3 doménách 1. Kognitivní doména uvažování a paměť 2. Intrapersonální doména sebeřízení a seberozvoj 3. Interpersonální doména vyjadřování a interpretace myšlenek reakce na jiná sdělení Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

7 Úvod – Rámec – kognitivní doména 1. Kognitivní doména – uvažování a paměť kritické myšlení řešení problémů/problémových úloh interpretace argumentace informační gramotnost kreativita, inovace Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

8 Úvod – Rámec – intrapersonální doména 2. Intrapersonální doména – sebeřízení a seberozvoj schopnost pracovat vzdáleně ve virtuálních týmech schopnost pracovat samostatně sebemotivace automonitoring ochota a schopnost nabýt nové informace a dovednosti ve vztahu k práci Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

9 Úvod – Rámec – interpersonální doména 3. Interpersonální doména – vyjadřování a interpretace myšlenek, reakce na jiná sdělení, týmová práce a spolupráce koordinace empatie důvěra leadership odpovědnost Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

10 1. Problémové oblasti didaktiky fyziky Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

11 Problémové oblasti didaktiky fyziky Úvod do teorie a metodologie didaktiky fyziky (1982), prof. Jitka Fenclová Model didaktického systému fyziky Projektování vzdělávání ve fyzice – 7 transformací 1. Vědecký systém fyziky – poznatky + fyzikální metody 2. Didaktický systém fyziky – poznatky + fyzikální metody 3. Výukový projekt – učební plány, standardy, učebnice, učební pomůcky 4. Výchovně vzdělávací proces – interakce učivo, žák, učitel 5. Hodnocení vzdělávacího procesu – žáka i systému Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

12 Problémové oblasti didaktiky fyziky Kritéria výběru pro transformaci Vědecký systém Didaktický systém ???????????? Požadavky doby Zachování základů vědeckého systému Přiměřenost stupni vývoje žáků Současný didaktický systém fyziky je klíčovou otázkou při projektování vzdělávání fyzice Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

13 Problémové oblasti didaktiky fyziky Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

14 2. Cíle, obsah a strategie fyzikálního vzdělávání Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

15 2. a)Cíle fyzikálního vzdělávání Soustava cílů výuky fyziky ve všeobecně vzdělávací škole (Fenclová, 1982, s. 54) poznávací cíle operační cíle hodnotové cíle Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

16 Cíle – přírodovědné znalosti – fyzikální znalosti (PISA 2006) Znalost přírodních věd znalost jednotlivých přírodovědných oborů a přírodního světa zahrnuje pochopení základních vědeckých pojmů a teorií Znalosti o přírodních vědách forma lidského bádání zahrnují pochopení toho, jak vědci získávají důkazy a využívají údaje Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

17 Obecné cíle vzdělávání fyzice – znalosti Aktivní osvojení si a používání 1. základních prvků pojmového systému fyziky 2. metod a postupů fyziky 3. způsobů hodnocení fyzikálního poznání 4. způsobů interakce fyzikálního poznání s ostatními segmenty lidského poznání nebo společnosti Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

18 Cíle - Add. 1. Aktivní osvojení si a používání základních prvků pojmového systému fyziky základních pojmů základních zákonů, principů, hypotéz, teorií a modelů Logická struktura fyziky Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

19 Cíle - Add. 2. Aktivní osvojení si a používání metod a postupů fyziky Empirické metody a postupy systematické a objektivní pozorování měření experimentování Racionální metody a postupy formulace závěrů (např. hypotéz, vztahů) na základě analýzy, zpracování nebo vyhodnocení získaných dat (induktivní vyvozování) vyvozování závěrů, tj. např. předpovědí z fyzikálních hypotéz, teorií nebo modelů (deduktivní vyvozování) strategie identifikace problému nebo problémové situace a možnosti řešení ve fyzikálním zkoumání Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

20 Cíle - Add. 3. Aktivní osvojení si a používání způsobů hodnocení fyzikálního poznání Způsoby ověřování objektivity, spolehlivosti a pravdivosti fyzikálních tvrzení, tj. dat, hypotéz apod. chyb nebo zkreslování dat ve fyzikálním zkoumání kritického zhodnocení pseudovědeckých informací Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

