Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LESY MÍRNÉHO PÁSU Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LESY MÍRNÉHO PÁSU Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 LESY MÍRNÉHO PÁSU Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Z_069_Krajinná sféra a její základní části_Lesy mírného pásu

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování vědomostí o lesích mírného pásu  Materiál rozvíjí nově získané vědomosti žáků  Je určen pro předmět zeměpis a ročník 6.  Tento materiál vznikl jako doplňující materiál k učebnici: BRYCHTOVÁ, Šárka, Josef BRINKE a Josef HERINK. Planeta Země: Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy. Praha 1: Fortuna, 2001. ISBN 80-7168-475-9.

3 Mírný pás leží mezi subtropickým pásem a polárním pásem. Střídají se čtyři roční období. Teplota není ano hodně vysoká ani hodně nízká.. Vlivem podnebí se vytvořily tři druhy krajiny (hlavně na severní polokouli): Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajga) Mírný pás

4 Životní podmínky lesů mírného pásu a jejich rozdělení: Mírný podnebný pás: - dostatek srážek, - teploty kolísají v závislosti na ročních obdobích Rozdělení lesů: - listnaté - listnaté (nižší zeměpisné šířky) - smíšené - smíšené (střed mírného pásu) - jehličnaté - jehličnaté (tajga vs. severský les)

5 Lesy mírného pásu Lesy mírného pásu dělíme na : smíšené jehličnaté listnaté

6 Podnebí Jehličnaté lesy se již rozprostírají poněkud severněji, proto je zde podnebí chladnější než v lesích listnatých. Zimy jsou zde delší a mrazivější, léta poměrně krátká. Listnaté lesy se nacházejí v mírném pásu. Pro mírný pás je typické střídání čtyř ročních období.

7 Klima mírného pásu Klima je charakteristické střídáním čtyř ročních období. Zima 21. 12. - 21. 3. Převažujícím půdním druhem jsou kambizemě. Jaro 21. 3. - 20. 6. Léto 21. 6. - 23. 9. Podzim 23. 9. - 21. 12.

8 Vlivy ovlivňující skladbu lesa: Základním faktorem je délka vegetačního období. Vegetační období je ovlivněno zeměpisnou šířkou a nadmořskou výškou. Nejdelší vegetační období potřebují listnaté stromy, nejkratší stromy jehličnaté.

9 Zaujímají značnou část mírného pásu na severní polokouli, zatímco na jižní polokouli až na malé výjimky (jižní Chile) chybí. Opadavé listnaté lesy Proč listnaté stromy v mírném pásu shazují na zimu listí? Brání se tím ztrátám vody v zimě, kdy je půda zmrzlá.

10 Dříve v oblasti, kde žijeme, rostly rozlehlé listnaté dubové, bukové a javorové lesy. Žila v nich velká lesní zvířata, například divoký tur, který byl vyhuben, nebo zubr. I pro člověka bylo zde příznivé podnebí.

11 Je strom, který má listy. Většina listnatých stromů je opadavých – bříza, jasan, dub, buk, javor, osika, topol, jírovec maďal, olše, vrba, jilm, lípa, habr. Listnaté stromy tvoří listnatý les. Listnatý strom (listnáč)

12 Většinu lesů však člověk časem vykácel, na jejich místě založil města a půdu zúrodnil v pole. Z původních lesů zůstaly ve většině oblastí Evropy jen nepatrné zbytky. Část původních listnatých lesů se zachovala pouze v Číně a v Severní Americe.

13 Člověk vysázel lesy nové, listnaté i jehličnaté. Žijí zde jeleni, srnci, divoká prasata, lišky, veverky a mnoho druhů ptáků – například sovy a krahujci.

14 Je lesní porost se zastoupením listnatých i jehličnatých stromů. Smíšený les bývá považován v podmínkách střední Evropy za nejstabilnější lesní biom, který je většinou nejlépe schopen odolávat běžným výkyvům mírného klimatu. Jeho pestřejší druhová skladba umožňuje snadněji odolávat živelným katastrofám (polomům), ale také škůdcům. Smíšený les

15 Směrem na sever přecházejí listnaté lesy postupně ve smíšené a později v lesy jehličnaté. Rozsáhlé plochy těchto severských lesů jsou v severní Asii, na severu Ameriky a Evropy. V severní Asii se tyto lesy nazývají tajga. Jehličnaté stromy jsou převážně rostliny statnějšího vzrůstu, které nejsou choulostivé na krátkodobý nedostatek vláhy. U nás rostou převážně smrky, jedle, borovice a modříny. Jehličnaté lesy

16 Sibiřská tajga tvoří nejrozsáhlejší lesní plochu na Zemi. Je zde chladněji, půda je méně úrodná a často se vyskytují močály. Proto byly tyto oblasti před člověkem uchráněny. Žijí zde šelmy jako medvědi, vlci, lišky, rysi, dále losi, jeleni, bobři. Tajga

17 Tajga na Aljašce

18 Žijí zde šelmy jako medvědi, vlci, lišky, rysi, dále losi, jeleni, bobři. Šelmy loví především slabé jedince. Nepohrdnou ale ani mrtvým zvířetem. Tak fungují jako zdravotní policie lesa.