21 Cíle - Add. 4. Aktivní osvojení si a používání způsobů interakce fyzikálního poznání s ostatními segmenty lidského poznání nebo společnosti používání matematických prostředků ve fyzikálním poznávání používání dostupných prostředků moderních technologií ve fyzikálním poznávání využívání získaných fyzikálních znalostí a dovedností pro osobní rozhodování při řešení nebo hodnocení různých praktických problémů nebo rozhodování o případné profesní orientaci využívání získaných fyzikálních znalostí a dovedností k vyhodnocování objektivity a pravdivosti různých informací v médiích zaujímání racionálních postojů k různým aplikacím fyzikálních poznatků v praxi a důsledkům těchto aplikací pro člověka a jeho životní prostředí, tj. přírodní a sociální prostředí Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

22 2 b) Obsah vzdělávání fyzice Fyzikální poznatky – logická struktura fyziky Fyzikální metody, kterými byly poznatky získány Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

23 Obsah - Logická struktura fyziky Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

24 Obsah - Fyzikální metody Metody získávání empirických poznatků pozorování experiment měření Metody rozvoje vědění v přírodních vědách dedukce indukce analogie (modely) Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

25 2. c) Strategie fyzikálního vzdělávání Strategie určitý plán nebo metoda přístupu zpravidla vypracovávaná centrálními nebo regionálními správními orgány ve snaze úspěšně dosáhnout určitého celkového cíle. Strategie vyplývá z cíle podnítit ke studiu fyziky více žáků Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

26 Strategie 1. Výuka přírodních věd integrovaná nebo rozdělená do samostatných předmět 2. Výuka přírodních věd v souvislostech 3. Teorie učení přírodním vědám a pedagogické přístupy Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

27 Strategie - Add 1. Výuka přírodních věd integrovaná nebo rozdělená do samostatných předmětů – ISCED1 (EURYDICE, 2012 ) Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

28 Strategie - Výuka přírodních věd integrovaná nebo rozdělená do samostatných předmětů – ISCED2 (EURYDICE, 2012) Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

29 Strategie - Výuka přírodních věd integrovaná nebo rozdělená do jednotlivých předmětů – ISCED 3 (EURYDICE, 2012) Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

30 Strategie - Add 2. Výuka přírodních věd v souvislostech Přístup STS: science-technology-society – věda, technika, společnost Témata Přírodní vědy a životní prostředí – udržitelnost Přírodní vědy a technika v každodenním životě Lidské tělo a jeho fungování (ROSE) Věda a etika Zasazení přírodních věd do jejich společenského a kulturního kontextu Dějiny přírodních věd Filosofie přírodních věd Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

31 Strategie - Add 3. Teorie učení přírodním vědám a pedagogické přístupy Cíle dobrého přírodovědného vzdělávání – rozvíjení přírodovědné gramotnosti a schopnost stále se učit Změny prvotních představ žáků – prekoncepce, předvědecké představy, intuitivní představy, naivní pojetí (Mandíková, Trna, 2011), které je však často v rozporu se skutečným přírodovědným porozuměním, potom se jedná o „miskoncepce“. Konstruktivismus – nahradit jejich předvědecké představy vědeckými pojetími Význam jazyka v diskusích – diskuse, dialog a argumentace Badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání – deduktivní přístup nahrazen induktivním přístupem Doporučené činnosti v přírodovědné výuce Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

32 Strategie – Pedagogické přístupy - Doporučené učební činnosti žáků 1. Pokusy a vysvětlování 2. Diskuse a argumentace 3. Práce na projektech 4. Používání konkrétních aplikací digitálních technologií Přírodovědné činnosti – 40 typů se začleněním digitálních technologií (Blanchard, Harris, Hofer, 2011) Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

33 Strategie – Pedagogické přístupy - Doporučené učební činnosti žáků 1 Pokusy a vysvětlování provádění přírodovědných pozorování rozpoznávání témat, která lze vědecky zkoumat tvorba a příprava pokusů nebo bádání provádění pokusů nebo bádání hodnocení, vysvětlení obhajoba vysvětlení prezentace výsledků pokusů Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

34 Strategie – Pedagogické přístupy - Doporučené učební činnosti žáků 2 Diskuse a argumentace popisování nebo výklad jevů vědeckým způsobem vědecká formulace problémů – slovně, vztahem, grafem formulace možných vysvětlení – z teorie diskuse o aktuálních vědeckých a společenských tématech Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

35 Strategie – Pedagogické přístupy - Doporučené učební činnosti žáků 3 Práce na projektech samostatná individuální práce na projektech spolupráce na projektech Používání konkrétních aplikací informačních a komunikačních technologií počítačové simulace přírodovědné činnosti – 40 typů se začleněním digitálních technologií (Blanchard, Harris, Hofer, 2011) videokonference (např. pro ukázky a další) Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

36 Přírodovědné činnosti vs. Digitální technologie – 40 typů Podpora digitálními technologiemi vytváření znalostí pojmů a procesů – 28 typů Pojmové učení – 17 typů (deklarativní znalosti) Procedurální znalosti – 11 typů vyjádření znalostí žákem – 12 typů (deklarativní znalosti) Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

37 3. Badatelsky orientovaná výuka Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

38 Úrovně BOV Výuková strategie při které žák řeší problémové úlohy svým vlastním aktivním zkoumáním Zdrojem informací je reálný experiment, který je v přírodovědném bádání nezastupitelný. Eastwell (2009) navrhl obsah čtyř úrovní bádání Úrovně BOV z pohledu aktivity žáka ve výuce, Eastwel (2009) 1. Potvrzující bádání 2. Strukturované bádání 3. Nasměrované bádání 4. Otevřené bádání Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

39 Úrovně BOV - 1 1. Potvrzující bádání Otázka i postup jsou žákům poskytnuty, výsledky jsou známy. Žáci uvedené výsledky mají ověřit vlastním experimentálním bádáním. Žáci znají postup práce a vědí, k čemu mají dospět. Příklad: Žákům je popsán experiment s oxidem uhličitým jako skleníkovým plynem. Žáci vědí, které pomůcky si mají připravit, co se stane v průběhu experimentu a jaký bude výsledek. Výsledek ověří vlastním reálným experimentem. Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

40 Úrovně BOV - 2 2. Strukturované bádání Výzkumnou otázku (problém) i možný postup uvádí učitel. Žáci na základě znalostí formulují vysvětlení studovaného jevu. Žáci musejí sami přijít na to, proč daný experiment mají provádět, mají uvést, co pozorovali během experimentu, vyvodit závěry z experimentu, a uvést, co z daného výsledku vyplývá. Žáci mají k dispozici všechny pomůcky, vědí, co si mají připravit, uvažují o výsledku, jsou předem teoreticky připraveni. Z pozorovaných skutečností musí vyvodit závěr. Poznámka: Žáci většinou neumějí popsat, co pozorovali, potom je nutno experiment znovu provést. Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

41 Úrovně BOV – 3 3. Nasměrované bádání Učitel klade výzkumnou otázku (problém) Žáci vytvářejí metodický postup a realizují jej Učitel se zeptá na to, co se stane v případě, když daný experiment provedou Žáci navrhují postupy experimentu, vyslovují hypotézy (výsledky experimentu, tj. co se stane) Žáci sami experimenty realizují Učitel jim poskytne potřebné pomůcky, v případě potřeby jim pomůže a usměrní jejich postupy Žáci nevědí, jak experiment dopadne, pro žáky se jedná o metodu pokus – omyl Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

42 Úrovně BOV – 4 4. Otevřené bádání Žáci si kladou sami problémovou otázku Žáci promýšlejí postup provádějí výzkum formulují výsledky Tj. žáci v rámci probíraného tématu kladou sobě otázky (problémy) a uvádějí různé hypotézy (výsledky jejich řešení), sami uvažují o jejich provedení a navrhují metodiku experimentu a realizují jej Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