19 Los evropský Bobr evropský Zvířena jehličnatých lesů

20 Na jehličnatých stromech tajgy žije mnoho škůdců. Živí se jejich lýkem, dřevem nebo jehličím. Jedním z nich je brouk lýkožrout. Stromy napadené velkým počtem lýkožroutů usychají. Situaci zachraňují zvířata, která se těmito brouky živí. Jsou to různé druhy dravého hmyzu, ale také ptáci, např. datli nebo strakapoudi. Kalamity jsou přirozenou součástí života tajgy.

21 V tajze má největší význam těžba dřeva. Švédsko a Finsko jsou státy, které patří k prvním na světě v těžbě a zpracování dřeva. Na území těchto států již byly velké části tajgy odtěženy. Po vykácení lesa rostou v tajze nové stromy jen velice těžko. Půda, která není chráněna lesem, rychle zamrzá a semena nových rostlin se nemají kde uchytit.

22 Doplň: 3 druhy lesů mírného pásu jsou: ___________________________________ Střídají se 4__________________________. Jsou to:_______________________________________________ Vyber a doplň: Smrk, jedle, borovice, dub, modřín, bříza, pšenice, kukuřice, buk, pšenice, javor, Prase divoké, sysel, myš, osel, srnec, datel, rys, medvěd, vlk, liška, křeček Stepi listnaté a smíšené lesy jehličnaté lesy

23 ŘEŠENÍ: Doplň: 3 druhy lesů mírného pásu jsou: lesy jehličnaté, listnaté a smíšené. Střídají se 4 roční období. Jsou to: Jaro, léto, podzim a zima. Vyber a doplň: Smrk, jedle, borovice, dub, modřín, bříza, pšenice, kukuřice, buk, pšenice, javor Prase divoké,sysel, myš, osel, srnec, datel, rys, medvěd, vlk, liška, křeček Stepi listnaté a smíšené lesy jehličnaté lesy Smrk, jedle, borovice, rys, medvěd, modřín, vlk, liška Jelen, srnec, divoké prase, datel, bizon, smrk, jedle, borovice, bříza, javor, modřín Kukuřice, pšenice, myš, osel, sysel, křeček

24 Podnebí s velkými rozdíly teplot Přímořské podnebí Jehličnaté lesy Evropské travnaté pláně Listnaté stromy Jehličnaté stromy Největší jehličnatý strom Šelmy Býložravci Kontinentální Sekvoje obrovská Smrk, borovice, jedle Tajga Stepi Mírnější a vlhké Dub, buk, bříza, javor Osel, antilopa, bizon, srnec, jelen Medvěd, vlk,rys, puma, liška Spoj pojmy, které patří k sobě:

25 APÍLPNÍŘDOM BUKBOROVICE LÝELDEJEŠLO CAMIZNÍŘDOM EBUDIKAGJAT JILMMOHABRV UDUOPAKARTS HARLIŘBOBŽM ANBIÉORAJRR RĚUSRTOYUTK KKZTAVOSSYR Najdi slova v osmisměrce: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, JEHLIČÍ, LIST, STRAKAPOUD, RYS, KRAHUJEC, HABR, JILM, BOROVICE, SMRK, JEDLE, MODŘÍN, RYS, SOVA, BOBŘI, DANĚK, ZUBR, TAJGA, OLŠE, VRBA, MODŘÍN, BUK, DUB, LÍPA,

26 APÍLPNÍŘDOM BUKBOROVICE LÝELDEJEŠLO CAMIZNÍŘDOM EBUDIKAGJAT JILMMOHABRV UDUOPAKARTS HARLIŘBOBŽM ANBIÉORAJRR RĚUSRTOYUTK KKZTAVOSSYR Najdi slova v osmisměrce: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, JEHLIČÍ, LIST, STRAKAPOUD, RYS, KRAHUJEC, HABR, JILM, BOROVICE, SMRK, JEDLE, MODŘÍN, RYS, SOVA, BOBŘI, DANĚK, ZUBR, TAJGA, OLŠE, VRBA, MODŘÍN, BUK, DUB, LÍPA, ŘEŠENÍ: LÝKOŽROUT