43 Badatelsky orientovaná výuka Badatelsky orientovaná výuka ve čtyřech úrovních poskytuje možnost zvolit učiteli tu nejvhodnější formu, která je v dané chvíli, pro danou skupinu žáků a dané téma nejvhodnější (Bell, Smetana, 2005). Učení cestou samostatného objevování neboli bádání představuje neobyčejně významný způsob poznávání a osvojování znalostí. Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

44 Digitální technologie v jednotlivých úrovních bádání 1 1. Potvrzující bádání a) Internet – vyhledávání informací žákem a kontrola vlastních odpovědí žáka, popřípadě doplnění dalších informací k zadanému tématu Učitel poskytne žákovi internetové stránky, na kterých informace nalezne Žák informace v e-textu nalezne b) Výukové programy – procvičování již probraného tématu. c) Práce s čidly – žáci postupují podle návodu, znají výsledek. Jedná se o to, aby se žáci seznámili s technologiemi, které mohou být v experimentu použity a ověřili správnost prováděného postupu podle předem známých výstupů experimentu. Grafy Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

45 Digitální technologie v jednotlivých úrovních bádání 2 2. Strukturované bádání a) Práce s čidly podle zadání úlohy – výsledky experimentu musí žák sám na základě měření vyvodit Žák musí nad výsledky přemýšlet a vyslovit závěr konkrétně formou odpovědí na otázky: Proč experiment prováděl? Co zjistil na základě experimentu? Meteorologická stanice b) Příprava prezentací vlastních výsledků a jejich zdůvodnění – vyhledávání informací k experimentu na internetu s cílem potvrdit vlastní zjištěné výsledky Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

46 Digitální technologie v jednotlivých úrovních bádání 3 3. Nasměrované bádání a) Práce na internetu – vyhledávání informací potřebných k provedení experimentu, sledování různých simulací a animací souvisejících s experimentem, snaha přizpůsobit experiment podmínkám ve školní laboratoři nebo i mimo ni jako reálný vzdálený experiment nebo virtuální experiment b) Prezentace celého experimentu žákům celé třídy, zdůvodnění postupu c) Práce s čidly – žáci na základě úlohy zadané učitelem provádějí experiment. Žáci sami zvolí vhodná čidla. Předem promyslí strategii postupu experimentu, provedou reálný počítačem podporovaný experiment. Závěrem uvedou: vlastní cíl experimentu, zdůvodní způsob provedení experimentu. d) Využití všech dostupných technologií na škole i mimo školu – návrhy řešení problémové úlohy jednotlivými žáky, do jisté míry i novátorské postupy práce. Publikování výsledků práce a diskuse k nim (sociální sítě, školní www síť), příprava materiálů pro interaktivní tabuli – doplňování výsledků reálného počítačem podporovaného experimentu. Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

47 Digitální technologie v jednotlivých úrovních bádání 4 4. Otevřené bádání a) Vlastní návrhy experimentů žáky na téma, které učitel uvede ve výuce Žáci navrhují vlastní experimenty. Snaží se využít dostupná čidla na škole, ale snaží se rovněž navrhnout, která čidla by byla ještě potřebná. Snaží se zjistit, zda vůbec jimi navržená čidla existují pomocí učitele, internetu apod. Kyselost nápoje b) Využití všech dostupných technologií na škole i mimo školu – návrhy řešení problémové úlohy jednotlivými žáky, novátorské postupy práce Publikování výsledků práce žáky Diskuse k výsledkům práce s ostatními žáky (sociální sítě, školní www síť) Příprava materiálů pro interaktivní tabuli – doplňování výsledků reálného počítačem podporovaného experimentu. Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

48 Digitální technologie ve výuce při řešení problémových úloh Činnosti žáků s digitálními technologiemi práce s měřicími čidly a vhodným softwarem, pomocí něhož je reálný počítačem podporovaný experiment nebo reálný vzdálený experiment realizován příprava prezentací žáků s výsledky reálného počítačem podporovaného experimentu sdílení výsledků reálného počítačem podporovaného experimentu s ostatními žáky na sociálních sítích a různých blozích příprava prezentací žáky a učiteli k danému tématu příprava materiálů pro interaktivní tabuli žáky a učiteli vyhledávání informací a práce s informacemi publikování materiálů na různých portálech souvisejících s výukou (např. www.rvp.cz, DUMy – digitální učební materiály)www.rvp.cz Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

49 Digitální aktivity vs. úrovně bádání Digitální aktivity Úroveň bádání 1. potvrzující 2. strukturované 3. nasměrované 4. otevřené Práce s internetem5555 Práce s výukovými programy5533 Práce s čidly – provádění experimentu (reálný, virtuální, vzdálený) 5555 Příprava prezentací k danému tématu3455 Prezentace provedeného experimentu s použitím dostupného software, nástrojů a aplikací 2355 Publikování výsledků experimentů a diskuse k nim (sociální sítě, školní www síť atd.) 1245 Příprava materiálů pro interaktivní tabuli1245 Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

50 4. Skupinové vyučování Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

51 Skupinové vyučování Forma vyučování Spolupráce v malé skupině – sociální kontakt + komunikace Tvorba skupin – heterogenních Fáze skupinového vyučování Úvodní fáze – hromadné vyučování Práce skupin Závěrečná fáze – hromadné vyučování Hodnocení práce skupin Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

52 5. Hodnocení fyzikálního vzdělávání Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

53 Hodnocení fyzikálního vzdělávání Hodnocení jednotlivce Hodnocení celého systému vzdělávání Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

54 Hodnocení fyzikálního vzdělávání Hodnocení žáka ve fyzice – znalosti obsahu a fyzikálních metod Formativní hodnocení ve výuce fyziky je realizováno ve škole v průběhu vzdělávacího procesu, jeho výsledky jsou systematicky rozebírány s žáky s cílem zvyšovat průběžně efektivitu učení se. Jedná se o porozumění učebním potřebám žáků a přizpůsobení výuky těmto potřebám. Sumativní hodnocení je o konečný celkový přehled o dosahovaných výkonech („finální“ hodnocení) nebo kvalitativní roztřídění celého posuzovaného souboru (žáků, učitelů, pracovních výsledků, postupů apod.) Například výsledky testování PISA – přírodovědná gramotnost Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

55 Hodnocení pro učení (výuku) Hodnocení pro učení (Assessment for Learning) Společné úsilí učitelů a žáků realizované ve vzdělávacím procesu – hodnocení je součástí učení se žáka Začíná formulací cílů žákům, objasněním, co se od žáků očekává, a pokračuje ukázkou příkladů práce žáka Hodnocení pro učení zahrnuje deset principů, které přispívají k rozvoji žáka Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

56 Hodnocení pro učení V literatuře se hodnocení pro učení popisuje mnohdy jako proces zahrnující sebereflexi žáka, či přesněji jako způsob, jímž žáci reflektují své vlastní učení, neboť jsou spolu s učiteli součástí interaktivní smyčky zpětných vazeb. Základním cílem aplikace této smyčky je v procesu hodnocení pro učení podpora metakognitivního procesu učení se žáků, tedy jejich vlastního pochopení nejen toho, co se učí ale i jak se to učí jakým způsobem se lze učit nejlépe. Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

57 Hodnocení pro učení Hodnocení pro učení by mělo posilovat příležitosti všech žáků učit se nové věci v každé oblasti vzdělávací aktivity. Mělo by umožnit, aby každý žák dosáhl svých nejlepších výsledků a byl za své úsilí náležitě oceněn. Hodnocení pro učení spočívá v obecném slova smyslu ve shromažďování informací o učení, které jsou využity k přizpůsobování výuky a plánování příštího postupu učení. Tyto informace jsou zásadní, neboť ukazují, zda došlo, nebo nedošlo k pokroku v učení žáka, případně zda se změnil proces učení. Na základě těchto informací mohou učitelé definovat cíle a poskytovat žákům zpětnou vazbu o jejich učení (Hattie, Timperley, 2007), a tak jim jasně ukázat nejen, co se naučili, ale také, jak se to naučili a jak nejlépe by se to mohli naučit příště. Zpětná vazba poskytovaná během hodnocení pro učení přispívá k reflexi žáka o jeho vlastním učení. Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