27 Zdroje: Soubor:Aerial View of Autumn Forest Colors.jpg. WING-CHI POON. Wikipedie [online]. 2005, 11.8.2007 [cit. 2013-07- 06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aerial_View_of_Autumn_Forest_Colors.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aerial_View_of_Autumn_Forest_Colors.jpg Soubor:Unidentified orange red tree.jpg. Wikipedie [online]. 2007, 21.12.2007 [cit. 2013-07-06]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Unidentified_orange_red_tree.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Unidentified_orange_red_tree.jpg Soubor:Forest in Sigulda Latvia.jpg. Wikipedie [online]. 2006, 6.8.2006 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Forest_in_Sigulda_Latvia.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Forest_in_Sigulda_Latvia.jpg Soubor:The Chase Wood - Newbury.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 11.6.2005 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Chase_Wood_-_Newbury.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Chase_Wood_-_Newbury.jpg Soubor:Silz cerf22.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 25.8.2005 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Silz_cerf22.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Silz_cerf22.jpg Soubor:Kurre5.jpg. TOPPILA, Tiina. TOIVO TOIVANEN. Wikipedie [online]. 2005, 6.4.2005 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kurre5.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kurre5.jpg Soubor:Vulpes vulpes standing in snow.jpg. V. BERN. Wikipedie [online]. 2002, 12.9.2004 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vulpes_vulpes_standing_in_snow.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vulpes_vulpes_standing_in_snow.jpg Soubor:Shikra1.jpg. RAVI VAIDYANATHAN. Wikipedie [online]. 2007, 28.7.2007 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Shikra1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Shikra1.jpg Soubor:Pinus nigra var corsicana Corsica 1.jpg. JEAN-EMMANUEL ORFÈVRE. Wikipedie [online]. 2009, 28.1.2013 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pinus_nigra_var_corsicana_Corsica_1.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pinus_nigra_var_corsicana_Corsica_1.jpg Soubor:Taiga.png. Wikipedie [online]. 2005, 7.12.2005 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Taiga.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Taiga.png Soubor:Picea glauca taiga.jpg. HTTP://CS.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SOUBOR:PICEA_GLAUCA_TAIGA.JPG.Wikipedie [online]. 2006, 28.3.2007 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Picea_glauca_taiga.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Picea_glauca_taiga.jpg

28 Zdroje: Soubor:Brown Bear us fish.jpg. HILLEBRAND, Steve. Wikipedie [online]. 2005, 24.8.2005 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brown_Bear_us_fish.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brown_Bear_us_fish.jpg Soubor:Lynx lynx poing.jpg. BERNARD LANDGRAF. Wikipedie [online]. 2005, 9.7.2005 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lynx_lynx_poing.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lynx_lynx_poing.jpg Soubor:Moose in Gros Ventre Campgroud 4.jpg. DAVE BEZAIRE. Wikipedie [online]. 2009, 19.6.2010 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moose_in_Gros_Ventre_Campgroud_4.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moose_in_Gros_Ventre_Campgroud_4.jpg Soubor:Reiss fg03.jpg. FRITZ GELLER-GRIMM. Wikipedie [online]. 2008, 7.11.2009 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reiss_fg03.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reiss_fg03.jpg Soubor:Tembadau 01.jpg. Wikipedie [online]. 2008, 6.11.2008 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tembadau_01.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tembadau_01.jpg Soubor:Wisent.jpg. HENRYK KOTOWSKI. Wikipedie [online]. 2005, 5.2.2010 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wisent.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wisent.jpg Soubor:Quercus macranthera ÖBG 2012-05-28 04.jpg. EL GRAFO. Wikipedie [online]. 2012, 29.7.2012 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quercus_macranthera_%C3%96BG_2012-05-28_04.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quercus_macranthera_%C3%96BG_2012-05-28_04.jpg Soubor:Tyto alba close up.jpg. Wikipedie [online]. 2007, 15.12.2011 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tyto_alba_close_up.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tyto_alba_close_up.jpg Soubor:Picea sitchensis forest.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 26.7.2005 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Picea_sitchensis_forest.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Picea_sitchensis_forest.jpg Soubor:Redwolf.jpg. Wikipedie [online]. 2004, 20.12.2004 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Redwolf.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Redwolf.jpg Soubor:Ips.typographus.jpg. JAMES K. LINDSEY. Wikipedie [online]. 2004, 13.2.2007 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ips.typographus.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ips.typographus.jpg Soubor:DendrocoposMajor.jpg. SŁAWOMIR STASZCZUK. Wikipedie [online]. 2007, 19.5.2010 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DendrocoposMajor.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DendrocoposMajor.jpg Soubor:The lumberjack was here.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 29.8.2005 [cit. 2013-07-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_lumberjack_was_here.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_lumberjack_was_here.jpg


Stáhnout ppt "LESY MÍRNÉHO PÁSU Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google