58 Hodnocení badatelsko orientované výuky fyziky Hodnocení jednotlivého žáka – osvojení si řešení badatelských úloh různé úrovně Úrovně BOV z pohledu aktivity žáka ve výuce, Eastwel (2009) 1. Potvrzující bádání 2. Strukturované bádání 3. Nasměrované bádání 4. Otevřené bádání Hodnocení pro výuku Formativní hodnocení Sumativní hodnocení Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

59 Závěr Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

60 Závěr Bádání neboli výzkum je fyzice jako vědě vlastní, je však nutno na něj plánovat dostatečný časový prostor a přiměřené materiální vybavení Obdobný závěr platí i pro badatelsky orientovanou výuku fyzice Badatelsko orientovaná výuka je časově velmi náročná Možno ji realizovat v nepovinných předmětech vzhledem k časové náročnosti Experimentální činnosti žáků v BOV vyžadují menší počet žáků nebo systematické používání skupinového vyučování Do běžné výuky fyziky lze začleňovat badatelské úlohy (problémové úlohy) nebo projekty různé úrovně, které plně odpovídají badatelské práci fyzika Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

61 Soubor pracovních listů pro BOV Struktura pracovního listu 1. Práce s textem 2. Hledání informací (internet, výukové programy) 3. Experiment (i podporovaný počítačem) 4. Žákovské aktivity (otázky + cvičení k zamyšlení) 5. Prohlubující cvičení + samostatné prezentování výsledků (zpracování výsledků počítačem podporovaného experimentu, publikování výsledků Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

62 Děkuji Vám za pozornost! erika.mechlová@osu.cz Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

63 Korea Science Curriculum Science of the National Common Basic Curriculum is designed for all students from grades three to ten. The Science Curriculum aims to help students understand the basic concepts of science through inquiry with interest and curiosity of natural phenomena and objects, and develop scientific thinking skills and creative problem solving abilities. In consequence, students are able to develop the scientific literacy necessary for solving creatively and scientifically the problems of daily life. Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

64 Objectives The objectives of the Science Curriculum are to educate students who are able to: 1) understand the basic concepts of science and apply them for solving problems in daily life. 2) develop the ability to determine the scientific nature and use it for solving problems in daily life. 3) enhance curiosity and interest in natural phenomena and science learning, and develop an attitude to scientifically solve problems in daily life. 4) recognize the relationship between science, technology and society. Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

65 Third grade Third grade – Physics A. Properties of magnets (a) Know that magnets attract and repel each other. (b) Know that magnetic needles always point toward a specific direction. Inquiry activities (a) Investigate the attraction and repulsion of magnets. (b) Identify the polarity of magnets. Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

66 B. Objects and materials (a) Realize that nearby objects are made of something tangible. (b) Explain that materials which constitute a particular thing determine the character of the thing. (c) Various objects and materials can be sorted into solids, liquids, and gases. Inquiry activities (a) Categorize the objects. (b) Explain the relationship between characteristics of materials and its uses. (c) Classify the objects and materials according to its characteristics of solid, liquid and gas. Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky

67 Fourth grade H. Heat transfer (a) Explain heat transfer by conduction, convection and radiation. (b) Identify real-life examples of conduction, convection and radiation. Inquiry activities (a) Compare the amount of heat transferred by conduction through various materials. (b) Observe convection. (c) Observe heat transfer through radiation. (d) Design a thermal bottle with insulation for hot or cold drinks. Košice 11.11..2014 Erika. Mechlová Metodologické přístupy k badatelsko- orientované výuce fyziky


Stáhnout ppt "Metodologické přístupy k badatelsko orientované výuce fyziky Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě Košice 11.11.2014 Košice 11.11..2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google